Runasimipi Kristiyanu Takikuna

Ayllu llaqtakunamanta (cantos cristianos tradicionales en quechua, villancicos-pas ñisqa) Dyusta yupaychanapaq takikuna

 

Qampa simiyki (Qanpa simiyki)

Qampa simiyki kawsayta quwan,
Qampim suyakuni Apullay,
Qampa simiykiqa wiñay kawsaqmi,
paypim ñuqa suyakuni.

Kusi samiyuqmi chay ch'uyalla kawsaq
Taytanchikpa kamachinpi puriq,
Kusi sunqun kamachisqanta hunt'aq
Tukuy sunquwan maskaqqa.

(2.: Ps 119, 1-2)

 

(rapip qallananman)

 

Purun ukhupi (Jesuspaq)

(Villancico ñisqa, Jesuspa yurisqan, Nawidad ñisqa pachapi takisqa.)

Purun ukhupi, yuraq Pasturcha,
Ichhu k'irawpi, rit'i sawnayuq,
Siriq wawacha.

Ari Niñollay, chayamunkiña
Uwijaykita michinaykipaq
Riqsiykariña.

Ima sumaqmi chukuchaykiwan
Kusmachatawan Mamayki rurasqa
Sumaq makiwan.

Waraqachata ñuqa qusqayki
Llapa suwata, pumatawanpas
Qarqunaykipaq.

Hich'araq manchachisqan chukchallayki
Rit'ipi ratasqa, intip k'anchanqan
Sumaqmi kanki.

Quwanaypaqmi puriykachanki,
¡Ay! Wiraqucha, sumaq Niñocha
Wiphaq qipanki.

Tinkaychallata waqtarikuspa
Pastur kikinña puririptiyki
Uyarisunki.

Millay runata qaqakunatapas
Aswan maskhanki: qawariwaytaq
Millay churiykita.

Akllaykullayña uywallaykita
Wiñay qispiqta, gloryaman riqta
Riqsiykarispa.

Kusichiqniyki kaqkunatari
Allin pastupi, sumaq wayllapi
Michiykariyña.

Sumaq Niñollay Dyusllawanñacha
Kawsaq kaspacha q'aya wataman
Chayakamusaq.

 

(rapip qallananman)

 

Llama Michiq

(Hukpas villancico ñisqa, Jesuspa yurisqan, Nawidad ñisqa pachapi takisqa.)

Llama michiq samiyuq runa,
Hakuchu Belen portalta,
Belen portalman chayaykuspa
kamaqinchikta kusichisun.
Achachallaw sumaq Niño,
ima munaytam k'anchanki.

 

(rapip qallananman)

 

Apu Jesu Kristu khuyaq sunqu

Apu Jesu Kristu khuyaq sunqu Tayta
khuyapayallaway wakcha wawaykita.

Apu Jesu Kristu kamaqniy Dyusnillay
qhawarillawayku wawaykikunata

Apu Jesu Kristu pampachaqniy Dyusllay
khuyapayawayku wakcha wawaykita.

 

(rapip qallananman)

 

Espiritu santu Dyusniy (Espiritu santo Diosniy)

Espiritu santu Dyusniy
waqyakamuyki hamullay,
k'anchawayku sunquykuta
Qampa yanapayniykiwan

Hatun k'anchaynillaykiwan
pantay puri chinkapuchun
kallpanchariwaykutaq
Dyus espiritu taytayku

 

(rapip qallananman)

 

Qammi Dyus kanki (Qanmi Dios kanki, yuraq Hostia Santa)

(Siñurpa sinan ñawpa pachapi takisqa mañay)

Takina qillqasqa (miludiya) - Melodie - Melody - Melodía

Qammi Dyus kanki, yuraq Hostya Santa,
Qunqur sayaspam chunka much'aykuyki,
Uyarillaway Apu Jesu Kristu,
Dyus, wakcha khuyaq.

Chiqap Dyus kaspam runa tukurqanki,
Virgen Mariyap wawan kaspataqmi,
Wañusaq ñispa kay Sakramintupi
Qhiparirqanki.

Kay yuraq hostya tantam ñawpaq karqa,
Kunanqa manam tanta kaypi kanchu,
Dyus yayanchikpa kawsaq ukhullanmi
Tanta tukuchkan.

 

(rapip qallananman)

 

Apu Taytayku khuyapayawayku (Kyrie eleison)

Takina qillqasqa (miludiya) - Melodie - Melody - Melodía

Apu Taytayku khuyapayawayku,
Jesukristu qispirichiwayku,
Apu Taytayku khuyapayawayku.

 

(rapip qallananman)

 

Apu Yaya Jesu Kristu

(Siñurpa sinan ñawpa pachapi takisqa mañay)

Apu Yaya, Jesu Kristu,
Qispichiqniy Dyusnillay,
Rikraykita mast'arispan,
Hampuy waway ñiwachkanki.

Imaraq munakuyllayki,
Jesusllay, wawallaykipaq:
Kruspataman churakunki,
Ñuqa awqa runarayku.

Aqu t'iyu huchaywanmi,
Dyusnillay phiñachirqayki,
Khuyapayakuqmi kanki,
Pampachaway huchaymanta.

Urqun q'asan purisqaypi,
Kallpanchaway wawaykita;
Qam, Yayayta, munakuspa,
Munayllayki ruranaypaq.

Apu, Yaya, phiñakuptin,
Qamllam kanki ñuqamanta,
Taytay, phiñakunki chayqa,
Pimanñataq kutirisaq.

 

(rapip qallananman)

 

Ñust'akunap takin

Q'isan chinkachiq urpi kikillan
Maskhamusqayki sunquy k'irisqa
Ichas tinkuypaq yanaywan ñispa
Ñawillantapas qhawaykunaypaq.

Tayta mamaypa wasintawanpas
Wikch'urparispan maskhamusqayki
Ch'ukllallantapas riqsiykamusaq
Ichas tarispa tinkuyman ñispa.

Quri q'inticha qullqi raphracha,
Maytam purinki mana ñuqawan?
Wasiykitapas saqirparispa
Mana yuyaywan chinkaripunki.

(Kay harawiqa kay qatiq takinawanpas takikun: Huk urpichatam uywakurqani.)

 

(rapip qallananman)

 

Kacharpari

(Wañuymanta yuyapayay taki.)

Imay sunqullaraq saqisqayki.
Uywakunap mikhunallan patapiqa.
Wañuyniykum hina qhipanman
Kusi glorya wasiykipi tupasunchik.

 

(rapip qallananman)

 

Siwansituy (Siwasito)

(Jesus Wawacha yurin. Sumaq t'ika siwansitu k'ancharispa tutapi, tukuy pachata kusi saminchan.)

Takina qillqasqa (miludiya) - Melodie - Melody - Melodía

Ima kusi paqarimun
Siwansituy, siwansituy
K'ancharikunmi tutapas
Siwansituy, siwansituy
Para tukukuy q'uchukuyri
Siwansituy, siwansituy
Sullari hanaq pachamanta
Siwansituy, siwansituy
Achanqaray t'ikachus kanki
Rawrachkaq, raphapapanki
Siwansituy, siwansituy.

 

(rapip qallananman)

 

Haku wawqillay (Haku wayqellay)

(Hukpas villancico ñisqa, Jesuspa yurisqan, Nawidad ñisqa pachapi takisqa.)

Haku wawqillay, puririsun Belenta.
Kusi sunqulla chayaykusun portalta.
Killap qayllanpi rikuykusun intita.
Chawpi tutata kay pachapi k'anchaqta.

 

(rapip qallananman)

 

Uh Mariya, ñuqap Mamay

Uh Mariya, ñuqap Mamay,
Llapa runap kusi samin,
Yanapaway, pusapuway,
Hanaq pacha wasinchikta.

Hanaq pacha llumpaq Ñust'a
Anqelkunap yupaychanan;
Santukunap rirpuykunan,
Apu Dyuspa chiqaq Maman.

Huchasapap suyakunan,
Tiqsimuyup munay Maman;
Wawaykita llanthuykuway,
Wiqi pacha purisqaypi.

Wiñay k'anchaq, phanchiq quyllur
Llapa runap qhawanayku
Ñanniykuta k'ancharispa,
Llaqtaykuman pusawayku.

Tukuy sunqum waqyakuyki,
Musphan, musphan purisqaypi;
Uyariway, ñukñu Mama,
Pisi kallpa wawaykita.

 

(rapip qallananman)

 

Dyuspa Mamanman

Virgen santa Dyuspa maman,
Huchasapap suyanayku,
Maypis mamay, yawar wiqi,
Huchaymanta waqanaypaq.

Dyuspa akllan sumaq urpi,
Huchasapap sapay maman,
Tukuy pacha runas yachan
Ñuqarayku wañusqanta.

Qhapaq Jesus wawaykita
Ñak'ariqta rikuykuspa
Qanchis awqa wach'ikuna
Sunquykita t'urpuykurqan.

(rapip qallananman)

 

Runasimipi Willakuykuna, Qillqasqakuna

Florencio Segura: Diospa Siminmanta Takikuna

Runasimipi Kristiyanu Mañaykuna


Last update: Jan 8, 2005. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).