Chunkantin kamachikuykuna

Llukshina Killkay (Llucshina Quillcai) / Exodus 20:1-17 - achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMoisespa Qellqasqan Iskay Kaq Libro (Llucshina Quillcai) 20:2-3
Chuya Qillqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu / Chanka2 Ñoqam kani yupaychasqaykichik Tayta Dios, Egipto nacionpi sirviente kasqaykichikmantam horqomurqaykichik. 3 Ñoqallam Diosqa kani, amam huk dioskunaqa kapusunkichu.
Chuya Qillqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu / Chanka2 Ñoqa Tayta Diosmi, Diosnikiqa kani, Egipto nacionpi esclavo kaspa ñakarisqaykimanta hurqomuqnikim kani. 3 Amam ñoqamanta sapaq dioskunaqa kapusunkichu.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu / Qosqo2 Ñoqan Señor Diosniyki kani, Egipto suyupi kamachi kasqaykimanta horqomuqniyki. 3 Aman ñoqamanta wak dioskunayoqchu kanki.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu runasimi2 Noqa Señorniyki Tata Dios kani; Egiptomanta orqhomorqayki, wata runallapuni kasqaykimanta. 3 Noqamanta jawaqa waj diosniyki ama kachunchu.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi2 Ñucaca Causac-Pachacamac canpac Pachacamacmi cani, Egiptomanta canta llucshichircani, llaquichic-llapichic jatun mama llactamanta canta llucchircani. 3 Ñucapac ranti, shuc chushac huillcacunata amatac charinquichicchu.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa2 Ñucaca cancuna Egipto llajtapi huatashca shina llaquinayajta causacunmantami llujshichimurcani. Chaimanta ñucaca, cancunata Mandaj Diosmi cani. 3 Ñucapaj randi, shujtaj dioscunata ama charinguichu.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa2 Ñucaca cancuna Egiptopi huatashca shina llaquinayajta causacujpi llujshichimuj Mandaj Dios cancunapaj Diosmi cani. 3 Ñucapaj randi shujtaj dioscunata ama charinguichij.
Diospaj Shimi, 2010Imbabura, EcuadorImbabura Kichwa2 Ñucami, Egipto llactapi gañan causajushcamanda llujchimuj, canda Mandaj Taita Dios cani. 3 Ñuca ñaupajpica, ama shuj dioscunata charinguichu.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa2 Ñucaca Mandac Diosmi cani. Ñucami cancunataca Egipto llactapi huatashca shina llaquita causacushcamanta llucchircani. 3 Ñuca ñaupapica ama shuctac dioscunata charinguichu.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa Wanuku2 Nogaga cä Tayta Diosniquimi. Egiptucho uyway car ñacarcaycajtami noga jorgamushä. 3 Nogapita mas juctaga ama "diosnë" ninquichu.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Diosmi rimarqa tukuy kay palabrakunata:
 2. Ñoqam kani yupaychasqaykichik Tayta Dios, Egipto nacionpi sirviente kasqaykichikmantam horqomurqaykichik.
 3. Ñoqallam Diosqa kani, amam huk dioskunaqa kapusunkichu.
 4. Amam taytacha-mamachataqa rurankichu imaman rikchakuqtapas, hanaq pachapi kaqman rikchakuqtapas, kay pachapi kaqman rikchakuqtapas nitaq allpapa ukun yakupi kaqman rikchakuqtapas.
 5. Amam qonqorakunkichu chaykunapa ñawpaqninpiqa, amataqmi adorankichu. Ñoqaqa kani yupaychasqayki Tayta Diosmi. Ñoqaqa manam munanichu sapaq dios adoranaykichiktaqa, chaynata ruraspa cheqniwaqniy tayta-mamakunapa huchallikusqanmantam castigasaqpuni wawa-churinkunata, chay wawa- churinkunapa willkankunata chaynataq chay willkanpa churinkunatapas.
 6. Ichaqa kuyawaqniy runataqa otaq kamachikuyniy kasukuq runataqa waranqantin mirayninkamam favorecesaq.
 7. Ñoqapa sutiytaqa amam yanqaqa rimankichu. Sutiy yanqa rimaqtaqa castigasaqpunim.
 8. Amam qonqankichu samana punchawqa ñoqapaq sapaqchasqa kasqanta.
 9. Soqta punchaw llamkaspaykim tukuy ruraynikikunata ruranki,
 10. qanchis kaq punchawpim ichaqa samanki, chay punchawqa punchawniy kasqanrayku. Chay punchawpiqa amam rurankichu ima ruranatapas. Amataqmi ruranqachu qari churikipas nitaq warmi churikipas nitaq sirvientekipas nitaq servientaykipas nitaq animalnikipas nitaq llaqtaykipi yachaq forasteropas.
 11. Ñoqaqa soqta punchawpim unancharqani cielokunata, kay pachata, lamar qochata chaynataq chaykunapi tukuy ima kaqkunatapas. Qanchis kaq punchawpiñataqmi samarqani hinaspam chay punchawtaqa bendecirqani punchawniypaq sapaqchaspay.
 12. Tayta-mamaykitam respetanki chaynapi ñoqapa qonay allpapi unay wata kawsanaykipaq.
 13. Amam pitapas wañuchinkichu.
 14. Amam hukwanqa pierdekunkichu.
 15. Amam suwakunkichu.
 16. Amam runamasikipa contranpiqa llullakunata rimankichu.
 17. Amam munapayankichu runamasikipa wasinta, amam munapayankichu runamasikipa warminta nitaq sirviententapas nitaq sirvientantapas nitaq asnontapas nitaq runamasikipa imantapas.

Chuya Qellqa: Moisespa Qellqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. FEDEPI ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Diosmi tukuy kaykunata rimarispan nirqa:
 2. Ñoqa Tayta Diosmi, Diosnikiqa kani, Egipto nacionpi esclavo kaspa ñakarisqaykimanta hurqomuqnikim kani.
 3. Amam ñoqamanta sapaq dioskunaqa kapusunkichu.
 4. Amam imaman rikchakuq idolotapas ruwakunkichu, hanaq pachapi kaqman, kay pachapi kaqman, allpa ukupi kaqman nitaq yakupi kaqman rikchakuqtapas.
 5. Chaykunapa ñawpaqninpiqa amam qonqorakunkichu, amataqmi yupaychankichu. Ñoqa Tayta Diosllam Diosnikiqa kani. Manam munanichu sapaq dioskuna yupaychanaykitaqa, cheqniwaqniy runataqa tayta-mamanmanta qallaykuspam willkanpa willkankama castigasaq.
 6. Kamachikuyniyta kasukuspa kuyawaqniy runatam ichaqa waranqantin mirayninkama kuyasaq.
 7. Ñoqa Tayta Diospa sutiytaqa amam yanqaqa rimankichu. Sutiyta yanqa rimaqtaqa castigasaqpunim.
 8. Samana punchawtaqa amam qonqankichu ñoqapaq sapaqchasqa kasqanrayku.
 9. Soqta punchaw llamkaspaykim tukuy ruwaynikikunata ruwanki,
 10. qanchis kaq punchawpim ichaqa samanki, chay punchawqa ñoqa Tayta Diospaq sapaqchasqa punchawmi. Chay punchawpiqa amam imatapas ruwankichu, qari churikipas, warmi churikipas, criadoykipas, criadaykipas, animalnikipas, nitaq qanwan yachaq huklaw llaqtayuqpas, amam imatapas ruwanqakuchu.
 11. Soqta punchawpim cielokunata, kay pachata, lamar qochata chaynataq chaypi tukuy ima kaqkunatapas unancharqani. Qanchis punchawpiñataqmi samarqani, hinaspam chay punchawta bendecispay sapaqcharqani.
 12. Tayta-mamaykitam respetanki, chaynapi ñoqa Tayta Diospa qonay allpapi unay wata kawsanaykipaq.
 13. Amam pitapas wañuchinkichu.
 14. Amam hukwanqa waqllikunkichu.
 15. Amam suwakunkichu.
 16. Amam runamasikipa contranpiqa llullakunata rimankichu.
 17. Amam munapayankichu runamasikipa wasinta, warminta, criadanta, criadonta, toronta, asnonta nitaq ima kapuqnintapas, nispa.

Chuya Qellqa: Moisespa Qellqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Tukuy kay simikunatan Diosqa rimarqan:
 2. Ñoqan Señor Diosniyki kani, Egipto suyupi kamachi kasqaykimanta horqomuqniyki.
 3. Aman ñoqamanta wak dioskunayoqchu kanki.
 4. Aman ima idolotapas, ima rikch'aytapas ruwakunkichu, hanaq pachapi kaqman rikch'akuqtapas, kay pachapi kaqman rikch'akuqtapas, kay pachaq ukhun unupi kaqman rikch'akuqtapas.
 5. Aman chaykunaman k'umuykukunkichu, amallataq chaykunata yupaychankipaschu, ñoqa Señor Diosniykiqa sienteq Diosmi kani. Ñoqan cheqnikuwaqniy tayta-mamakunata huchallikusqankumanta muchuchini, hinallataq wawankunatapas, nietonkunatapas, nietonkuq wawankunatapas.
 6. Munakuwaqniykunata, kamachikuyniykunata hunt'aqkunatan ichaqa waranqa miraykama munakushallanipuni.
 7. Aman sutiyta mana allinpaq hoqarinkichu, ñoqa Diosniyki Señor Diosqa mana allinpaq sutiyta hoqariqtaqa manan hinallatachu qhawasaq.
 8. Samana p'unchayta yuyariy ñoqapaq t'aqanaykipaq.
 9. Soqta p'unchaymi llank'anki, tukuy ima ruwanaykitapas ruwanki,
 10. qanchiskaq p'unchaymi ichaqa ñoqa Diosniyki Señor Diospaq t'aqasqa samana kanqa. Aman chaypiqa ima ruwanatapas ruwankichischu, qanpas, churiykipas, ususiykipas, qhari kamachiykipas, warmi kamachiykipas, uywaykipas, llaqtaykipi tiyaq wak llaqtayoqpas.
 11. Soqta p'unchaypin ñoqa Señor Diosqa ruwarqani hanaq pachata kay pachatawan, lamar-qochata, chaykunapi lliw imaymana kaqkunatawan, qanchiskaq p'unchaypitaqmi samarqani, chaymi ñoqaqa samana p'unchayta samincharqani hinaspa sapaqcharqani.
 12. Taytaykita mamaykita sumaqta respetay, ñoqa Diosniyki Señor Dios, qanman qosqay hallp'api unayta kawsanaykipaq.
 13. Aman pitapas wañuchinkichu.
 14. Aman wasanchankichu.
 15. Aman suwakunkichu.
 16. Aman runamasiykita llullakuspa tumpankichu.
 17. Aman munapayankichu runamasiykiq wasinta, warminta, qhari kamachinta, warmi kamachinta, toronta, asnonta, runamasiykiq imantawanpas, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Moisespa Qelqasqan Iskay Kaq Libro. Éxodo 20. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

Chunkantin kamachikuykunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Diosqa kay tukuyta parlaspa, nerqa:
 2. Noqa Señorniyki Tata Dios kani; Egiptomanta orqhomorqayki, wata runallapuni kasqaykimanta.
 3. Noqamanta jawaqa waj diosniyki ama kachunchu.
 4. Ama ni ima lantita ruwakunkichu, ni cielopi kajman rijch'akojta, ni kay pachapi kajman rijch'akojta, nitaj yakuspi kajman rijch'akojtapis.
 5. Ama qonqorikunkichu chaykunaman, amataj yupaychankichu, imaraykuchus Noqamin Señorniyki Tata Dios kani, sinch'i, celoso Dios, Noqata chejniwajkunaj juchasninkuta castigaj. Tataspa juchasninkuta wawasninkupi castigani, chantá allchhisninkupi, allchhisninkoj wawasnimpipis ima.
 6. Khuyakuyniytaqa waranqa waranqa runasman rikuchini, pikunachus munakuwanku, kamachisqasniytataj kasunku, chaykunaman.
 7. Ama qhasi manakajta oqharinkichu Señorniyki Tata Diospa sutinta. Diosqa castiganqapuni pichus sutinta qhasi manakajta oqharejtaqa.
 8. Ama qonqankichu samarikuna p'unchayta Diosniykipaj t'aqapuyta, chay p'unchaypi Diosmanta yuyarikunaykipaj.
 9. Sojta p'unchayta trabajanki, chay p'unchaykunapitaj tukuy ruwanayki kajta ruway.
 10. Qanchis kaj p'unchayrí samarikuna p'unchay kanqa, Señorniyki Tata Diospaj t'aqasqa. Chay p'unchaypi ni imata ruwankichu, ni qan, ni churiyki, ni ususiyki, ni qhari kamachiyki, ni warmi kamachiyki, ni uywasniyki, nitaj forastero qankuna ukhupi tiyakojpis.
 11. Tata Diospis sojta p'unchaypi ruwarqa cielota, kay pachata, mama qochata, chay ruwasqasnimpi imaschus kashanku, chaykunatawan. Qanchis kaj p'unchaypitaj samarikorqa. Chayrayku Tata Diosqa samarikuna p'unchayta bendecispa, nerqa Payllapaj t'aqasqa kasqanta.
 12. Tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhaway, unayta kay pachapi kawsakunaykipaj, mayqen jallp'atachus Señorniyki Tata Dios qosunki, chaypi.
 13. Ama wañuchinkichu runa masiykita.
 14. Ama khuchichakunkichu casarakusqaykita wasanchaspa.
 15. Ama suwakunkichu.
 16. Ama runa masiykej contranta llullakuspa parlankichu.
 17. Ama munapayankichu runa masiykej wasinta; ama munapayankichu runa masiykej warminta, ni qhari kamachinta, ni warmi kamachinta, ni wakanta, ni burronta, nitaj ni iman kajta.

Diosmanta Qhelqa. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Chunca camachic shimi cashcamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Chaimanta Causac-Pachacamacca cai tucui shimicunatami nirca:
 2. Ñucaca Causac-Pachacamac canpac Pachacamacmi cani, Egiptomanta canta llucshichircani, llaquichic-llapichic jatun mama llactamanta canta llucchircani.
 3. Ñucapac ranti, shuc chushac huillcacunata amatac charinquichicchu.
 4. Jahua-pachapi allpa-pachapi yacucunapi allpa-ucupi tiyac paicunaman, ricchaccunata maquicunahuan rurashcacunatapash amatac ruranquichicchu.
 5. Chai yanca-huillcacunapac ñaupacpi amatac cuncurinquichu, amatac yanapanquichicchu. Ñucaca Causac-Pachacamac ricuriacuc, canpac Pachacamacmi cani. Churicunata llaquichini, churicunapac churicunatapash cancunapac yayacuna ñucata mana cuyashpa juchata rurashcamanta churicunata, churicunapac, churicunatapash taripashami.
 6. Shinapash, paicuna Ñucata cuyacpica Ñuca cachashcacunata pactachicca huaranca cati-mirai-aillucunacama Ñucapash paicunata cuyashami.
 7. Canpac Causac-Pachacamacpac Shutita amatac yancamanta japinquichu, maicanpash paipac Shutita yancamanta japicpica cambac Pachacamac, Causac-Pachacamacca llaquichincami.
 8. Sabado punchata Pachacamacta yupaichancapac yuyaripai.
 9. Sucta punchacama tucui llancaicunata ruranqui.
 10. Canchisniqui punchapica samana punchami can, Causac-Pachacamac canpac Pachacamacta yupaichachun curishcami can. Pipash pipash ama llancachun. Canpash, canpac churicuna, canpac ushushicuna, canpac llancaccuna, canpac huihuacunapash, canpac jatun mama llactapi ista runacuna causanacuccunapash amatac llancachun.
 11. Suctaniqui punchacamami Causac-Pachacamacca jahua-pachata, allpa-pachata mama-cuchatapash; tucui ima causaccunatapash rurarca. Shinapash, Causac-Pachacamacca canchisniqui punchapica samarcami, chaimantami Sabado punchata yupaichashca punchata rurarca.
 12. Canpac taitata mamatapash yupaichana canqui Causac-Pachacamac, canpac Pachacamac canman cushca, allpapachapi achca huatacunata causancapac.
 13. Ama huañuchinquichu.
 14. Ama huainayanquichu.
 15. Ama shuanquichu.
 16. Canpac huauquita panitapash yancamanta ama tunpanquichu, (juchachinquichu) ama llullanquichu.
 17. Shucpac huasita amatac munanquichu. Paipac huarmita ama munanquichu, paipac llancaccunata, paipac huacracunata, paipac burrotapash amatac munanquichu. Paipac ima charishcacunata imatapash amatac munanquichu.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Ticraccuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259. Llucshina Quillcai (Éxodo) 20.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Chunga mandashcacunata Dios cushcami (Exodus 20:1-17)

 1. Taita Diosca cashna nishpami, cai tucui mandashcacunataca curca:
 2. Ñucaca cancuna Egipto llajtapi huatashca shina llaquinayajta causacunmantami llujshichimurcani. Chaimanta ñucaca, cancunata Mandaj Diosmi cani.
 3. Ñucapaj randi, shujtaj dioscunata ama charinguichu.
 4. Jahua pachapi tiyajcunamanta imaman rijchajtapish, cai allpapi tiyajcunamanta imaman rijchajtapish, yacu ucupi tiyajcunamanta imaman rijchajtapish, allpa ucupi tiyajcunamanta imaman rijchajcunatapish amataj ruranguichijchu.
 5. Chai ima tiyajcunallatatajpish ama cunguringuichu, amataj adoranguichu. Ñucami canta Mandaj Taita Dios cani. Ñucapajlla causachun munaj, tucuita rurai tucuj Diosmi cani. Chaimantami ñucata p'iñashpa millaita rurajcunapaj huahuacunataca quimsa huahua huahuacama, mana cashpaca chuscu huahua huahuacunacama jatunta llaquichini.
 6. Ashtahuanpish ñucata c'uyashpa, ñuca mandashcacunata pajtachijcunataca, huaranga huahua huahuacunacama c'uyajmi cani.
 7. Ñuca canta Mandaj Diospaj shutitaca, ama yangamanta rimanguichu. Ñucaca maijanpish ñuca shutita yangamanta rimajtaca rimajtaca llaquichishatajmi.
 8. Samana punllataca ñucapajlla cashcata yuyarishpa huaquichingui.
 9. Cambaj imalla rurana cashcata ruranapajca sujta punllami, chai punllacunapimi imata ruranataca rurana cangui.
 10. Ashtahuanpish canchis punllaca ñuca, canta Mandaj Diospajlla ch'icanchishca samana punllami. Chaimanta chai punllapica amataj imata ruranguichu. Cambaj churicunatapish, ushushicunatapish, canta servij c'aricunatapish, huarmicunatapish, animalcunatapish, shujtaj llajtamanta shamushpa canta catishpa causajcunatapish amataj ima rurachinguichu.
 11. Ñuca Mandaj Diosca sujta punllapimi jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cucha yacucunatapish, tucui chaipi imalla tiyajcunatapish tucui rurarcani. Ashtahuanpish canchis punllapica imata mana rurashpami samarircami. Chaimantami ñucaca chai punllataca samana punlla cachun churashpa ñucapajlla ch'icanchircani.
 12. Cambaj yaya mamata c'uyangui. Chashna c'uyashpallami, ñuca canta Mandaj Dios cusha nishca llajtapica unita causangui.
 13. Ama huañuchinguichu.
 14. Ama huainayanguichu.
 15. Ama shuhuanguichu.
 16. Ama pitapish yangallamanta juchachishpa llaquipi churanguichu.
 17. Ama shujtajpaj huasita munanguichu. Shujtajpaj huarmitapish, paita servijtapish, huagratapish, burrotapish, ima shujtaj charishcacunatapish amataj munanguichu, nishpami mandarca.

Dios Rimashca Shimicunami: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Chunga mandashcacunata Dios cushcami (Exodus 20:1-17)

 1. Taita Diosca tucui cai shimicunatami rimarca:
 2. Ñucaca cancuna Egiptopi huatashca shina llaquinayajta causacujpi llujshichimuj Mandaj Dios cancunapaj Diosmi cani.
 3. Ñucapaj randi shujtaj dioscunata ama charinguichij.
 4. Imaman rijchajcunatapish ama ruranguichijchu. Jahua pachapi cajcunaman rijchajtapish, cai pachapi cajcunaman rijchajtapish, yacu ucupi cajcunaman rijchajtapish, amataj ruranguichijchu.
 5. Chaicunataca ama cunguringuichijchu, amataj adoranguichijchu. Ñucami Mandaj cambaj Taita Dios cani. Ñucaca tucuita rurai tucuj Dios, ñucapajlla cachun munajmi cani. Yayacuna ñucata p'iñashpa millaita rurajpica paicunapaj quimsa huahua huahuacama, mana cashpacarin chuscu huahua huahuacunacama jatunta llaquichijmi cani.
 6. Ñucata c'uyashpa, ñuca mandashcacunata huaquichijcunataca, huaranga huaranga huahua huahuacunacama llaquijmi cani.
 7. Mandaj cambaj Diospaj shutipica manapish rimanapica ama rimangui. Ñuca shutita manapish rimanapi rimajtaca llaquichishatajmi.
 8. Samana punllapica ñucapajlla cashcataca amataj cungaringui.
 9. Sujta punllataca trabajangui, cambaj tucui ima ruranacunataca chai punllacunapi rurangui.
 10. Canchis punllapica Mandaj cambaj Diospajlla cashcamanta, chai punllapica ama imata rurangui. Cambaj churicunatapish, ushushicunatapish, cambajta ruraj c'aricunatapish, huarmicunatapish, animalcunatapish, shujtaj llajtamanta shamushpa canta catishpa causajcunatapish amataj imata rurachinguichijchu.
 11. Mandaj Diosca jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cuchatapish, tucui chaicunapi imalla tiyajcunatapish sujta punllacunapimi tucuita rurarca. Canchis punllapica samarircami. Chaimantami Mandaj Diosca chai punllataca paipajlla cachun ch'icanchirca.
 12. Mandaj cambaj Dios canman cushca llajtapi unita causangapajca, cambaj yayata cambaj mamata alli ningui.
 13. Ama huañuchingui.
 14. Ama huainayangui.
 15. Ama shuhuangui.
 16. Ama pitapish p'iñashpa manapish cashcata llullashpa llaquipi churangui.
 17. Shujtajpaj huasita, paipaj huarmita cashpa, paipajta rurajta cashpa, pai huiñachishcata cashpa, paipaj huagrata cashpa, paipaj burrota cashpa, paipaj shujtaj ima charishcacunatapish ama munangui, nishpami mandarca.

Dios Rimashca Shimicunami: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Chunga Mandashca Shimicunami (Exodus 20:1-17)

 1. Taita Diosmi, cai tucui shimicunataca, cashna nishpa villajurca:
 2. Ñucami, Egipto llactapi gañan causajushcamanda llujchimuj, canda Mandaj Taita Dios cani.
 3. Ñuca ñaupajpica, ama shuj dioscunata charinguichu.
 4. Imaman rijchajcunatapash ama ruranguichu. Jahua pachapi, cai pachapi, alpa ucupi, alpa ucu yacupi tiajcunaman rijchajtapash, ama ruranguichu.
 5. Chaicunataca ama cunguringuichu, alicachitallapash ama alicachinguichu. Ñucami, canda Mandaj Taita Dios cani. Ñucaca, ninan ushaita charij, ñucapajlla cachun munaj Diosmi cani. Ñucata millanayachij, nalita ruraj taitacunapaj huahuacunata ricungapaj shamushpa, quimsa miraicunacaman, chuscu miraicunacamambash llaquichij Diosmi cani.
 6. Ashtahuangarin ñucata juyashpa, ñuca mandashcacunata pactachijcunataca, huaranga huaranga miraicunacaman llaquishpa juyajmi cani.
 7. Canda Mandaj Taita Diospaj shutitaca, ama yanga rimanguichu. Mandaj Diosca, paipaj shutita yanga rimajtaca, ima nalitapash na rurajtashnaca, na yanga ricungachu.
 8. Samana punllataca, Diospajlla cachun shicanyachinata yaringui.
 9. Sucta punllata trabajangui. Chai punllacunami, cambaj tucui ima ruranacunataca rurana cangui.
 10. Ashtahuangarin canchis punllapica, canda Mandaj Taita Diospaj samana punllami. Chai punllapica, ima ruranatapash ama ruranguichu. Cambash, cambaj churipash, cambaj ushipash, canda servij jaripash, canda servij huarmipash, cambaj animalpash, shuj llactamanda shamushpa, pueblo ucupi canhuan causajujpash chai punllapica, ima ruranatapash na ruranachu.
 11. Mandaj Diosca, sucta punllacamanmi jahua pachatapash, cai pachatapash, mama cuchatapash, chaicunapi tucui ima tiajcunatapash rurarca. Canchis punllapica samarcami. Shinamandami Mandaj Diosca, samana punllataca bendiciashpa, paipajlla cachun rurarca.
 12. Canda Mandaj Taita Dios canman carashca llactapi, unai punllacunacaman causanata ashtahuan mirachijuchunga, cambaj taitata, cambaj mamata alicachingui.
 13. Ama huañuchinguichu.
 14. Cazarashca jahua ama shujhuan causanguichu.
 15. Ama shuhuanguichu.
 16. Cambaj cumba runagutaca, ama yangata chashnapachami nishpa juchachishpa villanguichu.
 17. Cambaj cumba runagupaj huasitapash, ama munanguichu. Cambaj cumba runagupaj huarmitapash, ama munanguichu. Paita servij jaritapash, huarmitapash, paipaj huagratapash, paipaj burrotapash, ashtahuan imatalla charishcacunatapash, chai cumba runagupajtaca ama munanguichu, nijurcami.

Diospaj Shimi: Éxodo 20. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina. FEDEPI nishcapi quillcacatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Chunga mandashcacunamanta (Exodus 20:1-17)

 1. Dios tucui cai mandashcacunata rimashpaca:
 2. Ñucaca Mandac Diosmi cani. Ñucami cancunataca Egipto llactapi huatashca shina llaquita causacushcamanta llucchircani.
 3. Ñuca ñaupapica ama shuctac dioscunata charinguichu.
 4. Jahua pachapi, cai pachapi, yacu ucupi, allpa ucupi tiyaccunaman ricchacunatapish ama ruhuanguichu.
 5. Chaicunapac ñaupapica ama cumuringuichu, ama servinguichu. Ñucaca cancunata Mandac Diosmi cani. Shuctac diosta charichunca manatac munanichu. Taitacuna ñucata piñashpa, millaita ruhuashcamantaca paicunapac huahuacunacaman, nietocunacaman shinallatac bisnietocunacamanmi llaquichisha.
 6. Ashtahuanpish ñucata cuyashpa, ñuca mandashcata cazuccunataca huaranga huaranga miraicamanmi cuyasha.
 7. Mandac Dios ñucapac shutipi ama yanga ari ninguichu. Maijanpish ñuca shutipi yanga ari nicca llaquichishcami canga.
 8. Ñucapaclla samana punzhata yuyaringui.
 9. Sucta punzhacaman trabajangui.
 10. Ashtahuanpish canchisniqui punzhaca Mandac Dios ñucapaclla chicanyachishca punzhami. Chai punzhapica canpish, cambac churicunapish, cambac ushicunapish, canta servic caricunapish, servic huarmicunapish, cambac animalcunapish, shuctac llactamanta shamushpa, canhuan causaccunapish ama imata ruhuanguichicchu.
 11. Ñucaca Mandac Diosmi cani. Ñucaca sucta punzhapimi jahua pachatapish, cai pachatapish, mama cuchatapish, chaipi tucui ima tiyashcatapish ruhuarcani. Ashtahuanpish canchisniqui punzhapica samarircanimi. Chaimantami ñucaca chai punzhataca bendiciashpa, ñucapacllata ruhuarcani.
 12. Mandac Dios ñuca cushca llactapi unai huatata causangapac cambac taita mamata cazungui.
 13. Ama huañuchingui.
 14. Ama huainayangui.
 15. Ama shuhuangui.
 16. Ama yanga pitapish juchanchishpa llaquichingui.
 17. Ama shucpac huasita munangui. Shucpac huarmitapish, servicpac huarmitapish, canta servic huarmitapish, shucpac huagratapish, shucpac burrotapish, ima shuctac charishcatapish ama munangui, nishpami mandarca.

Dios Rimashcata Quillcashcami: Éxodo 20. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

Chunca mandamintuta willapashan (Exodus 20:1-17)

 1. Tayta Diosga Israelcunata willapar caynömi niran:
 2. Nogaga cä Tayta Diosniquimi. Egiptucho uyway car ñacarcaycajtami noga jorgamushä.
 3. Nogapita mas juctaga ama "diosnë" ninquichu.
 4. Aduranayquipäga imatapis ama ruranquichu syëlucho caj-nirajta, cay pachacho caj-nirajta, lamar rurincho caj-nirajtapis.
 5. Chaycunapa ñaupanmanga ama gongurpacunquichu ni aduranquipischu. Nagallami Tayta Diosniquega cä. Japalläta aduramänayquitami munä. Mana wiyacamar ïdulucunata adurajcunataga castigashaj maman-taytanta, wamranta, willcanta mas willcan cajtapis.
 6. Noga nishäta rurashpan llapan mandamintöcunata cumliptenga paycunapita waranga aywaycama mirajnincunatapis cuyapäshämi.
 7. Tayta Diospa jutinta ama jogarinquichu manacajpäga. Manacajcunallapaj jutinta jogarej cajtaga castigangami.
 8. Ama gonganquichu säbadu jamay junäga rispitädu cashanta.
 9. Semänacho sojta junajmi arunqui. Chay junajcunacho rurayniquicunata ruranqui.
 10. Sojta junajpa warannin junäga Tayta Diosta aduranayquipaj säbadu jamay junajmi. Chay junäga ama arunquichu, quiquiqui, ollgu ni warmi wamrayqui, ollgu ni warmi uywayniqui, uywayquicuna, ni lagacamoj runacunapis.
 11. Tayta Diosga sojta junajchömi cay pachata rurayta usharan cay pachacho cajcunatapis, syëluta syëlucho cajcunatapis, lamarta lamarcho cajcunatapis. Ganchis caj junajchöga Tayta Dios jamarannami. Chaymi chay junajpäga niran payta rispitanan junaj cananpaj.
 12. Mamayquita taytayquita alli ricanqui. Chaynöpami goycunäpaj caycaj nasyuncho edäyänayquicama alli cawanquipaj.
 13. Ama wañuchicoj canquichu.
 14. Majayoj caycar jucwanga ama cacunquichu.
 15. Ama suwacunquichu.
 16. Ama manacajtaga pitapis jitapanquichu.
 17. Ama munapaychu runa-masiquipa ima-aycantapis. Ama munapaychu warminta, ni uywayninta warmita ollgutapis, törunta ni bürruntapis, ni imantapis paypa cajtaga.

Unay Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).