Khuyaymanta

Kurintyukunaman qillqasqa 13 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayApustul Pawlup Kurintu aylluman qillqasqan 13:1
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Ñuqachus runakunaq rimayninkunata anhilkunaqtawan rimayman, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, waqaq firru chay chhallallallaq lata hinalla kayman.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Ñuqa rimayman runakunaq rimayninkunata, angilkunaq rimayninkunatapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, chanlán niq firru hina utaq chin-chin niq platillu hinallan kayman.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Sichu ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa idyumanpipas ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspayqa kampanapa utaq platillupa waqaynin hinallam kani.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Sichum ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa rimayninpipas, ichaqa mana kuyakuyniy kaptinqa kampanapa utaq platillupa chinchinyaynin hinallam kani.
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq Sichus nuqa runakunapa rimasqan ashka idyumakunata rimayman, hinallataq angilkunapa rimasqankunatawan rimayman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas walinmanchu chay idyumakuna rimasqayqa. Aswanqa huk thanta lata hinan raq-raqyayman, utaq huk raqra kampana hinan kayman.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Runakunaq parlayninkupi angilkunaq parlayninkupipis parlayman. Sitaqchus Dyusta runastataq mana munakuymanchu chayqa, qhasilla parlayman. Ch'usaq firru waqan ajina chayrí thanta lata, kalan-kalan, waqasqanmanjina tukuni.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Sichus nuqa parlayman runaspa parlayninkupi, angilispa parlaynimpiwan, manataq munakuyniyuq kayman chayqa, jatun kampanaq waqaynin jinalla kayman, chayrí, juch'uy kampanaq waqaynin jinalla.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Sichus parlayman sumaq parlaq runakuna jina angilkuna jinapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, kampanapaq jina chayri platillupaq suynasqan jinalla kayman.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) Nuqachus runakunapaq jinataq anjilkunantimpaq rimayninkunata rimayman, chaywanpas manachus munayniyuq kachkayman chhikaqa, uj suqu latapas tuqluqimuchkanman ajinam kayman.
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukaka runakunapak Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpa, uyarik titi shina, tilintin nikuk ima shinapish tukuni.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Ñukaka tukuy runakunapak, Pachakamakpak chaskikunapak rimayta rimashpapash, kuyayta mana charishpaka, puka-anta shina, chillin-nikun kampana shina kayman.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata ñuka rimashpapish kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, fierro chilin nishka shina, platillo talak nishka shinallami uyarini.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Shuk gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimakushpapash, kuyayta mana charishpaka, tsilin nikuk jirrushna, na kashpaka símbalo nishka wakakunshnami uyarikuyman.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Gentekunapak rimaytapish, Angelkunapak rimaytapish ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro, chilin nik platillo shinallami uyarini.
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa Tukuy kay pachapi tiyak shimikunata rimashami, Angelkunapak shimitapash rimashami, ranti mana llakinata charishpa, antamanta kampana takakpi uyarishka shinallami kasha.
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Ñuka runa shimita rimashpas, angelpa shimita rimashpas, mana llakishkawan rimakpi uyarik, yanka tilin, tilin uyarik kampana kwintalla kani.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Ñuka runa shimitas, angelpa shimitas mana llakishpa rimashpaka, uyarik kampana kwinta, tilin tilin nik yanka iru pulato kwinta kani.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Ñuka achka shimikunata rimanata ushashpallata, angelkuna shimitapas rimashpallata astawanpas shukkunata mana llakik runa kashpaka mana walikchani, shuk tán tán tán uyarik mangata waktashkakwinta kani, yankalla rimani.
Wycliffe 1996Inga, ColombiaInka (Kulumbya) Tukuy runakunapa i anjilkunapa rimaytapas nuka rimaspa, mana sukkunata kuyaspa kakpika, suk iru u platillu “Chilin Chilin” uyachiriksinallachar kantrani.
Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997Pastaza, PerúInka (Pastasa) Chikan runakunapa, angelkunapa shiminkunapi rimashpanchikpas mana runa masinchita yuyashpanchika yankamantami tukuy chay shimikunata rimanchima. Shuk bombota yanka waktashpa uyarihukshinami kanchima.
Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992San Martín, PerúLamas Kichwa Runakunapa angelkunapa mana yachaypa laya rimanankunata rimashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chay mana yachaypa laya rimanakunata rimanchisapa. Chashna rimashpanchikunaka suk kampanata waktaykakshina suk bullata rurakshina kanchisapa.
Mushuq Tistamintu 2004Cajamarca, PerúKashamarka Nuqa runakunapa, anjilkunapa rimayninkunapi atishpa rimayta, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Ashwan suq pandirita sh'ilyaykaqshina ichu suq tambur kunyaykaqshinallam kani.
Mushuq Testamento 2004Lambayeque, PerúInkawasi-Kañaris Nishaykillapa: Nuqa illaqmanta uklawmanta runakunapa rimayninta, chaynulla angelkunapa rimayninta kusalata rimayayman. Piru chaynu kusata rimar yach'achikurmapis, mana chiqapta ukniykunata llakiparqami, yanqa uk kampana waqar qillakachikuq yupayla kayashaq.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Ñuqachus runakunaq rimayninkunata anhilkunaqtawan rimayman, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, waqaq firru chay chhallallallaq lata hinalla kayman.
 2. Unanchawillayniyuqchus kayman, tukuy pakasqa yachaykunatataq, tukuynin unanchaykunatapas yachayman; tukuynin iñiyniyuqchus kaymampas, urqukunata astachinaykamapuni, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, mana imachu kani.
 3. Tukuy ima kapuasqantachus rakiykuyman, wakchakunaman mikhuchinaypaq, ukhuytataqchus ruphaykuchisqa kanampaq quyman, manataq munakuyniyuqchu kayman chayqa, manan ima allimpaqpas kawanmanchu.
 4. Muchuqlla munakuyqa llamp'ulla; munakuyqa mana chikikuyniyuq; munakuyqa mana k'ankaykachanchu, manan anchaykachanchu,
 5. Manan k'amipayakuqchu, manan paypaq kaqtachu maskan, manan phiñakunchu; manan mana allimpaq yuyanchu;
 6. Manan mana chaninkaymanta q'uchukunchu, yallinraq chiqaqkaymanta q'uchukun;
 7. Tukuy imata muchun, tukuy imata iñin, tukuy imata suyan, tukuy imata apallan.
 8. Manan hayk'aqpas munakuyqa tukukapunchu; yallinraq unanchawillaykunaqa tukukapunqa, rimaykunapas samapunqa; unanchanapas chinkapunqa;
 9. Imanasqan asllapi riqsinchis, asllapi unanchawillanchispas;
 10. Yallinraq maypacha allin allinchasqa kaq hamunqa, chaypacha asllapi kaqqa tukukapunqa.
 11. Wawallaraq kashaqtiyqa, wawa hina rimaq kani, wawa hina yuyaq kani, wawa hina yuyayniypi qhawaq' kani; yallinraq runa kaqtíyña, wawa kasqaytaqa saqipurqani.
 12. Imanaqtin kunanqa uya qhawakunapi hina laqhallataraq rikushanchis; yallinraq chaypachaña uya pura rikusun; kunanqa asllataraq riqsini, yallinraq chaypachaqa riqsisaq; imaynan ñuqa riqsisqa kani hinata.
 13. Kunantaq kay kimsantin sayachan: iñiy, suyay, munakuypas; yallinraq kaykunamanta aswan kuraqqa munakuymi.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Ñuqa rimayman runakunaq rimayninkunata, angilkunaq rimayninkunatapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, chanlán niq firru hina utaq chin-chin niq platillu hinallan kayman.
 2. Prufitizaytapas atiyman, tukuy pakasqa yachaykunatapas yachayman, tukuy imaymanatapas yachayman, iñiyniypas ancha hatun kanman urqukunata wak chiqasman astachinaykamaraq, ichaqa manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, manan imapaschu kayman.
 3. Tukuy kaqniykunata wakchakunaman rakiyman, kwirpuytapas ruphachinapaq hap'iykachikuyman, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, manan imapaqpas sirwiymanchu.
 4. Pipas munakuqqa muchukuqllan, sumaq sunqullan, munakuqqa manan imbidyakunchu, manan k'ankaykachanchu, manan hatunchakunchu,
 5. manan mana ruwanakunatachu ruwan, manan payllapaq kanantachu munan, manan phiñakunpachachu, manan sintipakunchu,
 6. manan mana chanin kaqmantachu kusikun, aswanpas chiqaqkaqmantan kusikun.
 7. Munakuqqa tukuy imatan muchun, tukuy imatan kriyin, tukuy imatan suyakun, tukuy imapin pasinsyakun.
 8. Munakuyqa wiñaypaqmi. Prufitizaykunan ichaqa tukukapunqa, mana yachasqa simi rimaykunapas manan kanqañachu, yachaypas tukukapunqan.
 9. Wakillantan yachanchis, wakillantan prufitizanchispas.
 10. Hunt'asqataña yachaqtinchismi ichaqa, chay wakillan yachasqanchis tukukapunqa.
 11. Huch'uyllaraq kashaspayqa wawa hinan rimarqani, yuyaykurqani, unancharqanipas. Takyasqa runaña kaspaymi ichaqa, wawa hina kasqaytaqa saqirqani.
 12. Kunanqa ispihupi hina ayphallataraqmi rikushanchis, chay p'unchay chayamuqtinmi ichaqa sut'ita uya-uyapura rikusunchis. Kunanqa wakillantaraqmi yachani, chay p'unchay chayamuqtinmi ichaqa hunt'asqatapuni yachasaq, imaynan ñuqata riqsiwanku hinata.
 13. Chay hinaqa, kashallanpunin iñiypas, suyakuypas, munakuypas, ichaqa chaykunamanta aswan chaniyuqqa munakuymi.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Sichu ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa idyumanpipas ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspayqa kampanapa utaq platillupa waqaynin hinallam kani.
 2. Sichu willakuyman Dyuspa riwilawasqankunata, riqsiymantaq kunankama manaraq pipapas yachasqankunatawan tukuy rikchaq yachaykunatapas, kapuwanmantaq iñiyniy urqukunata maymi kasqanmanta suchuchinaypaq, ichaqa mana kuyakuyniyuq kaspayqa manam imapaqpas walinichu.
 3. Sichu aypuruyman tukuy kapuqniykunata, kwirpuytapas intrigaymantaq kañasqa kananpaq, ichaqa mana kuyakuyniyuq kaptiyqa chaykuna rurasqaypas manam walinchu.
 4. Pipas kuyakuyniyuqqa pasinsyakuqmi, imapas qukuykuqmi, manam imbidyusuchu, manam altu-tukuqchu, manam alabakuqchu,
 5. manam pinqaypaq ruraqchu, manam kikillanpaq munaqchu, manam piñakuqchu, nitaqmi chiqnikuqchu.
 6. Manataqmi kusikunchu hukpa huchankunamantapas aswanqa chiqap kaqmantam kusikun.
 7. Tukuytam aguantan, tukuytam kriyin, tukuytam kunfiyanzawan suyan, tukuytam pasinsyakun.
 8. Kuyakuyqa wiñaypaqmi, hamunqam timpu Dyuspa riwilasqankunata manaña willakunapaq, manañam rimanqakuchu mana yachasqanku idyumakunatapas, yachaypas manañataqmi kanqachu.
 9. Wakillantam yachanchik, wakillantataqmi Dyuspa riwilasqankunatapas willakunchik.
 10. Llapallanta yacharuptinchikqa wakillan yachasqanchikmi chinkarunqaña.
 11. Taksallaraq kaspayqa warma hinam rimarqani, pinsarqani, yuyaymanarqani, hatunyaruspaymi ichaqa manaña warma hinañachu rurani.
 12. Chaynam kunanpas tukuy imata qawachkanchik chinka-chinkallata mana rikukuq ispihupi hina, ichaqa huk punchawmi imam kaqta rikusunchik. Kunanqa riqsini wakillantam, chay punchawmi ichaqa tukuy imata riqsisaq imaynam ñuqata Dyus riqsiwasqanta hina.
 13. Kunanqa takyachkan iñiyllam, kunfiyanzawan suyayllam hinaspa kuyakuyllam. Kay kimsanmanta aswan allinqa kuyakuyllam.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

 1. Sichum ñuqa rimayman runakunapa chaynataq angilkunapa rimayninpipas, ichaqa mana kuyakuyniy kaptinqa kampanapa utaq platillupa chinchinyaynin hinallam kani.
 2. Sichum prufitizayman, pakasqa kaqkunatawan, riqsiymantaq tukuy rikchaq yachaykunatapas chaynataq iñiyniypas kanman urqukunata maymi kasqanmanta suchuchinaypaq, mana kuyakuyniy kaptinqa manam imapaqpas walinichu.
 3. Sichum tukuy kapuqniykunata wakchakunaman aypuruyman, kwirpuytapas kañasqa kananpaq intrigayman, ichaqa mana kuyakuyniy kaptiyqa manam imapaqpas sirwinchu.
 4. Pipas kuyakuyniyuqqa pasinsyakuqmi, imapas qukuykuqmi, manam imbidyusuchu, manam hatun tukuqchu, manam alabakuqchu,
 5. manam pinqaypaq ruwaqchu, manam kikillanpaq munaqchu, manam piñakuqchu, nitaqmi chiqnikuqchu,
 6. manataqmi kusikunchu hukpa huchankunamantapas, aswanqa chiqap kaqmantam kusikun.
 7. Tukuytam ñakarin, tukuytam kriyin, tukuytam suyan, tukuytam aguantan.
 8. Kuyakuyqa wiñaypaqmi, prufisyakunam ichaqa tukunqa, mana riqsisqanchik rimaypi rimaykunapas tukunqam, yachaypas manañam kanqañachu.
 9. Wakillantam yachanchik, wakillantataqmi prufitizanchikpas.
 10. Chiqap kaq hamuruptinqa, wakin yachasqanchikmi tukurunqa.
 11. Taksallaraq kaspayqa warma hinam rimarqani, pinsarqani, yuyaymanarqani, hatunyaruspaymi ichaqa manaña warma hinañachu ruwani.
 12. Kunanqa ispihupi hinam chinka-chinkallata qawachkanchik, ichaqa huk punchawmi imam kaqta rikusunchik. Kunanqa riqsini wakillantam, chay punchawmi ichaqa tukuy imata riqsisaq imaynam ñuqata Dyus riqsiwasqanta hina.
 13. Kunanqa takyachkan iñiyllam, kunfiyanzawan suyayllam hinaspa kuyakuyllam. Kay kimsanmanta aswan allinqa kuyakuyllam.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Sichus nuqa runakunapa rimasqan ashka idyumakunata rimayman, hinallataq angilkunapa rimasqankunatawan rimayman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas walinmanchu chay idyumakuna rimasqayqa. Aswanqa huk thanta lata hinan raq-raqyayman, utaq huk raqra kampana hinan kayman.
 2. Sichus nuqa, Dyuspa partinmanta rimayman, hinallataq Dyuspa tukuy sikritunkunatapas yachayman, hinallataq kay pachapi tukuy yachaykunatapas yachayman, hinallataq iñiyniywan urqukunatapas sityunmanta huk lawman kuyurinanpaq kamachiyman, ichaqa manataq runamasiyta khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas walinmanchu chaykuna ruwasqaypas nitaq yachasqaypas.
 3. Saynallataq sichus nuqa tukuy kaqniykunata wakchakunaman rakimuyman, paykunata yanapanaypaq, hinallataq kwirpuytapas intrigayman ninawan k'anasqa kananpaq, ichaqa manataq runamasiykunata khuyakuymanchu chayqa, manan ni imapaqpas walinmanchu chaykuna ruwasqayqa.
 4. Pipas chiqaqta khuyakuqqa tukuy ima ruwasqanpin ancha pasinsyayuq, hinaspapas allin sumaq sunquyuqmi. Chiqaqta khuyakuqqa manan imbidyusuchu; chiqaqta khuyakuqqa manan ni ima ruwasqanwanpas alabakunchu; chiqaqta khuyakuqqa manan paytukusqallañachu;
 5. chiqaqta khuyakuqqa manan malkriyaduchu, nitaq kikillanpaqchu ni imatapas munan; chiqaqta khuyakuqqa manan imamantapas fasillatachu sintikuspa phiñakun; chiqaqta khuyakuqqa manan yuyanñachu paypa kuntranpi ima mana allinkuna ruwasqankutapas;
 6. chiqaqta khuyakuqqa runakunapa tukuy mana allinkuna ruwasqanwanqa manan kusikunchu; aswanqa allin chiqaq kaqkunamantan kusikun;
 7. chiqaqta khuyakuqqa ancha pasinsyawanmi supurtan tukuy ima ñak'ariyta; chiqaqta khuyakuqqa tukuy allin kaqkunapin fasilta kriyin. Chiqaqta khuyakuqqa mana ishkayaspan Dyuspi suyakun. Hinaspapas chiqaqta khuyakuqqa kuntranpi runakunapa tukuy ruwasqantapas pasinsyawanmi supurtan.
 8. Chaymi chiqaq khuyakuyqa mana ni hayk'aqpas chinkanqachu. Ichaqa chayamunqan p'unchaw, Dyusmanta prufisyakunata amaña rimanankupaq, mana yachasqanku rimaykunata amaña rimanankupaq, hinallataq Dyusmanta yachasqanku yachaykunapas manaña nisisaryuñachu kananpaq. Aswanmi chaykunaqa tukukapunqa.
 9. Kunanqa wakillantaraqmi Dyusmanta yachachikuykunataqa yachanchis. Hinaspapas wakillantaraqmi runakunamanqa yachachishanchis.
 10. Ichaqa Dyusmanta yachachikuykunata llapallanta yacharuqtinchismi, kay pachapi wakillan yachasqanchisqa tukukapunqa.
 11. Nuqaqa warmallaraq kashaspayqa, warma hinan rimarani, intindirani, hinallataq pinsaranipas. Kunanmi ichaqa, hatun runaña kaspay, manaña warma hinañachu imatapas ruwani.
 12. Saynallataqmi nuqanchiswanpas pasan. Kunanqa manaraqmi allintachu Dyustaqa riqsinchis; imaynan huk mana allin ispihupi chinka-chinkallata rikukushanchis hinata, saynallataraqmi imakunatapas yachashanchis. Ichaqa Dyusmanta chiqaq kaqta hinallataq lliwta intindispanchismi, uyapurapas Dyuswan kashasunman hina, allinta Dyusmanta yachachikuykunata yachasunchis. Dyustaqa manan allintaraqchu riqsinchis kunanqa. Ichaqa qipa timpuman kikin Dyusmanta chiqaq kaqkunata allinta yachaspañan, paytaqa allinta riqsisunchis, imaynan Dyuspas nuqanchista riqsiwanchis chay hinata.
 13. Ichaqa wiñaypaq kaqkunaqa kaykunan: Dyuspi iñiy, Dyuspa prumitisqankunapi pasinsyawan suyakuy, hinallataq khuyakuy ima. Kay kinsantinmanta aswan más impurtanti kaqqa, khuyakuymi.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

 1. Runakunaq parlayninkupi angilkunaq parlayninkupipis parlayman. Sitaqchus Dyusta runastataq mana munakuymanchu chayqa, qhasilla parlayman. Ch'usaq firru waqan ajina chayrí thanta lata, kalan-kalan, waqasqanmanjina tukuni.
 2. Sichus willaraqtaq kayman. Tukuy pakasqa imasta sut'ita intindiyman. Dyuspa tukuy chiqa kaqnintapis yachayman. Sitaqchus tukuy sunquywan Dyuspi jap'ikusqay kanman urqusta qhipanta qhipanta waqniqman uqharichinaykama. Manataq munakuymanchu chayqa, mana imapischu kani.
 3. Sichus tukuy kapuyniyta jaywaramuyman waqcha runasman. Kikin kwirpuytapis jaywayman ruphachisqa kananpaq. Manataq munakuymanchu chayqa, tukuy ruwasqasniypis mana ni ima allinniypaqchu.
 4. Munakuqqa mana sayk'uspa muchukun, k'acha kaqtapuni ruwan. Mana imbidyakunchu manataq jatunchakunchu, nitaq pay kikinta kuraqpaq qhawakunchu.
 5. Munakuqqa ni piman p'inqay kaqta ruwanchu; manataq payllapaqchu mask'an; manataq phiñakunchu. Munakuqqa runa-masinpa saqra ruwasqanta mana sunqunpi waqaychanchu;
 6. manataq juchanmanta kusipayanchu; astawanpis k'acha ruwasqasmanta kusikun.
 7. Munakuqqa hirmanunpa tukuy pantasqanta ch'inllamanta muchukun; kunfiyanpuni suyanpunitaq hirmanunta Dyus yanapananta; tukuyta muchukun hirmanunpa allinninpaq.
 8. Munakuyqa ni jayk'aq tukukunchu. Ispirituqa atiykunata kunan p'unchaykuna qushan aqllakusqasninta wiñachinanpaq. Willaraykuna kanman, chaypis tukukunqa; waq parlaykunapi parlay kanman, chaypis ch'inyapunqa. Chiqa kaqta yachay kanman, chaypis tukukunqa.
 9. Kunanqa pisillata yachanchiq pisillatataq sut'inchanchiq.
 10. Astawanrí jaqay jamuq p'unchaypimin sumaqta yachasun. Chaypacha pisi yachayninchiq tukukunqa.
 11. Wawa kashaspaqa wawajina parlaq kani, wawajina yuyaq kani, wawajina unanchaq kani. Runaña kasparí wawajina ruwanastaqa saqipuniña.
 12. Ajinallatataq kunanpis ayphullata rikushanchiq ispijuniqtajina. Jaqay p'unchaypirí uya uyata Kristuta rikusunchiq. Kunanqa pisillata yachani. Chanta sut'ita yachasaq imaynatachus Dyuspis allinta riqsiwan ajinata.
 13. Ajinaqa Dyuspi jap'ikuywan, Dyuspi kunfiyakuywan, munakuywanqa ni jayk'aq tukukunqankuchu. Kay kinsamantarí kuraqqa munakuymin.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Sichus nuqa parlayman runaspa parlayninkupi, angilispa parlaynimpiwan, manataq munakuyniyuq kayman chayqa, jatun kampanaq waqaynin jinalla kayman, chayrí, juch'uy kampanaq waqaynin jinalla.
 2. Sichus Dyuspa Simi Nisqanta sut'inchayman, yachaymantaq tukuy pakasqa yachaykunata, tukuy kay pacha imasmantawan; sitaqchus sinch'ita kriyiyta atiyman urqusta ithirichinaypaq jina, manataq munakuyniyuq kayman chayqa, mana imachu kayman.
 3. Tukuy kapuyniytachus waqchasman rak'iyman, kwirpuytapis ninaman inqhaykusqa kanampaq jaywaykuyman mintasqa kanayrayku, manataq munakuyniyuq kayman chayqa, ni imapi yanapawanmanchu.
 4. Munakuyniyuq runaqa pasinsyayuq, k'achataq. Munakuyniyuq runaqa mana imbidyakunchu, nitaq may kasqanta yuyakunchu, nillataq jatunchakunchu.
 5. Munakuyniyuq runaqa mana ruwanchu mana allin kaqtaqa, nitaq payllapaqchu imatapis mask'an. Mana usqhayllata phiñakunchu, nitaq yuyarikullampunichu paypa kuntranta ima saqrata ruwasqankumantapis.
 6. Munakuyniyuq runaqa mana kusikunchu mana chiqan kaqmantaqa, astawanqa kusikun chiqa kaqmanta.
 7. Paypa kuntrampi ima kaqtimpis, aguantakullan; jinallataq kriyiynin, suyakuynin, pasinsyan ima mana tukukunchu.
 8. Munakuyqa mana jayk'aqpis tukukunqachu. Dyuspa Simi Nisqanta sut'inchayrí tukukapunqa; waq parlaypi parlanapaq atiyqa manaña kanqachu; yachaykunapis tukukapullanqankutaq.
 9. Kunanqa wakillanta yachanchiq, wakillantataq sut'inchanchiq.
 10. Maypachachus allin junt'asqa yachay jamunqa chaypacha, pisi yachayninchiq tukukapunqa.
 11. Nuqaqa wawallaraq kashaspa, wawa jina parlaq kani, wawa jina yuyaq kani, wawa jinataq imatapis unanchaq kani. Jatunña kaspataqrí, wawa jina ruwanasta saqipurqani.
 12. Kunanqa rikunchiq ayphu ispijupi jina ayphullata, qhipamantaqrí uyapura rikusunchiq maychus kaqta. Kunanqa wakillantaraq yachani, qhipamantaqrí allinta yachasaq, imaynatachus Dyus tukuy imata nuqamanta yachan, ajinata.
 13. Kunanqa wiñaypaq kaykuna kanku: Kriyiy, suyakuy, munakuy ima; chay kinsa kaqkunamanta aswan kuraqqa munakuymin.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Munakuyqa astawan allin

 1. Sichus parlayman sumaq parlaq runakuna jina angilkuna jinapas, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, kampanapaq jina chayri platillupaq suynasqan jinalla kayman.
 2. Sichus Dyuspaq nisqanta willayman, chayri Dyuspaq tukuy kayninta intindiyman, yachaymantaq tukuy imakunata, chayri kriyiyniypas kanman lumakunata kuyuchinaypaq, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, ni imapaschu kani.
 3. Sichus pubrikunaman tukuy kaqniyta jaywarayman, kwirpuy kikintapas quyman ruphachisqa kanaypaq, manataq munakuyniy kanmanchu chayqa, ni imapaqpas sirwiwanchu.
 4. Munakuyniyuq kayqa: pasyinsyawan aguantaq, sumaq allin kaq, mana imbidyakuq, mana alabakuq, mana pay pay tukuq,
 5. mana malkriyadu, nitaq payllapaq mask'aq, mana phiñakuq, mana sintikuq,
 6. mana allinkunamanta mana kusikuq, manachayri wirdad allin kaqkunamanta kusikuq.
 7. Munakuyniyuq kayqa: tukuy ima ñak'ariyta aguantaq, tukuy allinkunapi fasilta kriyiq, tukuy imata kunfiyanzawan suyaq, tukuy imata firmi aguantaq.
 8. Munakuyqa jayk'aqpas tukukunqachu. Dyuspaq nisqanta willaykuna tukukapunqa; waq idyumakunata manaña parlanqakuchu; yachaywan yachachiqkunapas manaña nisisitakunqañachu.
 9. Imaraykuchus kay pachapi kaq yachaykunaqa Dyuspaq nisqanta willasqakunapas mana junt'asqachu.
 10. Lliwk junt'asqa kaq chayamuqtin, tukuchakapunqa.
 11. Wawa kaspaqa parlarqani, pinsarqani, yuyarqani uk wawa jinalla. Machu runaña kaspataq, wawa jina kayniyta saqipuni.
 12. Kunan ayphallata rikunchis ispijupi jinalla; uk p'unchay tukuy imata allin sut'ita rikusunchis. Kunanqa yachayniyqa mana junt'asqachu, uk p'unchaytaq tukuy imata riqsisaq imaynatachus Dyus riqsiwan, ajinata.
 13. Wiñaypaq kaqkunaqa kimsa: Dyuspi kriyina, Dyusmanta suyakuna, munakuypiwan. Chay kimsantinmantaqa munakuykaq astawan impurtanti.

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Nuqachus runakunapaq jinataq anjilkunantimpaq rimayninkunata rimayman, chaywampas manachus munayniyuq kachkayman chhikaqa, uj suqu latapas tuqluqimuchkanman ajinam kayman.
 2. Jinataq nuqachus Dyusmanta willanapaq atiyniyuq kayman, jinataq Dyuspaq imaymana yuwayninkunata sumaqta yachayman, jinataq tukuy imata yachayman, jinataq athun urqukunata kuyurichinaypaqjina iyawniyuq kayman, chaywampas manachus munakuyniyuq kachkayman chhikaqa, manam imapaq allimpaschu kayman.
 3. Jinataq tukuy ima kaqniykunatachus mana imayuqkunaman ch'iqirachiyman, chay ruwanapaqtaq nuqa kikin chhuqrinchakuyman, chaywampas manachus munakuyniyuq kachkayman chhikaqa, manapunim imapaschu kani.
 4. Munakuyniyuq kanaqa ñak'ariyta yachana; khuyapayakuq kana; mana chhiqnikuq kana, mana paykikin athunchakuq kana, mana uma uqhariq kana,
 5. mana juch'uychaq kana, mana mich'a qhulu kana; mana phiñakuq kana, mana phiñakusqanta pakqasikuq kana;
 6. mana chiqan kachkan chaykunamanta mana kusikuqmi kana, manachayqa chiqan kachkan chaymanta kusikuna, chaymi munakuyniyuq kanaqa.
 7. Munakuyniyuq kanaqa tukuy imatapas nanaywan jap'iqanam, tukuy imatapas iyaw nina, tukuy imatapas suyarina, tukuy imatapas ñak'ariywan jap'iqanam.
 8. Munakuyqa manapunim jayk'aqpas tukukunqachu. Uj p'unchayqa Dyusmanta willay atiyqa tukukupunqa, jinataq manañam waj simikunapi rimakupunqañachu, manataqmi ima riqsiy yachaykunapas munakupunqañachu.
 9. Imaraykuchus uj chhikallantam riqsinchis, yachanchispas jinataq Dyusmantapas willanchisqa,
 10. chaykunaqa tukukupunqakum, jayk'aqchus junt'asqa, jinataq chiqan kachkan chay chayamuchkanqa chhikaqa.
 11. Jayk'aqchus nuqa wawa kachkarqani chhikaqa, wawajinam rimarqani, yuwarqani, wawajinallataqmi imatapas rikurqani; chaywampas wiñarquspa kuraj runaman tukupuni chhikaqa, qhipaniqmanmi imachus juch'uy wawapaq kachkan chayta saqirpayapuni.
 12. Kunanqa manam sumaqta rikuchkanchisraqchu, ayphu ayphutaraqmi rikunchis; chaywampas uj p'unchaymi sut'inta uyamanta uya rikupusunchis. Kunanqa nuqapaq riqsisqay yachaykunaqa uj chhikallanraqmi kachkan, chaywampas uj p'unchaymi Dyusman imaynatachus payqa nuqaman riqsichkarqawampuni ajinata riqsipusaq.
 13. Kimsa kaqkunam wiñaypaq kanku: iyawniy, suyay sunqu kay, jinataq munakuywan ima; chaywampas tukuy chay kimsantinmanta astawan chaniyuq kachkan chayqa munakuykaqmi.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

 1. Ñukaka runakunapak Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpa, uyarik titi shina, tilintin nikuk ima shinapish tukuni.
 2. Willanata yachashpa, tukuy pakashkata tukuy yachanata riksishpa; urkukunata anchuchinkapak tukuy feta charishpa, kuyayta mana charishpa, mana ima kanichu.
 3. Ñukapak tukuy charishkata wakchakunaman mikuchishpa, ñuka kuerpota rupachishka kankapak kushpa, mana kuyayta charishpa, imata mana surkunichu.
 4. Kuyayka mutsukuklla kan, munakukmi kan; kuyayka mana shukpakta munanchu, kuyayka mana sumaychirinchu, mana aputukunchu;
 5. mana kamikchu, kikimpakta mana mashkanchu, mana piñanchu, millayta mana yuyanchu;
 6. manallipi mana kushikunchu werdadpi kushikunmi;
 7. tukuyta mutsunlla, tukuyta krinmi, tukuyta shuyanmi, tukuyta apanmi.
 8. Kuyayka mana jaykapi tukurinkachu: willaykunaka tukurinkami, rimaykuna tukurinka; jatun yachayka anchuchishka kankami;
 9. ashallata riksinchik ari, ashallapi ñawpa willanata yachanchik;
 10. Tukuylla ña shamushpa, chaypi chay ashallaka anchuchishka kankami.
 11. Ñuka wawa kashparak, wawashina rimarkani, wawa shina yuyarkani, wawa shina tariparkani; ña runa tukushpaka wawapakta sakirkani,
 12. kunampakka llantulla, espeko shinapi rikunchik; chaypachaka ñawi ñawita: kunampakka chawpillata riksini; chaypika ñuka riksishka kashka shinata riksishami.
 13. Kunan kay kimsa tiyarikunmi: fepish, shuyanapish, kuyaypish: kaykunapak astawan allika kuyaymi kan.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

 1. Ñukaka tukuy runakunapak, Pachakamakpak chaskikunapak rimayta rimashpapash, kuyayta mana charishpaka, puka-anta shina, chillin-nikun kampana shina kayman.
 2. Ñukaka willay-kaparikpak ushayta charishpapash, tukuy pakalla tiyakta riksinapash, tukuykunata yachashpapash, urkukunata shukman yallichina shina kuyuchinkapak iñinata charishpapash, kuyay illashpaka, mana imapash kanichu.
 3. Ñuka tukuy charishkata karashpa, ñukallatak ñuka aychata rupachishpapash yupaychayta chaskinkapak, kuyay illashpaka ima allipash mana kanchu, yankallami kan.
 4. Kuyayka mana piñanchu, tukuyta yanapanmi, mana rupay-shunku, shukpak charishkata mana munanchu, mana shunku-punkichinchu.
 5. Mana pishi-shunkuchu, paypaklla munayta mana mashkanchu, kuyayka mana piñarikchu, kaypak rantika piñachishkakunatapash mana yuyarinchu.
 6. Mana pakta rurashkamanta mana kushikunchu, shutintak kashkata rurashkamantami kushikun.
 7. Kuyayka pitapash mana juchachinchu, tukuyta iñinmi, tukuyta shuyanmi, tukuy mutsurinata chaskinllami.
 8. Kuyayka manapacha tukurinkachu. Tukuy willay-kaparinakunaka yallinkami, tukuy shimi rimaykunaka, yachaykunaka chinkankami.
 9. Ñukanchik yachaykunaka willay-kaparinakunaka mana paktachu kanka.
 10. Pakta-rurak shamukpika, mana-pakta-rurayka tukurinka.
 11. Ñukaka wawa kashpaka, wawa shina rimarkani; wawa shina yuyarkani, wawa shina kayta chayta yuyarkani, ña jatunyashpaka wawa shina kanata tukuyta sakirkani.
 12. Shinallatakmi, kankunaka, kay pachaka mapa rirpupi shina rikurinchik, shinapash kipaka ñawi ñawimi rikushun. Kunanka wakinllatami riksini, shinapash kipakka Paytami riksisha, imashinami Pay ñukata riksiwan.
 13. Kunanka iñinata charinchik, shuyayta kuyaytapash charinchik. Shinapash kay kimsantinmantaka kuyaymi ashtawan yalli jatun kan.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

 1. Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata ñuka rimashpapish kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
 2. Dyus ima nishkata ñuka willashpapish, pi mana yachashkata yachashpapish, imatapish tukuyta yachashpapish, urkukunata anchuchinkapak tukuy shunkuwan krik kashpapish, kuyayta mana charishpaka imapish mana kanichu.
 3. Mana charik wakchakuna mikuchun ñuka imalla charishkakunata tukuy kushpapish, ñuka kikin aychata rupachichun kushpapish, kuyayta mana charishpaka, imapish mana kanchu.
 4. Kuyayka charikka alli shunkuyukmi, shuktakkunata llakikmi, shuktak ima shina kakta rikushpa pay shina tukusha mana nikchu, ñukamari alli kani nishpa mana jatun tukukchu.
 5. Kuyayta charikka mana millaychu, mana kikinpakllata yuyakchu, mana piñarikchu, millayta rurakpipish mana imata nishpa sakikllami.
 6. Ima llaki tukushkata yachashpaka, llakirikmi. Imapish alli kashkata yachashpaka, kushikukmi.
 7. Dyusta krishpa shuyakuk kashkamanta, mana piñarishpa tukuy ima llakitapish apakllami.
 8. Kuyayka manatak tukurinkachu. Dyus ima nishkata willanaka tukurinkami, shuktak rimaykunata rimanapish mana tiyankachu, imata yachanapish tukurinkami.
 9. Kunanka ashallatami yachanchik. Chaymanta Dyus ima nishkataka ashallatami willanchik.
 10. Chashna kashpapish tukuyta ña alli yachakpika, chay ashalla yachanaka tukurinkami.
 11. Ñukaka wawa kashpaka wawa shinami rimarkani, wawa shinami yuyarkani, wawa shinami kayta chayta rurasha nirkani. Ña jatunyashpaka, wawa shina kanataka tukuytami sakirkani.
 12. Kunanka espekopi chinkakllata rikukuk shinallami rikukunchik. Kipa punllaka ñawi ñawimari rikushun. Kunanka ashallatami yachani. Dyus ima shinami ñukata riksin, shinallatakmi kipa punllaka alli yachasha.
 13. Kunanka krinapish shuyanapish kuyaypishmi tiyan. Kay kimsamanta ashtawan yalli allika kuyaymari.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

 1. Gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, fierro chilin nishka shina, platillo talak nishka shinallami uyarini.
 2. Dyus willachikpi willak kanata charishpapish, pi mana yachashkakunata tukuyta entendik kashpapish, tukuyta yachak kashpapish, urkukunata shuktakman churankapak tukuy shunkuwan krik kashpapish, kuyayta mana charishpaka, imapish mana kanichu.
 3. Wakchakuna mikuchun ñuka imalla charishkakunata tukuyta chawpishpapish, ñuka kuerpota rupachichun kushpapish, kuyayta mana charishpaka, imapish mana kanichu.
 4. Kuyayta charikka llakita apakmi, alli shunkuyukmi, kuyayta charikka mana shuktakpakta munanchu, kuyayta charikka mana jatun tukunchu, mana yanka atirinchu.
 5. Maypish kachun mana imata ruranchu, mana paypaklla mashkanchu, mana yallitak piñarikchu, llakichikpipish mana yuyaypi charikunllachu.
 6. Kashkata mana rurakpika mana kushikunchu, chaypak rantika imapish mana llulla kakpimi kushikun.
 7. Tukuy llakita apanllami, tukuyta krinllami, tukuyta shuyanllami, tukuyta awantanllami.
 8. Kuyayka manatak tukurinkachu. Ashtawanpish Dyus willachikpi willak kanaka tukurinkami, shuktak rimayta rimanapish mana tiyankachu, imata yachanapish tukurinkami.
 9. Kunanka ashallatami yachanchik, Dyus ima nishkatapish ashallatami willanchik.
 10. Ashtawanpish allitak kana punlla chayakpika, chay asha ashallata yachanaka tukurinkami.
 11. Ñukaka wawarak kashpaka, wawa shinami rimarkani, wawa shinami yuyarkani, wawa shinami entendik karkani. Ashtawanpish jatunyashpaka, wawa shina kanataka sakirkanimi.
 12. Kunanka, amsalla espekopi shinallami chinkakllata rikukunchik. Ashtawanpish kipataka, ñawi ñawimari rikushun. Kunanka ashallatami yachani. Dyus ima shinami ñukata riksin, shinallatakmi kipataka alli riksisha.
 13. Kunanka krinapish, shunkuta churashka kanapish, kuyaypish mana tukurinkachu. Kay kimsamanta ashtawan yallika kuyaymari.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

 1. Gentekunapak rimaykunata, Angelkunapak rimaykunata rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro shinallami, chilin nik platillo shinallami uyarini.
 2. Dyus ima nishkata willashpapish, pakalla tiyakkunata yachashpapish, tukuy yachaykunata yachashpapish, urkukunata shukman churay tukunkapak, krinata charishpapish, kuyayta mana charishpaka, imapish mana kanichu.
 3. Wakchakuna mikuchun ñuka imalla charishkakunata tukuy kushpapish, ñuka kikin aychata rupachichun kushpapish, kuyayta mana charishpaka, ima mana kanichu.
 4. Kuyayta charikka alli shunkuyukmi, pitapish llakikmi, mana pipak imata munanchu, ‘Ñukamari alli kani’ nishpa mana jatun tukukchu.
 5. Kuyayta charikka mana millaychu, mana kikinpaklla yuyakchu, mana jawalla piñarikchu, llakichikpipish mana chay yuyaylla kawsanchu.
 6. Kuyayta charikka llakichinakuyta rikushpaka, mana kushikunchu. Ashtawanpish kashkatatak rurashkamantami kushikun.
 7. Llakichikpipish tukuyta upallanllami, krinataka mana shaykunchu. Tukuyta shuyanllami, tukuyta awantanllami.
 8. Kuyayka manatak tukurinkachu. Ashtawanpish Dyus ima nishkata willanaka tukurinkami, shuktak rimaykunata rimanapish illankami, imata yachanapish tukurinkami.
 9. Kunanka, ashalla yachaytami charinchik. Dyus ima nishkatapish ashallata yachashkamanta, ashallatami willanchik.
 10. Tukuy imapish pakta kashka chayamukpika, kay ashallata yachashkakunaka tukurinkami.
 11. Ñukaka wawa kashpaka, wawa shinami rimarkani, wawa shinami yuyarkani, wawa shinami kayta chayta rurasha nirkani. Ashtawanpish ña jatunyashpaka, wawa shina kanataka tukuytami sakirkani.
 12. Kunanka, espekopi chinkakllata rikukuk shinallami rikukunchik. Ashtawanpish kipa punllaka, ñawi ñawimari rikushun. Kunanka ashallatami yachani. Kunan ñukata Dyus ima shinami riksin, kipa punllami chay shinallatak Paytapish riksisha.
 13. Kunanka krinapish, shuyanapish, kuyaypishmi tiyan. Kay kimsamanta yalli ashtawan allika, kuyaymari.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

 1. Shuk gentekunapak rimaykunapi, Angelkunapak rimaykunapi ñuka rimakushpapash, kuyayta na charishpaka, tsilin nikuk jirrushna, na kashpaka símbalo nishka wakakunshnami uyarikuyman.
 2. Dyus ima nishkata willakushpapash, pipash na yachashkata tukuyta yachashpapash, imatapash ninanta yachakushka kashpapash, shinallata urkukunata shukmanta shukman yalichinkapak, tukuy shunkuwan krik kashpapash, kuyayta na charishpaka, imapash na kanichu.
 3. Imakutapash na charikkunaman mikunata charichun, ñuka charishkakunata tukuyllata chawpishpa karakushpapash, shinallata ñuka kuerpota ninapi rupachikuchun sakishpapash, kuyayta na charishpaka, imapakpash na ali kawanllu.
 4. Juyayta charishpaka, llakita apanllami, shukkunatapash llakinmi. Juyayta charishpaka, shukkuna imata chariktapash, ñukapak kashkanman yashpaka na rikunllu. Juyayta charishpaka, na ñukami ashtawan ali kani ninllu, na jariyanllu.
 5. Juyayta charishpaka, na imatapash pinkanayayta ruranllu, na paypaklla alita maskanllu, na ñapash piñarinllachu, na piñashkalla kawsankapak munanllu.
 6. Imatapash kashkatapacha na rurakpika, na kushikunllu. Ashtawankarin na llullashpa alikuta rurakpimi kushikun.
 7. Tukuy llakita apanllami, tukuyta krinllami, tukuyta shuyanllami, ima mana allita rurakpipash sakinllami.
 8. Juyayka, ima orapash na tukurinllu. Ashtawankarin Dyus ima nishkata willashkapash tukurinkami. Shuk shuk rimaykunata rimanapash, na ashtawan tiyankachu. Imata yachakunapash tukurinkami.
 9. Kunampika, ashatallami riksinchi. Ashatallami, Dyus ima nishkataka willanakunchi.
 10. Ashtawankarin ima pantatapash na rurana chayamukpimi, chay ashatalla yachashkapash tukurinka.
 11. Ñukaka, wawara kashpaka, wawashnami parlarkani, wawashnami yarikurkani, wawashnami maytapash rurankapak munarkani. Ashtawankarin ña runa tukushpaka, wawashna kawsanataka sakirkanimi.
 12. Kunampika, espekopi ñawita rikurishpa, chinkak chinkaklla rikukunshnami rikunakunchi. Ashtawankarin chay punllapimi, ñawi ñawi rikunakushun. Kunampika, ashatallami yachani. Ashtawankarin Dyus imashna ñukata riksinshnallatami, chay punllapika alikuta riksisha.
 13. Kunanka krinapash, shuyanapash, kuyaypash tiyankallami. Kay kimsamanta rikukpika, kuyaymi ashtawan yali ali tiyan.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

 1. Gentekunapak rimaytapish, Angelkunapak rimaytapish ñuka rimashpapish, kuyayta mana charishpaka, chilin nik fierro, chilin nik platillo shinallami uyarini.
 2. Dyus ima nishkata willakushpapish, tukuyta yachashpapish, Dyusmanta pipish mana yachashkata yachashpapish, shinallatak urkukunata kuyuchinkapak tukuy shunkuwan krik kashpapish, kuyayta mana charishpaka, ima mana kanichu.
 3. Shinallatak ñuka tukuy ima charishkata wakchakunaman kushpapish, ñuka kuerpota rupachichun kushpapish kuyayta mana charishpaka, ima mana kanichu.
 4. Mayjanpish kuyayta charikka, llakichikpipish mana piñarik, alli shunkuyukmi. Shukkuna ama charichun nishpa mana munakchu, shinallatak “allimi kani” nishpa mana jatun tukushkachu.
 5. Shinallatak imapish pinkaypakta mana ruwakchu, jawalla mana piñarikchu, kikinlla charinata mana munakchu, unaykaman mana piñarikchu,
 6. mana allita ruwashkata rikushpa mana kushikuk, ashtawanpish alli kakta rikushpa kushikukmi.
 7. Shinallatak ima llakitapish apakmi, krishpa katikmi, kushikushpa shuyak, imamantapish mana piñarishpa jarkarikmi.
 8. Dyus ima nishkata willanapish tukurinkami. Jaykapi mana uyashka rimaykunata rimanapish, ña mana tiyankachu. Ima yachanakunapish tukurinkami. Shina kakpipish, kuyayka jaykapi mana tukurinkachu.
 9. Ima yachanakunatapish, mana tukuy yachanchikchu. Dyus ima nishkamantapish, yachashkallatami willanchik.
 10. Ima shina kashkatatak yachana chayamukpika, chay ashalla yachashkaka chinkarinkallami.
 11. Wawarak kashpaka, wawa shinami yuyarik karkani, rimak karkani. Shinallatak wawa shinami imatapish ruwasha nik karkani. Ña juyzhuyashpaka, wawa shina ruwanataka sakirkanimi.
 12. Kunanka espekopi amsa amsallata rikukushka shinami, ashallata yachanchik. Shina kashpapish shamuk punllaka ima shina kashkatatak, ñawi ñawimari rikushun. Kunanka chaytaka mana yachanichu. Shina kashpapish, ima shinami Dyus ñukata riksin, shinallatakmi shamuk punllaka riksisha.
 13. Kaykunamanta nishpaka, krinapish, imata shuyana kashkata shuyanapish, kuyayta charinapish tiyashpa katinkallami. Ashtawanpish kay kimsakunamanta yallika kuyaymi.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Tukuy kay pachapi tiyak shimikunata rimashami, Angelkunapak shimitapash rimashami, ranti mana llakinata charishpa, antamanta kampana takakpi uyarishka shinallami kasha.
 2. Dyus rimashkata runakunaman riksichishami, paypak ukupi pakashka tiyashkakunatapash riksishami, tukuy imakunatapash yachashami, achka inina charishpa urkukunata kuyuchishami, ranti llakinata mana charishpa, yankami kasha.
 3. Tsuntsukunaman tukuy ñuka charishkata kuyashami, ñuka aychatapash rupachi tukunkapak kushami, chashnapash mana llakinata charishpa, yanka rurashkallami kanka.
 4. Llakinata charishka kan llaki tiyashkapi kushi kanami; yapa alli shunkuyuk kanami kan; chikikuyta mana charinami kan; mana yapa ushayukmi kani yuyanami kan, mana jatunyanami kan,
 5. mana pinkay illak kanami kan, mana amupakllata yuyarik kanami kan; mana piñarinami kan, chay piñarita mana wiñaypak wakaychinami kan;
 6. alli ruranamanta kushiyanami kan; mana alli ruranamanta, mana.
 7. Kaymi llakinata charishka kan: Tukuymanta ñakarina, ima llakipash tiyashkapi kushi kana, tukuyta inina, tukuyta chapana,
 8. Llakina maykan punllapash mana chinkarinkachu. Profeta kana shuk punlla sakinunkami, kay pachapi tiyak shimikunapi ña mana rimanunkachu, pakashka yachaykunata ña mana mutsushunchikchu.
 9. Pakashka yachaykuna, inina punllayachik shimikuna mana paktachishka mari kanun,
 10. paktachishka shamukpi, paykuna chinkarinunkami.
 11. Wawa kashpa, wawa shina yuyarirkani, rimarkani, tariparkani; ranti rukuyashkapi, washaman jichuriwarka tukuy wawa shina kana.
 12. Kunan, shuk rirpupi shina mana pasakta rikunchik; ranti shuk punlla ima shina kashkata pasakta rikushun. Kunan ñuka riksishka mana paktachishka kan, ranti shuk punlla riksishami Dyus ñukata riksiwashka shina.
 13. Kunan charinchik inina, chapana, llakina; kimsa kanun; shinapash kay kimsakunamanta "llakina" ashtawan yalli alli kan.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Ñuka runa shimira rimashas, angelba shimira rimashas, mana llakishkawa rimajpi uyarij, yanga tilin, tilin uyarij kampana kwintalla ani.
 2. Diusmanda shimira rimanara ushashas, tukui pakashkara, tukui yachanara intindiushas, urkura anzhuchina tupu kirinara charishas, astaun mana llakisha, mana imajpas valinichu.
 3. Ñuka tukui charishkaunara kuyashas mana charijkunara karangaj, ñuka kikin aichara rupachingaj kushas, astaun mana llakisha, mana imajpas sirvinzhu.
 4. Llakina unaira chapanmi, ali shunguyujmi; mana chijninzhu, mana pimandas yali tukusha ninzhu, “Yapa valinimi,” nisha mana rimanzhu.
 5. Ima mana rikuiwajtas mana ranzhu, paiwajllara mana maskanzhu, mana dsaslla piñarinzhu, ima manali rashkaras mana iyarinzhu.
 6. Manali ranaunai mana kushiyanzhu, randi sirtu shimira uyasha kushiyanmi.
 7. Tukuira awantan, tukuira kirin, tukuira chapan, tukuira awantasha chaskin.
 8. Llakina mana ima huras tukuringachu, astaun Diusmanda rimashkauna illanaunga, shu tunu shimiuna tukurinaunga, shinallara yachana pasangallami.
 9. Ñukanchi chaupira riksinchi, Diusmanda rimanara chaupira rimanchi.
 10. Shina ajllaira ali paktajta aj shamusha, ima mana paktajtas pasangami.
 11. Ñuka wawa ashkai, wawa kwinta rimakani, wawa kwinta iyarikani, wawa kwinta intindikani. Astaun shunguyuj tukusha, wawa tunu ranara sakikani.
 12. Kuna ispijui rikushka kwinta, mana chiujlla rikunchichu, randi washa huras ñawipura rikushun. Kuna chaupira yachani, washa tukuira riksishami, imasna ñuka ali riksishka akani.
 13. Shinajpi kirinas, chapanas, llakinas sakirinaunmi, kai kinsa. Randi kaigunamanda yali valij llakinami.

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Llakinamanda

 1. Ñuka runa shimiras, angelba shimiras mana llakisha rimashaga, uyarij kampana kwinta, tilin tilin nij yanga iru pulato kwinta ani.
 2. Diusmanda shimira rimanara ushashas, tukui pakashkaras, tukui yachanaras intindiushas, urkura anzhuchina tupu kirinara charishas, astaun mana llakishaga, mana imajpas vahnichu.
 3. Ñuka tukui charishkaunara kuyashas mana charijgunara karangaj, ñuka kikin aichara rupangaj kuyashas, astaun mana llakishaga, mana ansas sirviwanzhu.
 4. Llakinaga unaira chapanmi, ali shunguyujmi. Llakinaga mana chijninzhu; llakinaga mana pimandas yali tukusha ninzhu; yapa valinimi nisha, mana ninzhu.
 5. Ima mana rikuiwajtas mana ranzhu, paiwa kikimbajtas mana maskanzhu, mana dsaslla piñarinzhu, ima manali rashkaras mana iyarinzhu.
 6. Llakina manalira uyashaga mana kushiyanzhu, randi sierto shimira uyasha kushiyanmi.
 7. Llakina tukuira awantanmi, tukuira kirinmi, tukuira chapanmi, tukuira awantasha chaskinmi.
 8. Llakinaga mana imahoraspas tukurinzhu, astaun Diusmanda rimashkaunaga illanaungami, shu tono shimiunaga tukurinaungallami, shinallara yachanaga pasangami.
 9. Ñukanchi yachana mana paktajtachu, Diusmanda rimanas mana paktajtachu.
 10. Shina ajllaira ali paktajta shamujpiga, ima mana paktajtas pasangami.
 11. Ñuka wawa ashkai, wawa kwinta rimakani, wawa kwinta iyarikani, wawa kwinta intindikani. Astaun shunguyuj tukushaga wawa tono ranara sakikani.
 12. Kuna espejoi rikusha kwinta, mana chiujlla rikunchichu, randi washa horas ñawipura rikushun. Kuna ansallara yachani, washaga tukuira riksishami, imasna ñuka ali riksishka akani.
 13. Shinajpi kirinas, chapanas, llakinas sakirinaunmi, kai kinsa. Randi, kaigunamanda yali valijga llakinami.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Ñáuka ashka shimigunata rimanata ushashallata, angelguna shimitawas rimashallata astawanbas shukkunata mana llakik runa ashaga mana balikchani, shuk tán tán tán uyarik mangata waktashkakwinta mani, yangalla rimani.
 2. Diuspa shimita ñuka yapa alita kamachiushawas, shukkunama mana yachachishka yuyaigunatas tukuitas ñuka yachashallata, chasnallata urkugunata anchuchingawa tukui shunguwan Diusta kirik ashallata astawan shukkunata mana llakik runa ashaga mana balikchani, yanga mani.
 3. Pugri runagunama tukui ñuka charishkagunata kumbirashallata, Diusta balichingawa ñuka aichata rupachichun nisha kushallata astawan ñuka mana llakik runa ashaga yanga rashkani.
 4. Shuk runa killachiupis chi llakiu runaga awantagmi an mana piñasha. Llakiu runaga llambu runagunata yapa alita yanapan. Shukpa charishkatas mana munanzhu, chasnallata amullata alabarinata mana yuyarinzhu.
 5. Llakik runaga jiridsa mana ranzhu, mana paiwagllata yuyarisha mitsanzhu, mana piñasha kausanzhu. Shuk runa mana alita raupiga llakiu runa mana yuyarisha kausanzhu.
 6. Ima mana ali rashkagunatas mana gustasha llakirinmi randi sirtu rimashkagunataga gustasha kushiyanmi.
 7. Llakik runami shukkuna imata rakpiwas tukuimanda awantagllami. Yaya Diustaga alipacha kirishami kushiyasha chapaunmi. Llakiu runa chasnallata ima tukukpiwas mana sakinzhu.
 8. Llakinaga ima uraspas mana tukuringachu. Dius rimashkata pasachishka shimiguna tukuringami. Ñáaupa mana yachaushka shimigunata rimanawas tukuringami, chasnallata ima yachanawas tukuringami.
 9. Kunanga ashilla yachashallata mana tukuita yachanchichu. Diuspa shimita kamachishallata Dius tukui yuyarishkagunata mana yachanchichu.
 10. Randi puchukai punzha ñukanchi sumak tukushka uraspi ñukanchi kunan yachashkagunaga yanga tukungami.
 11. Wiñashkakwinta man. Ñáaupa uras ñuka wawa asha wawakwinta rimarani, wawakwinta yuyarirani. Randi kunanga rukuyasha wawakwinta ranata sakishkanimi.
 12. Kunanga kai mundui kausasha ñawiwan Diusta rikunata mana ushanchichu, shuk ruku espiyuibi rikurishkakwinta an. Washa randi ñawipura Yaya Diusta alita rikunakungaraunchi. Chasnallata kunanga ashillata yachanchi, washa randi Yaya Dius ñukanchita yachashkakwinta paita alita yachangamiraunchi.
 13. Alimi. Chasna akpi kimsa mana tukurina aunguna. Kaigunami Diusta kirina, paita kushiwan chapanas, llakinawas. Chi kimsamanda, llakinaga mas yali balik man.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.

Inga rimaypi, Colombia (Kaipimi Taita Dius Rimaku 1996)

 1. Tukui runakunapa i anjilkunapa rimaitapas nuka rimaspa, mana sugkunata kuiaspa kagpika, sug iru u platillu “Chilin Chilin” uiachirigsinallachar kantrani.
 2. Santu Ispíritu iuiachiskata nuka willantrani, i tukuimanda mana pipas iachaskawanta iachantrani, i Taita Dius ima niskata suma iuiarispa, lumakunata anchuchispa, sugma ialichingapa pudintrani; chasa kagpipas, sugkunata mana kuiaspa kagpika, ñi imapachar mana balintrani.
 3. Mana ñi imapas iukaskakunata tukui ima nuka iukaskata karantrani, i nuka kikinpa kuirputa Cristomanda kuantrani rupachiwangapa; chasa kagpipas, sugkunata mana kuiaspa kagpika, iangallachar chasa rurantrani.
 4. Sugkunata kuiai niraianmi ima ministiska kaskakunata aidangapa i paikunawa mana piñachirinakuspalla kaugsangapa; paikunata jiru iuiaiwa mana kawangapa; chimanda, mana atuniachirigsina iuiarispa kangapa; “Sugkunamanda masmi kani; iapa balimi kani”: chasaka mana iuiaringapa.
 5. Sugkunata kuiai niraianmi mana imajmandalla subirbiaspa i rabiarispa kangapa; mana kikinmandalla iuiaspa ima iukaskatapas kangapa; i maikan jiru ruraspa rabiachiskakunata mana iuiaringapa.
 6. Sugkunata kuiai niraianmi maikantapas ima llakii pasariskata iachaspaka, mana kuntintaringapa; ikuti maikanta ima allilla pasariskata iachaspaka, “Allillami ka” iuiarispa kuntintaringapa.
 7. Chasa kuiag niraianmi Taita Dius ima niskata imapipas suma iuiarispa suiangapa; chasaka sugkuna, paiwa tukungapakuna; chimandaka, mana piwapas llakichirinakuspalla, ima llakiiwa kaspa, upalla kangapa.
 8. Kuianakuika, imaurapasmi mana tukurispalla tiangapa ka. Ikuti Santu Ispíritu iuiachiskata willagkunaka tukuringapami kankuna. Mana iachaska rimaiwa rimagkuna i Diuspa iachaiwa rimagkunapasmi chasallata tukuringapa kankuna.
 9. Kunaura, imakunatapas maillallami iachanchi. Chasallata, Santu Ispíritu iuiachiskata chara maillami willanchi.
 10. Tukui tukui allilla iacharigsamuuraka, chi mailla iachaika tukuringapami ka.
 11. Nuka uchulla kaura, imasa rimaspa, iuiaspa, iachaspa, uchullasinami iuiaspa karkani. Ikuti ña atun wiñaska kauraka, uchullasina iuiaikunata sakirkanimi.
 12. Chasallata, kunaura mana suma ispijupi kawarigsinami Taita Diusta iuiaipi kawanchi. Mas nispami ñawi ñawi paiwa kawanakusunchi. Kunaura, maillallami iachani. Mas nispaka, imasami Taita Dius, nukata rigsiwá: chasallatami nukapas, allilla rigsiiwa i iachaiwa paita kawasa.
 13. Taita Dius ima niskata suma iuiariikuna, paita suma suiaikuna i suma kuianakui, imaurapas tiangallami. Chi kimsandimanda mas ministiskaka kanmi kuianakui.

Pukyu: "Kaipimi Taita Dius Rimaku", Colombia Inga rimaipi. Wycliffe Bible Translators niskapa killkaska 1996 watapi. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina.

Quechua de Pastaza, Perú - Inka shimi / Pastasa Kichwa, Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi 1997).

 1. Chikan runakunapa, angelkunapa shiminkunapi rimashpanchipas mana runa masinchita yuyashpanchika yankamantami tukuy chay shimikunata rimanchima. Shuk bombota yanka waktashpa uyarihukshinami kanchima.
 2. Yaya Diospa Espíritun ñukanchita atipachishpanpas Yaya Diospa munananta runakunata yachachinata, runa masinchita mana yuyahushpanchika yankamantami yachachinchima. Tukuy runakunapa mana yachaypa kashkata yachashpanchipas ali yachak kashpanchipas mana runa masinchita yuyahushpanchika yankamantami yachak kanchima. Alita Yaya Diosta kirishpanchi paypa yachayninwa urkukunata wichunata atipashpanchipas mana runa masinchita yuyahushpanchika yankamantami ruranchima.
 3. Tukuy imanchita mana imayu runakunata kushpanchipas mana chay runakunata yuyahushpanchika yankamantami kunchima. Yaya Diosta kushichishpa aychaynita rupachiwaychi nishpa wañushpanchipas Yaya Diosta runa masinchitapas mana yuyahushpanchika yankamantami wañunchima.
 4. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika ali shunkumi kanchi. Ñukanchita mana alita rurashpanka ali yuyaywa awantanchi. Mana munarinchichu payshina charinata, nima paywa parihuyanata. Chasnallatata mana rimanchichu: Ñukapa tiyan ashwan kanpamanta. Ñukami kanmanta ashwan ali kani nishpa.
 5. Runa masinchita yuyahushpanchika mana millaypata rimanchichu, mana ñukanchiraykulla tukuy imata munanchichu, mana paywa shuk ratu piñarinchichu. Ñukanchita chiknishpanpas mana payta chikninchichu, nima shunkunchipi mana ali rurashkanta wakaychanchichu.
 6. Mana alita rurashpanka mana kushikunchichu, ashwan shutipata rimashpa rimashkanta paktachishpa alita rurashpanmi kushikunchi.
 7. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika ñukanchita chiknihushpanpas sinchikurishpa mana piñarishpa ali yuyaywa awantashpalla kawsanchi. Runa masinchita shutipa yuyahushpanchika tukuy ali kashkata kirinchi mana maskashpa mana ali kashkata. Ñukanchita mana alita rurashpanpas payta yuyanchilla Yaya Dios munashpan aliyachinka nishpa.
 8. Amunchi Jesukristu shamushpan manana Yaya Diospa munananta runakunata yachachishunchinachu. Nima chay Yaya Dioslla yachashkan nima pi yachakushkan shimipi rimashunchinachu. Chasnallatata nima yachayta munashunchinachu. Tukuy chay Yaya Diospa Espíritun ñukanchita atipachishkankunaka tukurishpanpas yuyananchika manami tukurinkachu.
 9. Kunan kay allpapi kawsahushpanchira achkata yachashpanchipas mana tukuytachu yachanchi Yaya Diospa ruranayahushkankunata. Yaya Diospa munananta yachachishpanchipas mana tukuy munananta riksishpanchichu yachachinchi.
 10. Amunchi Jesukristu shamushpanmi tukuy alita yachashunchi. Chay puntiru uchillastuta yachakushkanchika yuyayninchimanta chinkarinkami.
 11. Wawa kashpanchi manara atipashkanchichu alita rimanata, yuyarinata, nima yachanata. Ña ruku kashpanchi manana wawashinachu kanchi.
 12. Shuk matipi yakuta churashpa uyanchita rikushpanchi mana yapa alitachu rikunchi. Kunan kay allpapi kahushpanchi chay yakupi mana alita rikuhushkanchishinami Yaya Diospa yachayninta mana alitarachu riksinchi. Shuk punchami tukuy chay mana yachashkanchikunata tukuyta yachashunchi. Imashnami Yaya Dioska ñukanchita ña alita riksin, shuk punchami ñukanchikunapas Yaya Diostaka alitana riksishunchi.
 13. Tukuy chaykuna tukurishpankuna kimsallami mana tukurinkachu: Yaya Diosta kirina, chapana maykanmi paktarinan tiyan, Yaya Diosta runa masinchita yuyana. Tukuy chaykunamanta ashwan alimi kan Yaya Diosta runa masinchikunatapas yuyana.

Yaya Dyuspa Mushu Killkachishkan Shimi. Kay killkapi riman inka shimipi Yaya Diospa Wawan Jesukristu runakunata kishpichinanmanta. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma quechua de Pastaza. La Liga Bíblica. Primera edición, 1997. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy. Gospelgo.com nishkapi ñawinchay.

-wa → -wan; -na(...)pa → -na(...)pak, -nchi → -nchik.

Quechua de San Martín, Perú - Lamas Kichwa (Tata Diospa Mushuk Rimanan 1992).

 1. Runakunapa angelkunapa mana yachaypa laya rimanankunata rimashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chay mana yachaypa laya rimanakunata rimanchisapa. Chashna rimashpanchikunaka suk kampanata waktaykakshina suk bullata rurakshina kanchisapa.
 2. Tata Dios ruranayananta yachachikushpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata yachachikunchisapa. Tata Dios munananta manara yachachikushkanta yachashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata yachanchisapa. Tata Diospa rimananta allita entiendishpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta entiendinchisapa. Sukaman Tata Diosta tukuy shunku kreyishpa sukaman almirana laya ruranakunata rurashpanchikunapish mana kuyanakushpanchikunaka yankamanta chaykunata ruranchisapa.
 3. Tukuy tiyawananchikunata mana nimayuk runakunata kushpanchikunapish mana chay runakunata kuyashpanchikunaka yankamanta chaykunata kunchimansapa. Suk chikniwakninchi runakuna rupachiwashpa wañuchiwaptinchikunapish chay wañuchiwakninchi runakunata mana kuyashpanchikunaka Tata Dios mana nimata kuwashunchisapachu.
 4. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna mana piñayashpa kushikushpalla yanapashpa kawsanchisapa. Mana sukpa ima tiyapukninta munanchisapachu. Mana kikinchikunallapa munananchikunata rurashpa mana alabanakushpa kawsanchisapa.
 5. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna mana millanapa layata rimanchisapachu nima ruranchisapachu. Mana kikinchikunallapa munanchisapachu. Mana kunanllachu piñakunchisapa. Mana ni pita chikninchisapachu.
 6. Kuyashpanchikuna runamasinchikuna sufriptinkuna mana kushikunchisapachu. Runamasinchikuna allita rurashpa kawsaptinkuna kushikunchisapa.
 7. Kuyashpanchikuna runamasinchikuna chikniwaptinchikunapish mana nimata rimashpalla kawsanchisapa. Runamasinchikunata kuyashpanchikuna suk runapa mana allita willawaptinchikuna manara allita yachashpa mana kreyinchisapachu. Runamasinchikuna mana allita ruraptin shuyanchisapa allita rurashpa kawsanankunata. Ima layata sufriptinchikunapish mana shaykushpalla kawsanchisapa.
 8. Señorninchi Jesukristu shamuptin manana Tata Diospa ruranayanankunata yachachikushunchisapanachu. Manana chay mana yachaypa laya rimanakunata rimashunchisapanachu. Tukuy yachashkanchikuna manana nimanachu kanan tiyan. Chashna tukuy yachananchikuna tukuptinpish kuyanakushunchisapalla.
 9. Kunan kay tiempu sukaman yachashpanchikunapish mana tukuytachu yachanchisapa. Tata Dios ruranayananta mana tukuytachu yachachikunchisapa.
 10. Señorninchi Jesukristu shamuptin allita entiendishunchisapa. Chay ñawpa yachashkanchikunata mana nimatashina kawashunchisapa.
 11. Wambra kashpanchikuna mana atipashkanchisaparachu allita rimakuyta yuyayta yachayta. Kunan runakuna kashpanchikuna manana wambrakunashinanachu yuyaykunchisapa.
 12. Iden puyuyadu espejupi uyanchita chinka chinkallata kawananchikunashina Tata Diospa yuyayninta manara allitarachu yachanchisapa. Señorninchi Jesukristu shamuptinra uya uya kawanakushpanchikuna tukuy mana yachashkanchikunata allitana yachashunchisapa. Kunan manara allitarachu Tata Diosta riksinchisapa. Jesukristu shamuptin Tata Dios riksiwananchikunashina paytapish allitana riksishunchisapa.
 13. Jesukristu shamunankaman payta tukuy shunku kreyinanchikuna tiyan. Kushikushpa shuyananchikuna tiyan sieluman rinanchikunapa. Sukwan sukwan kuyanakushpalla kawsananchikuna tiyan. Chashna kuyanakushpa kawsashpanchikuna Tata Diosta ashwan allita kushichinchisapa.

Tata Diospa Mushuk Rimanan. Señorninchi Jesukristu salvawananchikunapa alli rimanan San Martin kechwapi killkadu. La Liga Bíblica. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2008. Bible.is nishkapi ñawinchay, rimashkatapas uyariy.

Quechua de Cajamarca, Perú - Kashamarka Kichwa (Mushuq tistamintu 2004).

 1. Noqa runakunapa, anjilkunapa rimayningunapi atishpa rimayta, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Ashwan suq pandirita sh'ilyaykaqshina ichu suq tambur kunyaykaqshinallam kani.
 2. Chayshinallam Dyuspaq rimaq kashpa, ancha yach'ayniyuq kashpa, Dyuspa mas trabajus yuyayningunapaq allita intyindishpapis, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis balinichu. Kanan Tayta Dyuspi ancha yuyakushpa, payman mañakushpa, suq atun qaqa suq laduman rinambaqqa, piru suqkunata mana kuyashpaqam, mana nimapaqpis baliymanchu.
 3. Chayshinallam tukuy imaykunata pubrikunata qoshpa ichu Dyusta kuntraqkunaman intrigakashpa, paykuna rupachiwashpa wanchiwananllapa, piru suqkunata mana kuyashpaqam, yanqa padisiykani. Chaqa chay rurashqayqam mana balinmanchu Dyuspaqqa.
 4. Piru suqkunata allipta kuyashpaqam, paykunawanqa mana piñakunchiqchu. Ashwanmi kushikushpa, paykunata yanapanchiqllapa. Manam imbidyakunchiqchu ni alabakanchiqchu ni afaniruyanchiqchu.
 5. Manam malkriyaduchu kanchiq, ni noqanchiqpaqllachu tukuy imata munanchiq, ni piñakunchiqchu, ni binganakunchiqchu.
 6. Runa masinchiq maluta ruraptinqam, mana kushipanchiqchu. Piru allita rurashpa, allip kaqta rimaptinqam, ancha kushikunchiq.
 7. Suqkunata kuyashpaqam, ima maluta rurawaptinchiqpis, paykunataqa agwantanchiq. Chay kuyashqanchiqpa washanda rimaptinllapaqam, mana daschu kriyinchiq. Ashwanmi paypiqa mana shaykuq yuyakunchiq.
 8. Achka laya baliq kusaskunam rinllapa ushyakaq. Chaqa Jisukristu shamuptinqam, manana nisisaryuchu rin kaq, Dyuspaq rimaqkuna kanambaq, ni suq laya rimaykunapi rimaqkuna kanambaqqa. Tukuy yach'ashqanchiqpismi manana rinchu baliq. Piru tukuy tyimpumi ancha rin baliq kuyanakunanchiq.
 9. Kananqam manaraq ancha allitaqa Dyuspaqqa yach'anchiqllapachu. Manaraqmi ni pay nishqanda ancha allitaqa yach'achikunchiqchu.
 10. Piru Jisukristu shamuptinqam, yumbayninchiq ancha allita rinchiqllapa yach'aq Dyuspaqqa. Chaymi manana nisisaryuchu rin kaq, ni pitapis paypaq yach'achinanchiqqa.
 11. Wambrallaraq kashpaqam, suq wambrashina rimashpa, yuyashpa, yach'ashpa, kawsarqay. Piru atunna kashpaqam, manana chay wambra kashqayshinachu kawsani.
 12. Chayshinallam kanangaman chay wambrakunashina kashpaqa, Tayta Dyuspaqqa manaraq allitachu yach'anchiqllapa. Manchu suq salqa ispijupi qaqllanchiqta chapashpaqa, salqetatalla rikanchiq. Chayshinallam kananqa ashlitatalla yach'anchiq Jisuspaqqa. Piru pay shamuptinqam, ancha allita rikanakushpa, pay riqsiwashqanchiqshina, paytapis ancha allita rinchiqllapa riqsiq.
 13. Kanan tukuy tyimpum Jisuspi rinchiq kriyiq. Tukuy tyimpum paypi rinchiq yuyakuq: Paywanmi rini kawsaq nishpa. Tukuy tyimpum payta, kriyiq masinchiqkunata rinchiqllapa kuyaq. Piru chay kimsamandam suqnin masta balin rurananchiq. Chaqa masta balin kuyanakunanchiq.

Mushuq tistamintu. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el quechua de Cajamarca. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.

Quechua de Lambayeque, Perú - Inkawasi-Kañaris Kichwa (Mushuq Testamento 2004).

 1. Nishaykillapa: Nuqa illaqmanta uklawmanta runakunapa rimayninta, chaynulla angelkunapa rimayninta kusalata rimayayman. Piru chaynu kusata rimar yach'achikurmapis, mana chiqapta ukniykunata llakiparqami, yanqa uk kampana waqar qillakachikuq yupayla kayashaq.
 2. Chaynulla Dyuspa rimaqnin kar paypaq yach'achikuq kayman, intrakaymanpis imanu payla yarpuyashanta. Chaynulla tukuy imata intrakaq, chaynulla kusalata kriyiymanpis uk qaqamatapis willatiyla ashunanpaq nir. Piru michka chaykunata ruranaypaq karmapis, mana ukniykunata llakiparqami, Dyuspaqqa yanqalla yupay kar mana sirbiyanichu.
 3. Chaynulla mana imayjun kaqkunata mana chiqapta llakipar, yanqa alabamananllapalapaq nir imaykunata qukuyman, chaynulla wakqa ukninkunata llakipan nir alabamananllapalapaq nirla rupachir wanuchimananllapapaq dijakayman. Piru tukuy kaykunata rurar mana chiqap ukniykunata llakiparqami, mana imapaqpis sirbiyanichu.
 4. Ukninchikkunata llakiparqami, ima katinpis mana das piñakunchikchu. Ashwanmi shumaq imakunata rurar, mana inbidyanakunchikchu. Manami kusa kani ima nir alabakanchikchu.
 5. Chaynulla ukninchikta llakiparqa, manami sunsunulla imatapis rimanchikchu, mana imatapis nuqanchiklapaq ruranchikchu, chaynulla mana piñakunchikchu, imanupi ukninchikwan piñachinakurpis dasla shumaqchanakunchik ima.
 6. Chaynulla ukninchikta llakiparqami, pay mana allinta tukusha katinmapis, manami aligriyanchikchu. Ashwanmi imatapis allin kaqkunalata rurasha katinllapa aligriyaymatapis puytinchik.
 7. Chaymi ukninchik mana allinta ruramanashamapis, payta llakipashanchikrayku shachinakunchik. Chaynulla ukninchikkuna imata nitinpis mana diskunfyakarchu kriyinchik. Imata ukninchik ruratinpis, rurayashanqami allinla kanqa nir yarpunchik. Chaynulla ima katinpis, ukninchikta llakipashanchikrayku mana disanimakurchu shachinakunchik ima.
 8. Chaymi nishaykillapa: Chay llakinakuyqami, mana maydiyapis tukukanqachu. Piru uk diyapimi Dyuspa rimaqnin kar yach'achikuqkunamapis, mana yach'achikunqallapanachu. Chaynulla chay ukman rimaypi rimar yach'achikuqkunamapis mananami yach'achikunqallapanachu. Chaynulla chay kusala yach'aq kaqmapismi manana ministikanqanachu.
 9. Chay kanan yach'achikuyashanllapaqami, kusala amsaqlla yupayraq. Chaynu katinmi, Jesucristupaqmapis, manaraq allitaqa intrakanchikllaparaqchu.
 10. Piru Jesucristo shamutinqami, kusa allitana yach'ashunllapa Dyuspaqqa imanu nirpis. Chaymi chay tyimpuqa manana ministishunllapachu mayqantapis Dyuspaq yach'achimanallapapaqqa.
 11. Chaqa nuqa wamra karllaraqqami, rimar yarpurmapis, uk taksha wamritu yarpushannu yarpur rimaq ima kani. Piru byijullana karqami, tukuy chay wamra kar yarpur rimayashaytaqa, dijashana kani.
 12. Chaynumi, kananpis taksha wamra yupay, Dyusninchikpaqqa manaraq allitaqa yach'anchikllaparaqchu. ¿Manachu uk ispiju dañakasha kar suqulla katinmaqa, qaqllanchikta chaparmapis mana allita rikanchik? Chaynumi kananpis, Jesucristutaqa manaraq allitaqa riqsinchikllapachu. Piru maydiya shamutinqami, pay paywanna kar, tukuyninchikllapa rikar allitana riqsishunllapa, imanutaq pay riqsimayanchikllapa chaynulla.
 13. Chaymi Dyus yanapamashanchik mana tukukanchu chayqami, ukqa Amitunchikpi kriyinapaq, ukqa maydiyaqa paywan kashunllapa nir yarpunapaq, chaynulla uk-shuypaqa ukninchikta llakipanapaq ima. Piru kay kimsakunamantaqami, kusala mas allinqa ukninchikta llakipanchik chay.

Mushuq testamento. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo en el idioma Quechua de Lambayeque, Inkawasi—Kañaris, Perú. La Liga Bíblica. Primera edición, 2004. Segunda edición, 2008. Bible.is nishqapi ñawinchay, rimashqatapas uyariy. Gospelgo.com nishqapi ñawinchay.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).