Chunkantin kamachikuykuna

Muysispa Qillqasqan Iskay Kaq Liwru / Llukshina Killkay (Llucshina Quillcai) / Exodus 20:1-17 - achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMuysispa Qillqasqan Iskay Kaq Liwru (Llukshina Killkay) 20:2-3
Chuya Qillqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu / Chanka2 Ñuqam kani yupaychasqaykichik Tayta Dyus, Egiptu nasyunpi sirwinti kasqaykichikmantam hurqumurqaykichik. 3 Ñuqallam Dyusqa kani, amam huk dyuskunaqa kapusunkichu.
Chuya Qillqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu / Chanka2 Ñuqa Tayta Dyusmi, Dyusniykiqa kani, Egiptu nasyunpi isklaw kaspa ñakarisqaykimanta hurqumuqniykim kani. 3 Amam ñuqamanta sapaq dyuskunaqa kapusunkichu.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu / Qosqo2 Ñuqam Siñur Dyusniyki kani, Egiptu suyupi kamachi kasqaykimanta hurqumuqniyki. 3 Aman ñuqamanta wak dyuskunayuqchu kanki.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu runasimi2 Ñuqa Siñurniyki Tata Dyus kani; Egiptumanta urqhumurqayki, wata runallapuni kasqaykimanta. 3 Ñuqamanta jawaqa wak dyusniyki ama kachunchu.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi2 Ñukaka Kawsak-Pachakamak kanpak Pachakamakmi kani, Egiptomanta kanta llukshichirkani, llakichik-llapichik jatun mama llaktamanta kanta llukchirkani. 3 Ñukapak ranti, shuk chushak willkakunata amatak charinkichikchu.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa2 Ñukaka kankuna Egipto llaktapi watashka shina llakinayakta kawsakunmantami llukshichimurkani. Chaymanta ñukaka, kankunata Mandak Dyusmi kani. 3 Ñukapak ranti, shuktak dyuskunata ama charinkichu.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa2 Ñukaka kankuna Egiptopi watashka shina llakinayakta kawsakukpi llukshichimuk Mandak Dyus kankunapak Dyusmi kani. 3 Ñukapak ranti shuktak dyuskunata ama charinkichik.
Diospaj Shimi, 2010Imbabura, EcuadorImbabura Kichwa2 Ñukami, Egipto llaktapi gañan kawsakushkamanta llukchimuk, kanta Mandak Tayta Dyus kani. 3 Ñuka ñawpakpika, ama shuk dyuskunata charinkichu.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa2 Ñukaka Mandak Dyusmi kani. Ñukami kankunataka Egipto llaktapi watashka shina llakita kawsakushkamanta llukchirkani. 3 Ñuka ñawpapika ama shuktak dyuskunata charinkichu.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa Wanuku2 Nuqaqa kä Tayta Diosniykimi. Eqiptuchaw uyway kar ñakarkaykaqtami nuqa hurqamushä. 3 Nuqapita mas huktaqa ama "diosnë" ninkichu.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Dyusmi rimarqa tukuy kay palabrakunata:
 2. Ñuqam kani yupaychasqaykichik Tayta Dyus, Egiptu nasyunpi sirwinti kasqaykichikmantam hurqumurqaykichik.
 3. Ñuqallam Dyusqa kani, amam huk dyuskunaqa kapusunkichu.
 4. Amam taytacha-mamachataqa rurankichu imaman rikchakuqtapas, hanaq pachapi kaqman rikchakuqtapas, kay pachapi kaqman rikchakuqtapas nitaq allpapa ukun yakupi kaqman rikchakuqtapas.
 5. Amam qunqurakunkichu chaykunapa ñawpaqninpiqa, amataqmi adurankichu. Ñuqaqa kani yupaychasqayki Tayta Dyusmi. Ñuqaqa manam munanichu sapaq dyus aduranaykichiktaqa, chaynata ruraspa chiqniwaqniy tayta-mamakunapa huchallikusqanmantam kastigasaqpuni wawa-churinkunata, chay wawa- churinkunapa willkankunata chaynataq chay willkanpa churinkunatapas.
 6. Ichaqa kuyawaqniy runataqa utaq kamachikuyniy kasukuq runataqa waranqantin mirayninkamam favurisisaq.
 7. Ñuqapa sutiytaqa amam yanqaqa rimankichu. Sutiy yanqa rimaqtaqa kastigasaqpunim.
 8. Amam qunqankichu samana punchawqa ñuqapaq sapaqchasqa kasqanta.
 9. Suqta punchaw llamkaspaykim tukuy rurayniykikunata ruranki,
 10. qanchis kaq punchawpim ichaqa samanki, chay punchawqa punchawniy kasqanrayku. Chay punchawpiqa amam rurankichu ima ruranatapas. Amataqmi ruranqachu qari churiykipas nitaq warmi churiykipas nitaq sirwintiykipas nitaq sirwintaykipas nitaq animalniykipas nitaq llaqtaykipi yachaq furastirupas.
 11. Ñuqaqa suqta punchawpim unancharqani silukunata, kay pachata, lamar quchata chaynataq chaykunapi tukuy ima kaqkunatapas. Qanchis kaq punchawpiñataqmi samarqani hinaspam chay punchawtaqa bindisirqani punchawniypaq sapaqchaspay.
 12. Tayta-mamaykitam rispitanki chaynapi ñuqapa qunay allpapi unay wata kawsanaykipaq.
 13. Amam pitapas wañuchinkichu.
 14. Amam hukwanqa pirdikunkichu.
 15. Amam suwakunkichu.
 16. Amam runamasiykipa kuntranpiqa llullakunata rimankichu.
 17. Amam munapayankichu runamasiykipa wasinta, amam munapayankichu runamasiykipa warminta nitaq sirwintintapas nitaq sirwintantapas nitaq asnuntapas nitaq runamasiykipa imantapas.

Chuya Qellqa: Moisespa Qellqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. FEDEPI ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Dyusmi tukuy kaykunata rimarispan nirqa:
 2. Ñuqa Tayta Dyusmi, Dyusniykiqa kani, Egiptu nasyunpi isklaw kaspa ñakarisqaykimanta hurqumuqniykim kani.
 3. Amam ñuqamanta sapaq dyuskunaqa kapusunkichu.
 4. Amam imaman rikchakuq idulutapas ruwakunkichu, hanaq pachapi kaqman, kay pachapi kaqman, allpa ukupi kaqman nitaq yakupi kaqman rikchakuqtapas.
 5. Chaykunapa ñawpaqninpiqa amam qunqurakunkichu, amataqmi yupaychankichu. Ñuqa Tayta Dyusllam Dyusniykiqa kani. Manam munanichu sapaq dyuskuna yupaychanaykitaqa, chiqniwaqniy runataqa tayta-mamanmanta qallaykuspam willkanpa willkankama kastigasaq.
 6. Kamachikuyniyta kasukuspa kuyawaqniy runatam ichaqa waranqantin mirayninkama kuyasaq.
 7. Ñuqa Tayta Dyuspa sutiytaqa amam yanqaqa rimankichu. Sutiyta yanqa rimaqtaqa kastigasaqpunim.
 8. Samana punchawtaqa amam qunqankichu ñuqapaq sapaqchasqa kasqanrayku.
 9. Suqta punchaw llamkaspaykim tukuy ruwayniykikunata ruwanki,
 10. qanchis kaq punchawpim ichaqa samanki, chay punchawqa ñuqa Tayta Dyuspaq sapaqchasqa punchawmi. Chay punchawpiqa amam imatapas ruwankichu, qari churiykipas, warmi churiykipas, kriyaduykipas, kriyadaykipas, animalniykipas, nitaq qanwan yachaq huklaw llaqtayuqpas, amam imatapas ruwanqakuchu.
 11. Suqta punchawpim silukunata, kay pachata, lamar quchata chaynataq chaypi tukuy ima kaqkunatapas unancharqani. Qanchis punchawpiñataqmi samarqani, hinaspam chay punchawta bindisispay sapaqcharqani.
 12. Tayta-mamaykitam rispitanki, chaynapi ñuqa Tayta Dyuspa qunay allpapi unay wata kawsanaykipaq.
 13. Amam pitapas wañuchinkichu.
 14. Amam hukwanqa waqllikunkichu.
 15. Amam suwakunkichu.
 16. Amam runamasiykipa kuntranpiqa llullakunata rimankichu.
 17. Amam munapayankichu runamasiykipa wasinta, warminta, kriyadanta, kriyadunta, turunta, asnunta nitaq ima kapuqnintapas, nispa.

Chuya Qellqa: Moisespa Qellqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Tukuy kay simikunatan Dyusqa rimarqan:
 2. Ñuqam Siñur Dyusniyki kani, Egiptu suyupi kamachi kasqaykimanta hurqumuqniyki.
 3. Aman ñuqamanta wak dyuskunayuqchu kanki.
 4. Aman ima idulutapas, ima rikch'aytapas ruwakunkichu, hanaq pachapi kaqman rikch'akuqtapas, kay pachapi kaqman rikch'akuqtapas, kay pachaq ukhun unupi kaqman rikch'akuqtapas.
 5. Aman chaykunaman k'umuykukunkichu, amallataq chaykunata yupaychankipaschu, ñuqa Siñur Dyusniykiqa sintiq Dyusmi kani. Ñuqan chiqnikuwaqniy tayta-mamakunata huchallikusqankumanta muchuchini, hinallataq wawankunatapas, niytunkunatapas, niytunkuq wawankunatapas.
 6. Munakuwaqniykunata, kamachikuyniykunata hunt'aqkunatan ichaqa waranqa miraykama munakuchkallanipuni.
 7. Aman sutiyta mana allinpaq huqarinkichu, ñuqa Dyusniyki Siñur Dyusqa mana allinpaq sutiyta huqariqtaqa manan hinallatachu qhawasaq.
 8. Samana p'unchayta yuyariy ñuqapaq t'aqanaykipaq.
 9. Suqta p'unchaymi llank'anki, tukuy ima ruwanaykitapas ruwanki,
 10. qanchiskaq p'unchaymi ichaqa ñuqa Dyusniyki Siñur Dyuspaq t'aqasqa samana kanqa. Aman chaypiqa ima ruwanatapas ruwankichischu, qanpas, churiykipas, ususiykipas, qhari kamachiykipas, warmi kamachiykipas, uywaykipas, llaqtaykipi tiyaq wak llaqtayuqpas.
 11. Suqta p'unchaypin ñuqa Siñur Dyusqa ruwarqani hanaq pachata kay pachatawan, lamar quchata, chaykunapi lliw imaymana kaqkunatawan, qanchiskaq p'unchaypitaqmi samarqani, chaymi ñuqaqa samana p'unchayta samincharqani hinaspa sapaqcharqani.
 12. Taytaykita mamaykita sumaqta rispitay, ñuqa Dyusniyki Siñur Dyus, qanman qusqay hallp'api unayta kawsanaykipaq.
 13. Aman pitapas wañuchinkichu.
 14. Aman wasanchankichu.
 15. Aman suwakunkichu.
 16. Aman runamasiykita llullakuspa tumpankichu.
 17. Aman munapayankichu runamasiykiq wasinta, warminta, qhari kamachinta, warmi kamachinta, turunta, asnunta, runamasiykiq imantawanpas, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Moisespa Qelqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Dyusqa kay tukuyta parlaspa, nirqa:
 2. Nuqa Siñurniyki Tata Dyus kani; Egiptumanta urqhumurqayki, wata runallapuni kasqaykimanta.
 3. Nuqamanta jawaqa wak dyusniyki ama kachunchu.
 4. Ama ni ima lantita ruwakunkichu, ni silupi kaqman rikch'akuqta, ni kay pachapi kaqman rikch'akuqta, nitaq yakuspi kaqman rikch'akuqtapis.
 5. Ama qunqurikunkichu chaykunaman, amataq yupaychankichu, imaraykuchus Nuqamin Siñurniyki Tata Dyus kani, sinch'i, silusu Dyus, Nuqata chiqniwaqkunap juchasninkuta kastigaq. Tataspa juchasninkuta wawasninkupi kastigani, chantá allchhisninkupi, allchhisninkuq wawasnimpipis ima.
 6. Khuyakuyniytaqa waranqa waranqa runasman rikuchini, pikunachus munakuwanku, kamachisqasniytataq kasunku, chaykunaman.
 7. Ama qhasi manakaqta uqharinkichu Siñurniyki Tata Dyuspa sutinta. Dyusqa kastiganqapuni pichus sutinta qhasi manakaqta uqhariqtaqa.
 8. Ama qunqankichu samarikuna p'unchayta Dyusniykipaq t'aqapuyta, chay p'unchaypi Dyusmanta yuyarikunaykipaq.
 9. Suqta p'unchayta trabajanki, chay p'unchaykunapitaq tukuy ruwanayki kaqta ruway.
 10. Qanchis kaq p'unchayrí samarikuna p'unchay kanqa, Siñurniyki Tata Dyuspaq t'aqasqa. Chay p'unchaypi ni imata ruwankichu, ni qan, ni churiyki, ni ususiyki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki, ni uywasniyki, nitaq furastiru qankuna ukhupi tiyakuqpis.
 11. Tata Dyuspis suqta p'unchaypi ruwarqa siluta, kay pachata, mama quchata, chay ruwasqasnimpi imaschus kachkanku, chaykunatawan. Qanchis kaq p'unchaypitaq samarikurqa. Chayrayku Tata Dyusqa samarikuna p'unchayta bindisispa, nirqa Payllapaq t'aqasqa kasqanta.
 12. Tataykita, mamaykitawan jatumpaq qhaway, unayta kay pachapi kawsakunaykipaq, mayqin jallp'atachus Siñurniyki Tata Dyus qusunki, chaypi.
 13. Ama wañuchinkichu runa masiykita.
 14. Ama khuchichakunkichu kasarakusqaykita wasanchaspa.
 15. Ama suwakunkichu.
 16. Ama runa masiykip kuntranta llullakuspa parlankichu.
 17. Ama munapayankichu runa masiykip wasinta; ama munapayankichu runa masiykip warminta, ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakanta, ni burrunta, nitaq ni iman kaqta.

Diosmanta Qhelqa. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachakamakpak Killkashka Shimi 1997).

Chunka kamachik shimi kashkamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Chaymanta Kawsak-Pachakamakka kay tukuy shimikunatami nirka:
 2. Ñukaka Kawsak-Pachakamak kanpak Pachakamakmi kani, Egiptomanta kanta llukshichirkani, llakichik-llapichik jatun mama llaktamanta kanta llukchirkani.
 3. Ñukapak ranti, shuk chushak willkakunata amatak charinkichikchu.
 4. Jawa-pachapi allpa-pachapi yakukunapi allpa-ukupi tiyak paykunaman, rikchakkunata makikunawan rurashkakunatapash amatak rurankichikchu.
 5. Chay yanka-willkakunapak ñawpakpi amatak kunkurinkichu, amatak yanapankichikchu. Ñukaka Kawsak-Pachakamak rikuriyakuk, kanpak Pachakamakmi kani. Churikunata llakichini, churikunapak churikunatapash kankunapak yayakuna ñukata mana kuyashpa juchata rurashkamanta churikunata, churikunapak, churikunatapash taripashami.
 6. Shinapash, paykuna Ñukata kuyakpika Ñuka kachashkakunata paktachikka waranka kati-miray-ayllukunakama Ñukapash paykunata kuyashami.
 7. Kanpak Kawsak-Pachakamakpak Shutita amatak yankamanta japinkichu, maykanpash paypak Shutita yankamanta japikpika kampak Pachakamak, Kawsak-Pachakamakka llakichinkami.
 8. Sabado punchata Pachakamakta yupaychankapak yuyaripay.
 9. Sukta punchakama tukuy llankaykunata ruranki.
 10. Kanchisniki punchapika samana punchami kan, Kawsak-Pachakamak kanpak Pachakamakta yupaychachun kurishkami kan. Pipash pipash ama llankachun. Kanpash, kanpak churikuna, kanpak ushushikuna, kanpak llankakkuna, kanpak wiwakunapash, kanpak jatun mama llaktapi ista runakuna kawsanakukkunapash amatak llankachun.
 11. Suktaniki punchakamami Kawsak-Pachakamakka jawa-pachata, allpa-pachata mama-kuchatapash; tukuy ima kawsakkunatapash rurarka. Shinapash, Kawsak-Pachakamakka kanchisniki punchapika samarkami, chaymantami Sabado punchata yupaychashka punchata rurarka.
 12. Kanpak taytata mamatapash yupaychana kanki Kawsak-Pachakamak, kanpak Pachakamak kanman kushka, allpapachapi achka watakunata kawsankapak.
 13. Ama wañuchinkichu.
 14. Ama waynayankichu.
 15. Ama shuwankichu.
 16. Kanpak wawkita panitapash yankamanta ama tunpankichu, (juchachinkichu) ama llullankichu.
 17. Shukpak wasita amatak munankichu. Paypak warmita ama munankichu, paypak llankakkunata, paypak wakrakunata, paypak burrotapash amatak munankichu. Paypak ima charishkakunata imatapash amatak munankichu.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Ticraccuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259. Llucshina Quillcai (Éxodo) 20.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Chunka mandashkakunata Dyus kushkami (Exodus 20:1-17)

 1. Tayta Dyuska kashna nishpami, kay tukuy mandashkakunataka kurka:
 2. Ñukaka kankuna Egipto llaktapi watashka shina llakinayakta kawsakunmantami llukshichimurkani. Chaymanta ñukaka, kankunata Mandak Dyusmi kani.
 3. Ñukapak ranti, shuktak dyuskunata ama charinkichu.
 4. Jawa pachapi tiyakkunamanta imaman rikchaktapish, kay allpapi tiyakkunamanta imaman rikchaktapish, yaku ukupi tiyakkunamanta imaman rikchaktapish, allpa ukupi tiyakkunamanta imaman rikchakkunatapish amatak rurankichikchu.
 5. Chay ima tiyakkunallatatakpish ama kunkurinkichu, amatak adorankichu. Ñukami kanta Mandak Tayta Dyus kani. Ñukapaklla kawsachun munak, tukuyta ruray tukuk Dyusmi kani. Chaymantami ñukata p'iñashpa millayta rurakkunapak wawakunataka kimsa wawa wawakama, mana kashpaka chusku wawa wawakunakama jatunta llakichini.
 6. Ashtawanpish ñukata k'uyashpa, ñuka mandashkakunata paktachikkunataka, waranka wawa wawakunakama k'uyakmi kani.
 7. Ñuka kanta Mandak Dyuspak shutitaka, ama yankamanta rimankichu. Ñukaka maykanpish ñuka shutita yankamanta rimaktaka rimaktaka llakichishatakmi.
 8. Samana punllataka ñukapaklla kashkata yuyarishpa wakichinki.
 9. Kampak imalla rurana kashkata ruranapakka sukta punllami, chay punllakunapimi imata ruranataka rurana kanki.
 10. Ashtawanpish kanchis punllaka ñuka, kanta Mandak Dyuspaklla ch'ikanchishka samana punllami. Chaymanta chay punllapika amatak imata rurankichu. Kampak churikunatapish, ushushikunatapish, kanta sirwik k'arikunatapish, warmikunatapish, animalkunatapish, shuktak llaktamanta shamushpa kanta katishpa kawsakkunatapish amatak ima rurachinkichu.
 11. Ñuka Mandak Dyuska sukta punllapimi jawa pachatapish, kay pachatapish, mama kucha yakukunatapish, tukuy chaypi imalla tiyakkunatapish tukuy rurarkani. Ashtawanpish kanchis punllapika imata mana rurashpami samarirkami. Chaymantami ñukaka chay punllataka samana punlla kachun churashpa ñukapaklla ch'ikanchirkani.
 12. Kampak yaya mamata k'uyanki. Chashna k'uyashpallami, ñuka kanta Mandak Dyus kusha nishka llaktapika unita kawsanki.
 13. Ama wañuchinkichu.
 14. Ama waynayankichu.
 15. Ama shuwankichu.
 16. Ama pitapish yankallamanta juchachishpa llakipi churankichu.
 17. Ama shuktakpak wasita munankichu. Shuktakpak warmitapish, payta sirwiktapish, wakratapish, burrotapish, ima shuktak charishkakunatapish amatak munankichu, nishpami mandarka.

Dios Rimashca Shimicunami: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashka Shimikunami 2004).

Chunka mandashkakunata Dyus kushkami (Exodus 20:1-17)

 1. Tayta Dyuska tukuy kay shimikunatami rimarka:
 2. Ñukaka kankuna Egiptopi watashka shina llakinayakta kawsakukpi llukshichimuk Mandak Dyus kankunapak Dyusmi kani.
 3. Ñukapak ranti shuktak dyuskunata ama charinkichik.
 4. Imaman rikchakkunatapish ama rurankichikchu. Jawa pachapi kakkunaman rikchaktapish, kay pachapi kakkunaman rikchaktapish, yaku ukupi kakkunaman rikchaktapish, amatak rurankichikchu.
 5. Chaykunataka ama kunkurinkichikchu, amatak adorankichikchu. Ñukami Mandak kampak Tayta Dyus kani. Ñukaka tukuyta ruray tukuk Dyus, ñukapaklla kachun munakmi kani. Yayakuna ñukata p'iñashpa millayta rurakpika paykunapak kimsa wawa wawakama, mana kashpakarin chusku wawa wawakunakama jatunta llakichikmi kani.
 6. Ñukata k'uyashpa, ñuka mandashkakunata wakichikkunataka, waranka waranka wawa wawakunakama llakikmi kani.
 7. Mandak kampak Dyuspak shutipika manapish rimanapika ama rimanki. Ñuka shutita manapish rimanapi rimaktaka llakichishatakmi.
 8. Samana punllapika ñukapaklla kashkataka amatak kunkarinki.
 9. Sukta punllataka trabajanki, kampak tukuy ima ruranakunataka chay punllakunapi ruranki.
 10. Kanchis punllapika Mandak kampak Dyuspaklla kashkamanta, chay punllapika ama imata ruranki. Kampak churikunatapish, ushushikunatapish, kampakta rurak k'arikunatapish, warmikunatapish, animalkunatapish, shuktak llaktamanta shamushpa kanta katishpa kawsakkunatapish amatak imata rurachinkichikchu.
 11. Mandak Dyuska jawa pachatapish, kay pachatapish, mama kuchatapish, tukuy chaykunapi imalla tiyakkunatapish sukta punllakunapimi tukuyta rurarka. Kanchis punllapika samarirkami. Chaymantami Mandak Dyuska chay punllataka paypaklla kachun ch'ikanchirka.
 12. Mandak kampak Dyus kanman kushka llaktapi unita kawsankapakka, kampak yayata kampak mamata alli ninki.
 13. Ama wañuchinki.
 14. Ama waynayanki.
 15. Ama shuwanki.
 16. Ama pitapish p'iñashpa manapish kashkata llullashpa llakipi churanki.
 17. Shuktakpak wasita, paypak warmita kashpa, paypakta rurakta kashpa, pay wiñachishkata kashpa, paypak wakrata kashpa, paypak burrota kashpa, paypak shuktak ima charishkakunatapish ama munanki, nishpami mandarka.

Dios Rimashca Shimicunami: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Chunka Mandashka Shimikunami (Exodus 20:1-17)

 1. Tayta Dyusmi, kay tukuy shimikunataka, kashna nishpa willakurka:
 2. Ñukami, Egipto llaktapi gañan kawsakushkamanta llukchimuk, kanta Mandak Tayta Dyus kani.
 3. Ñuka ñawpakpika, ama shuk dyuskunata charinkichu.
 4. Imaman rikchakkunatapash ama rurankichu. Jawa pachapi, kay pachapi, alpa ukupi, alpa uku yakupi tiyakkunaman rikchaktapash, ama rurankichu.
 5. Chaykunataka ama kunkurinkichu, alikachitallapash ama alikachinkichu. Ñukami, kanta Mandak Tayta Dyus kani. Ñukaka, ninan ushayta charik, ñukapaklla kachun munak Dyusmi kani. Ñukata millanayachik, nalita rurak taytakunapak wawakunata rikunkapak shamushpa, kimsa miraykunakaman, chusku miraykunakamampash llakichik Dyusmi kani.
 6. Ashtawankarin ñukata khuyashpa, ñuka mandashkakunata paktachikkunataka, waranka waranka miraykunakaman llakishpa khuyakmi kani.
 7. Kanta Mandak Tayta Dyuspak shutitaka, ama yanka rimankichu. Mandak Dyuska, paypak shutita yanka rimaktaka, ima nalitapash na ruraktashnaka, na yanka rikunkachu.
 8. Samana punllataka, Dyuspaklla kachun shikanyachinata yarinki.
 9. Sukta punllata trabajanki. Chay punllakunami, kampak tukuy ima ruranakunataka rurana kanki.
 10. Ashtawankarin kanchis punllapika, kanta Mandak Tayta Dyuspak samana punllami. Chay punllapika, ima ruranatapash ama rurankichu. Kampash, kampak churipash, kampak ushipash, kanta sirwik jaripash, kanta sirwik warmipash, kampak animalpash, shuk llaktamanta shamushpa, pueblo ukupi kanwan kawsakukpash chay punllapika, ima ruranatapash na ruranachu.
 11. Mandak Dyuska, sukta punllakamanmi jawa pachatapash, kay pachatapash, mama kuchatapash, chaykunapi tukuy ima tiyakkunatapash rurarka. Kanchis punllapika samarkami. Shinamantami Mandak Dyuska, samana punllataka bendisyashpa, paypaklla kachun rurarka.
 12. Kanta Mandak Tayta Dyus kanman karashka llaktapi, unay punllakunakaman kawsanata ashtawan mirachikuchunka, kampak taytata, kampak mamata alikachinki.
 13. Ama wañuchinkichu.
 14. Kazarashka jawa ama shukwan kawsankichu.
 15. Ama shuwankichu.
 16. Kampak kumpa runakutaka, ama yankata chashnapachami nishpa juchachishpa willankichu.
 17. Kampak kumpa runakupak wasitapash, ama munankichu. Kampak kumpa runakupak warmitapash, ama munankichu. Payta sirwik karitapash, warmitapash, paypak wakratapash, paypak burrotapash, ashtawan imatalla charishkakunatapash, chay kumpa runakupaktaka ama munankichu, nikurkami.

Diospaj Shimi: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashkata Killkashkami 2010).

Chunka mandashkakunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Dyus tukuy kay mandashkakunata rimashpaka:
 2. Ñukaka Mandak Dyusmi kani. Ñukami kankunataka Egipto llaktapi watashka shina llakita kawsakushkamanta llukchirkani.
 3. Ñuka ñawpapika ama shuktak dyuskunata charinkichu.
 4. Jawa pachapi, kay pachapi, yaku ukupi, allpa ukupi tiyakkunaman rikchakunatapish ama ruwankichu.
 5. Chaykunapak ñawpapika ama kumurinkichu, ama sirwinkichu. Ñukaka kankunata Mandak Dyusmi kani. Shuktak dyusta charichunka manatak munanichu. Taytakuna ñukata piñashpa, millayta ruwashkamantaka paykunapak wawakunakaman, nietokunakaman shinallatak bisnietokunakamanmi llakichisha.
 6. Ashtawanpish ñukata kuyashpa, ñuka mandashkata kazukkunataka waranka waranka miraykamanmi kuyasha.
 7. Mandak Dyus ñukapak shutipi ama yanka ari ninkichu. Maykanpish ñuka shutipi yanka ari nikka llakichishkami kanka.
 8. Ñukapaklla samana punllata yuyarinki.
 9. Sukta punllakaman trabajanki.
 10. Ashtawanpish kanchisniki punllaka Mandak Dyus ñukapaklla chikanyachishka punllami. Chay punllapika kanpish, kampak churikunapish, kampak ushikunapish, kanta sirwik karikunapish, sirwik warmikunapish, kampak animalkunapish, shuktak llaktamanta shamushpa, kanwan kawsakkunapish ama imata ruwankichikchu.
 11. Ñukaka Mandak Dyusmi kani. Ñukaka sukta punllapimi jawa pachatapish, kay pachatapish, mama kuchatapish, chaypi tukuy ima tiyashkatapish ruwarkani. Ashtawanpish kanchisniki punllapika samarirkanimi. Chaymantami ñukaka chay punllataka bendisyashpa, ñukapakllata ruwarkani.
 12. Mandak Dyus ñuka kushka llaktapi unay watata kawsankapak kampak tayta mamata kazunki.
 13. Ama wañuchinki.
 14. Ama waynayanki.
 15. Ama shuwanki.
 16. Ama yanka pitapish juchanchishpa llakichinki.
 17. Ama shukpak wasita munanki. Shukpak warmitapish, sirwikpak warmitapish, kanta sirwik warmitapish, shukpak wakratapish, shukpak burrotapish, ima shuktak charishkatapish ama munanki, nishpami mandarka.

Dios Rimashcata Quillcashcami: Éxodo 20. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi iskirbichishan 2010).

Chunka mandamintuta willapashan (Exodus 20:1-17)

 1. Tayta Diosqa Israelkunata willapar kaynawmi niran:
 2. Nuqaqa kä Tayta Diosniykimi. Eqiptuchaw uyway kar ñakarkaykaqtami nuqa jorqamushä.
 3. Nuqapita mas juktaqa ama "diosnë" ninkichu.
 4. Aduranaykipäqa imatapis ama rurankichu syëluchaw kaq-niraqta, kay pachachaw kaq-niraqta, lamar rurinchaw kaq-niraqtapis.
 5. Chaykunapa ñaupanmanqa ama qunqurpakunkichu ni adurankipischu. Naqallami Tayta Diosniykiqa kä. Japalläta aduramänaykitami munä. Mana wiyakamar ïdulukunata aduraqkunataqa kastiqashaq maman-taytanta, wamranta, willkanta mas willkan kaqtapis.
 6. Nuqa nishäta rurashpan llapan mandamintökunata kumliptenqa paykunapita waranqa aywaykama miraqninkunatapis kuyapäshämi.
 7. Tayta Diospa jutinta ama juqarinkichu manakaqpäqa. Manakaqkunallapaq jutinta juqarej kaqtaqa kastiqanqami.
 8. Ama qunqankichu säbadu jamay junäqa rispitädu kashanta.
 9. Semänachaw suqta junaqmi arunki. Chay junaqkunachaw rurayniykikunata ruranki.
 10. Suqta junaqpa warannin junäqa Tayta Diosta aduranaykipaq säbadu jamay junaqmi. Chay junäqa ama arunkichu, kikiyki, ullqu ni warmi wamrayki, ullqu ni warmi uywayniyki, uywaykikuna, ni laqakamuq runakunapis.
 11. Tayta Diosqa suqta junaqchawmi kay pachata rurayta usharan kay pachachaw kaqkunatapis, syëluta syëluchaw kaqkunatapis, lamarta lamarchaw kaqkunatapis. Qanchis kaq junaqchawqa Tayta Dios jamarannami. Chaymi chay junaqpäqa niran payta rispitanan junaq kananpaq.
 12. Mamaykita taytaykita alli rikanki. Chaynawpami quykunäpaq kaykaq nasyunchaw edäyänaykikama alli kawankipaq.
 13. Ama wañuchikuq kankichu.
 14. Majayuq kaykar jukwanqa ama kakunkichu.
 15. Ama suwakunkichu.
 16. Ama manakaqtaqa pitapis jitapankichu.
 17. Ama munapaychu runa-masiykipa ima-aykantapis. Ama munapaychu warminta, ni uywayninta warmita ollqutapis, törunta ni bürruntapis, ni imantapis paypa kaqtaqa.

Unay Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).