Tayta Dyusmi michiqniy

Tayta Dyusmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu / Salmo 23 - achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayIskay chunka kimsayuq ñiqin taki (Salmo/Psalm 23)
Dios Taytanchista Yupaychasun 1986Cuzco, PerúQusqu / QosqoTayta Dyusmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu.
Misa incáica, CuzcoCuzco, PerúQusqu / QosqoTaytanchik Dyusmi michiqninchik, mana imapipas pisichiwanchu.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu / QosqoSiñur Dyusmi michikuwaqniyqa, manan imapas pisiwanchu.
Chuya Qillqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu / ChankaDyus Taytalláy, qamllam kanki ñuqallaypa michiqnillayqa, manam imapas pisiwanqañachu.
Chuya Qillqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu / ChankaDyus Taytallaymi michiqnillayqa, manam imapas pisillawanqañachu.
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu runasimiTata Dyusqa michiwaqniy; ni imata pisichiwanchu.
Diosta rigsingapac 1967Quichua del EcuadorKichwa shimiApu ñuka kuydakmi kan, mana imata pishiwankami.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimiSumak Apuka ñuka Michikmi: imapash mana illanichu.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu KichwaMandak Dyuska ñukata michikmi, ñukapakka ima mana illankachu.
Diospaj Shimi, 2010Imbabura, EcuadorImbabura KichwaMandak Dyusmi ñukata michik, ñukapaka imapash mana illankachu.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari KichwaMandak Dyusmi ñukata michik, ñukapakka ima mana illankachu.
Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010Huallaga, PerúWallaqa WanukuTayta Dyusmi michimaqnii. Chaymi imapis mana pishiimanqachu.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Dios Taytanchista Yupaychasun 1986).

Tayta Dyusmi Michiqniy (Salmu 23)

 1. Tayta Dyusmi michiqniy: Mana imapipas pisichiwanchu.
 2. Q'umir q'achukunapi samachiwan, Ch'uya pukyukunaman pusaykuwan.
 3. Almaytapas kallpanchan. Chiqap ñankunata rampariwan Sutin qhapaq kasqanrayku.
 4. Laqha wayq'unta puriptiypas Mana imatapas manchakunichu, Ñuqawan, Taytalláy, purisqaykirayku Tawnaykipas waraykipas sunquyachiwan.
 5. Askha mikhunata kamaripuwanki Awqaykunaq ñawpaqinpi; Umayta q'apaywan llusiwanki, Qiruyqa phuqchinmi.
 6. Sumaq kayniniykiwan khuyakuyniykiwan Llapa p'unchayniykunapi puriysiwan: Taytachaq wasinpi tiyasaqmi wiñaypa wiñayninpaq.

Dios Taytanchista Yupaychasun. Prelatura de Sicuani, 1986.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Misa incáica, Cuzco).

Taytanchik Dyusmi Michiqninchik (Salmu 23)

 1. Taytanchik Dyusmi michiqninchik, mana imapipas pisichiwanchu.
 2. Q'umir q'achukunapi samachiwan, ch'uya unukunaman apawan.
 3. Almayta kallpanchawan, chiqaq ñankunata purichiwan, Sutiykita hatunchaspay.
 4. Aswan tuta ukhupi wayq'utan purisaq chaypas, ni ima manchakuykunatapas mancharikusaqchu. Qanmi, Taytallay, ñuqawan kachkanki. Tawanayki, waraykipas yanapawanmi.
 5. Hatun mikhunata ruwapuwanki, awqaykunap chawpinpi. Umayta q'apaywan hawiwanki, qiruyta llinp'achinki.
 6. Tukuy wataykunapi khuyapayawanki, munakuyniykipas ñuqap kausayniypi kachkan. Wasiyqa, Dyuspa wasinchá kanqa, Taytallay, wiñaypa wiñayninpaq.

Qusqu llaqtapi misa incáica ñisqapi takisqa. Qhaway "Imaymanata Bendesinanchispaq" ñisqata.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

Siñur Dyusmi michikuwaqniyqa (Salmu 23)

 1. Siñur Dyusmi michikuwaqniyqa, manan imapas pisiwanchu.
 2. Llullu q'achu-q'achupin samachikuwan, suchuq unu qayllamanmi pusakuwan.
 3. Wakmantan kallpachawan, chanin ñanninkunatan pusakuwan, sutin yupaychasqa kananpaq.
 4. Manchakuy wañuy llanthu wayq'unta purispaypas, manan ima mana allintapas manchakunichu ñuqawan qan kachkasqaykirayku, tawnaykin hark'aykuwan, waraykin waqaychawan.
 5. Awqaykunap rikuchkasqanmi ñawpaqiypi mikhunata churapuwanki, umaytan asiytiwan hawiykuwanki, wasuypas phuqchirichkanmi.
 6. Arí, tukuy kawsasqay p'unchaykunapin sumaqllatapuni rikuwanki, munakuchkallawankipunin, Dyusníy, wasiykipin wiñaypaq tiyakusaq.

Diospa Simin Qelqa: Salmo 23. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

Tayta Dyusmi michiqnillayqa (Salmu 23)

 1. Davidpa Dyusman takisqan
  Dyus Taytalláy, qamllam kanki ñuqallaypa michiqnillayqa, manam imapas pisiwanqañachu.
 2. Sumaqllaña ikllirimuq pastukunapim ñuqallaytaqa samaykachiwanki. Ñuqataqa pusawanki yakukunapa sumaq hawkalla samananmanraqmi.
 3. Qamqariki pasaypaqña kallachkaptiypas ñuqallaytaqa kallpanchaykuwankim. Prumitillawasqaykiman hinaraqmiki allin ñanninta pusakullawanki.
 4. Tutay-tutay wayqupiña purillaspaypas manañamriki manchakuniñachu. Ñuqawanqa kikikiraq kasqaykiraykum manapuniña manchakuniñachu. Qamqariki ñuqallaytam kallpanchawanki waraykiwanpas tawnallaykiwanpas.
 5. Enimigullaykunapa ñawpaqninpipas mikuykunatam churaykapuwanki. Miski-miskillaña asnaq pirfumiwanmi umallaymanpas talliykullawanki. Kupallaytam qamqariki llimparichkaqta sumaqllataña huntaykachillanki.
 6. Ñuqallaypaq allinkuna rurasqaykiqa sapa punchawmi kumpañallawachkan. Ñuqallaypaq kuyapayakuynillaykiqa sapa punchawmi kumpañallawachkan. Tayta Dyusqa ñuqallaytam wiña-wiñaypaq wasillanpiña kawsachikuwanqa.

Chuya Qellqa: Salmo 23. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Dyuslla allin michiq kasqanmanta (Salmu 23)

 1. Dyusman Davidpa takisqan
  Dyus Taytallaymi michiqnillayqa, manam imapas pisillawanqañachu.
 2. Sumaqllaña ikllirimuq pastukunapim ñuqallaytaqa samaykachillawan, yakukunapa hawkalla kasqanmanraqmi ñuqallaytaqa pusakullawan.
 3. Musuq kallpatam quykullawan, sutin hatunchasqa kananpaqmi allin ñanninta pusakullawan.
 4. Manchakuypaq tutayaq wayquntaña purispaypas manam manchakuniñachu qamqa ñuqallaywanmi kallachkanki; waraykiwan tawnaykiwanmi kallpanchaykuwanki.
 5. Enimiguykunapa ñawpaqninpim mikuykunata churaykapuwanki, miskillaña asnaq pirfumiwanmi umallaymanpas talliykuwanki, kupallaytam llimparichinki.
 6. Kuyakuynikiwan llakipayakuynikiqa ñuqallaypa kawsakuyniypim sapa punchaw kachkan, Tayta Dyuspa wasinpiqa wiña-wiñaypaqmi kawsakusaq.

Chuya Qellqa: Salmo 23. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

Tata Dyusqa michiwaqniy (Salmo 23)

 1. Tata Dyusqa michiwaqniy; ni imata pisichiwanchu.
 2. Q'umir pampaspi michiwan, quchasqa misk'i yakusmantaq pusawan.
 3. Payqa almayta kallpachan. Chiqan ñankunata pusawan, sutin jatunchasqa kanampaq.
 4. Ch'in laqha wayq'usta puriyman chaypis, mana ima saqramanta manchachikusaqchu, Qanqa ñuqawan kasqaykirayku. Waraykitawan, tuqnuykitawan rikuspa, wapuchakuni.
 5. Qanqa jatun mikhuyta wakichipuwanki inimigusniypa rikunankuta; sumaq asiytiwan umayta jawiwanki. Wasuyta junt'achinki phullchirinankama.
 6. Chiqamanta tukuy kawsayniypi khuyakuyniyki, allin kaywan ñuqawan kanqa. Chantá Tata Dyuspa wasimpi wiñaypaq tiyakusaq.

Diosmanta Qhelqa: Salmo 23. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Ishkay chunka kimsaniki taki (Salmo 23)

 1. Davidpak taki:
  Sumak Apuka ñuka Michikmi: imapash mana illanichu;
 2. Paymi waylla kiwa sisa panpapi ñukata samachiwan. Kasilla pukyu-yakumanmi ñukata pushawan,
 3. ñuka samayta sinchiyachin. Paypak shutita kuyaymantami Alli ñanta ñukata pushawan,
 4. Amsa-waykukunata yallikushpapash, imatapash mana manchanichu, Kan ñukawan kashkamanta, kanpak tawna, kanpak sunikaspi, ñukata yanapakpi manchay illakmi rini.
 5. Ñuka tsiknikkunapak ñawpakpi, ñukaman jatun mikuyta rurashkanki, mishki-wirawan ñuka umata jawinki ñuka pilchipi jicharikta churashkanki.
 6. Kanpak kuyay, kanpak yanapay ñukawan rinka. Ñuka kawsaypika tukuy punchakunapi pakta kanka. ¡Sumak Pachakamaklla! Kanpak wasipimi wiñay wiñaypak kawsasha.

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Ticraccuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Mandak Dyuska ñukata michikmi (Salmo 23)

 1. David rurashka Salmomi.
  Mandak Dyuska ñukata michikmi, ñukapakka ima mana illankachu.
 2. Llulluklla k'iwakuna tiyankunapimi, ñukataka samachinka. Kasiklla yakukuna tiyan k'uchupimi, ñukataka michinka.
 3. Ñuka almataka sinchiyachinkami. Paypak shutita k'uyashkamantaka, kashkata rurana ñankunapimi ñukataka pushanka.
 4. Kikinka ñukawanmi kanki. Chaymanta wañunalla amsa pukru pampakunata purikushpapish ima llaki japinata mana manchashachu. Kikinpak warawan, kikinpak tawnawanka mana shaykushachu.
 5. Ñukata p'iñakkunapak ñawpakpimi, jatun mikuyta allichishpa tiyachirkanki. Asiytiwanmi ñuka umapi churarkanki. Ñuka kupapipish talliriktami juntachirkanki.
 6. Tukuy ñuka kawsay punllakunapimi, kikin llakishpa kushkaka jawanpi jawanpi ñukataka katiranka. Mandak Dyuspak wasipimi achka watakunata kawsasha.

Dios Rimashca Shimicunami: Salmo 23. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Mandak Dyusmi ñukata michik (Salmo 23)

 1. David rurashka Salmomi.
  Mandak Dyusmi ñukata michik, ñukapaka imapash na illankachu.
 2. Llullulla kiwa pushtukunapimi, ñukataka samachiwanka. Samana yaku manñakunapimi michiwanka.
 3. Ñuka almataka, paymi shinllichiwanka. Paypak shutita kuyaymantami, imatapash kashkatapacha rurana ñampi pushawanka.
 4. Kan ñukawan kakpimi, wañuy japinalla llantu pukru pampata rikushpapash, ima nalitapash na manllasha. Kampak warami, kampak tawna kaspimi, ñukataka shinllichishpa chariwanka.
 5. Ñukata llakichikkunapak ñawpakpimi, ñuka mikuna mezataka allichipanki. Ñuka umapika, asiytita talishpami jawirkanki. Ñuka kupamantaka, juntashpami jicharikun.
 6. Ñuka kawsakuy tukuy punllakunapika, ima alipash, llakishka kanapash katikuwankallami. Mandak Dyuspak wasipimi, ashtaka watakunata kawsasha.

Diospaj Shimi: Salmo 23. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Mandak Dyus alli michik kashkamanta (Salmo 23)

 1. David ruwashka Salmomi.
  Mandak Dyusmi ñukata michik, ñukapakka ima mana illankachu.
 2. Llullu kiwa pampakunapimi ñukataka samachinka. Kasilla tiyakuk yaku kuchupimi michinka.
 3. Paymi ñuka almataka sinchiyachinka. Paypak shuti alli nishka kachunmi alli ñanta ñukataka pushanka.
 4. Kanka ñukawanmi kanki. Chaymanta wañunalla amsa waykuta rikushpapish imata mana manchashachu. Kampak tawnawan, kampak warawan kuydashpami ñukaman fuerzata kunki.
 5. Ñukata piñakkunapak ñawpapimi jatun mikuypi tiyachirkanki. Asiytitapish ñuka umapimi churarkanki. Ñuka kupapipish talliriktami juntachirkanki.
 6. Mandak Dyuslla, tukuy ñuka kawsaypimi llakishpa, kuyashpa charinki. Ñukaka wiñaytami kampak wasipi kawsasha.

Dios Rimashcata Quillcashcami: Salmo 23. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishcapi quillcacatina.

Quechua del Huallaga, Perú - Wallaqa rimay (Tayta Diosninchi isquirbichishan 2010).

Tayta Dyusmi michimaqninchi (Salmo 23)

 1. David iskirbishan alabansa.
  Tayta Diosmi michimaqniy. Chaymi imapis mana pishiymanqachu.
 2. Taqta pampakunachawmi hamachiman. Chuya yaku aywaqmanmi pushaman.
 3. Paymi kallpaata yurichin. Allinllanpami pushaman payta pii-maypis rispitananpaq.
 4. Qam, Tayta Dios yanapaykaamaptiqueqa yanauyaykaq raqrakunapa purirpis manami imapitapis manchakushaachu. Manami imapitapis yarpachakushaachu bastunnikiwan chapaamaanaykipaq kashanta musyaykashpaaqa.
 5. Chikimaqkuna rikapaykaamaptinmi mas alli mikuyta qaramanki. Alli hamachimashpaykimi umaamanpis aseetita wiñapaamanki. Hicha-hichananyaqraami baasoomanpis wiñapaamashkanki.
 6. Kawashaakamaqa imay-yaqpis alli kashpayki kuyaykaamankimi. Qam kaykashaykichawnami para-simri quyaashaapaq.

Unay Testamento. Tayta Diosninchi isquirbichishan. Quechua del Huallaga, Huánuco (Pillcu Quechua), Perú. Sociedad Bíblica Peruana, A.C. Casa de la Biblia, 2010.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna kimsantin hanllalli allin qillqaypim qillqasqa: "Urin Runasimi / Urin Qhichwa simi", "Shukyachishka Kichwa simi" ñisqapi ("standard": 3 vocales/vowels a/i/u, k/q/w, Quechua sureño, Kichwa unificado).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).