Tayta Diosmi michiqniy

Tayta Diosmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu / Salmo 23 - achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayIskay chunka kimsayuq ñiqin taki (Salmo/Psalm 23)
Dios Taytanchista Yupaychasun 1986Cuzco, PerúQusqu / QosqoTayta Diosmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu.
Misa incáica, CuzcoCuzco, PerúQusqu / QosqoTaytanchis Diosmi micheqninchis, mana imapipas pisichiwanchu.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu / QosqoSeñor Diosmi michikuwaqniyqa, manan imapas pisiwanchu.
Chuya Qillqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu / ChankaDios Taytalláy, qamllam kanki ñoqallaypa michiqnillayqa, manam imapas pisiwanqañachu.
Chuya Qillqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu / ChankaDios Taytallaymi michiqnillayqa, manam imapas pisillawanqañachu.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu runasimiTata Diosqa michiwajniy; ni imata pisichiwanchu.
Diosta rigsingapac 1967Quichua del EcuadorKichwa shimiApu ñuca cuidacmi can, mana imata pishihuangami.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimiSumac Apuca ñuca Michicmi: imapash mana illanichu.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu KichwaMandaj Diosca ñucata michijmi, ñucapajca ima mana illangachu.
Diospaj Shimi, 2010Imbabura, EcuadorImbabura KichwaMandaj Diosmi ñucata michij, ñucapaca imapash na illangachu.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari KichwaMandac Diosmi ñucata michic, ñucapacca ima mana illangachu.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa WanukuTayta Diosmi michimajnee. Chaymi imapis mana pisheemangachu.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Dios Taytanchista Yupaychasun 1986).

Tayta Diosmi Michiqniy (Salmo 23)

 1. Tayta Diosmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu.
 2. Q'omer q'achukunapi samachiwan, Ch'uya pukyukunaman pusaykuwan.
 3. Almaytapas kallpanchan. Cheqaq ñankunata rampariwan Sutin qhapaq kasqan-rayku.
 4. Laqha wayq'onta puriqtiypas Mana imatapas manchakunichu, Noqawan, Taytalláy, purisqayki-rayku Tawnaykipas varaykipas sonqoyachiwan.
 5. Askha mikhunata kamaripuwanki Awqaykunaq ñawpaqenpi; Umayta q'apaywan llusiwanki, Qeroyqa phoqchinmi.
 6. Sumaq kayniniykiwan khuyakuyniykiwan Llapa p'unchayniykunapi puriysiwan: Taytachaq wasinpi tiyasaqmi wiñaypa wiñayninpaq.

Dios Taytanchista Yupaychasun. Prelatura de Sicuani, 1986.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Misa incáica, Cuzco).

Taytanchis Diosmi Micheqninchis (Salmo 23)

 1. Taytanchis Diosmi micheqninchis, mana imapipas pisichiwanchu.
 2. Q'omer q'achukunapi samachiwan, ch'uya unukunaman apawan.
 3. Almayta kallpanchawan, cheqaq ñankunata purichiwan, Sutiykita hatunchaspay.
 4. Aswan tuta ukhupi wayq'otan purisaq chaypas, ni ima manchakuykunatapas mancharikusaqchu. Qanmi, Taytallay, noqawan kashanki. Tawanayki, varaykipas yanapawanmi.
 5. Hatun mikhunata ruwapuwanki, awqaykunaq chawpinpi. Umayta q'apaywan hawiwanki, qeruyta llinp'achinki.
 6. Tukuy wataykunapi khuyapayawanki, munakuyniykipas noqaq kausayniypi kashan. Wasiyqa, Diuspa wasinchá kanqa, Taytallay, wiñaypa wiñayninpaq.

Qusqu llaqtapi misa incáica ñisqapi takisqa. Qhaway "Imaymanata Bendesinanchispaq" ñisqata.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

Señor Diosmi michikuwaqniyqa (Salmo 23)

 1. Señor Diosmi michikuwaqniyqa, manan imapas pisiwanchu.
 2. Llullu q'achu-q'achupin samachikuwan, suchuq unu qayllamanmi pusakuwan.
 3. Wakmantan kallpachawan, chanin ñanninkunatan pusakuwan, sutin yupaychasqa kananpaq.
 4. Manchakuy wañuy llanthu wayq'onta purispaypas, manan ima mana allintapas manchakunichu ñoqawan qan kashasqaykirayku, tawnaykin hark'aykuwan, varaykin waqaychawan.
 5. Awqaykunaq rikushasqanmi ñawpaqeypi mikhunata churapuwanki, umaytan aceitewan hawiykuwanki, vasoypas phoqchirishanmi.
 6. Arí, tukuy kawsasqay p'unchaykunapin sumaqllatapuni rikuwanki, munakushallawankipunin, Diosníy, wasiykipin wiñaypaq tiyakusaq.

Diospa Simin Qelqa: Salmo 23. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Tayta Diosmi michiqnillayqa (Salmo 23)

 1. Davidpa Diosman takisqan
  Dios Taytalláy, qamllam kanki ñoqallaypa michiqnillayqa, manam imapas pisiwanqañachu.
 2. Sumaqllaña ikllirimuq pastokunapim ñoqallaytaqa samaykachiwanki. Ñoqataqa pusawanki yakukunapa sumaq hawkalla samananmanraqmi.
 3. Qamqariki pasaypaqña kallachkaptiypas ñoqallaytaqa kallpanchaykuwankim. Prometellawasqaykiman hinaraqmiki allin ñanninta pusakullawanki.
 4. Tutay-tutay wayqopiña purillaspaypas manañamriki manchakuniñachu. Ñoqawanqa kikikiraq kasqaykiraykum manapuniña manchakuniñachu. Qamqariki ñoqallaytam kallpanchawanki varaykiwanpas tawnallaykiwanpas.
 5. Enemigollaykunapa ñawpaqninpipas mikuykunatam churaykapuwanki. Miski-miskillaña asnaq perfumewanmi umallaymanpas talliykullawanki. Copallaytam qamqariki llimparichkaqta sumaqllataña huntaykachillanki.
 6. Ñoqallaypaq allinkuna rurasqaykiqa sapa punchawmi compañallawachkan. Ñoqallaypaq kuyapayakuynillaykiqa sapa punchawmi compañallawachkan. Tayta Diosqa ñoqallaytam wiña-wiñaypaq wasillanpiña kawsachikuwanqa.

Chuya Qellqa: Salmo 23. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Dioslla allin michiq kasqanmanta (Salmo 23)

 1. Diosman Davidpa takisqan
  Dios Taytallaymi michiqnillayqa, manam imapas pisillawanqañachu.
 2. Sumaqllaña ikllirimuq pastokunapim ñoqallaytaqa samaykachillawan, yakukunapa hawkalla kasqanmanraqmi ñoqallaytaqa pusakullawan.
 3. Musoq kallpatam qoykullawan, sutin hatunchasqa kananpaqmi allin ñanninta pusakullawan.
 4. Manchakuypaq tutayaq wayqontaña purispaypas manam manchakuniñachu qamqa ñoqallaywanmi kallachkanki; varaykiwan tawnaykiwanmi kallpanchaykuwanki.
 5. Enemigoykunapa ñawpaqninpim mikuykunata churaykapuwanki, miskillaña asnaq perfumewanmi umallaymanpas talliykuwanki, copallaytam llimparichinki.
 6. Kuyakuynikiwan llakipayakuynikiqa ñoqallaypa kawsakuyniypim sapa punchaw kachkan, Tayta Diospa wasinpiqa wiña-wiñaypaqmi kawsakusaq.

Chuya Qellqa: Salmo 23. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

Tata Diosqa michiwajniy (Salmo 23)

 1. Tata Diosqa michiwajniy; ni imata pisichiwanchu.
 2. Q'omer pampaspi michiwan, qochasqa misk'i yakusmantaj pusawan.
 3. Payqa almayta kallpachan. Cheqan ñankunata pusawan, sutin jatunchasqa kanampaj.
 4. Ch'in laqha wayq'osta puriyman chaypis, mana ima sajramanta manchachikusajchu, Qanqa noqawan kasqaykirayku. Varaykitawan, tojnuykitawan rikuspa, wapuchakuni.
 5. Qanqa jatun mikhuyta wakichipuwanki enemigosniypa rikunankuta; sumaj aceitewan umayta jawiwanki. Vasoyta junt'achinki phullchirinankama.
 6. Cheqamanta tukuy kawsayniypi khuyakuyniyki, allin kaywan noqawan kanqa. Chantá Tata Diospa wasimpi wiñaypaj tiyakusaj.

Diosmanta Qhelqa Salmo 23: Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Ishcai chunca quimsaniqui taqui (Salmo 23)

 1. Davidpac taqui:
  Sumac Apuca ñuca Michicmi: imapash mana illanichu;
 2. Paimi huailla quihua sisa panpapi ñucata samachihuan. Casilla pucyu-yacumanmi ñucata pushahuan,
 3. ñuca samaita sinchiyachin. Paipac shutita cuyaimantami Alli ñanta ñucata pushahuan,
 4. Amsa-huaicucunata yallicushpapash, imatapash mana manchanichu, Can ñucahuan cashcamanta, canpac tauna, canpac sunicaspi, ñucata yanapacpi manchai illacmi rini.
 5. Ñuca tsicniccunapac ñaupacpi, ñucaman jatun micuita rurashcanqui, mishqui-huirahuan ñuca umata jahuinqui ñuca pilchipi jicharicta churashcanqui.
 6. Canpac cuyai, canpac yanapai ñucahuan rinca. Ñuca causaipica tucui punchacunapi pacta canca. ¡Sumac Pachacamaclla! Canpac huasipimi huiñai huiñaipac causasha.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Ticraccuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Mandaj Diosca ñucata michijmi (Salmo 23)

 1. David rurashca Salmomi.
  Mandaj Diosca ñucata michijmi, ñucapajca ima mana illangachu.
 2. Llullujlla q'uihuacuna tiyancunapimi, ñucataca samachinga. Casijlla yacucuna tiyan c'uchupimi, ñucataca michinga.
 3. Ñuca almataca sinchiyachingami. Paipaj shutita c'uyashcamantaca, cashcata rurana ñancunapimi ñucataca pushanga.
 4. Quiquinca ñucahuanmi cangui. Chaimanta huañunalla amsa pugru pambacunata puricushpapish ima llaqui japinata mana manchashachu. Quiquinpaj varahuan, quiquinpaj taunahuanca mana shaicushachu.
 5. Ñucata p'iñajcunapaj ñaupajpimi, jatun micuita allichishpa tiyachircangui. Aceitehuanmi ñuca umapi churarcangui. Ñuca copapipish tallirijtami jundachircangui.
 6. Tucui ñuca causai punllacunapimi, quiquin llaquishpa cushcaca jahuanpi jahuanpi ñucataca catiranga. Mandaj Diospaj huasipimi achca huatacunata causasha.

Dios Rimashca Shimicunami: Salmo 23. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Mandaj Diosmi ñucata michij (Salmo 23)

 1. David rurashca Salmomi.
  Mandaj Diosmi ñucata michij, ñucapaca imapash na illangachu.
 2. Llullulla jihua pushtucunapimi, ñucataca samachihuanga. Samana yacu manñacunapimi michihuanga.
 3. Ñuca almataca, paimi shinllichihuanga. Paipaj shutita juyaimandami, imatapash cashcatapacha rurana ñambi pushahuanga.
 4. Can ñucahuan cajpimi, huañui japinalla llandu pugru pambata rijushpapash, ima nalitapash na manllasha. Cambaj varami, cambaj tauna caspimi, ñucataca shinllichishpa charihuanga.
 5. Ñucata llaquichijcunapaj ñaupajpimi, ñuca micuna mezataca alichipangui. Ñuca umapica, aceiteta talishpami javircangui. Ñuca copamandaca, jundashpami jicharijun.
 6. Ñuca causajui tucui punllacunapica, ima alipash, llaquishca canapash catijuhuangallami. Mandaj Diospaj huasipimi, ashtaca huatacunata causasha.

Diospaj Shimi: Salmo 23. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Mandac Dios alli michic cashcamanta (Salmo 23)

 1. David ruhuashca Salmomi.
  Mandac Diosmi ñucata michic, ñucapacca ima mana illangachu.
 2. Llullu quihua pambacunapimi ñucataca samachinga. Casilla tiyacuc yacu cuchupimi michinga.
 3. Paimi ñuca almataca sinchiyachinga. Paipac shuti alli nishca cachunmi alli ñanta ñucataca pushanga.
 4. Canca ñucahuanmi cangui. Chaimanta huañunalla amsa huaicuta ricushpapish imata mana manchashachu. Cambac taunahuan, cambac varahuan cuidashpami ñucaman fuerzata cungui.
 5. Ñucata piñaccunapac ñaupapimi jatun micuipi tiyachircangui. Aceitetapish ñuca umapimi churarcangui. Ñuca copapipish tallirictami jundachircangui.
 6. Mandac Dioslla, tucui ñuca causaipimi llaquishpa, cuyashpa charingui. Ñucaca huiñaitami cambac huasipi causasha.

Dios Rimashcata Quillcashcami: Salmo 23. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

Tayta Diosmi michimajninchi (Salmo 23)

 1. David isquirbishan alabansa.
  Tayta Diosmi michimajnë. Chaymi imapis mana pishëmangachu.
 2. Tajta pampacunachömi jamachiman. Chuya yacu aywajmanmi pushaman.
 3. Paymi callpäta yurichin. Allinllanpami pushaman payta pï-maypis rispitananpaj.
 4. Gam, Tayta Dios yanapaycämaptiquega yanauyaycaj ragracunapa purirpis manami imapitapis manchacushächu. Manami imapitapis yarpachacushächu bastunniquiwan chapämänayquipaj cashanta musyaycashpäga.
 5. Chiquimajcuna ricapaycämaptinmi mas alli micuyta garamanqui. Alli jamachimashpayquimi umämanpis asëtita wiñapämanqui. Jicha-jichananyajrämi bäsömanpis wiñapämashcanqui.
 6. Cawashäcamaga imay-yajpis alli cashpayqui cuyaycämanquimi. Gam caycashayquichönami para-simri goyäshäpaj.

Unay Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).