Khuyaymanta

Kurintyukunaman qillqasqa 13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayApustul Pawlup Kurintu aylluman qillqasqan 13:1
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Ñuqachus runakunaq rimayninkunata anhilkunaqtawan rimayman, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, waqaq firru chay chhallallallaq lata hinalla kayman.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Ñuqa rimayman runakunaq rimayninkunata, angilkunaq rimayninkunatapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, chanlán niq firru hina utaq chin-chin niq platillu hinallan kayman.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Sichu ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa idyumanpipas ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspayqa kampanapa utaq platillupa waqaynin hinallam kani.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Sichum ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa rimayninpipas, ichaqa mana kuyakuyniy kaptinqa kampanapa utaq platillupa chinchinyaynin hinallam kani.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Sichus nuqa runakunapa rimasqan ashka idyumakunata rimayman, hinallataq angilkunapa rimasqankunatawan rimayman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas walinmanchu chay idyumakuna rimasqayqa. Aswanqa huk thanta lata hinan raq-raqyayman, utaq huk raqra kampana hinan kayman.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Runakunaq parlayninkupi angilkunaq parlayninkupipis parlayman. Sitaqchus Dyusta runastataq mana munakuymanchu chayqa, qhasilla parlayman. Ch'usaq firru waqan ajina chayrí thanta lata, kalan-kalan, waqasqanmanjina tukuni.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Sichus nuqa parlayman runaspa parlayninkupi, angilispa parlaynimpiwan, manataq munakuyniyuq kayman chayqa, jatun kampanaq waqaynin jinalla kayman, chayrí, juch'uy kampanaq waqaynin jinalla.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Sichus parlayman sumaq parlaq runakuna jina angilkuna jinapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, kampanapaq jina chayri platillupaq suynasqan jinalla kayman.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Nuqachus runakunapaq jinataq anjilkunantimpaq rimayninkunata rimayman, chaywanpas manachus munayniyuq kachkayman chhikaqa, uj suqu latapas tuqluqimuchkanman ajinam kayman.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukaka runakunapak Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpa, uyarik titi shina, tilintin nikuk ima shinapish tukuni.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukaka tukuy runakunapak, Pachakamakpak chaskikunapak rimayta rimashpapash, kuyayta mana charishpaka, puka-anta shina, chillin-nikun kampana shina kayman.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata ñuka rimashpapish kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, fierro chilin nishka shina, platillo talak nishka shinallami uyarini.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Shuk gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimakushpapash, kuyayta mana charishpaka, tsilin nikuk jirrushna, na kashpaka símbalo nishka wakakunshnami uyarikuyman.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Gentekunapak rimaytapish, Angelkunapak rimaytapish ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Tukuy kay pachapi tiyak shimikunata rimashami, Angelkunapak shimitapash rimashami, ranti mana llakinata charishpa, antamanta kampana takakpi uyarishka shinallami kasha.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Ñuka runa shimita rimashpas, angelpa shimita rimashpas, mana llakishkawan rimakpi uyarik, yanka tilin, tilin uyarik kampana kwintalla kani.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Ñuka runa shimitas, angelpa shimitas mana llakishpa rimashpaka, uyarik kampana kwinta, tilin tilin nik yanka iru pulato kwinta kani.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Ñuka achka shimikunata rimanata ushashpallata, angelkuna shimitapas rimashpallata astawanpas shukkunata mana llakik runa kashpaka mana walikchani, shuk tán tán tán uyarik mangata waktashkakwinta kani, yankalla rimani.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya) Tukuy runakunapa i anjilkunapa rimaytapas nuka rimaspa, mana sukkunata kuyaspa kakpika, suk iru u platillu “Chilin Chilin” uyachiriksinallachar kantrani.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa) Chikan runakunapa, angelkunapa shiminkunapi rimashpanchikpas mana runa masinchita yuyashpanchika yankamantami tukuy chay shimikunata rimanchima. Shuk bombota yanka waktashpa uyarihukshinami kanchima.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas Kichwa Runakunapa angelkunapa mana yachaypa laya rimanankunata rimashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chay mana yachaypa laya rimanakunata rimanchisapa. Chashna rimashpanchikunaka suk kampanata waktaykakshina suk bullata rurakshina kanchisapa.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarka Nuqa runakunapa, anjilkunapa rimayninkunapi atishpa rimayta, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Ashwan suq pandirita sh'ilyaykaqshina ichu suq tambur kunyaykaqshinallam kani.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-Kañaris Nishaykillapa: Nuqa illaqmanta uklawmanta runakunapa rimayninta, chaynulla angelkunapa rimayninta kusalata rimayayman. Piru chaynu kusata rimar yach'achikurmapis, mana chiqapta ukniykunata llakiparqami, yanqa uk kampana waqar qillakachikuq yupayla kayashaq.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Ñoqachus runakunaq rimayninkunata anjelkunaqtawan rimayman, manataq munakuyniyoqchu kayman chayqa, waqaq fierro chay chhallallallaq lata jinalla kayman.
 2. Unanchawillayniyoqchus kayman, tukuy pakasqa yachaykunatataq, tukuynin unanchaykunatapas yachayman; tukuynin iñiyniyoqchus kaymampas, orqokunata astachinaykamapuni, manataq munakuyniyoqchu kayman chayqa, mana imachu kani.
 3. Tukuy ima kapuasqantachus rakiykuyman, wajchakunaman mikhuchinaypaq, ukhuytataqchus ruphaykuchisqa kanampaq qoyman, manataq munakuyniyoqchu kayman chayqa, manan ima allimpaqpas kawanmanchu.
 4. Muchuqlla munakuyqa llamp'ulla; munakuyqa mana chikikuyniyoq; munakuyqa mana k'ankaykachanchu, manan anchaykachanchu,
 5. Manan k'amipayakuqchu, manan paypaq kaqtachu maskan, manan phiñakunchu; manan mana allimpaq yuyanchu;
 6. Manan mana chaninkaymanta q'ochukunchu, yallinraq cheqaqkaymanta q'ochukun;
 7. Tukuy imata muchun, tukuy imata iñin, tukuy imata suyan, tukuy imata apallan.
 8. Manan jayk'aqpas munakuyqa tukukapunchu; yallinraq unanchawillaykunaqa tukukapunqa, rimaykunapas samapunqa; unanchanapas chinkapunqa;
 9. Imanasqan asllapi reqsinchis, asllapi unanchawillanchispas;
 10. Yallinraq maypacha allin allinchasqa kaq jamunqa, chaypacha asllapi kajqa tukukapunqa.
 11. Wawallaraq kashaqtiyqa, wawa jina rimaq kani, wawa jina yuyaq kani, wawa jina yuyayniypi qhawaq' kani; yallinraq runa kaqtíyña, wawa kasqaytaqa saqepurqani.
 12. Imanaqtin kunanqa uya qhawakunapi jina laqhallataraq rikushanchis; yallinraq chaypachaña uya pura rikusun; kunanqa asllataraq reqsini, yallinraq chaypachaqa reqsisaq; imaynan ñoqa reqsisqa kani jinata.
 13. Kunantaq kay kimsantin sayachan: iñiy, suyay, munakuypas; yallinraq kaykunamanta aswan kurajqa munakuymi.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Ñoqa rimayman runakunaq rimayninkunata, angelkunaq rimayninkunatapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, chanlán niq fierro hina otaq chin-chin niq platillo hinallan kayman.
 2. Profetizaytapas atiyman, tukuy pakasqa yachaykunatapas yachayman, tukuy imaymanatapas yachayman, iñiyniypas ancha hatun kanman orqokunata wak cheqasman astachinaykamaraq, ichaqa manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, manan imapaschu kayman.
 3. Tukuy kaqniykunata wakchakunaman rakiyman, cuerpoytapas ruphachinapaq hap'iykachikuyman, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, manan imapaqpas serviymanchu.
 4. Pipas munakuqqa muchukuqllan, sumaq sonqollan, munakuqqa manan envidiakunchu, manan k'ankaykachanchu, manan hatunchakunchu,
 5. manan mana ruwanakunatachu ruwan, manan payllapaq kanantachu munan, manan phiñakunpachachu, manan sientepakunchu,
 6. manan mana chanin kaqmantachu kusikun, aswanpas cheqaqkaqmantan kusikun.
 7. Munakuqqa tukuy imatan muchun, tukuy imatan creen, tukuy imatan suyakun, tukuy imapin pacienciakun.
 8. Munakuyqa wiñaypaqmi. Profetizaykunan ichaqa tukukapunqa, mana yachasqa simi rimaykunapas manan kanqañachu, yachaypas tukukapunqan.
 9. Wakillantan yachanchis, wakillantan profetizanchispas.
 10. Hunt'asqataña yachaqtinchismi ichaqa, chay wakillan yachasqanchis tukukapunqa.
 11. Huch'uyllaraq kashaspayqa wawa hinan rimarqani, yuyaykurqani, unancharqanipas. Takyasqa runaña kaspaymi ichaqa, wawa hina kasqaytaqa saqerqani.
 12. Kunanqa espejopi hina ayphallataraqmi rikushanchis, chay p'unchay chayamuqtinmi ichaqa sut'ita uya-uyapura rikusunchis. Kunanqa wakillantaraqmi yachani, chay p'unchay chayamuqtinmi ichaqa hunt'asqatapuni yachasaq, imaynan ñoqata reqsiwanku hinata.
 13. Chay hinaqa, kashallanpunin iñiypas, suyakuypas, munakuypas, ichaqa chaykunamanta aswan chaniyoqqa munakuymi.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Sichu ñoqa rimayman runakunapa chaynataq angelkunapa idiomanpipas ichaqa mana kuyakuyniyoq kaspayqa campanapa otaq platillopa waqaynin hinallam kani.
 2. Sichu willakuyman Diospa revelawasqankunata, reqsiymantaq kunankama manaraq pipapas yachasqankunatawan tukuy rikchaq yachaykunatapas, kapuwanmantaq iñiyniy orqokunata maymi kasqanmanta suchuchinaypaq, ichaqa mana kuyakuyniyoq kaspayqa manam imapaqpas valenichu.
 3. Sichu aypuruyman tukuy kapuqniykunata, cuerpoytapas entregaymantaq kañasqa kananpaq, ichaqa mana kuyakuyniyoq kaptiyqa chaykuna rurasqaypas manam valenchu.
 4. Pipas kuyakuyniyoqqa pacienciakuqmi, imapas qokuykuqmi, manam envidiosochu, manam alto-tukuqchu, manam alabakuqchu,
 5. manam penqaypaq ruraqchu, manam kikillanpaq munaqchu, manam piñakuqchu, nitaqmi cheqnikuqchu.
 6. Manataqmi kusikunchu hukpa huchankunamantapas aswanqa cheqap kaqmantam kusikun.
 7. Tukuytam aguantan, tukuytam creen, tukuytam confianzawan suyan, tukuytam pacienciakun.
 8. Kuyakuyqa wiñaypaqmi, hamunqam tiempo Diospa revelasqankunata manaña willakunapaq, manañam rimanqakuchu mana yachasqanku idiomakunatapas, yachaypas manañataqmi kanqachu.
 9. Wakillantam yachanchik, wakillantataqmi Diospa revelasqankunatapas willakunchik.
 10. Llapallanta yacharuptinchikqa wakillan yachasqanchikmi chinkarunqaña.
 11. Taksallaraq kaspayqa warma hinam rimarqani, piensarqani, yuyaymanarqani, hatunyaruspaymi ichaqa manaña warma hinañachu rurani.
 12. Chaynam kunanpas tukuy imata qawachkanchik chinka-chinkallata mana rikukuq espejopi hina, ichaqa huk punchawmi imam kaqta rikusunchik. Kunanqa reqsini wakillantam, chay punchawmi ichaqa tukuy imata reqsisaq imaynam ñoqata Dios reqsiwasqanta hina.
 13. Kunanqa takyachkan iñiyllam, confianzawan suyayllam hinaspa kuyakuyllam. Kay kimsanmanta aswan allinqa kuyakuyllam.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

 1. Sichum ñoqa rimayman runakunapa chaynataq angelkunapa rimayninpipas, ichaqa mana kuyakuyniy kaptinqa campanapa otaq platillopa chinchinyaynin hinallam kani.
 2. Sichum profetizayman, pakasqa kaqkunatawan, reqsiymantaq tukuy rikchaq yachaykunatapas chaynataq iñiyniypas kanman orqokunata maymi kasqanmanta suchuchinaypaq, mana kuyakuyniy kaptinqa manam imapaqpas valenichu.
 3. Sichum tukuy kapuqniykunata wakchakunaman aypuruyman, cuerpoytapas kañasqa kananpaq entregayman, ichaqa mana kuyakuyniy kaptiyqa manam imapaqpas servinchu.
 4. Pipas kuyakuyniyuqqa pacienciakuqmi, imapas qokuykuqmi, manam envidiosochu, manam hatun tukuqchu, manam alabakuqchu,
 5. manam penqaypaq ruwaqchu, manam kikillanpaq munaqchu, manam piñakuqchu, nitaqmi cheqnikuqchu,
 6. manataqmi kusikunchu hukpa huchankunamantapas, aswanqa cheqap kaqmantam kusikun.
 7. Tukuytam ñakarin, tukuytam creen, tukuytam suyan, tukuytam aguantan.
 8. Kuyakuyqa wiñaypaqmi, profeciakunam ichaqa tukunqa, mana reqsisqanchik rimaypi rimaykunapas tukunqam, yachaypas manañam kanqañachu.
 9. Wakillantam yachanchik, wakillantataqmi profetizanchikpas.
 10. Cheqap kaq hamuruptinqa, wakin yachasqanchikmi tukurunqa.
 11. Taksallaraq kaspayqa warma hinam rimarqani, piensarqani, yuyaymanarqani, hatunyaruspaymi ichaqa manaña warma hinañachu ruwani.
 12. Kunanqa espejopi hinam chinka-chinkallata qawachkanchik, ichaqa huk punchawmi imam kaqta rikusunchik. Kunanqa reqsini wakillantam, chay punchawmi ichaqa tukuy imata reqsisaq imaynam ñoqata Dios reqsiwasqanta hina.
 13. Kunanqa takyachkan iñiyllam, confianzawan suyayllam hinaspa kuyakuyllam. Kay kimsanmanta aswan allinqa kuyakuyllam.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Sichus noqa runakunapa rimasqan ashka idiomakunata rimayman, hinallataq angelkunapa rimasqankunatawan rimayman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas valenmanchu chay idiomakuna rimasqayqa. Aswanqa huk thanta lata hinan raq-raqyayman, otaq huk raqra campana hinan kayman.
 2. Sichus noqa, Diospa partenmanta rimayman, hinallataq Diospa tukuy secretonkunatapas yachayman, hinallataq kay pachapi tukuy yachaykunatapas yachayman, hinallataq iñiyniywan orqokunatapas sitionmanta huk lawman kuyurinanpaq kamachiyman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas valenmanchu chaykuna ruwasqaypas nitaq yachasqaypas.
 3. Saynallataq sichus noqa tukuy kaqniykunata wakchakunaman rakimuyman, paykunata yanapanaypaq, hinallataq cuerpoytapas entregayman ninawan k'anasqa kananpaq, ichaqa manataq runamasiykunata khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas valenmanchu chaykuna ruwasqayqa.
 4. Pipas cheqaqta khuyakuqqa tukuy ima ruwasqanpin ancha pacienciayoq, hinaspapas allin sumaq sonqoyoqmi. Cheqaqta khuyakuqqa manan envidiosochu; cheqaqta khuyakuqqa manan ni ima ruwasqanwanpas alabakunchu; cheqaqta khuyakuqqa manan paytukusqallañachu;
 5. cheqaqta khuyakuqqa manan malcriadochu, nitaq kikillanpaqchu ni imatapas munan; cheqaqta khuyakuqqa manan imamantapas facillatachu sentikuspa phiñakun; cheqaqta khuyakuqqa manan yuyanñachu paypa contranpi ima mana allinkuna ruwasqankutapas;
 6. cheqaqta khuyakuqqa runakunapa tukuy mana allinkuna ruwasqanwanqa manan kusikunchu; aswanqa allin cheqaq kaqkunamantan kusikun;
 7. cheqaqta khuyakuqqa ancha pacienciawanmi soportan tukuy ima ñak'ariyta; cheqaqta khuyakuqqa tukuy allin kaqkunapin facilta creen. Cheqaqta khuyakuqqa mana ishkayaspan Diospi suyakun. Hinaspapas cheqaqta khuyakuqqa contranpi runakunapa tukuy ruwasqantapas pacienciawanmi soportan.
 8. Chaymi cheqaq khuyakuyqa mana ni hayk'aqpas chinkanqachu. Ichaqa chayamunqan p'unchaw, Diosmanta profeciakunata amaña rimanankupaq, mana yachasqanku rimaykunata amaña rimanankupaq, hinallataq Diosmanta yachasqanku yachaykunapas manaña necesarioñachu kananpaq. Aswanmi chaykunaqa tukukapunqa.
 9. Kunanqa wakillantaraqmi Diosmanta yachachikuykunataqa yachanchis. Hinaspapas wakillantaraqmi runakunamanqa yachachishanchis.
 10. Ichaqa Diosmanta yachachikuykunata llapallanta yacharuqtinchismi, kay pachapi wakillan yachasqanchisqa tukukapunqa.
 11. Noqaqa warmallaraq kashaspayqa, warma hinan rimarani, entienderani, hinallataq piensaranipas. Kunanmi ichaqa, hatun runaña kaspay, manaña warma hinañachu imatapas ruwani.
 12. Saynallataqmi noqanchiswanpas pasan. Kunanqa manaraqmi allintachu Diostaqa reqsinchis; imaynan huk mana allin espejopi chinka-chinkallata rikukushanchis hinata, saynallataraqmi imakunatapas yachashanchis. Ichaqa Diosmanta cheqaq kaqta hinallataq lliwta entiendespanchismi, uyapurapas Dioswan kashasunman hina, allinta Diosmanta yachachikuykunata yachasunchis. Diostaqa manan allintaraqchu reqsinchis kunanqa. Ichaqa qepa tiempoman kikin Diosmanta cheqaq kaqkunata allinta yachaspañan, paytaqa allinta reqsisunchis, imaynan Diospas noqanchista reqsiwanchis chay hinata.
 13. Ichaqa wiñaypaq kaqkunaqa kaykunan: Diospi iñiy, Diospa prometesqankunapi pacienciawan suyakuy, hinallataq khuyakuy ima. Kay kinsantinmanta aswan más importante kaqqa, khuyakuymi.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

 1. Runacunaj parlaynincupi angelcunaj parlaynincupipis parlayman. Sitajchus Diosta runastataj mana munacuymanchu chayka, khasilla parlayman. Ch'usaj fierro wakan ajina chayrí thanta lata, calan-calan, wakaskanmanjina tucuni.
 2. Sichus willarajtaj cayman. Tucuy pacaska imasta sut'ita entiendeyman. Diospa tucuy cheka cajnintapis yachayman. Sitajchus tucuy sonkoywan Diospi jap'icuskay canman orkosta khepanta khepanta wajnejman okharichinaycama. Manataj munacuymanchu chayka, mana imapischu cani.
 3. Sichus tucuy capuyniyta jaywaramuyman wajcha runasman. Quiquin cuerpoytapis jaywayman ruphachiska cananpaj. Manataj munacuymanchu chayka, tucuy ruwaskasniypis mana ni ima allinniypajchu.
 4. Munacojka mana sayc'uspa muchucun, c'acha cajtapuni ruwan. Mana envidiacunchu manataj jatunchacunchu, nitaj pay quiquinta curajpaj khawacunchu.
 5. Munacojka ni piman p'enkay cajta ruwanchu; manataj payllapajchu masc'an; manataj phiñacunchu. Munacojka runa-masinpa sajra ruwaskanta mana sonkonpi wakaychanchu;
 6. manataj juchanmanta cusipayanchu; astawanpis c'acha ruwaskasmanta cusicun.
 7. Munacojka hermanonpa tucuy pantaskanta ch'inllamanta muchucun; confianpuni suyanpunitaj hermanonta Dios yanapananta; tucuyta muchucun hermanonpa allinninpaj.
 8. Munacuyka ni jayc'aj tucucunchu. Espiritoka atiycunata cunan p'unchaycuna koshan ajllacuskasninta wiñachinanpaj. Willaraycuna canman, chaypis tucuconka; waj parlaycunapi parlay canman, chaypis ch'inyaponka. Cheka cajta yachay canman, chaypis tucuconka.
 9. Cunanka pisillata yachanchej pisillatataj sut'inchanchej.
 10. Astawanrí jakay jamoj p'unchaypimin sumajta yachasun. Chaypacha pisi yachayninchej tucuconka.
 11. Wawa cashaspaka wawajina parlaj cani, wawajina yuyaj cani, wawajina unanchaj cani. Runaña casparí wawajina ruwanastaka sakepuniña.
 12. Ajinallatataj cunanpis ayphullata ricushanchej espejonejtajina. Jakay p'unchaypirí uya uyata Cristota ricusunchej. Cunanka pisillata yachani. Chanta sut'ita yachasaj imaynatachus Diospis allinta rejsiwan ajinata.
 13. Ajinaka Diospi jap'icuywan, Diospi confiacuywan, munacuywanka ni jayc'aj tucuconkancuchu. Cay quinsamantarí curajka munacuymin.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

 1. Runakunaj parlayninkupi angelkunaj parlayninkupipis parlayman. Sitajchus Diosta runastataj mana munakuymanchu chayqa, qhasilla parlayman. Ch'usaj fierro waqan ajina chayrí thanta lata, kalan-kalan, waqasqanmanjina tukuni.
 2. Sichus willarajtaj kayman. Tukuy pakasqa imasta sut'ita entiendeyman. Diospa tukuy cheqa kajnintapis yachayman. Sitajchus tukuy sonqoywan Diospi jap'ikusqay kanman orqosta qhepanta qhepanta wajnejman oqharichinaykama. Manataj munakuymanchu chayqa, mana imapischu kani.
 3. Sichus tukuy kapuyniyta jaywaramuyman wajcha runasman. Kikin kuerpoytapis jaywayman ruphachisqa kananpaj. Manataj munakuymanchu chayqa, tukuy ruwasqasniypis mana ni ima allinniypajchu.
 4. Munakojqa mana sayk'uspa muchukun, k'acha kajtapuni ruwan. Mana envidiakunchu manataj jatunchakunchu, nitaj pay kikinta kurajpaj qhawakunchu.
 5. Munakojqa ni piman p'enqay kajta ruwanchu; manataj payllapajchu mask'an; manataj phiñakunchu. Munakojqa runa-masinpa sajra ruwasqanta mana sonqonpi waqaychanchu;
 6. manataj juchanmanta kusipayanchu; astawanpis k'acha ruwasqasmanta kusikun.
 7. Munakojqa hermanonpa tukuy pantasqanta ch'inllamanta muchukun; konfianpuni suyanpunitaj hermanonta Dios yanapananta; tukuyta muchukun hermanonpa allinninpaj.
 8. Munakuyqa ni jayk'aj tukukunchu. Espiritoqa atiykunata kunan p'unchaykuna qoshan ajllakusqasninta wiñachinanpaj. Willaraykuna kanman, chaypis tukukonqa; waj parlaykunapi parlay kanman, chaypis ch'inyaponqa. Cheqa kajta yachay kanman, chaypis tukukonqa.
 9. Kunanqa pisillata yachanchej pisillatataj sut'inchanchej.
 10. Astawanrí jaqay jamoj p'unchaypimin sumajta yachasun. Chaypacha pisi yachayninchej tukukonqa.
 11. Wawa kashaspaqa wawajina parlaj kani, wawajina yuyaj kani, wawajina unanchaj kani. Runaña kasparí wawajina ruwanastaqa saqepuniña.
 12. Ajinallatataj kunanpis ayphullata rikushanchej espejonejtajina. Jaqay p'unchaypirí uya uyata Kristota rikusunchej. Kunanqa pisillata yachani. Chanta sut'ita yachasaj imaynatachus Diospis allinta rejsiwan ajinata.
 13. Ajinaqa Diospi jap'ikuywan, Diospi konfiakuywan, munakuywanqa ni jayk'aj tukukonqankuchu. Kay kinsamantarí kurajqa munakuymin.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Sichus noqa parlayman runaspa parlayninkupi, angelespa parlaynimpiwan, manataj munakuyniyoj kayman chayqa, jatun campanaj waqaynin jinalla kayman, chayrí, juch'uy campanaj waqaynin jinalla.
 2. Sichus Diospa Simi Nisqanta sut'inchayman, yachaymantaj tukuy pakasqa yachaykunata, tukuy kay pacha imasmantawan; sitajchus sinch'ita creeyta atiyman orqosta ithirichinaypaj jina, manataj munakuyniyoj kayman chayqa, mana imachu kayman.
 3. Tukuy kapuyniytachus wajchasman rak'iyman, cuerpoytapis ninaman enqhaykusqa kanampaj jaywaykuyman mentasqa kanayrayku, manataj munakuyniyoj kayman chayqa, ni imapi yanapawanmanchu.
 4. Munakuyniyoj runaqa pacienciayoj, k'achataj. Munakuyniyoj runaqa mana envidiakunchu, nitaj may kasqanta yuyakunchu, nillataj jatunchakunchu.
 5. Munakuyniyoj runaqa mana ruwanchu mana allin kajtaqa, nitaj payllapajchu imatapis mask'an. Mana usqhayllata phiñakunchu, nitaj yuyarikullampunichu paypa contranta ima sajrata ruwasqankumantapis.
 6. Munakuyniyoj runaqa mana kusikunchu mana cheqan kajmantaqa, astawanqa kusikun cheqa kajmanta.
 7. Paypa contrampi ima kajtimpis, aguantakullan; jinallataj creeynin, suyakuynin, paciencian ima mana tukukunchu.
 8. Munakoyqa mana jayk'ajpis tukukonqachu. Diospa Simi Nisqanta sut'inchayrí tukukaponqa; waj parlaypi parlanapaj ateyqa manaña kanqachu; yachaykunapis tukukapullanqankutaj.
 9. Kunanqa wakillanta yachanchej, wakillantataj sut'inchanchej.
 10. Maypachachus allin junt'asqa yachay jamonqa chaypacha, pisi yachayninchej tukukaponqa.
 11. Noqaqa wawallaraj kashaspa, wawa jina parlaj kani, wawa jina yuyaj kani, wawa jinataj imatapis unanchaj kani. Jatunña kaspatajrí, wawa jina ruwanasta saqeporqani.
 12. Kunanqa rikunchej ayphu espejopi jina ayphullata, qhepamantajrí uyapura rikusunchej maychus kajta. Kunanqa wakillantaraj yachani, qhepamantajrí allinta yachasaj, imaynatachus Dios tukuy imata noqamanta yachan, ajinata.
 13. Kunanqa wiñaypaj kaykuna kanku: Creey, suyakuy, munakuy ima; chay kinsa kajkunamanta aswan kurajqa munakuymin.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Munacoyka astawan allin

 1. Sichus parlayman sumaj parlaj runacuna jina angelcuna jinapas, manataj munacuyniy canmanchu chayka, campanapaj jina chayri platillopaj suenaskan jinalla cayman.
 2. Sichus Diospaj niskanta willayman, chayri Diospaj tucuy cayninta entendiyman, yachaymantaj tucuy imacunata, chayri creeyniypas canman lomacunata cuyuchinaypaj, manataj munacuyniy canmanchu chayka, ni imapaschu cani.
 3. Sichus pobrecunaman tucuy cajniyta jaywarayman, cuerpoy quiquintapas koyman ruphachiska canaypaj, manataj munacuyniy canmanchu chayka, ni imapajpas sirviwanchu.
 4. Munacuyniyoj cayka: pacienciawan aguantaj, sumaj allin caj, mana envidiacoj, mana alabacoj, mana pay pay tucoj,
 5. mana malcriado, nitaj payllapaj masc'aj, mana phiñacoj, mana sinticoj,
 6. mana allincunamanta mana cusicoj, manachayri verdad allin cajcunamanta cusicoj.
 7. Munacuyniyoj cayka: tucuy ima ñac'ariyta aguantaj, tucuy allincunapi facilta creej, tucuy imata confianzawan suyaj, tucuy imata firme aguantaj.
 8. Munacoyka jayc'ajpas tucuconkachu. Diospaj niskanta willaycuna tucucaponka; waj idiomacunata manaña parlankacuchu; yachaywan yachachejcunapas manaña necesitaconkañachu.
 9. Imaraycuchus cay pachapi caj yachaycunaka Diospaj niskanta willaskacunapas mana junt'askachu.
 10. Lliuj junt'aska caj chayamojtin, tucuchacaponka.
 11. Wawa caspaka parlarkani, pensarkani, yuyarkani uj wawa jinalla. Machu runaña caspataj, wawa jina cayniyta sakepuni.
 12. Cunan ayphallata ricunchis espejopi jinalla; uj p'unchay tucuy imata allin sut'ita ricusunchis. Cunanka yachayneyka mana junt'askachu, uj p'unchaytaj tucuy imata rejsisaj imaynatachus Dios rejsiwan, ajinata.
 13. Wiñaypaj cajcunaka quimsa: Diospi creena, Diosmanta suyacuna, munacuypiwan. Chay quimsantinmantaka munacuycaj astawan importante.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Munakoyqa astawan allin

 1. Sichus parlayman sumaj parlaj runakuna jina angelkuna jinapas, manataj munakuyniy kanmanchu chayqa, kampanapaj jina chayri platillopaj suenasqan jinalla kayman.
 2. Sichus Diospaj nisqanta willayman, chayri Diospaj tukuy kayninta entendiyman, yachaymantaj tukuy imakunata, chayri kreeyniypas kanman lomakunata kuyuchinaypaj, manataj munakuyniy kanmanchu chayqa, ni imapaschu kani.
 3. Sichus pobrekunaman tukuy kajniyta jaywarayman, kuerpoy kikintapas qoyman ruphachisqa kanaypaj, manataj munakuyniy kanmanchu chayqa, ni imapajpas sirviwanchu.
 4. Munakuyniyoj kayqa: pasyinsyawan aguantaj, sumaj allin kaj, mana envidiakoj, mana alabakoj, mana pay pay tukoj,
 5. mana malkriado, nitaj payllapaj mask'aj, mana phiñakoj, mana sintikoj,
 6. mana allinkunamanta mana kusikoj, manachayri verdad allin kajkunamanta kusikoj.
 7. Munakuyniyoj kayqa: tukuy ima ñak'ariyta aguantaj, tukuy allinkunapi fasilta kreej, tukuy imata konfianzawan suyaj, tukuy imata firme aguantaj.
 8. Munakoyqa jayk'ajpas tukukonqachu. Diospaj nisqanta willaykuna tukukaponqa; waj idiomakunata manaña parlanqakuchu; yachaywan yachachejkunapas manaña nesesitakonqañachu.
 9. Imaraykuchus kay pachapi kaj yachaykunaqa Diospaj nisqanta willasqakunapas mana junt'asqachu.
 10. Lliuj junt'asqa kaj chayamojtin, tukuchakaponqa.
 11. Wawa kaspaqa parlarqani, pensarqani, yuyarqani uj wawa jinalla. Machu runaña kaspataj, wawa jina kayniyta saqepuni.
 12. Kunan ayphallata rikunchis espejopi jinalla; uj p'unchay tukuy imata allin sut'ita rikusunchis. Kunanqa yachayneyqa mana junt'asqachu, uj p'unchaytaj tukuy imata rejsisaj imaynatachus Dios rejsiwan, ajinata.
 13. Wiñaypaj kajkunaqa kimsa: Diospi kreena, Diosmanta suyakuna, munakuypiwan. Chay kimsantinmantaqa munakuykaj astawan importante.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Nuqachus runakunapaq jinataq angelkunantimpaq rimayninkunata rimayman, chaywampas manachus munayniyuq kachkayman chhikaqa, uj suqu latapas tuqluqimuchkanman ajinam kayman.
 2. Jinataq nuqachus Diosmanta willanapaq atiyniyuq kayman, jinataq Diospaq imaymana yuwayninkunata sumaqta yachayman, jinataq tukuy imata yachayman, jinataq athun urqukunata kuyurichinaypaqjina iyawniyuq kayman, chaywampas manachus munakuyniyuq kachkayman chhikaqa, manam imapaq allimpaschu kayman.
 3. Jinataq tukuy ima kaqniykunatachus mana imayuqkunaman ch'iqirachiyman, chay ruwanapaqtaq nuqa kikin chhuqrinchakuyman, chaywampas manachus munakuyniyuq kachkayman chhikaqa, manapunim imapaschu kani.
 4. Munakuyniyuq kanaqa ñak'ariyta yachana; khuyapayakuq kana; mana chhiqnikuq kana, mana paykikin athunchakuq kana, mana uma uqhariq kana,
 5. mana juch'uychaq kana, mana mich'a qhulu kana; mana phiñakuq kana, mana phiñakusqanta pakqasikuq kana;
 6. mana chiqan kachkan chaykunamanta mana kusikuqmi kana, manachayqa chiqan kachkan chaymanta kusikuna, chaymi munakuyniyuq kanaqa.
 7. Munakuyniyuq kanaqa tukuy imatapas nanaywan jap'iqanam, tukuy imatapas iyaw nina, tukuy imatapas suyarina, tukuy imatapas ñak'ariywan jap'iqanam.
 8. Munakuyqa manapunim jayk'aqpas tukukunqachu. Uj p'unchayqa Diosmanta willay atiyqa tukukupunqa, jinataq manañam waj simikunapi rimakupunqañachu, manataqmi ima riqsiy yachaykunapas munakupunqañachu.
 9. Imaraykuchus uj chhikallantam riqsinchis, yachanchispas jinataq Diosmantapas willanchisqa,
 10. chaykunaqa tukukupunqakum, jayk'aqchus junt'asqa, jinataq chiqan kachkan chay chayamuchkanqa chhikaqa.
 11. Jayk'aqchus nuqa wawa kachkarqani chhikaqa, wawajinam rimarqani, yuwarqani, wawajinallataqmi imatapas rikurqani; chaywampas wiñarquspa kuraj runaman tukupuni chhikaqa, qhipaniqmanmi imachus juch'uy wawapaq kachkan chayta saqirpayapuni.
 12. Kunanqa manam sumaqta rikuchkanchisraqchu, ayphu ayphutaraqmi rikunchis; chaywampas uj p'unchaymi sut'inta uyamanta uya rikupusunchis. Kunanqa nuqapaq riqsisqay yachaykunaqa uj chhikallanraqmi kachkan, chaywampas uj p'unchaymi Diosman imaynatachus payqa nuqaman riqsichkarqawampuni ajinata riqsipusaq.
 13. Kimsa kaqkunam wiñaypaq kanku: iyawniy, suyay sunqu kay, jinataq munakuywan ima; chaywampas tukuy chay kimsantinmanta astawan chaniyuq kachkan chayqa munakuykaqmi.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

 1. Ñucaca runacunapac angelcunapac rimaicunata rimashpapish, cuyaita mana charishpa, uyaric titi shina, tilintin nicuc ima shinapish tucuni.
 2. Huillanata yachashpa, tucuy pacashcata tucuy yachanata ricsishpa; urcucunata anchuchingapac tucuy feta charishpa, cuyaita mana charishpa, mana ima canichu.
 3. Ñucapac tucuy charishcata huacchacunaman micuchishpa, ñuca cuerpota rupachishca cangapac cushpa, mana cuyaita charishpa, imata mana surcunichu.
 4. Cuyaica mutsucuclla can, munacucmi can; cuyaica mana shucpacta munanchu, cuyaica mana sumaichirinchu, mana aputucunchu;
 5. mana camicchu, quiquimpacta mana mashcanchu, mana piñanchu, millaita mana yuyanchu;
 6. manallipi mana cushicunchu verdadpi cushicunmi;
 7. tucuyta mutsunlla, tucuyta crinmi, tucuyta shuyanmi, tucuyta apanmi.
 8. Cuyaica mana jaicapi tucuringachu: huillaicunaca tucuringami, rimaicuna tucuringa; jatun yachaica anchuchishca cangami;
 9. ashallata ricsinchic ari, ashallapi ñaupa huillanata yachanchic;
 10. Tucuylla ña shamushpa, chaipi chay ashallaca anchuchishca cangami.
 11. Ñuca huahua cashparac, huahuashina rimarcani, huahua shina yuyarcani, huahua shina tariparcani; ña runa tucushpaca huahuapacta saquircani,
 12. cunampacca llandulla, espejo shinapi ricunchic; chaipachaca ñahui ñahuita: cunampacca chaupillata ricsini; chaipica ñuca ricsishca cashca shinata ricsishami.
 13. Cunan cay quimsa tiyaricunmi: fepish, shuyanapish, cuyaipish: caicunapac astahuan allica cuyaimi can.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

 1. Ñucaca tucui runacunapac, Pachacamacpac chasquicunapac rimaita rimashpapash, cuyaita mana charishpaca, puca-anta shina, chillin-nicun campana shina caiman.
 2. Ñucaca huillai-caparicpac ushaita charishpapash, tucui pacalla tiyacta ricsinapash, tucuicunata yachashpapash, urcucunata shucman yallichina shina cuyuchincapac iñinata charishpapash, cuyai illashpaca, mana imapash canichu.
 3. Ñuca tucui charishcata carashpa, ñucallatac ñuca aichata rupachishpapash yupaichaita chasquincapac, cuyai illashpaca ima allipash mana canchu, yancallami can.
 4. Cuyaica mana piñanchu, tucuita yanapanmi, mana rupai-shuncu, shucpac charishcata mana munanchu, mana shuncu-punquichinchu.
 5. Mana pishi-shuncuchu, paipaclla munaita mana mashcanchu, cuyaica mana piñaricchu, caipac rantica piñachishcacunatapash mana yuyarinchu.
 6. Mana pacta rurashcamanta mana cushicunchu, shutintac cashcata rurashcamantami cushicun.
 7. Cuyaica pitapash mana juchachinchu, tucuita iñinmi, tucuita shuyanmi, tucui mutsurinata chasquinllami.
 8. Cuyaica manapacha tucurincachu. Tucui huillai-caparinacunaca yallincami, tucui shimi rimaicunaca, yachaicunaca chincancami.
 9. Ñucanchic yachaicunaca huillai-caparinacunaca mana pactachu canca.
 10. Pacta-rurac shamucpica, mana-pacta-ruraica tucurinca.
 11. Ñucaca huahua cashpaca, huahua shina rimarcani; huahua shina yuyarcani, huahua shina caita chaita yuyarcani, ña jatunyashpaca huahua shina canata tucuita saquircani.
 12. Shinallatacmi, cancunaca, cai pachaca mapa rirpupi shina ricurinchic, shinapash quipaca ñahui ñahuimi ricushun. Cunanca huaquinllatami ricsini, shinapash quipacca Paitami ricsisha, imashinami Pai ñucata ricsihuan.
 13. Cunanca iñinata charinchic, shuyaita cuyaitapash charinchic. Shinapash cai quimsantinmantaca cuyaimi ashtahuan yalli jatun can.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

 1. Gentecunapaj rimaicunata, angelcunapaj rimaicunata ñuca rimashpapish c'uyaita mana charishpaca, ch'ilin nij fierro shinallami, ch'ilin nij platillo shinallami uyarini.
 2. Dios ima nishcata ñuca huillashpapish, pi mana yachashcata yachashpapish, imatapish tucuita yachashpapish, urcucunata anchuchingapaj tucui shunguhuan crij cashpapish, c'uyaita mana charishpaca imapish mana canichu.
 3. Mana charij huajchacuna micuchun ñuca imalla charishcacunata tucui cushpapish, ñuca quiquin aichata rupachichun cushpapish, c'uyaita mana charishpaca, imapish mana canchu.
 4. C'uyaica charijca alli shunguyujmi, shujtajcunata llaquijmi, shujtaj ima shina cajta ricushpa pai shina tucusha mana nijchu, ñucamari alli cani nishpa mana jatun tucujchu.
 5. C'uyaita charijca mana millaichu, mana quiquinpajllata yuyajchu, mana p'iñarijchu, millaita rurajpipish mana imata nishpa saquijllami.
 6. Ima llaqui tucushcata yachashpaca, llaquirijmi. Imapish alli cashcata yachashpaca, cushicujmi.
 7. Diosta crishpa shuyacuj cashcamanta, mana p'iñarishpa tucui ima llaquitapish apajllami.
 8. C'uyaica manataj tucuringachu. Dios ima nishcata huillanaca tucuringami, shujtaj rimaicunata rimanapish mana tiyangachu, imata yachanapish tucuringami.
 9. Cunanca ashallatami yachanchij. Chaimanta Dios ima nishcataca ashallatami huillanchij.
 10. Chashna cashpapish tucuita ña alli yachajpica, chai ashalla yachanaca tucuringami.
 11. Ñucaca huahua cashpaca huahua shinami rimarcani, huahua shinami yuyarcani, huahua shinami caita chaita rurasha nircani. Ña jatunyashpaca, huahua shina canataca tucuitami saquircani.
 12. Cunanca espejopi chingajllata ricucuj shinallami ricucunchij. Q'uipa punllaca ñahui ñahuimari ricushun. Cunanca ashallatami yachani. Dios ima shinami ñucata rijsin, shinallatajmi q'uipa punllaca alli yachasha.
 13. Cunanca crinapish shuyanapish c'uyaipishmi tiyan. Cai quimsamanta ashtahuan yalli allica c'uyaimari.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

 1. Gentecunapaj rimaicunapi, angelcunapaj rimaicunapi ñuca rimashpapish, c'uyaita mana charishpaca, fierro chilin nishca shina, platillo t'alaj nishca shinallami uyarini.
 2. Dios huillachijpi huillaj canata charishpapish, pi mana yachashcacunata tucuita entendij cashpapish, tucuita yachaj cashpapish, urcucunata shujtajman churangapaj tucui shunguhuan crij cashpapish, c'uyaita mana charishpaca, imapish mana canichu.
 3. Huajchacuna micuchun ñuca imalla charishcacunata tucuita chaupishpapish, ñuca cuerpota rupachichun cushpapish, c'uyaita mana charishpaca, imapish mana canichu.
 4. C'uyaita charijca llaquita apajmi, alli shunguyujmi, c'uyaita charijca mana shujtajpajta munanchu, c'uyaita charijca mana jatun tucunchu, mana yanga atirinchu.
 5. Maipish cachun mana imata ruranchu, mana paipajlla mashcanchu, mana yallitaj p'iñarijchu, llaquichijpipish mana yuyaipi charicunllachu.
 6. Cashcata mana rurajpica mana cushicunchu, chaipaj randica imapish mana llulla cajpimi cushicun.
 7. Tucui llaquita apanllami, tucuita crinllami, tucuita shuyanllami, tucuita ahuantanllami.
 8. C'uyaica manataj tucuringachu. Ashtahuanpish Dios huillachijpi huillaj canaca tucuringami, shujtaj rimaita rimanapish mana tiyangachu, imata yachanapish tucuringami.
 9. Cunanca ashallatami yachanchij, Dios ima nishcatapish ashallatami huillanchij.
 10. Ashtahuanpish allitaj cana punlla chayajpica, chai asha ashallata yachanaca tucuringami.
 11. Ñucaca huahuaraj cashpaca, huahua shinami rimarcani, huahua shinami yuyarcani, huahua shinami entendij carcani. Ashtahuanpish jatunyashpaca, huahua shina canataca saquircanimi.
 12. Cunanca, amsalla espejopi shinallami chingajllata ricucunchij. Ashtahuanpish q'uipataca, ñahui ñahuimari ricushun. Cunanca ashallatami yachani. Dios ima shinami ñucata rijsin, shinallatajmi q'uipataca alli rijsisha.
 13. Cunanca crinapish, shunguta churashca canapish, c'uyaipish mana tucuringachu. Cai quimsamanta ashtahuan yallica c'uyaimari.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

 1. Gentecunapaj rimaicunata, angelcunapaj rimaicunata rimashpapish, c'uyaita mana charishpaca, ch'ilin nij fierro shinallami, ch'ilin nij platillo shinallami uyarini.
 2. Dios ima nishcata huillashpapish, pacalla tiyajcunata yachashpapish, tucui yachaicunata yachashpapish, urcucunata shujman churai tucungapaj, crinata charishpapish, c'uyaita mana charishpaca, imapish mana canichu.
 3. Huajchacuna micuchun ñuca imalla charishcacunata tucui cushpapish, ñuca quiquin aichata rupachichun cushpapish, c'uyaita mana charishpaca, ima mana canichu.
 4. C'uyaita charijca alli shunguyujmi, pitapish llaquijmi, mana pipaj imata munanchu, ‘Ñucamari alli cani’ nishpa mana jatun tucujchu.
 5. C'uyaita charijca mana millaichu, mana quiquinpajlla yuyajchu, mana jahualla p'iñarijchu, llaquichijpipish mana chai yuyailla causanchu.
 6. C'uyaita charijca llaquichinacuita ricushpaca, mana cushicunchu. Ashtahuanpish cashcatataj rurashcamantami cushicun.
 7. Llaquichijpipish tucuita upallanllami, crinataca mana shaicunchu. Tucuita shuyanllami, tucuita ahuantanllami.
 8. C'uyaica manataj tucuringachu. Ashtahuanpish Dios ima nishcata huillanaca tucuringami, shujtaj rimaicunata rimanapish illangami, imata yachanapish tucuringami.
 9. Cunanca, ashalla yachaitami charinchij. Dios ima nishcatapish ashallata yachashcamanta, ashallatami huillanchij.
 10. Tucui imapish pajta cashca chayamujpica, cai ashallata yachashcacunaca tucuringami.
 11. Ñucaca huahua cashpaca, huahua shinami rimarcani, huahua shinami yuyarcani, huahua shinami caita chaita rurasha nircani. Ashtahuanpish ña jatunyashpaca, huahua shina canataca tucuitami saquircani.
 12. Cunanca, espejopi chingajllata ricucuj shinallami ricucunchij. Ashtahuanpish q'uipa punllaca, ñahui ñahuimari ricushun. Cunanca ashallatami yachani. Cunan ñucata Dios ima shinami rijsin, q'uipa punllami chai shinallataj Paitapish rijsisha.
 13. Cunanca crinapish, shuyanapish, c'uyaipishmi tiyan. Cai quimsamanta yalli ashtahuan allica, c'uyaimari.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

 1. Shuj gentecunapaj rimaicunapi, angelcunapaj rimaicunapi ñuca rimajushpapash, juyaita na charishpaca, tsilin nijuj jirrushna, na cashpaca címbalo nishca huacajunshnami uyarijuiman.
 2. Dios ima nishcata villajushpapash, pipash na yachashcata tucuita yachashpapash, imatapash ninanda yachajushca cashpapash, shinallata urcucunata shujmanda shujman yalichingapaj, tucui shunguhuan crij cashpapash, juyaita na charishpaca, imapash na canichu.
 3. Imagutapash na charijcunaman micunata charichun, ñuca charishcacunata tucuillata chaupishpa carajushpapash, shinallata ñuca cuerpota ninapi rupachijuchun saquishpapash, juyaita na charishpaca, imapajpash na ali cahuanllu.
 4. Juyaita charishpaca, llaquita apanllami, shujcunatapash llaquinmi. Juyaita charishpaca, shujcuna imata charijtapash, ñucapaj cashcanman yashpaca na ricunllu. Juyaita charishpaca, na ñucami ashtahuan ali cani ninllu, na jariyanllu.
 5. Juyaita charishpaca, na imatapash pinganayaita ruranllu, na paipajlla alita mascanllu, na ñapash fiñarinllachu, na fiñashcalla causangapaj munanllu.
 6. Imatapash cashcatapacha na rurajpica, na cushijunllu. Ashtahuangarin na llullashpa aliguta rurajpimi cushijun.
 7. Tucui llaquita apanllami, tucuita crinllami, tucuita shuyanllami, ima nalita rurajpipash saquinllami.
 8. Juyaica, ima horapash na tucurinllu. Ashtahuangarin Dios ima nishcata villashcapash tucuringami. Shuj shuj rimaicunata rimanapash, na ashtahuan tiangachu. Imata yachajunapash tucuringami.
 9. Cunambica, ashatallami rijsinchi. Ashatallami, Dios ima nishcataca villanajunchi.
 10. Ashtahuangarin ima pandatapash na rurana chayamujpimi, chai ashatalla yachashcapash tucuringa.
 11. Ñucaca, huahuara cashpaca, huahuashnami parlarcani, huahuashnami yarijurcani, huahuashnami maitapash rurangapaj munarcani. Ashtahuangarin ña runa tucushpaca, huahuashna causanataca saquircanimi.
 12. Cunambica, espejopi ñavita ricurishpa, chingaj chingajlla ricujunshnami ricunajunchi. Ashtahuangarin chai punllapimi, ñavi ñavi ricunajushun. Cunambica, ashatallami yachani. Ashtahuangarin Dios imashna ñucata rijsinshnallatami, chai punllapica aliguta rijsisha.
 13. Cunanga crinapash, shuyanapash, juyaipash tiangallami. Cai quimsamanda ricujpica, juyaimi ashtahuan yali ali tian.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

 1. Gentecunapac rimaitapish, angelcunapac rimaitapish ñuca rimashpapish, cuyaita mana charishpaca, chilin nic fierro, chilin nic platillo shinallami uyarini.
 2. Dios ima nishcata huillacushpapish, tucuita yachashpapish, Diosmanta pipish mana yachashcata yachashpapish, shinallatac urcucunata cuyuchingapac tucui shunguhuan cric cashpapish, cuyaita mana charishpaca, ima mana canichu.
 3. Shinallatac ñuca tucui ima charishcata huacchacunaman cushpapish, ñuca cuerpota rupachichun cushpapish cuyaita mana charishpaca, ima mana canichu.
 4. Maijanpish cuyaita charicca, llaquichicpipish mana piñaric, alli shunguyucmi. Shuccuna ama charichun nishpa mana munacchu, shinallatac “allimi cani” nishpa mana jatun tucushcachu.
 5. Shinallatac imapish pingaipacta mana ruhuacchu, jahualla mana piñaricchu, quiquinlla charinata mana munacchu, unaicaman mana piñaricchu,
 6. mana allita ruhuashcata ricushpa mana cushicuc, ashtahuanpish alli cacta ricushpa cushicucmi.
 7. Shinallatac ima llaquitapish apacmi, crishpa caticmi, cushicushpa shuyac, imamantapish mana piñarishpa jarcaricmi.
 8. Dios ima nishcata huillanapish tucuringami. Jaicapi mana uyashca rimaicunata rimanapish, ña mana tiyangachu. Ima yachanacunapish tucuringami. Shina cacpipish, cuyaica jaicapi mana tucuringachu.
 9. Ima yachanacunatapish, mana tucui yachanchicchu. Dios ima nishcamantapish, yachashcallatami huillanchic.
 10. Ima shina cashcatatac yachana chayamucpica, chai ashalla yachashcaca chingaringallami.
 11. Huahuarac cashpaca, huahua shinami yuyaric carcani, rimac carcani. Shinallatac huahua shinami imatapish ruhuasha nic carcani. Ña juizhuyashpaca, huahua shina ruhuanataca saquircanimi.
 12. Cunanca espejopi amsa amsallata ricucushca shinami, ashallata yachanchic. Shina cashpapish shamuc punzhaca ima shina cashcatatac, ñahui ñahuimari ricushun. Cunanca chaitaca mana yachanichu. Shina cashpapish, ima shinami Dios ñucata ricsin, shinallatacmi shamuc punzhaca ricsisha.
 13. Caicunamanta nishpaca, crinapish, imata shuyana cashcata shuyanapish, cuyaita charinapish tiyashpa catingallami. Ashtahuanpish cai quimsacunamanta yallica cuyaimi.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Tucui cai pachapi tiyac shimicunata rimashami, angelcunapac shimitapash rimashami, ranti mana llaquinata charishpa, antamanta campana tacacpi uyarishca shinallami casha.
 2. Dios rimashcata runacunaman ricsichishami, paipac ucupi pacashca tiyashcacunatapash ricsishami, tucui imacunatapash yachashami, achca inina charishpa urcucunata cuyuchishami, ranti llaquinata mana charishpa, yancami casha.
 3. Tsuntsucunaman tucui ñuca charishcata cuyashami, ñuca aichatapash rupachi tucuncapac cushami, chashnapash mana llaquinata charishpa, yanca rurashcallami canca.
 4. Llaquinata charishca can llaqui tiyashcapi cushi canami; yapa alli shuncuyuc canami can; chiquicuita mana charinami can; mana yapa ushayucmi cani yuyanami can, mana jatunyanami can,
 5. mana pincai illac canami can, mana amupacllata yuyaric canami can; mana piñarinami can, chai piñarita mana huiñaipac huacaichinami can;
 6. alli ruranamanta cushiyanami can; mana alli ruranamanta, mana.
 7. Caimi llaquinata charishca can: Tucuimanta ñacarina, ima llaquipash tiyashcapi cushi cana, tucuita inina, tucuita chapana,
 8. Llaquina maican punchapash mana chincarincachu. Profeta cana shuc puncha saquinuncami, cai pachapi tiyac shimicunapi ña mana rimanuncachu, pacashca yachaicunata ña mana mutsushunchicchu.
 9. Pacashca yachaicuna, inina punchayachic shimicuna mana pactachishca mari canun,
 10. pactachishca shamucpi, paicuna chincarinuncami.
 11. Huahua cashpa, huahua shina yuyarircani, rimarcani, tariparcani; ranti rucuyashcapi, huashaman jichurihuarca tucui huahua shina cana.
 12. Cunan, shuc rirpupi shina mana pasacta ricunchic; ranti shuc puncha ima shina cashcata pasacta ricushun. Cunan ñuca ricsishca mana pactachishca can, ranti shuc puncha ricsishami Dios ñucata ricsihuashca shina.
 13. Cunan charinchic inina, chapana, llaquina; quimsa canun; shinapash cai quimsacunamanta "llaquina" ashtahuan yalli alli can.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Ñuca runa shimira rimashas, angelba shimira rimashas, mana llaquishcahua rimajpi uyarij, yanga tilin, tilin uyarij campana cuintalla ani.
 2. Diosmanda shimira rimanara ushashas, tucui pacashcara, tucui yachanara intindiushas, urcura anzhuchina tupu quirinara charishas, astaun mana llaquisha, mana imajpas valinichu.
 3. Ñuca tucui charishcaunara cuyashas mana charijcunara carangaj, ñuca quiquin aichara rupachingaj cushas, astaun mana llaquisha, mana imajpas sirvinzhu.
 4. Llaquina unaira chapanmi, ali shunguyujmi; mana chijninzhu, mana pimandas yali tucusha ninzhu, “Yapa valinimi,” nisha mana rimanzhu.
 5. Ima mana ricuihuajtas mana ranzhu, paihuajllara mana mascanzhu, mana dsaslla piñarinzhu, ima manali rashcaras mana iyarinzhu.
 6. Manali ranaunai mana cushiyanzhu, randi sirtu shimira uyasha cushiyanmi.
 7. Tucuira ahuantan, tucuira quirin, tucuira chapan, tucuira ahuantasha chasquin.
 8. Llaquina mana ima huras tucuringachu, astaun Diosmanda rimashcauna illanaunga, shu tunu shimiuna tucurinaunga, shinallara yachana pasangallami.
 9. Ñucanchi chaupira ricsinchi, Diosmanda rimanara chaupira rimanchi.
 10. Shina ajllaira ali pactajta aj shamusha, ima mana pactajtas pasangami.
 11. Ñuca huahua ashcai, huahua cuinta rimacani, huahua cuinta iyaricani, huahua cuinta intindicani. Astaun shunguyuj tucusha, huahua tunu ranara saquicani.
 12. Cuna ispijui ricushca cuinta, mana chiujlla ricunchichu, randi huasha huras ñahuipura ricushun. Cuna chaupira yachani, huasha tucuira ricsishami, imasna ñuca ali ricsishca acani.
 13. Shinajpi quirinas, chapanas, llaquinas saquirinaunmi, cai quinsa. Randi caigunamanda yali valij llaquinami.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Llaquinamanda

 1. Ñuca runa shimiras, angelba shimiras mana llaquisha rimashaga, uyarij campana cuenta, tilin tilin nij yanga iru pulato cuenta ani.
 2. Diosmanda shimira rimanara ushashas, tucui pacashcaras, tucui yachanaras intindiushas, urcura anzhuchina tupu quirinara charishas, astaun mana llaquishaga, mana imajpas vahnichu.
 3. Ñuca tucui charishcaunara cuyashas mana charijgunara carangaj, ñuca quiquin aichara rupangaj cuyashas, astaun mana llaquishaga, mana ansas sirvihuanzhu.
 4. Llaquinaga unaira chapanmi, ali shunguyujmi. Llaquinaga mana chijninzhu; llaquinaga mana pimandas yali tucusha ninzhu; yapa valinimi nisha, mana ninzhu.
 5. Ima mana ricuihuajtas mana ranzhu, paihua quiquimbajtas mana mascanzhu, mana dsaslla piñarinzhu, ima manali rashcaras mana iyarinzhu.
 6. Llaquina manalira uyashaga mana cushiyanzhu, randi cierto shimira uyasha cushiyanmi.
 7. Llaquina tucuira ahuantanmi, tucuira quirinmi, tucuira chapanmi, tucuira ahuantasha chasquinmi.
 8. Llaquinaga mana imahoraspas tucurinzhu, astaun Diosmanda rimashcaunaga illanaungami, shu tono shimiunaga tucurinaungallami, shinallara yachanaga pasangami.
 9. Ñucanchi yachana mana pactajtachu, Diosmanda rimanas mana pactajtachu.
 10. Shina ajllaira ali pactajta shamujpiga, ima mana pactajtas pasangami.
 11. Ñuca huahua ashcai, huahua cuenta rimacani, huahua cuenta iyaricani, huahua cuenta intindicani. Astaun shunguyuj tucushaga huahua tono ranara saquicani.
 12. Cuna espejoi ricusha cuenta, mana chiujlla ricunchichu, randi huasha horas ñahuipura ricushun. Cuna ansallara yachani, huashaga tucuira ricsishami, imasna ñuca ali ricsishca acani.
 13. Shinajpi quirinas, chapanas, llaquinas saquirinaunmi, cai quinsa. Randi, caigunamanda yali valijga llaquinami.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Ñáuca ashca shimigunata rimanata ushashallata, angelguna shimitahuas rimashallata astahuanbas shuccunata mana llaquic runa ashaga mana balicchani, shuc tán tán tán uyaric mangata huactashcacuinta mani, yangalla rimani.
 2. Diospa shimita ñuca yapa alita camachiushahuas, shuccunama mana yachachishca yuyaigunatas tucuitas ñuca yachashallata, chasnallata urcugunata anchuchingahua tucui shunguhuan Diosta quiric ashallata astahuan shuccunata mana llaquic runa ashaga mana balicchani, yanga mani.
 3. Pugri runagunama tucui ñuca charishcagunata cumbirashallata, Diosta balichingahua ñuca aichata rupachichun nisha cushallata astahuan ñuca mana llaquic runa ashaga yanga rashcani.
 4. Shuc runa quillachiupis chi llaquiu runaga ahuantagmi an mana piñasha. Llaquiu runaga llambu runagunata yapa alita yanapan. Shucpa charishcatas mana munanzhu, chasnallata amullata alabarinata mana yuyarinzhu.
 5. Llaquic runaga jiridsa mana ranzhu, mana paihuagllata yuyarisha mitsanzhu, mana piñasha causanzhu. Shuc runa mana alita raupiga llaquiu runa mana yuyarisha causanzhu.
 6. Ima mana ali rashcagunatas mana gustasha llaquirinmi randi sirtu rimashcagunataga gustasha cushiyanmi.
 7. Llaquic runami shuccuna imata racpihuas tucuimanda ahuantagllami. Yaya Diostaga alipacha quirishami cushiyasha chapaunmi. Llaquiu runa chasnallata ima tucucpihuas mana saquinzhu.
 8. Llaquinaga ima uraspas mana tucuringachu. Dios rimashcata pasachishca shimiguna tucuringami. Ñáaupa mana yachaushca shimigunata rimanahuas tucuringami, chasnallata ima yachanahuas tucuringami.
 9. Cunanga ashilla yachashallata mana tucuita yachanchichu. Diospa shimita camachishallata Dios tucui yuyarishcagunata mana yachanchichu.
 10. Randi puchucai punzha ñucanchi sumac tucushca uraspi ñucanchi cunan yachashcagunaga yanga tucungami.
 11. Huiñashcacuinta man. Ñáaupa uras ñuca huahua asha huahuacuinta rimarani, huahuacuinta yuyarirani. Randi cunanga rucuyasha huahuacuinta ranata saquishcanimi.
 12. Cunanga cai mundui causasha ñahuihuan Diosta ricunata mana ushanchichu, shuc rucu espiyuibi ricurishcacuinta an. Huasha randi ñahuipura Yaya Diosta alita ricunacungaraunchi. Chasnallata cunanga ashillata yachanchi, huasha randi Yaya Dios ñucanchita yachashcacuinta paita alita yachangamiraunchi.
 13. Alimi. Chasna acpi quimsa mana tucurina aunguna. Caigunami Diosta quirina, paita cushihuan chapanas, llaquinahuas. Chi quimsamanda, llaquinaga mas yali balic man.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.

Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

 1. Tukui runakunapa i anjilkunapa rimaitapas nuka rimaspa, mana sugkunata kuiaspa kagpika, sug iru u platillu “Chilin Chilin” uiachirigsinallachar kantrani.
 2. Santu Ispíritu iuiachiskata nuka willantrani, i tukuimanda mana pipas iachaskawanta iachantrani, i Taita Dius ima niskata suma iuiarispa, lumakunata anchuchispa, sugma ialichingapa pudintrani; chasa kagpipas, sugkunata mana kuiaspa kagpika, ñi imapachar mana balintrani.
 3. Mana ñi imapas iukaskakunata tukui ima nuka iukaskata karantrani, i nuka kikinpa kuirputa Cristomanda kuantrani rupachiwangapa; chasa kagpipas, sugkunata mana kuiaspa kagpika, iangallachar chasa rurantrani.
 4. Sugkunata kuiai niraianmi ima ministiska kaskakunata aidangapa i paikunawa mana piñachirinakuspalla kaugsangapa; paikunata jiru iuiaiwa mana kawangapa; chimanda, mana atuniachirigsina iuiarispa kangapa; “Sugkunamanda masmi kani; iapa balimi kani”: chasaka mana iuiaringapa.
 5. Sugkunata kuiai niraianmi mana imajmandalla subirbiaspa i rabiarispa kangapa; mana kikinmandalla iuiaspa ima iukaskatapas kangapa; i maikan jiru ruraspa rabiachiskakunata mana iuiaringapa.
 6. Sugkunata kuiai niraianmi maikantapas ima llakii pasariskata iachaspaka, mana kuntintaringapa; ikuti maikanta ima allilla pasariskata iachaspaka, “Allillami ka” iuiarispa kuntintaringapa.
 7. Chasa kuiag niraianmi Taita Dius ima niskata imapipas suma iuiarispa suiangapa; chasaka sugkuna, paiwa tukungapakuna; chimandaka, mana piwapas llakichirinakuspalla, ima llakiiwa kaspa, upalla kangapa.
 8. Kuianakuika, imaurapasmi mana tukurispalla tiangapa ka. Ikuti Santu Ispíritu iuiachiskata willagkunaka tukuringapami kankuna. Mana iachaska rimaiwa rimagkuna i Diuspa iachaiwa rimagkunapasmi chasallata tukuringapa kankuna.
 9. Kunaura, imakunatapas maillallami iachanchi. Chasallata, Santu Ispíritu iuiachiskata chara maillami willanchi.
 10. Tukui tukui allilla iacharigsamuuraka, chi mailla iachaika tukuringapami ka.
 11. Nuka uchulla kaura, imasa rimaspa, iuiaspa, iachaspa, uchullasinami iuiaspa karkani. Ikuti ña atun wiñaska kauraka, uchullasina iuiaikunata sakirkanimi.
 12. Chasallata, kunaura mana suma ispijupi kawarigsinami Taita Diusta iuiaipi kawanchi. Mas nispami ñawi ñawi paiwa kawanakusunchi. Kunaura, maillallami iachani. Mas nispaka, imasami Taita Dius, nukata rigsiwá: chasallatami nukapas, allilla rigsiiwa i iachaiwa paita kawasa.
 13. Taita Dius ima niskata suma iuiariikuna, paita suma suiaikuna i suma kuianakui, imaurapas tiangallami. Chi kimsandimanda mas ministiskaka kanmi kuianakui.

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

 1. Chikan runakunapa, angelkunapa shiminkunapi rimashpanchipas mana runa masinchita yuyashpanchika yankamantami tukuy chay shimikunata rimanchima. Shuk bombota yanka waktashpa uyarihukshinami kanchima.
 2. Yaya Diospa Espíritun ñukanchita atipachishpanpas Yaya Diospa munananta runakunata yachachinata, runa masinchita mana yuyahushpanchika yankamantami yachachinchima. Tukuy runakunapa mana yachaypa kashkata yachashpanchipas ali yachak kashpanchipas mana runa masinchita yuyahushpanchika yankamantami yachak kanchima. Alita Yaya Diosta kirishpanchi paypa yachayninwa urkukunata wichunata atipashpanchipas mana runa masinchita yuyahushpanchika yankamantami ruranchima.
 3. Tukuy imanchita mana imayu runakunata kushpanchipas mana chay runakunata yuyahushpanchika yankamantami kunchima. Yaya Diosta kushichishpa aychaynita rupachiwaychi nishpa wañushpanchipas Yaya Diosta runa masinchitapas mana yuyahushpanchika yankamantami wañunchima.
 4. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika ali shunkumi kanchi. Ñukanchita mana alita rurashpanka ali yuyaywa awantanchi. Mana munarinchichu payshina charinata, nima paywa parihuyanata. Chasnallatata mana rimanchichu: Ñukapa tiyan ashwan kanpamanta. Ñukami kanmanta ashwan ali kani nishpa.
 5. Runa masinchita yuyahushpanchika mana millaypata rimanchichu, mana ñukanchiraykulla tukuy imata munanchichu, mana paywa shuk ratu piñarinchichu. Ñukanchita chiknishpanpas mana payta chikninchichu, nima shunkunchipi mana ali rurashkanta wakaychanchichu.
 6. Mana alita rurashpanka mana kushikunchichu, ashwan shutipata rimashpa rimashkanta paktachishpa alita rurashpanmi kushikunchi.
 7. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika ñukanchita chiknihushpanpas sinchikurishpa mana piñarishpa ali yuyaywa awantashpalla kawsanchi. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika tukuy ali kashkata kirinchi mana maskashpa mana ali kashkata. Ñukanchita mana alita rurashpanpas payta yuyanchilla Yaya Dios munashpan aliyachinka nishpa.
 8. Amunchi Jesukristu shamushpan manana Yaya Diospa munananta runakunata yachachishunchinachu. Nima chay Yaya Dioslla yachashkan nima pi yachakushkan shimipi rimashunchinachu. Chasnallatata nima yachayta munashunchinachu. Tukuy chay Yaya Diospa Espíritun ñukanchita atipachishkankunaka tukurishpanpas yuyananchika manami tukurinkachu.
 9. Kunan kay allpapi kawsahushpanchira achkata yachashpanchipas mana tukuytachu yachanchi Yaya Diospa ruranayahushkankunata. Yaya Diospa munananta yachachishpanchipas mana tukuy munananta riksishpanchichu yachachinchi.
 10. Amunchi Jesukristu shamushpanmi tukuy alita yachashunchi. Chay puntiru uchillastuta yachakushkanchika yuyayninchimanta chinkarinkami.
 11. Wawa kashpanchi manara atipashkanchichu alita rimanata, yuyarinata, nima yachanata. Ña ruku kashpanchi manana wawashinachu kanchi.
 12. Shuk matipi yakuta churashpa uyanchita rikushpanchi mana yapa alitachu rikunchi. Kunan kay allpapi kahushpanchi chay yakupi mana alita rikuhushkanchishinami Yaya Diospa yachayninta mana alitarachu riksinchi. Shuk punchami tukuy chay mana yachashkanchikunata tukuyta yachashunchi. Imashnami Yaya Dioska ñukanchita ña alita riksin, shuk punchami ñukanchikunapas Yaya Diostaka alitana riksishunchi.
 13. Tukuy chaykuna tukurishpankuna kimsallami mana tukurinkachu: Yaya Diosta kirina, chapana maykanmi paktarinan tiyan, Yaya Diosta runa masinchita yuyana. Tukuy chaykunamanta ashwan alimi kan Yaya Diosta runa masinchikunatapas yuyana.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

-wa → -wan; -na(...)pa → -na(...)pak, -nchi → -nchik.

Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

 1. Runakunapa angelkunapa mana yachaypa laya rimanankunata rimashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chay mana yachaypa laya rimanakunata rimanchisapa. Chashna rimashpanchikunaka suk kampanata waktaykakshina suk bullata rurakshina kanchisapa.
 2. Tata Dios ruranayananta yachachikushpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata yachachikunchisapa. Tata Dios munananta manara yachachikushkanta yachashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata yachanchisapa. Tata Diospa rimananta allita entiendishpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta entiendinchisapa. Sukaman Tata Diosta tukuy shunku kreyishpa sukaman almirana laya ruranakunata rurashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata ruranchisapa.
 3. Tukuy tiyawananchikunata mana nimayuk runakunata kushpanchikunapish mana chay runakunata kuyashpanchikunaka yankamanta chaykunata kunchimansapa. Suk chikniwakninchi runakuna rupachiwashpa wañuchiwaptinchikunapish chay wañuchiwakninchi runakunata mana kuyashpanchikunaka Tata Dios mana nimata kuwashunchisapachu.
 4. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna mana piñayashpa kushikushpalla yanapashpa kawsanchisapa. Mana sukpa ima tiyapukninta munanchisapachu. Mana kikinchikunallapa munananchikunata rurashpa mana alabanakushpa kawsanchisapa.
 5. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna mana millanapa layata rimanchisapachu nima ruranchisapachu. Mana kikinchikunallapa munanchisapachu. Mana kunanllachu piñakunchisapa. Mana ni pita chikninchisapachu.
 6. Kuyashpanchikuna runamasinchikuna sufriptinkuna mana kushikunchisapachu. Runamasinchikuna allita rurashpa kawsaptinkuna kushikunchisapa.
 7. Kuyashpanchikuna runamasinchikuna chikniwaptinchikunapish mana nimata rimashpalla kawsanchisapa. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna suk runapa mana allita willawaptinchikuna manara allita yachashpa mana kreyinchisapachu. Runamasinchikuna mana allita ruraptin shuyanchisapa allita rurashpa kawsanankunata. Ima layata sufriptinchikunapish mana shaykushpalla kawsanchisapa.
 8. Señorninchi Jesukristu shamuptin manana Tata Diospa ruranayanankunata yachachikushunchisapanachu. Manana chay mana yachaypa laya rimanakunata rimashunchisapanachu. Tukuy yachashkanchikuna manana nimanachu kanan tiyan. Chashna tukuy yachananchikuna tukuptinpish kuyanakushunchisapalla.
 9. Kunan kay tiempu sukaman yachashpanchikunapish mana tukuytachu yachanchisapa. Tata Dios ruranayananta mana tukuytachu yachachikunchisapa.
 10. Señorninchi Jesukristu shamuptin allita entiendishunchisapa. Chay ñawpa yachashkanchikunata mana nimatashina kawashunchisapa.
 11. Wambra kashpanchikuna mana atipashkanchisaparachu allita rimakuyta yuyayta yachayta. Kunan runakuna kashpanchikuna manana wambrakunashinanachu yuyaykunchisapa.
 12. Iden puyuyadu espejupi uyanchita chinka chinkallata kawananchikunashina Tata Diospa yuyayninta manara allitarachu yachanchisapa. Señorninchi Jesukristu shamuptinra uya uya kawanakushpanchikuna tukuy mana yachashkanchikunata allitana yachashunchisapa. Kunan manara allitarachu Tata Diosta riksinchisapa. Jesukristu shamuptin Tata Dios riksiwananchikunashina paytapish allitana riksishunchisapa.
 13. Jesukristu shamunankaman payta tukuy shunku kreyinanchikuna tiyan. Kushikushpa shuyananchikuna tiyan sieluman rinanchikunapa. Sukwan sukwan kuyanakushpalla kawsananchikuna tiyan. Chashna kuyanakushpa kawsashpanchikuna Tata Diosta ashwan allita kushichinchisapa.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq tistamintu 2004).

 1. Noqa runakunapa, anjilkunapa rimayningunapi atishpa rimayta, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Ashwan suq pandirita sh'ilyaykaqshina ichu suq tambur kunyaykaqshinallam kani.
 2. Chayshinallam Dyuspaq rimaq kashpa, ancha yach'ayniyuq kashpa, Dyuspa mas trabajus yuyayningunapaq allita intyindishpapis, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Kanan Tayta Dyuspi ancha yuyakushpa, payman mañakushpa, suq atun qaqa suq laduman rinambaqqa, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis baliymanchu.
 3. Chayshinallam tukuy imaykunata pubrikunata qoshpa ichu Dyusta kuntraqkunaman intrigakashpa, paykuna rupachiwashpa wanchiwananllapa, piru suqkunata mana kuyashpaqam, yanqa padisiykani. Chaqa chay rurashqayqam mana balinmanchu Dyuspaqqa.
 4. Piru suqkunata allipta kuyashpaqam, paykunawanqa mana piñakunchiqchu. Ashwanmi kushikushpa, paykunata yanapanchiqllapa. Manam imbidyakunchiqchu ni alabakanchiqchu ni afaniruyanchiqchu.
 5. Manam malkriyaduchu kanchiq, ni noqanchiqpaqllachu tukuy imata munanchiq, ni piñakunchiqchu, ni binganakunchiqchu.
 6. Runa masinchiq maluta ruraptinqam, mana kushipanchiqchu. Piru allita rurashpa, allip kaqta rimaptinqam, ancha kushikunchiq.
 7. Suqkunata kuyashpaqam, ima maluta rurawaptinchiqpis, paykunataqa agwantanchiq. Chay kuyashqanchiqpa washanda rimaptinllapaqam, mana daschu kriyinchiq. Ashwanmi paypiqa mana shaykuq yuyakunchiq.
 8. Achka laya baliq kusaskunam rinllapa ushyakaq. Chaqa Jisukristu shamuptinqam, manana nisisaryuchu rin kaq, Dyuspaq rimaqkuna kanambaq, ni suq laya rimaykunapi rimaqkuna kanambaqqa. Tukuy yach'ashqanchiqpismi manana rinchu baliq. Piru tukuy tyimpumi ancha rin baliq kuyanakunanchiq.
 9. Kananqam manaraq ancha allitaqa Dyuspaqqa yach'anchiqllapachu. Manaraqmi ni pay nishqanda ancha allitaqa yach'achikunchiqchu.
 10. Piru Jisukristu shamuptinqam, yumbayninchiq ancha allita rinchiqllapa yach'aq Dyuspaqqa. Chaymi manana nisisaryuchu rin kaq, ni pitapis paypaq yach'achinanchiqqa.
 11. Wambrallaraq kashpaqam, suq wambrashina rimashpa, yuyashpa, yach'ashpa, kawsarqay. Piru atunna kashpaqam, manana chay wambra kashqayshinachu kawsani.
 12. Chayshinallam kanangaman chay wambrakunashina kashpaqa, Tayta Dyuspaqqa manaraq allitachu yach'anchiqllapa. Manchu suq salqa ispijupi qaqllanchiqta chapashpaqa, salqetatalla rikanchiq. Chayshinallam kananqa ashlitatalla yach'anchiq Jisuspaqqa. Piru pay shamuptinqam, ancha allita rikanakushpa, pay riqsiwashqanchiqshina, paytapis ancha allita rinchiqllapa riqsiq.
 13. Kanan tukuy tyimpum Jisuspi rinchiq kriyiq. Tukuy tyimpum paypi rinchiq yuyakuq: Paywanmi rini kawsaq nishpa. Tukuy tyimpum payta, kriyiq masinchiqkunata rinchiqllapa kuyaq. Piru chay kimsamandam suqnin masta balin rurananchiq. Chaqa masta balin kuyanakunanchiq.

Mushuq tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

 1. Nishaykillapa: Nuqa illaqmanta uklawmanta runakunapa rimayninta, chaynulla angelkunapa rimayninta kusalata rimayayman. Piru chaynu kusata rimar yach'achikurmapis, mana chiqapta ukniykunata llakiparqami, yanqa uk kampana waqar qillakachikuq yupayla kayashaq.
 2. Chaynulla Dyuspa rimaqnin kar paypaq yach'achikuq kayman, intrakaymanpis imanu payla yarpuyashanta. Chaynulla tukuy imata intrakaq, chaynulla kusalata kriyiymanpis uk qaqamatapis willatiyla ashunanpaq nir. Piru michka chaykunata ruranaypaq karmapis, mana ukniykunata llakiparqami, Dyuspaqqa yanqalla yupay kar mana sirbiyanichu.
 3. Chaynulla mana imayjun kaqkunata mana chiqapta llakipar, yanqa alabamananllapalapaq nir imaykunata qukuyman, chaynulla wakqa ukninkunata llakipan nir alabamananllapalapaq nirla rupachir wanuchimananllapapaq dijakayman. Piru tukuy kaykunata rurar mana chiqap ukniykunata llakiparqami, mana imapaqpis sirbiyanichu.
 4. Ukninchikkunata llakiparqami, ima katinpis mana das piñakunchikchu. Ashwanmi shumaq imakunata rurar, mana inbidyanakunchikchu. Manami kusa kani ima nir alabakanchikchu.
 5. Chaynulla ukninchikta llakiparqa, manami sunsunulla imatapis rimanchikchu, mana imatapis nuqanchiklapaq ruranchikchu, chaynulla mana piñakunchikchu, imanupi ukninchikwan piñachinakurpis dasla shumaqchanakunchik ima.
 6. Chaynulla ukninchikta llakiparqami, pay mana allinta tukusha katinmapis, manami aligriyanchikchu. Ashwanmi imatapis allin kaqkunalata rurasha katinllapa aligriyaymatapis puytinchik.
 7. Chaymi ukninchik mana allinta ruramanashamapis, payta llakipashanchikrayku shachinakunchik. Chaynulla ukninchikkuna imata nitinpis mana diskunfyakarchu kriyinchik. Imata ukninchik ruratinpis, rurayashanqami allinla kanqa nir yarpunchik. Chaynulla ima katinpis, ukninchikta llakipashanchikrayku mana disanimakurchu shachinakunchik ima.
 8. Chaymi nishaykillapa: Chay llakinakuyqami, mana maydiyapis tukukanqachu. Piru uk diyapimi Dyuspa rimaqnin kar yach'achikuqkunamapis, mana yach'achikunqallapanachu. Chaynulla chay ukman rimaypi rimar yach'achikuqkunamapis mananami yach'achikunqallapanachu. Chaynulla chay kusala yach'aq kaqmapismi manana ministikanqanachu.
 9. Chay kanan yach'achikuyashanllapaqami, kusala amsaqlla yupayraq. Chaynu katinmi, Jesucristupaqmapis, manaraq allitaqa intrakanchikllaparaqchu.
 10. Piru Jesucristo shamutinqami, kusa allitana yach'ashunllapa Dyuspaqqa imanu nirpis. Chaymi chay tyimpuqa manana ministishunllapachu mayqantapis Dyuspaq yach'achimanallapapaqqa.
 11. Chaqa nuqa wamra karllaraqqami, rimar yarpurmapis, uk taksha wamritu yarpushannu yarpur rimaq ima kani. Piru byijullana karqami, tukuy chay wamra kar yarpur rimayashaytaqa, dijashana kani.
 12. Chaynumi, kananpis taksha wamra yupay, Dyusninchikpaqqa manaraq allitaqa yach'anchikllaparaqchu. ¿Manachu uk ispiju dañakasha kar suqulla katinmaqa, qaqllanchikta chaparmapis mana allita rikanchik? Chaynumi kananpis, Jesucristutaqa manaraq allitaqa riqsinchikllapachu. Piru maydiya shamutinqami, pay paywanna kar, tukuyninchikllapa rikar allitana riqsishunllapa, imanutaq pay riqsimayanchikllapa chaynulla.
 13. Chaymi Dyus yanapamashanchik mana tukukanchu chayqami, ukqa Amitunchikpi kriyinapaq, ukqa maydiyaqa paywan kashunllapa nir yarpunapaq, chaynulla uk-shuypaqa ukninchikta llakipanapaq ima. Piru kay kimsakunamantaqami, kusala mas allinqa ukninchikta llakipanchik chay.

Mushuq testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).