Kusikuyniyuqmi

Matiyu (Mateo) 5:1-13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayMatiyup qillqasqan iwanhilyu 5:3
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Kusikuyniyuqmi kankichik qamkuna, maypacham ñuqarayku kamisuptiykichik, qatikachasuptiykichik, mana kaqkunata tumpasuptiykichikpas.
Kay Pacha Salvaq 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, pirsigisuptiykichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata kuntraykichikpi nisuptiykichikpas.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptiykichikqa hinaspa kuntraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptiykichikqa.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Mayna kusisqam kankichik ñuqarayku kamisuptiykichik, ñakarichisuptiykichik hinaspa kuntraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik maypacha ñuqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchik, tukuy mana allin kaqtataq qamkunamanta, llullakuspa, ninkuman.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Kusisamiyuqmi kankichik, ñuqarayku k'amisuptiykichikpas qatiykachasuptiykichikpas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qamkunamanta rimaptinkupas.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Ancha kusisqam kankichik ñuqapi kriyisqaykichisrayku runakuna k'amisuptiykichik, chiqnisuptiykichik, hinallataq llulla-llullarikusparaq kuntraykichikpi tukuy imatapas rimaptinkuqa.
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Kusisqam kankichik, sichus ñuqarayku wahach'asunkichik, qatiykachasunkichik, imaymana mana allinkunata qamkunamanta rimanqaku hina.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) May kusisqas kankichik runas llullakuspa saqrata rimasuptiykichik, muchuchisuptiykichik qhasimanta k'amisuptiykichikpis, ñuqata kasuwasqaykichikrayku.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Kusikuyniyuqmin kankichik runas Ñuqarayku qamkunapaq rimaptinku, chiqnispa ñak'arichisuptiykichik, tukuy imatataq llullakuspa kuntraykichikpi niptinku ima.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi kankichik, qamkuna insultasqa, chiqnisqa, qamkuna kuntra tukuy imata llullakuspa parlaptinku.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Kusikuyniyuqmi qamkuna kankichik, jayk'apchus ñuqarayku mana allin rimaykunawan sutichasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichik chhikaqa.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Kushiyukmi kankichik kankunata ñukarayku kamikpi, katikachakpi, kankunamanta tukuy mana allita ñukarayku rimakpi, llullashpa.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukamanta kankunata kamikpi, llakichikpi, kankuna mana rurashkata juchachikpipish, kankunaka kushiyukkunami kankichik.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñuka ruraymanta kankunata kamikpi, katiriyakpi, llullashpaka tukuy millaykunata kankunamanta nikpika, kushikushka kankichik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Kankuna ñukata krishpa katishkamanta piñashpa millayta rimashpa, imatapish llullashpa llakichikpipish kushikuychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katikushkamanta tukuy laya millay shimikunata rimashpa, llullashpa, kamishpa, llakichina yuyaylla llakichikpi llakita apakkunaka kushichishkami.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Ñukata katishkamanta kankunata piñashpa, kamishpa, imatapish llullashpa llakichikpipish, kushikuychik.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Ñukata katinakukpi kankunata mana rikunayachishpa katiriyashpa llakichikpi, imatapash llullashpa mana allikachikpika, ninanta kushikunkichi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Ñukata katikushkamanta piñashka, pipish llullashpa rimashka, llakichishka kakkuna, ¡kushikuychik!
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa Ñukata katishkamanta rimakpish, imatatakpish nishpa llakmushpa kankunata katikuychakpish, kushiyachishka kankichik.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Kushikuna kankichik ñukarayku kankunata chikninukpi, piñanukpi, mana allita kankunamanta llullashpa rimanukpi.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Kushikunami kankichik ima uras chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimakukpis.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Kushikunami kankichik ima uras ñukamanda chiknishka turmintachishka kashpa, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpi.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Chashnallata ñukamanta kankunata kaminakukpis, turmintachinakukpis, ima mana allitas kankunamanta llullashpa rimanakukpipas kushi runa kankichik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

 1. Jesús, kay achka runakunata rikuspanmi, seqarqa qechqa urqu pataman. Chaypi tiaykuptin, discipulonkuna huñunakurqaku paypa muyuriqninman.
 2. Hinaptinmi Jesús kaynata rimarispa predicayta qallarirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi waqcha sonqoyuq kaqkuna, paykunapaqmi Diospa Hanaqpachan.
 4. Kusikuyniyuqmi kunan waqaqkuna, paykunam consuelasqa kanqaku.
 5. Kusikuyniyuqmi pacienciayuq kaqkuna, paykunam chaskinqaku herencia allpata.
 6. Kusikuyniyuqmi yarqachikuywan, yakunayachikuywan justicia maskaqkuna, paykunam saksasqa kanqaku.
 7. Kusikuyniyuqmi runamasinkuta kuyapayaqkuna, paykunam Diospa kuyapayakúyninta tarinqaku (aypanqaku).
 8. Kusikuyniyuqmi limpio chuya sonqoyuqkuna, paykunam Tayta Diospa uyanta rikunqaku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawka kaypaq llamkaqkuna, mana pitapas enemigakuqkuna, paykunam Diospa churinkuna hina reqsisqa kanqaku.
 10. Kusikuyniyuqmi perseguisqa (qatikachasqa) kaqkuna, allin kayta huntachisqankurayku, paykunapaqmi Diospa Hanaqpachan.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichis qamkuna, maypacham ñoqa-rayku kamisuptikichis, qatikachasuptikichis, mana kaqkunata tumpasuptikichispas.
 12. Kusikuychis, contento kaychis, Hanaqpachapi chaskinkichis ancha sumaq premiota.
 13. Chaynallatataqmi muchuchirqaku ñawpaqnikichis Diospa rantimpi rimaq profetakunata.
 14. Qamkuna kankichis kay pachapa kachin. Ichaqa kachi qaymaruptinri, ¿imawantaq kutichichwan gustonta? Manam imapaqpas valinñachu, aswan wanuman wischunallapaqñam otaq runakunapa sarunallampaqñam.
 15. Qamkuna kankichis kay mundupa kanchaynin. Urqu patapi rurasqa llaqtaqa manarn pakayta atikunmanchu.
 16. Manam pakanapaqchu ratachikun huk kanchaq mecherutaqa, sinoqa mesa patapi churana llapallan wasipi kaqkunata kanchanampaqmi.

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Mateopa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Kay Pacha Salvaq 1954).

Urqupa hawampi hatarichisqa: Kusikuyniyuq kay Ñanmanta

 1. Jesusmi runakunata qawariykuspan, wicharirqa urquman, tiyaykuptinñataqmi asuykamurqa discipulonkuna.
 2. Chaymi siminta kichariykuspa yachachispa, nirqa:
 3. Kusikuyniyuqmi espiritupi wakchakuna; paykunapaq hanaq pacha reino kasqanrayku.
 4. Kusikuyniyuqmi lamentakuqkuna; paykuna consuelasqa kanankurayku.
 5. Kusikuyniyuqmi mansokuna; paykuna kay pacha herencia chaskinankurayku.
 6. Kusikuyniyuqmi justo kaymanta yarqasqakuna, yakunayasqakunapas; paykuna saksachisqa kanankurayku.
 7. Kusikuyniyuqmi kuyapayakuqkuna; paykuna kuyapayasqa kanankurayku.
 8. Kusikuyniyuqmi limpio sunquyuqkuna; paykuna Diosta rikunankurayku.
 9. Kusikuyniyuqmi hawkayachiqkuna; paykuna Diospa churinwan sutichasqa kanankurayku.
 10. Kusikuyniyuqmi justo kayrayku perseguisqakuna; paykunapaq hanaq pacha reino kasqanrayku.
 11. Kusikuyniyuqmi kankichik ñuqarayku kamisuptikichik, perseguisuptikichikpas, hinaspa llullakustin tukuy mana allinkunata contraykichikpi nisuptikichikpas.
 12. Kusikuychik, quchukuychik hanaq pachapi hatun premioykichik kasqanrayku.
 13. (Qamkunam kankichik allpa kachi. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq valenman? Manam imapaqpas servinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.)
 14. Qamkunam kankichik runakuna kanchaq. Urqupa hawampi hatarichisqa llaqtaqa manam pakakunmanchu.
 15. Lamparata rupachispaqa manataqmi almupa ukunmanchu churan, aswan candeleropa hawanmanmi, hinaptinmi llapallan wasipi kaqkunata kancharin.
 16. Chay hinata kancharichun kanchaynikichik runakunapa qayllampi, allin rurasqaykichikta rikuspanku, hanaq pachapi kaq Taytaykichikta qapaqchanankupaq.

Juampa qillqasqan Evangelio. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 68 pp. T'ikraqnin: Florencio Segura.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Jesusmi llapa runakunata qawaykuspan rirqa orqopa waqtaman hinaptinmi chaypi tiyaykuptin puriqmasinkuna asuykurqa.
 2. Hinaptinmi Jesus yachachiyta qallaykurqa kaynata:
 3. —Mayna kusisqam “Diostam necesitani” niqkunaqa, paykunapamiki Diospa munaychakusqanqa.
 4. —Mayna kusisqam llakisqakunaqa, paykunataqariki Diosmi consuelanqa.
 5. —Mayna kusisqam llampu sonqoyoqkunaqa, paykunaqariki herenciapaqmi kay pachata chaskinqa.
 6. —Mayna kusisqam yarqachikuchkaq hina hinaspa yakunayachikuchkaq hina Diospa munasqan ruray munaqkunaqa, paykunaqa saksaykuchkaq hinam kanqaku.
 7. —Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunapas llakipayasqam kanqaku.
 8. —Mayna kusisqam limpio sonqoyoqkunaqa, paykunaqariki Diostam rikunqa.
 9. —Mayna kusisqam amachakuqkunaqa, paykunaqariki Diospa churinwan sutichasqam kanqaku.
 10. —Mayna kusisqam Diospa munasqanman hina rurasqankumanta ñakarichisqakunaqa, paykunapamriki Diospa munaychaykusqanqa.
 11. —Mayna kusisqam kankichik ñoqarayku runakuna kamispa ñakarichisuptikichikqa hinaspa contraykichikpi llullakuspa tukuy imatapas nisuptikichikqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hatun premiotam chaskinkichik hanaq pachapi. Chaynatam ñakarichirqaku qamkunamanta ñawpaq kaq Diosmanta willakuqkunatapas.
 13. —Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq valenman? Manam imapaqpas servinñachu aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. —Qamkunaqa runakunapaqmi achkiy hina kankichik, orqopa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Mecherotaqa ratachina manam cajonpa ukunman churarunapaqchu, aswanqa altomanmi churana wasipi llapallan kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas achkichkaq mechero hina kaychik runakunapa qayllanpi chaynapi allin rurasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta paykunapas alabanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa yachachisqanmanta

 1. Jesusmi llapa runakunata qawaykuspan orqoman qespispan chaypi tiyaykurqa. Hinaspanmi discipulonkuna asuykuptinku,
 2. kaynata yachachirqa:
 3. Mayna kusisqam “Diosmantam necesitani” niq wakchakunaqa, Diospa munaychakuyninpas paykunapam.
 4. Mayna kusisqam waqaqkunaqa, paykunataqa Diosmi consuelanqa.
 5. Mayna kusisqam llampu sonqoyuqkunaqa, paykunam kay pachata herenciankupaq chaskinqaku.
 6. Mayna kusisqam Diospa allin arreglo ruwayninmanta yarqachikuqkunawan yakunayachikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqam kanqaku.
 7. Mayna kusisqam llakipayakuqkunaqa, paykunamantapas Diosmi llakipayarikunqa.
 8. Mayna kusisqam chuya sonqoyuqkunaqa, paykunam Diosta rikunqaku.
 9. Mayna kusisqam hawkayayta maskaqkunaqa, paykunam Diospa churinwan sutichasqa kanqaku.
 10. Mayna kusisqam allin kaqta ruwasqankurayku qatikachasqakunaqa, paykunapam Diospa munaychakuyninpas.
 11. Mayna kusisqam kankichik ñoqarayku kamisuptikichik, ñakarichisuptikichik hinaspa contraykichikpi llullakunata rimaptinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychik, hanaq pachapim hatun premiota chaskinkichik. Chaynatam qatikacharqaku qamkunamanta ñawpaq kaq profetakunatapas.
 13. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi kachi hina kankichik. Kachi qamyayaruspaqa ¿imapaqtaq valenman? Manam imapaqpas servinñachu, aswanqa wischusqa kaptin runakuna sarutyanallanpaqñam.
 14. Qamkunaqa kay pachapi runakunapaqmi achkiy hina kankichik, orqopa puntanpi llaqtaqa manam pakasqachu.
 15. Manataqmi achkitapas ratachinaqa cajonpa ukunman churanapaqchu, aswanqa altoman churanapaqmi, chaynapi wasipi kaqkunata achkinanpaq.
 16. Chaynayá qamkunapas runakunapa qayllanpi achkiychik, chaynapi allin ruwasqaykichikta qawaspanku hanaq pachapi kaq Taytaykichikta yupaychanankupaq.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Mateopa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

Orqopi yachachisqan

 1. Runakunata rikuspataq, orqoman wicharirqan; tiyaykukuqtintaq, yachachisqankuna payman jamurqanku.
 2. Siminta kicharispataq paykunata yachachirqan, nispa:
 3. Kusisamiyoqmi espiritupi wajchakuna; imarayku paykunaqmi janaqpachakunaq qhapaqsuyun.
 4. Kusisamiyoqmi waqaqkunaqa; imarayku paykunaqa kusichisqa kanqaku.
 5. Kusisamiyoqmi llamp'u sonqokunaqa; imarayku paykunan kay jallp'apachata chayaqemanta chaskinqaku.
 6. Kusisamiyoqmi chaninkaymanta yarqasqa ch'akisqa kaqkunaqa; imarayku paykunan sajsachisqa kanqaku.
 7. Kusisamiyoqmi khuyakuqkunaqa; imarayku paykunan khuyakuyta tarinqaku.
 8. Kusisamiyoqmi ch'uya sonqoyoq kaqkunaqa; imarayku paykunan Diosta rikunqaku.
 9. Kusisamiyoqmi allin kausayman churaqkunaqa; imarayku paykunan Diospa wawankuna sutichasqa kanqaku.
 10. Kusisamiyoqmi chaninkayrayku qatiykachasqa kaqkunaqa; imarayku paykunaqmi janaqpachakunaq qhapaqsuyunqa.
 11. Kusisamiyoqmi kankichis maypacha ñoqarayku, k'amisqa qatiykachasqa kawaqchis, tukuy mana allin kaqtataq qankunamanta, llullakuspa, ninkuman.
 12. Kusikuychis q'ochukuychistaq; imarayku janaqpachakunapi jatunmi saminchaykichis; chay jinatan qankunamanta ñaupaq kaq unanchawillaqkunata qatiykacharqanku.
 13. Qankunan jallp'apachaq kachin kankichis; kachitaqchus q'aymayapunman chayqa, ¿imawan kachichakunmanri? manan imapaqpas allinñachu, yallinraq jawaman wijch'usqa kanampaq, runakunaq saruykachanampaqtaq.
 14. Qankunan kaypachaq k'anchaynin kankichis; orqopatapi sayachisqa juj llaqtaqa manan pakakuyta atinchu.
 15. Manataqmi juj k'anchaytapas jap'ichispa, juj manka urapi churakunchu, yallinraq k'anchanapatapi, wasipi tukuy kashaqkunata k'anchanampaq.
 16. Chay jina tan k'anchayniykichis runakunaq ñaupaqempi k'anchachun, allin ruasqaykichista rikuspa, janaqpachakunapi kaq Yayaykichista jatunchanankupaq.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Mateoman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Runakunata rikuspanmi Jesusqa orqoman wicharqan. Chaypi tiyaykuqtintaq yachachisqankunaqa payman asuykurqanku.
 2. Paykunata yachachispataq nirqan:
 3. Kusisamiyoqmi huch'uyyaykukuspa Diosta maskhaqkunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 4. Kusisamiyoqmi llakisqa sonqoyoqkunaqa, paykunataqa Diosmi sonqochanqa.
 5. Kusisamiyoqmi llamp'u sonqoyoqkunaqa, paykunaqa kay pacha hallp'atan herenciapaq chaskinqaku.
 6. Kusisamiyoqmi chanin-kaymanta yarqachikuqkunaqa, ch'akichikuqkunaqa, paykunaqa saksachisqan kanqaku.
 7. Kusisamiyoqmi khuyapayakuqkunaqa, paykunatapas Diosmi khuyapayallanqataq.
 8. Kusisamiyoqmi ch'uya sonqoyoqkunaqa, paykunan Diosta rikunqaku.
 9. Kusisamiyoqmi thak-kaypi kawsanapaq allipunachiqkunaqa, paykunaqa Diospa wawankunan kanku.
 10. Kusisamiyoqmi chaninkaqta ruwasqamanta qatiykachasqakunaqa, paykunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa.
 11. Kusisamiyoqmi kankichis, ñoqarayku k'amisuqtiykichispas qatiykachasuqtiykichispas, hinallataq tukuy mana allinkunata llullakuspa qankunamanta rimaqtinkupas.
 12. Kusikuychis q'ochukuychis, hanaq pachapi premioykichisqa hatunmi, chay hinatapunin qankunamanta ñawpaq profetakunatapas qatiykacharqanku, nispa.
 13. Jesusqa nillarqantaqmi: –Qankunan kay pachapi runakunapaq kachi kankichis, kachitaqchus q'aymayapunman chayri, ¿imapaqñataq valenman? Manan imapaqpas valenmanñachu, aswanpas hawaman wikch'unallapaqñan, hinaspa runakunaq sarusqan kananpaq.
 14. Qankunan runakunapaq k'anchay kankichis. Orqo patapi llaqtataqa manan imapas pakanmanchu.
 15. Lamparata hap'ichispaqa manan raki ukhumanchu churanku, aswanpas k'anchana patamanmi, wasipi kaqkunata llapanta k'anchananpaq.
 16. Chay hinata k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqenpi k'anchachun, allin ruwasqaykichista rikuspa, hanaq pachapi kaq Yayaykichista yupaychanankupaq, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Mateopa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Jesusqa ashka runakunata ladonpi rikuspanmi, huk moqoman wicharan. Hinaspan chaypi yachachinanpaq tiyayuran. Chayta rikuspankun discipulonkunaqa payman ashuyuranku.
 2. Hinaqtinmi Jesusqa yachachiyta qallariran khaynata:
 3. —Ancha kusisqan kanqaku Diosta necesitaq runakunaqa; paykunapaqmi Diospa sumaq gobiernasqanqa.
 4. Ancha kusisqan kanqaku waqaspa kawsaq runakunaqa; paykunatan Diosqa sumaqta consuelanqa.
 5. Ancha kusisqan kanqaku llamp'u sonqoyoq runakunaqa; paykunan allpa pachata huk herenciata hina chashkinqaku.
 6. Ancha kusisqan kanqaku justiciata mana tariq runakunaqa. Paykunan anchata kusikunqaku paykunapa favorninpi justiciata Dios ruwasqanrayku. Saynataqa kusikunqaku, paykuna yarqachikuq hinaraq, hinallataq ch'akichikuq hinaraq chay justiciata suyasqankuraykun.
 7. Ancha kusisqan kanqaku khuyapayakuq runakunaqa; paykunatan Diosqa sumaqta khuyapayanqa.
 8. Ancha kusisqan kanqaku limpio sonqoyoq runakunaqa; paykunan Diostaqa rikunqaku.
 9. Ancha kusisqan kanqaku hawkalla kawsanankupaq runamasinkuta allinpanachiq runakunaqa; paykunan Diospa wawankuna kanqaku.
 10. Ancha kusisqan kanqaku Diospa nisqankunata kasukusqankurayku ñak'ariq runakunaqa; paykunan Diospa gobiernasqan suma-sumaq glorianpiqa kanqaku.
 11. Ancha kusisqan kankichis noqapi creesqaykichisrayku runakuna k'amisuqtiykichis, cheqnisuqtiykichis, hinallataq llulla-llullarikusparaq contraykichispi tukuy imatapas rimaqtinkuqa.
 12. Anchatayá kusikuychis; hanaq pachapin hatun premiota chashkinkichis. Saynatan ñak'arichiranku qankunapa ñawpaqniykichista Diosmanta willakuq ñawpaq profetakunatapas, nispa.
 13. Jesusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapin kachi hina kankichis. Kachi q'aymayaruqtinqa, ¿imapaqñataq chay kachiri valenman? Manan ni imapaqpas valenmanñachu. Aswanqa wikapanallapaqñan valen. Hinaqtinmi runakunapas saruchakunku, nispa.
 14. Jesusqa nillarantaqmi khaynata: —Qankunaqa kay pachapi runakunapaqmi huk k'anchay hina kankichis, imaynan moqo patapi ruwasqa llaqtapas, llapallan runakunapa rikunanpaq alayri kashan chay hina.
 15. Saynallataqmi mecherota ratachispapas, manan cajonpa ukhunmanchu churanku. Aswanqa alto patamanmi churanku, chaymanta wasipi llapallan kaqkunata allinta k'anchamunanpaq.
 16. Saynayá qankunapas Diosta kasukuspa huk k'anchay hina kaychis llapallan runakunapaq; saynapin allin ruwasqaykichista runakuna rikuspanku, hanaq pachapi Dios Taytaykichista paykunapas alabanqaku, nispa.

Mosoq Testamento: Mateopa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesuspaq Ñawpaq Rimasqan: Orqo Patapi - Kusisqa Kaqkunamanta

 1. Jesús, ashkha runakunata rikuspa seqahatarqan orqo pataman. Chaypi tiyaykuqtintaq yachaqaqninkuna payman qayllaykurqan.
 2. Hinaspataq rimayta qallarispa, yachachirqan nispa:
 3. Kusisqan kanku Diosllaman mak'allikuq wakchakuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 4. Kusisqan kanku waqaypi puriqkuna, imaraykuchus paykunan sonqochasqa kanqaku.
 5. Kusisqan kanku llamp'u sonqokuna, imaraykuchus paykunan chaskinqa kay hallp'ata.
 6. Kusisqan kanku chanin kay rayku yaraqasqa hinallataq ch'akisqa puriqkuna, imaraykuchus paykuna saksachisqan kanqa.
 7. Kusisqan kanku khuyapayakuqkuna, imaraykuchus paykuna tarinqakun khuyapayakuyta.
 8. Kusisqan kanku ch'uya sonqoyoqkuna, imaraykuchus paykuna rikunqakun Diosta.
 9. Kusisqan kanku allin kawsaypaq llank'aqkuna, imaraykuchus paykuna Diospaq churinkuna sutichasqa kanqa.
 10. Kusisqan kanku chanin kay rayku qatiykachasqa kaqkuna, imaraykuchus paykunaqtan hanaq pachaq kamachiynin.
 11. Kusisqan kankichis, sichus noqa rayku wahach'asunkichis, qatiykachasunkichis, imaymana mana allinkunata qankunamanta rimanqaku hina.
 12. Kusikuychis hinallataq q'ochukuychis, imaraykuchus qankuna ancha reqsisqan kankichis hanaq pachapi imaraykuchus kaqllatataqmi qatiykacharqanku qankunamanta ñawpaq profetakunatapis.
 13. Qankunan kankichis kay pachapaq kachi; ichaqa sichus kachi q'aymayapunqa hinari ¿imawantaq kachichakunqa? Manañan imapaqpis allinñachu, ashwanpas hawaman wikch'una kapun runakunaq sarupunanpaq.
 14. Qankunan kankichis kay pachapaq k'anchay. Manan pakakunmanchu huk orqo patapi sayaq llaqta.
 15. Manan pipas hap'ichinmanchu huk k'anchayta huk k'anallawan pakaykunanpaq, ashwanpis huk k'anchana pataman churaykun, llapan wasipi kaqkunata k'anchananpaq.
 16. Hinata k'anchachun k'anchayniykichis runakunaq ñawpaqenpi, allin ruwasqaykichista qhawarispa, yupaychanankupaq hanaq pachapi kaq Taytaykichista.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Cusicuyniyojcuna

 1. Jesustaj may ashqha runasta ricuspa orkoman wicharerka. Chaypi tiyaycucojtintaj yachacojcunan payman kayllaycorkancu.
 2. Paycunatataj jatuchej yachachinasta yachachisharka:
 3. —May cusiskas cancu sonkoncupi Diosmanta pisiskas caskancuta khawacojcunaka. Imaraycuchus Dios paycunataka munacuywan camachin.
 4. May cusiskas cancu jucharaycu llaquicojcunaka. Diosmin paycunataka sonkoncupi callpachaspa yanapanka.
 5. May cusiskas cancu llamp'u sonkowan Diosta casojcuna. Paycunaka cay pachapi Diospa niskanmanjina jap'enkancu.
 6. May cusiskas cancu Diospaj cheka causayta munajcunaka. Imaynatachus yarkhachicojcuna miqhunata munancu chayrí ch'aquichicojcuna yacuta munancu ajinata. Munaskancumanjina paycuna sajsaskas cancu.
 7. May cusiskas cancu Diosmanjina c'acha sonkowan qhuyacojcunaka. Paycunata Dioska qhuyallankataj.
 8. May cusiskas cancu llimphu sonkowan Diosllapaj causajcunaka. Paycunalla Dioswan cusca wiñaypaj causaconkancu.
 9. May cusiskas cancu runasta allinyachejcunaka. Paycunalla Diospa cheka wawasnin cankancu, paypa niskanmanjina.
 10. May cusiskas cancu Diospa ñaupakenpi chekanta causaskancuraycu muchojcunaka. Dios camachishajtin, paywan cusca cankancu.
 11. May cusiskas canquichej runas llullacuspa sajrata rimasojtiyquichej, muchuchisojtiyquichej khasimanta c'amisojtiyquichejpis, nokata casuwaskayquichejraycu.
 12. Cusicuychej may jatun cusiywan. Imaraycuchus muchuskayquichejmanta Dios janaj pachapi khapajyachisonkachej sonkoyquichejpi. Ajinallatataj Diospa unay willajcunatapis runas mayta muchucherkancu manaraj kancuna cashajtiyquichej.
 13. [Runas aycha ama ismuycunanpaj cachita churancu.] Ajinallatataj kancunatapis Dios churasorkachej runas sajra causayman ama tucuchiskas canancupaj. Chay cachi lak'ayapunman chayka ¿imaynatataj sumaj cachiman cutirinman? Manaña servinchu, astawanpis wijch'unallapajña purejcuna sarunancupajpis cashan.
 14. Kancunamin Diosta mana rejsejcunapaj c'anchayjina canquichej. Orko patapi uj llajtaka manapuni pacaskachu.
 15. Nillataj runas c'anchayta jap'ichispa wich'i uraman churancuchu. Manachayrí pataman churancu wasipi tucuy tiyacojcunata c'anchamunanpaj.
 16. Kancunapis ajinallataj c'anchayjina canquichej cay pacha runaspaj. Ñaupakencupi c'acha cajta ruwaspa causacuychej. Ajina cachun paycunaka janaj pachapi tiyacoj Tatayquichej Diosta jatunchanancupaj.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Kusikuyniyojkuna

 1. Jesustaj may ashkha runasta rikuspa orqoman wicharerqa. Chaypi tiyaykukojtintaj yachakojkunan payman qayllaykorqanku.
 2. Paykunatataj jatuchej yachachinasta yachachisharqa:
 3. —May kusisqas kanku sonqonkupi Diosmanta pisisqas kasqankuta qhawakojkunaqa. Imaraykuchus Dios paykunataqa munakuywan kamachin.
 4. May kusisqas kanku jucharayku llakikojkunaqa. Diosmin paykunataqa sonqonkupi kallpachaspa yanapanqa.
 5. May kusisqas kanku llamp'u sonqowan Diosta kasojkuna. Paykunaqa kay pachapi Diospa nisqanmanjina jap'enqanku.
 6. May kusisqas kanku Diospaj cheqa kausayta munajkunaqa. Imaynatachus yarqhachikojkuna mikhunata munanku chayrí ch'akichikojkuna yakuta munanku ajinata. Munasqankumanjina paykuna sajsasqas kanku.
 7. May kusisqas kanku Diosmanjina k'acha sonqowan khuyakojkunaqa. Paykunata Diosqa khuyallanqataj.
 8. May kusisqas kanku llimphu sonqowan Diosllapaj kausajkunaqa. Paykunalla Dioswan kuska wiñaypaj kausakonqanku.
 9. May kusisqas kanku runasta allinyachejkunaqa. Paykunalla Diospa cheqa wawasnin kanqanku, paypa nisqanmanjina.
 10. May kusisqas kanku Diospa ñaupaqenpi cheqanta kausasqankurayku muchojkunaqa. Dios kamachishajtin, paywan kuska kanqanku.
 11. May kusisqas kankichej runas llullakuspa sajrata rimasojtiykichej, muchuchisojtiykichej qhasimanta k'amisojtiykichejpis, noqata kasuwasqaykichejrayku.
 12. Kusikuychej may jatun kusiywan. Imaraykuchus muchusqaykichejmanta Dios janaj pachapi qhapajyachisonqachej sonqoykichejpi. Ajinallatataj Diospa unay willajkunatapis runas mayta muchucherqanku manaraj qankuna kashajtiykichej.
 13. [Runas aycha ama ismuykunanpaj kachita churanku.] Ajinallatataj qankunatapis Dios churasorqachej runas sajra kausayman ama tukuchisqas kanankupaj. Chay kachi laq'ayapunman chayqa ¿imaynatataj sumaj kachiman kutirinman? Manaña servinchu, astawanpis wijch'unallapajña purejkuna sarunankupajpis kashan.
 14. Qankunamin Diosta mana rejsejkunapaj k'anchayjina kankichej. Orqo patapi uj llajtaqa manapuni pakasqachu.
 15. Nillataj runas k'anchayta jap'ichispa wich'i uraman churankuchu. Manachayrí pataman churanku wasipi tukuy tiyakojkunata k'anchamunanpaj.
 16. Qankunapis ajinallataj k'anchayjina kankichej kay pacha runaspaj. Ñaupaqenkupi k'acha kajta ruwaspa kausakuychej. Ajina kachun paykunaqa janaj pachapi tiyakoj Tataykichej Diosta jatunchanankupaj.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Jesús ashkha runasta rikuspa, orqoman wicharerqa. Chaypi tiyaykukojtintaj, yachachisqasnin Payman qayllaykorqanku.
 2. Chantá Jesús yachachiyta qallarispa, nerqa:
 3. Kusikuyniyojmin kanku wajcha sonqoyoj kasqankuta reparakojkunaqa, imaraykuchus paykunajta janaj pacha reinoqa.
 4. Kusikuyniyojmin kanku waqajkunaqa, imaraykuchus paykunataqa Dios sonqochanqa.
 5. Kusikuyniyojmin kanku llamp'u sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykuna kay pachata herenciankupaj jap'enqanku.
 6. Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsaymanta yarqhachikojkunaqa, ch'akichikojkunapis, imaraykuchus paykuna sajsachisqa kanqanku.
 7. Kusikuyniyojmin kanku khuyakojkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarenqanku.
 8. Kusikuyniyojmin kanku llimphu sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diosta rikonqanku.
 9. Kusikuyniyojmin kanku allinyachejkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diospa wawasnin nisqa kanqanku.
 10. Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsayrayku ñak'arejkunaqa, imaraykuchus janaj pacha reinoqa paykunajta.
 11. Kusikuyniyojmin kankichej runas Noqarayku qankunapaj rimajtinku, chejnispa ñak'arichisojtiykichej, tukuy imatataj llullakuspa contraykichejpi nejtinku ima.
 12. Kusikuychej jatun kusiywan, imaraykuchus jatunmin janaj pachapi t'inkaykichejqa. Ajinallatataj qankunamanta ñawpajta jamoj profetastapis chejnispa ñak'aricherqanku.
 13. Qankunaqa kay pachapaj kachi kankichej. Kachichus laq'ayanman chayqa, imawantaj kachichakonqari? Mana imapaj walejñachu, manachayqa jawaman wijch'unallapajña, runa sarunampajtaj.
 14. Qankunaqa kay pachapaj k'anchay kankichej. Orqo patapi llajtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataj pipis k'anchayta jap'ichinchu wich'iwan k'umpuykunampaj. Pillapis k'anchata jap'ichispaqa, pataman churan wasipi tukuy kajkunata k'anchanampaj.
 16. Ajinallatataj k'anchayniykichejqa k'anchachun runaspa ñawpaqempi, paykuna allin ruwasqasniykichejta rikuspa, janaj pachapi kashaj Tataykichejta jatunchanankupaj.

Diosmanta Qhelqa: Mateopa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesús lomaman llojsispa yachachin

 1. Jesús achqha runata ricuspa lomaman llojserkan. Tiyaycojtin, discipuloncuna payman chimpaycorkancu.
 2. Jesustaj yachachiyta kallarerkan nispa:
 3. Cusicuyniyojmi ‘Diosta necesitani, juchayoj cani’ nejcunaka. Paycunapaj Diospaj gobiernon canka.
 4. Cusicuyniyojmi juchancunamanta llaquiska cajcunaka. Dios paycunata cusichenka.
 5. Cusicuyniyojmi humilde sonkoyojcunaka. Dios paycunaman prometicuskan jallp'ata konka.
 6. Cusicuyniyojmi Diospaj niskanta ruwayta munajcunaka, yarekaska unumanta ch'aquiska jina. Dios yanapanka munaskancuta ruwanancupaj.
 7. Cusicuyniyojmi ujcunata qhuyapayajcunaka. Dios paycunata qhuyapayanka.
 8. Cusicuyniyojmi limpio sonkoyojcunaka. Paycuna Diosta riconkacu.
 9. Cusicuyniyojmi sonko tiyaycuchejcunaka. Paycuna Diospaj wawan cankacu.
 10. Cusicuyniyojmi Diospaj niskanman jina ruwaskancumanta ñac'arichiskacunaka. Paycunapaj Diospaj gobiernon canka.
 11. Cusicuyniyojmi canquichis, kancuna insultaska, chejniska, kancuna contra tucuy imata llullacuspa parlajtincu.
 12. Cusicuychis, contento caychis; janaj pachapi athun premiota jap'ekanquichis. Ajinallatataj Diosmanta willaj ñaupaj profetacunata chejnispa ñac'aricherkancu.
 13. Kancuna runacunapaj cachi jina canquichis. Ch'apajyawajchis chayri, ¿imaynatataj cachinchawajchis? Manaña sirviwajchischu; calleman wijch'uska cawajchis runacuna sarunanpaj.
 14. Kancuna runacunapaj c'anchaynin canquichis. Loma patapi ruwaska llajtaka mana pacaska cayta atinchu.
 15. Nillataj lamparata jap'ichispaka, cajonwan c'umpiycuncuchu; manachayri alto patapi churancu, wasipi tucuy cajcunata c'anchananpaj.
 16. Ajinallatataj kancunapas runacunapaj ñaupakenpi lámpara jina c'anchaychis. Paycunapas allin ruwaskayquichista ricuspa, janaj pachapi caj Tatayquichista alabanancupaj.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesús lomaman llojsispa yachachin

 1. Jesús achkha runata rikuspa lomaman llojserqan. Tiyaykojtin, disipulonkuna payman chimpaykorqanku.
 2. Jesustaj yachachiyta qallarerqan nispa:
 3. “Kusikuyniyojmi ‘Diosta nesesitani, juchayoj kani’ nejkunaqa. Paykunapaj Diospaj gobiernon kanqa.
 4. “Kusikuyniyojmi juchankunamanta llakisqa kajkunaqa. Dios paykunata kusichenqa.
 5. “Kusikuyniyojmi humilde sonqoyojkunaqa. Dios paykunaman prometikusqan jallp'ata qonqa.
 6. “Kusikuyniyojmi Diospaj nisqanta ruwayta munajkunaqa, yareqasqa unumanta ch'akisqa jina. Dios yanapanqa munasqankuta ruwanankupaj.
 7. “Kusikuyniyojmi ujkunata khuyapayajkunaqa. Dios paykunata khuyapayanqa.
 8. “Kusikuyniyojmi limpio sonqoyojkunaqa. Paykuna Diosta rikonqaku.
 9. “Kusikuyniyojmi sonqo tiyaykuchejkunaqa. Paykuna Diospaj wawan kanqaku.
 10. “Kusikuyniyojmi Diospaj nisqanman jina ruwasqankumanta ñak'arichisqakunaqa. Paykunapaj Diospaj gobiernon kanqa.
 11. “Kusikuyniyojmi kankichis, qankuna insultasqa, chejnisqa, qankuna kontra tukuy imata llullakuspa parlajtinku.
 12. Kusikuychis, kontento kaychis; janaj pachapi athun premiota jap'eqankichis. Ajinallatataj Diosmanta willaj ñaupaj profetakunata chejnispa ñak'aricherqanku.
 13. “Qankuna runakunapaj kachi jina kankichis. Ch'apajyawajchis chayri, ¿imaynatataj kachinchawajchis? Manaña sirwiwajchischu; kalleman wijch'usqa kawajchis runakuna sarunanpaj.
 14. “Qankuna runakunapaj k'anchaynin kankichis. Loma patapi ruwasqa llajtaqa mana pakasqa kayta atinchu.
 15. Nillataj lamparata jap'ichispaqa, kajonwan k'umpiykunkuchu; manachayri alto patapi churanku, wasipi tukuy kajkunata k'anchananpaj.
 16. Ajinallatataj qankunapas runakunapaj ñaupaqenpi lámpara jina k'anchaychis. Paykunapas allin ruwasqaykichista rikuspa, janaj pachapi kaj Tataykichista alabanankupaj.

Mosoj Testamento: San Mateo Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa achkha runakunata rikurqan jinaspataq urquniqman chimpaspa tiyarikurqan. Yachaqaq qatiqninkunataq payman qayllachakumurqanku,
 2. paytaq rimayninkunawan ajinata yachachiyta qallarirqan:
 3. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus kaypachapi wajcha kawsayniyuq kasqankuta yuwayakunku chaykunaqa, imaraykuchus janaqpacha qhapaq suyuqa paykunapaqmi wakichasqa kachkan.”
 4. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ñak'ariypi jinallataq waqaykunapi kaqkunaqa, imaraykuchus paykunaqa sunquchasqam kanqaku.”
 5. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus llamp'u sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunam munasqa jinataq suyasqa jallp'ata jap'iqanqaku.”
 6. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan kawsayrayku unumanta ch'akisqajina yariqachikunku chaykunaqa. Imaraykuchus Diosqa paykunaman imachus munasqankutam qunqa”
 7. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus khuyapayakuq sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunamanta Diosqa khuyapayarikullanqataqmi.”
 8. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus ch'uwa sunquyuq kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diostam rikunqaku.”
 9. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus mana ch'aqwaspa sumaqpi kawsayta munanku chaykunaqa, imaraykuchus Diosqa wawankunamantam paykunata jap'iqanqa.”
 10. “Kusikuyniyuqmi kanku pikunachus chiqan ruway ruwasqankunarayku qatiykachasqa kanku chaykunaqa, imaraykuchus paykunapaqmi qhapaq suyuqa wakichasqa kachkan.”
 11. Kusikuyniyuqmi qankuna kankichis, jayk'aqchus nuqarayku mana allin rimaykunawan sutichjasqa, qatiykachasqa, jinallataq imaymana llulla rimaykunawan tumpaykusqa kankichis chhikaqa.
 12. Kusikuychis jinataq sunqu junt'asqa kachkaychis, imaraykuchus qankunaqa janaqpachapi uj sumaq qhapaq kaytam jap'iqankichis. Ajinaqa kikillantataqmi qankuna ñawpaqta kawsaq Diospaq sutimpi willaqkunata qatiykacharqanku.
 13. “Qankunaqa kaypachapaq kachinmi kankichis. Chaywampas kachichus mana k'ara kapunman chhikaqa ¿Imaynatataq k'araman wajmanta kutinmanri? Manañam imapaqpas allinchu kapun, ajina kaqtinqa jawa llaqta ñanniqman chhuqapunchis, chaypitaq runaqa q'alata sarurqupun.”
 14. “Qankunaqa kaypachapaq k'anchayninmi kankichis. Uj urqu patapi kaq athun llaqtaqa manam pakaykukuchkanmanchu.
 15. Manallataqmi pipas k'anchayta t'apiwan qhupiykunapaq jap'ichinmanchu, manachayqa wasipi kaqkunaman uj sut'i chhikamanta tukuyninkuman k'anchamunampaqmi churanchis.
 16. Ajinallatataq qankunapas runakunapaq ñawpaqimpi uj k'anchayjina k'anchariychis, ajinamanta qankunapaq allin ruwasqaykichista rikuspa, tukuyninku janaqpachapi kaq Dios Tatanchista yupaychanankupaq.”

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Mateo Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Jesus urcupi yachachin

 1. Runacunata ricushpa urcuman huichay rirca; tiyarishpa yachacuccuna paiman shamurca.
 2. Rimay callarishpa paicunata yachachicurca:
 3. Cushiyucmi espiritupi huacchacuna nishpa: janac pacha capac suyu paicunapacmi ari.
 4. Cushiyucmi huacaccuna: paicuna ari cushiyachishca canga.
 5. Cushiyucmi mansu shunguyuccuna: paicuna cay pachata charingacuna ari.
 6. Cushiyucmi alli canamanta yaricaccuna yacunayaccuna: paicuna sacsashca cangacuna ari.
 7. Cushiyucmi cuyapayacuc shungucuna: paicuna cuyapacuyta chasquingacuna ari.
 8. Cushiyucmi chuya shungucuna: paicuna Diosta ricungacuna ari.
 9. Cushiyucmi piñarishcacunata allichiccuna: paicuna Dios churicuna nishca cangacuna ari.
 10. Cushiyucmi alli ruranaraicu caticachashcacuna: paicunapacmi jahua pacha capac suyu canmi ari.
 11. Cushiyucmi canguichic cancunata ñucaraicu camicpi, caticachacpi, cancunamanta tucuy mana allita ñucaraicu rimacpi, llullashpa.
 12. Cushicuychic, mishqui shungu caichic; cancunapac pagoca ashca canga ari janac pachapi: chasnalla ñaupa huillaccunata catircacunami.
 13. Cancunaca cay pachapac cachimi canguichic: ¿cachica paipac mishquita chingachishpaca? ¿imahuanchu cachiyachinga? ña mana imapacchu alli, shitanapacllami, runapac sarunallami.
 14. Cay pachapac luzmi canguichic: urcupi rurashca llactaca mana pacanallachu.
 15. Runacunaca luzta tupuhuan catangapac mana japichinchu, astahuan nina charicpi churan, huasipi tucuycunata achicyachimpish.
 16. Cancunapac luzca runa ñaupacpi punlla shinalla cachun, paicuna cancunapac alli rurashcata ricungapac, jahua pachapi tiyacuc Yayata sumacyachingapac.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Mateo Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Jesús urcupi yachachirca.

 1. Jesusca chai achca gentecunata ricushpa urcuman huichiyarca; pai chaipi tiyarijpi, paipaj yachacujcuna paipajman cuchuyarcacuna.
 2. Jesusca paipaj shimita pascashpa chasna nishpa paicunaman yachacrirca:
 3. Huajcha runacuna yuyaihuan, shunguhuampish huajcha cashpaca cushiyujcunami: jahua pacha Reinoca paicunapajmi. (Runacuna ama cullquipi, charishcacunapi shunguta churachun.)
 4. Huacajcunaca cushiyujcunami: paicunataca cushiyachingacunami.
 5. Mana piña mishqui shunguyujcunaca cushiyujcunami: paicunaca cai allpa herenciata japishpa charingacuna. (Mishqui shungu runata tucuicuna cuyanga, pai cunashcatapish tucuicuna uyangacunami.)
 6. Diospaj munaita pajtachingapaj yaricajcuna, yacunayajcunaca cushiyujcunami: paicunapaj munashcaca pajtachishcami canga.
 7. Cuyaj llaquij shunguyujcunaca cushiyujcunami: paicunatapish cuyaj llaquij shunguhuan ricungacunami.
 8. Jucha illaj chuya shunguyujcunaca cushiyujcunami: paicunaca Diospaj sumaj ñahuita ricungacunami.
 9. Piñanacushcanata allichij runacunaca cushiyujcunami: paicunaca shutitaj Diospaj churicunami canga.
 10. Quiquin cashcata tucuicunaman cujcuna cashcamanta paicunata llaquichijpica, paicunaca cushiyiljcunami: jahua pacha Reinoca paicunapajmi.
 11. Ñucamanta cancunata camijpi, llaquichijpi, cancuna mana rurashcata juchachijpipish, cancunaca cushiyujcunami canguichij;
 12. cushiyarichij, contento caichij: jahua pachapica jatun pagota chasquinguichijmi; ñaupa Profetacunatapish chasnallataj llaquichircacunami. Jesuspaj yachacujcuna cachi shina, achijyaj luz shinapish canga.
 13. Cancunaca cai pacha gentecunapaj cachimi canguichij; cachi dañarijpica ¿imahuantaj chaita salashun?; chai dañarishca cachitaca canshaman shitanallami, gentecuna saruchun. (Cristiano ranaca alli cachimi; aichapi cachita churanchij.)
 14. Cancunaca cai pacha gentecunapaj luzmi canguichij; urcu umapi tiyaj villataca mana pacai tucunchu;
 15. japichishca luztapish mana manga ucupi churanachu, candelera nishca jahuapimi churana, huasi ucupi tiyacujcunata achijyachun.
 16. Cancunapaj luzpish gentecunapaj ñaupajpi chasnallataj achijyachun, cancunapaj alli rurashcacunata paicuna ricushpa jahua pachapi causaj Taita Diosta allinichun.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Cushi huillaicuna

 1. Jesusca tauca runacunata ricushpa, urcuman huichiyarca. Chaipi tiyaricpi paipac yachacuccunaca Paita muyurishpa tantanacurca.
 2. Chaimantami, Jesús rimai callarishpa, cashna yachachirca:
 3. «Maicancuna huacchacunapac samaita charicca, cushicushca cachun, Sumac Achic Pachaca paicunapacmi can.
 4. Maican huacaccuna, cushicushca cachun, paicunaca cushichinata chasquincacunami
 5. Maicancuna mishqui, llanpu shuncuta charicca, cushicushca cachun, paicunaca allpata japic shina chasquincami.
 6. Maicancuna pactan ruraimanta yaricaita yacunayaitapash shina chariccunaca, cushicushca cachun, paicuna munashcata pactachishcami canca.
 7. Maicancuna llaquiric-shuncuta charicca, cushicushca cachun paicunapash llaquiricshuncuta chasquincacunami.
 8. Maicancuna alli-chuya-shuncuta charicca, cushicushca cachun, paicunaca Pachacamacta ricuncacunami.
 9. Maicancuna cuyailla-causaimanta ruraccunaca, cushicushca cachun, paicunaca Pachacamacpac huahuacuna canca.
 10. Maicancuna allita rurashcamanta catiriashca cacca, cushicushca cachun, Sumac Achic Pachaca paicunapacmi can.
 11. Ñuca ruraimanta cancunata camicpi, catiriacpi, llullashpaca tucui millaicunata cancunamanta nicpica, cushicushca canquichic.
 12. Cusniyarichic, Sumac Achic-pachapi jatun caraita chasquicrinquichicmi; shinallatacmi ñaupa huillai-capariccunata catiriarcacunami.
 13. Cancunaca allpa-pachapac cachimi canquichic. Shinapash, cachica chamucyacpi, ¿imahuantac cachiyachishca canca? Imapacpash ña mana allí cashcamanta, ñancunaman shitanallami runacuna saruchun.
 14. Cancunaca allpa-pachapac achicmi canquichic. Urcu jahuapi shuc churashca llactaca mana pacai tucunchu.
 15. Pipash shuc michata mana japichinchu manca-ucupi churancapac, shinapash huasipi tucui causaccunata achicyachichun huarcunapi churan.
 16. Cancunapac achicyaica runacunapac ñaupacpi llipiachun ruraichic, cancunapac alli ruraicunata ricushpa, Sumac Achic-pachapi tiyacuc cancunapac Yayata cushichishca cachun.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Urcu jahuapi Jesús yachachishcamanta: Maijanlla cushi cashcata Jesús huillashcamanta

 1. Jesusca chai tucui gentecunata ricushpaca urcu jahuamanmi rirca. Chaipi tiyarijpi paipaj yachacujcunaca paipajman tandanacumurca.
 2. Chaipi Jesusca cashna nishpa yachachi callarirca:
 3. «Cushicuichij Diospajta mana yachashcamanta ashtahuan yachanata munajcuna. Jahua pacha Diosmi cancunataca mandacun.
 4. Cushicuichij llaquipi cashpa huacajcuna, cancunataca Taita Diosmi cushichinga.
 5. Cushicuichij alli shunguyujcuna, cai pachata cusha nishcataca cancunamanmi Taita Diosca cunga.
 6. Dios munashca Shina alli causanata yaricaihuan yacunaihuan Shina munajcunaca Cushicuichij. Cancuna alli causasha nishcataca Taita Diosca pajtachingami.
 7. Cushicuichij shujtajcunata llaquijcuna, cancunatapish Taita Diosca llaquingami.
 8. Cushicuichij shungupi ima mapa yuyaita mana charijcuna, cancunami Diostaca ricunguichij.
 9. Cushicuichij p'iñanacushcata allichijcuna. Cancunataca Taita Diosca: “Nuca huahuacunami canguichij” ningami.
 10. Dios munashca Shina alli causacushcamanta llaquichijpipish cushicuichij. Jahua pacha Diosmi cancunataca mandacun.
 11. Cancuna ñucata crishpa catishcamanta p'iñashpa millaita rimashpa, imatapish llullashpa llaquichijpipish Cushicuichij.
 12. Cancunata chashna rurajpipish achcata Cushicuichij. Taita Diosca cancunamanca jahua pachapimi allicunata achcata cunga. Ñaupa huillajcunatapish shinallatajmi ñaupa yayacunaca llaquichircacuna, nirca.
 13. Cancunaca cai pachapi causajcunapaj cachi shinami canguichij. Cachica ña mana cachiyujta rurashpaca, ña mana cachiyujta rurai tucunchu. Imapaj mana valinchu, ñanpi shitajpi sarurishpallami siringa.
 14. Cancunaca cai pachapi causajcunata achijyachij luz shinami canguichij. Urcu jahuapi tiyaj huasicunaca mana pacallachu.
 15. Pipish lamparapi ninata japichishpaca, cajon ucupi urisingashpa churangapajca mana japichinchu. Ashtahuanpish huasi ucupi tucui tiyajcunata achijyachichun luz tiyachinapimi churan.
 16. Shinallataj cancunapish shujtajcunapaj ñaupajpi luz achijyachij shina alli causaichij.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesusca urcupi yachachishcami: Cushichishcacunami canga nishcami

 1. Jesusca chai tucuicunata ricushpami, urcuman huichiyashpa chaipi tiyarirca. Paipaj yachacujcunapish c'uchuyarcacunami.
 2. Chaipi Jesusca tucuicuna uyajta yachachishpaca:
 3. Espiritupi huajcha cajcunaca cushichishcami. Jahua pachamanta mandanaca ñami paicunapi mandacun.
 4. Huacajcunaca cushichishcami. Paicunami cushicuita chasquingacuna.
 5. Manso shungucunaca, cushichishcami. Japina cashca allpataca paicunami chasquingacuna.
 6. Cashcata ruraj canata yaricaihuan, yacunaihuan shina mashcajcunaca cushichishcami. Paicunaca mana nijtami micungacuna.
 7. Llaquijcunaca, cushichishcami. Paicunataca Taita Diosmi llaquinga.
 8. Chuya shungucunaca, cushichishcami. Paicunami Taita Diostaca ricungacuna.
 9. P'iñanacushcata alli tucunacuchijcunaca cushichishcami. Paicunaca Taita Diospaj huahuacuna nishcami cangacuna.
 10. Cashcata ruraj cashcamanta llaquichina yuyailla llaquichishcacunaca cushichishcami. Jahua pachamanta mandanaca ñami paicunapi mandacun.
 11. Ñucata caticushcamanta tucui laya millai shimicunata rimashpa, llullashpa, c'amishpa, llaquichina yuyailla llaquichijpi llaquita apajcunaca cushichishcami.
 12. Chashna rurajpipish jatunta cushicushpa contentarichij. Cancuna jahua pachapi japina cashcaca tucuita yalli jatunmari. Cancunapaj ñaupa shamuj profetacunatapish, chashnallatajmi llaquichircacuna.
 13. Cancunaca, cai pachapaj cachimi canguichij. Cachica mishquiyachinata chingachishpaca, imapaj mana allichu. Canllaman shitajpi runacuna sarushca canapajllami.
 14. Cancunaca cai pachapaj luzmi canguichij. Urcu jahuapi tiyaj puebloca, mana pacalla cai tucunchu.
 15. Luzta japichishpaca, cajón ucupi churangapajca pi mana japichinchu. Ashtahuanpish huasi ucupi tiyajcunata achijyachichunmi, lámpara tiyanapi churan.
 16. Cancunapish chai luz shinallatajmi runacunapaj ñaupajpica achijyachina canguichij. Cancunapaj alli rurashcacunata ricushpa, jahua pachapi caj cancunapaj Yayata jatunyachichunmi chashna cana canguichij.

Dios Rimashca Shimicunami: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Ima shina cajcuna cushi canata huillashcami

 1. Jesusca, chai tucui gentecunata ricushpaca, urcu quinrimanmi huichiyarca. Chaipi tiyarijpimi, Paipaj yachacujcunaca Paipajman tandanacumurca.
 2. Chaipimi Jesusca, cashna nishpa yachachi callarirca:
 3. Cushicuichij, huajcha shunguhuan Diosta mashcajcuna, jahua pacha Dios mandanaca cancunapajmi.
 4. Cushicuichij, cunan huacacujcuna, cancunataca Diosmi cushichinga.
 5. Cushicuichij, mana jatun tucushcacuna, cancunamanmi Diosca cai pachata cunga.
 6. Cushicuichij, yaricaihuan, yacunaihuan caj shina allita rurana yuyailla cajcuna, cancuna yuyacushcataca, Diosca pajtachingatajmi.
 7. Cushicuichij, shujtajcunata llaquijcuna, cancunatapish Diosca llaquingami.
 8. Cushicuichij, chuya shunguyujcuna. Cancunami Taita Diosta ricunguichij.
 9. Cushicuichij, p'iñanacushcata allichijcuna, cancunatami Taita Diosca: ‘Ñuca huahuacuna’ ninga.
 10. Cushicuichij, cashcata ruraj cashcamanta, llaquichishca causacujcuna. Jahua pacha Dios mandanaca cancunapajmi.
 11. Ñucata catishcamanta cancunata p'iñashpa, c'amishpa, imatapish llullashpa llaquichijpipish, cushicuichij.
 12. Mai jatunta cushicuichij, Diosmi cancunamanca, jahua pachapi jatun allicunata cunga. Cancunapaj ñaupapish, Dios ima nishcata huillajcunataca chashnallatajmi llaquichircacuna.
 13. Cancunaca cai pachapica, cachi shinami canguichij. Cachi jamllayajpica, ña imahuan mana cachi canaman tigrachipajchu. Imapaj mana valinchu, purijcuna saruchun, ñanpi shitanallami.
 14. Cancunaca cai pachapica, luz shinami canguichij. Urcu jahuapi tiyaj huasicunaca, mana pacallachu.
 15. Pipish lamparataca, cajonta urisingashpa, chai ucupi churangapajca, mana japichinchu. Ashtahuanpish huasi ucupi tucui tiyajcunata achijyachichun, jahuamanmi tiyachin.
 16. Cancunapish, chai shina tucuicunapaj ñaupajpi, luz achijyachij shina alli causaichij. Cancuna chashna allita rurashpa causajta ricushpamari, jahua pachapi caj cancunapaj Yayataca, pipish, ‘Allimari cangui’ ningacuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Mateo. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Urcupi Jesús yachachishpaca: Ninanda cushijushpa causajcunamandami villashca

 1. Ashtaca ashtaca gentecunata ricushpami, Jesusca urcuman vichai rirca. Chaipi tiarijpimi, paipaj yachajujcunaca, paipaj ladoman shamunajurca.
 2. Chaipimi Jesusca, paicunaman yachachishpa cashna nijurca:
 3. “Diosmanda yachajungapaj, paicunapaj shungupi ninanda munajcunaca, ninandami cushijun. Jahua pachamanda shamuj mandanaca, paicunapajmi.
 4. Llaquihuan huacashpa causajcunaca, ninandami cushijun. Paicunami cushijuita japinga.
 5. Na ñapash fiñarijllacunaca, ninandami cushijun. Paicunami, cai pachata paicunapaj cachun japinga.
 6. Yarjachinshna, yacunayachinshna imatapash cashcatapacha ruranata munajcunaca, ninandami cushijun. Paicunami, imatapash cashcatapacha ruranataca, na munangacaman japinga.
 7. Shujcunata llaquishpa juyajcunaca, ninandami cushijun. Paicunami, Dios llaquinata japinajunga.
 8. Shungupi ima mapapash illajcunaca, ninandami cushijun. Paicunami, Taita Diostaca ricunga.
 9. Fiñanajushpa causajcunata alichijcunaca, ninandami cushijun. Paicunaca: ‘Taita Diospaj huahuacunami’ ni tucungami.
 10. Imatapash cashcatapacha rurashcamanda llaquichi tucushpa causajcunaca, ninandami cushijun. Jahua pachamanda shamuj mandanaca, paicunapajmi.
 11. Ñucata catinajujpi cangunata na ricunayachishpa catiriashpa llaquichijpi, imatapash llullashpa nalicachijpica, ninanda cushijunguichi.
 12. Ninandapacha cushijunguichilla. Canguna juyailla japinaca, jahua pachapimi. Profetacunatapash, chashnallatami catiriashpa llaquichinajurca. Paicunaca, cangunapaj pundami causanajurca.
 13. Cangunami, cai pachapi causajcunapaca cachigushna canguichi. Cachi huaglijpica, ¿imahuanshi mishquilla micunagu tucunga? Huaglishpaca, imapajpash nalichu. Ashtahuangarin ñambi shitajpi gentecuna sarungapajllami canga.
 14. Cangunami, cai pachapi causajcunata punchayachijuj michagushna canguichi. Urcu jahuapi shayachishca puebloguca, na pacalla tiajunllu.
 15. Michata japichishpaca, cajón ucupica na churanllu. Ashtahuangarin candeleropimi churan. Shina churajpimi, huasi ucupi tiajcunataca tucuillata punchayachin.
 16. Cangunapash, gentecunapaj ñaupajpica, chashnallatami michagushna punchayachina canguichi. Canguna aliguta rurashpa causanajujta ricushpami, shuj gentecunapash jahua pachapi tiajuj cangunapaj Taitataca, ninanda alicachinajunga.

Diospaj Shimi: San Mateo. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Urcu jahuapi Jesús yachachishcamanta: Cushicuichic nishcamanta

 1. Jesusca achca gentecuna paita caticucta ricushpami, urcu jahuaman rirca. Chaipi tiyacucpimi, paipac yachacuccunaca cuchuyarca.
 2. Chaipimi Jesusca cashna nishpa yachachi callarirca:
 3. «Juchayuc cashcamanta Diosta mashcaccuna, ¡cushicuichic! Jahua pacha Dios mandacucca cancunapacmi.
 4. Shungupi llaquilla caccuna, ¡cushicuichic! Diosmi cancunataca cushichinga.
 5. Llaquilla shungucuna, ¡cushicuichic! Cancunami Dios cusha nishca llactataca japinguichic.
 6. Yarcaihuan yacunayaihuan shina, cashcata ruhuanata munaccuna, ¡cushicuichic! Diosmi chaita pactachichun saquinga.
 7. Llaquiccuna, ¡cushicuichic! Cancunatapish Diosca llaquingami.
 8. Shungupi millai yuyaita mana chariccuna, ¡cushicuichic! Cancunami Diostaca ricunguichic.
 9. Piñanacushcata allichiccuna, ¡cushicuichic! Cancunami Diospac huahuacuna canguichic.
 10. Cashcata ruhuashcamanta llaquita apaccuna, ¡cushicuichic! Jahua pacha Dios mandacucca cancunapacmi.
 11. Ñucata caticushcamanta piñashca, pipish llullashpa rimashca, llaquichishca caccuna, ¡cushicuichic!
 12. Chashna llaquichicpipish, ¡cushicuichiclla! Diosca jahua pachapimi, cancuna japina cashcata yallita cunga. Ñaupa punzhapipish Dios ima nishcata huillaccunataca llaquichircacunami.
 13. Cancunaca cai pachapi causaccunapacca, cachi shinami canguichic. Cachi gamuyashpaca, ¿imapactac valinga? Mana imapac valinchu. Canzhapi gentecuna saruchun shitangapacllami valin.
 14. Cancunaca cai pachapi causaccunapacca, luz shinami canguichic. Urcu jahuapi tiyac huasicunaca, mana pacallachu.
 15. Luzta japichishpaca mana cajón ucupi churanchu, ashtahuanpish ucupi caccunata achicyachichunmi, pata jahuapi churan.
 16. Cancunapish, cai pachapi causaccunapac ñaupapica, allita ruhuashpa causaichic. Chashnami luz shina canguichic. Cancuna chashna cacpimi, jahua pachapi tiyac cancunapac Diostaca ‘allimari cangui’ ningacuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Mateo. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesús “Cushiyachishca ganguichi,” nishcamunda

 1. Shina taugalladijcunada Jesús ricushaga urcumu risha tiyariga. Paida catijcuna cuchuyaquiga,
 2. Paiga yachachingu callariga cashna nisha:
 3. Cushiyachishca ganguichi, mashnalla Diosta ministishcada yuyarijcuna; Diosbuj mandanaga cangunajmigun.
 4. Cushiyachishca ganguichi, llaquigunan purijcuna; Diosca c'uyusha cushichingami.
 5. Cushiyachishca ganguichi, na jatun tucujcuna; cangunamu Dios cusha nishca achpada japinguichimi.
 6. Cushiyachishca ganguichi, mashnalla Dios munushcada yallidij p'actachingu munujcunaga, yarijachij yacunachij shina; canguna munashcada p'actachishcami ganga.
 7. Cushiyachishca ganguichi, mashnalla shujcunamunda llaquirijcuna; shinaidi Diosca cangunadash llaquiringami.
 8. Cushiyachishca ganguichi, mashnalla linshu shunguguna; cangunami Diostaga ricunguichi.
 9. Cushiyachishca ganguichi, mashnalla p'iñanucushcagunada allichijcuna; cangunami Diosbuj churi ushiguna nishca ganguichi.
 10. Cushiyachishca ganguichi, Dios mandushcada p'actachishcamunda llaquichisha catiq'uichushcaguna; Diosbuj mandanaga cangunajmigun.
 11. Ñucada catishcamunda rimuquish, imadadiquish nisha llagmusha cangunada catiq'uichuquish, cushiyachishca ganguichi.
 12. Mejor cushilla ganguichi. Jahua pachabiga cangunamu alli cumbidanami tiyan. Shinaidimi ñauba Dios nishcada parlajcunadash catiq'uichugaguna.”
 13. “Cangunaga cai pachabi causujcunamuga cachi shinami ganguichi. Cachi chamujyashaga ¿ima layadi cutin cachij tucunga? Imaquish ña na valinchu. Ashtangarin ñanbi shituqui genteguna sarunga.
 14. “Cangunaga cai pachabi causujcunamunga p'unllayachij shinami ganguichi. Shuj jatun pueblo urcubi rurushcaga na pacalla gai pudinchu.
 15. Shinaidi, pish luzta catichishaga mangan uri singusha churungujca na catichinchu. Ashtangarin mashnalla huasi ucubi tiyujcuna p'unllallabi tiyachunmi, catichisha jahuamu churun.
 16. Shinalladij, tuquigunaj ñaubuqui cangunash alli causasha luz shina ricuchichi, canguna alli rurushcagunada genteguna ricusha jahua pachabi tiyuj Taita Diosta jatunyachichunguna.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Mateo.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Jesus, achca runacuna paita caticpi ricushpa, shuc urcuman sicarca; tiyaricpi, pai yachachishcacuna mayanyanurca.
 2. Mayanyanucpi Jesus yachachincapac callarirca nishpa:
 3. —Cushiyaichic Diosta mutsunchic niccuna, jahua pacha cancunapacmi.
 4. Cushiyaichic cai causaipi huacaccuna, cushiyachishca canquichic.
 5. Cushiyaichic casi shuncuyuccuna, cai pachata cui tucunquichic.
 6. Cushiyaichic Dios munashcata rurasha niccuna, chaita rurancapac Dios cancunata yanapancami.
 7. Cushiyaichic shuccunata llaquirishpa yanapaccuna, Dios cancunata llaquirishpa yanapancami.
 8. Cushiyaichic chuya shuncuyuccuna, Diosta ricunquichicmi.
 9. Cushiyaichic piñanacunata jarcaccuna, Diospac churicuna canquichicmi,
 10. Cushiyaichic allita rashcamanta ñacachi tucuccuna, jahua pacha cancunapacmi canca,
 11. Cushicuna canquichc ñucaraicu cancunata chicninucpi, piñanucpi, manallita cancunamanta llullashpa rimanucpi.
 12. Chashna tucucpi, cushiyanquichic; jahua pachapi cancuna cui tucuna yapa jatunmi canca. Ñaupa causashca profetacunata chai layallata llaquichinurca.
 13. Cancuna cai pachapi cachi shina canquichic. Cachi paipac mishquita chincachicpi, ¿imahuan cutillata cachiyanca? Mana imapac balin; jichununlla, runacunaca jaitanun.
 14. Cancuna inti shina canquichic runacunapac. Shuc urcu jahuapi tiyac llacta mana pacaipacchu.
 15. Shuc chinpusuta mana japichinchic mala ucupi churancapac; jahuapi churancapac japichinchic, huasipi tiyaccunata ricuchincapac.
 16. Cancunapac achic runacuna ñaupacpi punchaclla ricurichun, shuccuna cancuna alli rashcata ricushpa, jahua pachapi tiyac Yayata sumacyachincapac.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Jesús chi ashca runaunara ricusha urcuma sicaca; tiarijpi pai yachachishca runauna paihuajma shamunauca.
 2. Jesús rimasha, paigunara yachachica, casna nisha:
 3. “Cushiunami ‘Almai pugri anchi,’ nijcuna. Paigunajmi ahua pacha mandana.
 4. Cushiunami huacajcuna, paiguna cushi tucunaungami.
 5. Cushiunami mansuuna, paiguna cai pachara cui tucunaungami.
 6. Cushiunami alira rangaj yarcachijcuna, upinaichijcuna, sacsachishca anaungami.
 7. Cushiunami llaquij shunguyujcuna, paiguna llaquishca anaungami.
 8. Cushiunami chuya shunguuna, paiguna Diosta ricunaungami.
 9. Cushiunami macanaujcunara alichijcuna, Diospa churiuna nishca anaungami.
 10. Cushiunami aliranamanda turmindachishcauna, paigunajmi ahua pacha mandana.
 11. Cushiunami anguichi imahuras chijnishca turmindachishca asha, ima manaliras cangunamanda llullasha rimaujpis.
 12. Cushiyaichi, cariyaichi, cangunara pagana atunmi ahua pachai, Shinallarami turmindachinaushca cangunamanda ñaupa causaj Diosmanda rimajcunara.
 13. Canguna cai pacha cachi cuinta anguichi. Cachiga paihua mishqui upa tucujpi, ¿imahuara mishquiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Canzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Canguna cai pacha vila cuinta anguichi. Shu urcu pundai tiaj llacta mana pacarihuajchu.
 15. Shinallara shu vilara mana sindichinaunzhu tasa ucui churangaj, astaun pajllai churangaj, huasii tiajcunara ricuchingaj.
 16. Shina sindichu canguna vila cuinta runauna ñaupajpi, paiguna can ali rashcaunara ricungaj, ricusha camba ahua pachai tiaj Yayara ahuayachingaj.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesús urcui camachiun Cushi ajguna

 1. Jesús chi ashca runaunara ricusha, urcuma sicaca; pai tiarijpi pai yachachishca runauna paihuajma shamunauca.
 2. Jesús rimasha paigunara yachachica nisha:
 3. Cushiunami almai pugri anchi nijguna. Paigunajmi ahua pacha mandana.
 4. Cushiunami huacajguna, paiguna cushi tucunaungami.
 5. Cushiunami mansouna, paiguna cai pachara cui tucunaungami.
 6. Cushiunami alirangaj yarcachijguna upinaichijguna, sajsachisca anaunga.
 7. Cushiunami llaquij shunguyujguna, paiguna llaquishca tucunaungami.
 8. Cushiunami chuyaj shunguuna, paiguna Diosta ricunaungami.
 9. Cushiunami macanaujpurara alichijguna, Diospa churiuna nishca anaunga.
 10. Cushiunami aliranamanda tormendachishcauna, paigunajmi ahua pacha mandana.
 11. Cushiunami anguichi imahoras ñucamanda chijnishca tormendachishca asha, ima manaliras cangunamanda llullasha rimanaupi.
 12. Cushiyaichi, cariyaichi, cangunara pagana atunmi ahua pachai. Shinallarami tormendachinauca cangunamanda ñaupa tiaj Diosmanda rimajgunara.
 13. Canguna cai pacha cachi cuenta anguichi. Cachiga paihua mishqui upa tucujpi, ¿imahuara mishquiyachingairi? Imajpas mana sirvin. Canzhama ichuna anga, runauna aitangaj.
 14. Caguna cai pacha vela cuenta anguichi. Shu urcu pundai tiaj llacta mana pacaihuajchu.
 15. Shinallara shu velara mana sindichinaunzhu tasa ucui churangaj, astaun ahuai churangaj, huasii tiajgunara punzhay achingaj.
 16. Shina sindichu canguna vela cuenta runauna ñaupajpi, paiguna can ali rashcaunara ricungaj, ricusha camba ahua pachai tiaj Yayara ahuayachingaj.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Jesus ashca runaguna paita catiucta risha shuc urcuma pundayasha tiyaricpi pai yachachishcaguna caillayanaura.
 2. Ñáa caillayanaupi paigunata yachachingahua callarira casna nisha:
 3. Diospacta rangahua pugri mani nisha yuyariccunaga cushi runa anguichi, Diospa ali mandanaga cangunahuac ashcamanda.
 4. Jucha rashcagunata yuyarisha llaquiriccunaga cushi runa anguichi, Yaya Dios cangunata cushiyachingaraushcamanda.
 5. Mansu shunguyuccunaga cushi runa anguichi, Yaya Dios pai rimashcashina cungaraushca mushuc allpata cangunama cui tucungaraushcamanda.
 6. Raicachishcashina upinayachishcashina Yaya Diospa munashcata pactachinata yapa munaccunaga cushi runa anguichi, pai munashcata rangahua pai cangunata yanapangaraushcamanda.
 7. Shuc runata yuyarisha yanapaccunaga cushi runa anguichi, Yaya Dios cangunatas chasnallata yuyarisha yanapangaraushcamanda.
 8. Canguna shungu ucui ima jiridsa yuyaitas mana chariccunaga cushi runa anguichi, Yaya Diosta canguna ricungaraushcamanda.
 9. Piñac runagunata alichiccunaga cushi runa anguichi, cangunata Yaya Dios ñuca huahuaguna manguichi nisha rimai tucungaraushcamanda.
 10. Dios munashcashina causaushcamanda turmintachinaucpihuas cushi runa anguichi, Yaya Diospa ali mandanaga cangunahuac ashcamanda.
 11. Chasnallata ñucamanda cangunata caminaupis, turmintachinaupis, ima mana alitas cangunamanda llullasha rimanaupihuas cushi runa anguichi.
 12. Ñáaupa uras Dios rimashcata pasachic runagunatahuas chasnallatami turmintachinaura. Cangunatas chasnallata raitucushahuas cushiyaichi. Chasna nisha Jesus paigunata yachachiura.
 13. Jesus shucta mas yachachira: Cai pachaibiga cachicuinta manguichi. Cachi huaglirisha chamuc tucushaga mana cutihuas ali tucunata ushanzhu. Chasna mana balicpi ñambibi jichuitucungami runaguna jaitasha puringahua.
 14. Cai munduibiga punzhacuinta manguichi. Shuc urcu jahuaibi auc llacta mana pacarinata ushanzhu.
 15. Bilata mana japichinchichu manga ucuibi churangahua, randi jahuaibi churanchi tucui huasibi tiyaucunata ricuchichun nisha.
 16. Chi bilacuinta cangunahuas runagunahuacpi canguna ali rashcagunata ricuchinguichi. Chasna rasha causaupimi shuccuna ricusha canguna jahuapachaibi tiyac Yayata balichinaungami, nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).