Tarpuq runamanta

Lukas (Lucas) 8:4-15 - ancha achka hina t'ikrasqakuna

Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).

Liwru/T'ikraqSuyuK'iti rimayLukaspa qillqasqan iwanhilyu 8:8 b
Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974Quechua (sureño), PerúRunasimi (urin Piruw) Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun.
Homer P. Emerson 1954Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyarinanpaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun.
Chuya Qellqa 1987Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá.
Chuya Qellqa 2012Ayacucho, PerúAyakuchu/Chanka Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun.
Clorinda Matto de Turner 1901Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Pi uyariypaq rinriyuq, uyarichun!
Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) Pichus ninriyuq uyarinanpaq chayqa uyarichun.
Diospa Simin Qelqa 2004Cuzco, PerúQusqu (Qosqo) ¡Uyarinanpaq ninriyuqqa uyarichun!
Wycliffe Mosoq Testamento 2013Este de Apurímac, PerúApurimaq ¡Sichus chiqaptapuni ninriyuq kankichik chayqa, allintayá uyariychik kay nisqaykunata!
Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007Puno, PerúPunu (Qullaw) Hayk'an uyariq ninriyuq uyarichun.
Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Ninriyuq uyarinanpaq kaq, uyarichun.
Dios parlapawanchej 1976Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) ¡Ninriyuq kaqqa sumaqta uyarichun!
Diosmanta Qhelqa 1993Centro/Sur de BoliviaQullasuyu (Buliwya) Pillapis ninriyuqqa uyarichun.
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 1985Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Uyariqkunaqa, intindiychik!
Dios Tatanchispaq Musuq Rimanayninkuna 2006Norte de BoliviaApulu (Buliwya) ¡Pikunachus ninriyuq kankichik chaykunaqa, uyariychis!
Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954Quichua del EcuadorKichwa shimi Uyana rinrinta charik, uyachun.
Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972Quichua del EcuadorKichwa shimi Pi rinrinta uyankapak charishpaka uyachun.
Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997Quichua del EcuadorKichwa shimi Maykan rinrita charikka uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 1989Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Rinrinta charikka kay nishkakunata uyaychik.
Dios Rimashca Shimicunami 2004Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Mayjanpish uyanapak rinrinta charikka, tukuy yuyaywan uyachun.
Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010Chimborazo, EcuadorChimpurasu Kichwa Uyankapak rinrinta charikka, uyaychikari.
Diospaj Shimi 2010Imbabura, EcuadorImpapura Kichwa Uyankapak rinrita charishpaka, allikuta uyaychi.
Dios Rimashcata Quillcashcami 2010Cañar, EcuadorKañari Kichwa Mayjanpish rinkrita charikkunaka, kay ñuka willashkata alli uyaychik.
Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013Salasaca, EcuadorSalasaka Kichwa ¡Mayjinpish rinrinta uyunku charikka uyaychik!
Colegio Don Bosco 1988Napo, EcuadorNapu Kichwa ¡Rinriyuk runa uyachun!
Hermanos Libres del Ecuador 1982Tena, EcuadorTena Kichwa Uyak rinriyuk uyachun.
Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992Oriente, EcuadorKichwa shimi Uyak rinriyuk uyachun.
Diosta rigsingapac 1967Oriente, EcuadorKichwa shimi Rinriyuk uyankak, ñuka nishkata alli intindichun.
Diospa Shimi 1992Pastaza, EcuadorPastasa Kichwa Rinriyuk runakuna kashpaka ñuka rimashkata allita yuyariychik.

Quechua sureño - Runasimipi (Enrique Pélach, Demetrio Molloy 1974)

Diosman Sonqo Warmikuna Taytanchis Jesusta Servispa Compañanku.

 1. Jesús llaqtan-llaqtan purirqa yachachispa Diospa Kayninmanta Evangelionta predicastin.
 2. Puriysirqaku chunka iskayniyuq apostolninkuna; diablokunamanta, onqoykunamantapas Jesuspa sanoyachisqan warmikunapas Payta servispa compañarqaku: María Magdalena sutiwan sutichasqa, paymanta Jesús lloqsichirqa qanchis diablokunata;
 3. Juana, Herodespa mayordomon Cusa sutiyuqpa warmin, Susana, huk warmikunapiwanpas Jesusta atendiqku paykunapa kapuqninkunawan.

Chakra Tarpuqmanta Ejemplota Taytanchis Jesusmi Yachachin

 1. Hinaptinmi rikchanachiykunawan otaq yachachiq ejemplokunata churaspa Jesús yachachirqa paykunata kaynata nispa:
 2. Huk tarpuqmi lloqsirqa muju tarpuq; mujuta wisñiptinmi (tarpuptinmi), wakin muju ñan pataman wichirqa, hinaptin puriqkuna sarutiarqaku, alton pawaq pichinkukunañataq lliuta pallarurqaku.
 3. Wakin mujuñataq rumikuna hawaman wichirqa hinaptinmi toqyaramuptin hina (lloqsiramuptin hina) chakirurqa allpa mana apiy kaptin.
 4. Wakin mujuñataq kichkakichka allpaman wichirqa. Chay kichkakunawan wiñarimuptinku kichkakuna lliuta taparapurqaku.
 5. Wakin mujuñataqmi wichirqa allin allpaman, chaymi wiñamuspan huk mujullamanta pachak-pachakta rururqa," nispa. Kayta willayta tukuruspanmi, Jesús qaparispa nirqa: "Pim uyariq ninriyuq kaqqa uyarichun," nispa.
 6. Discipulonkuna Jesusta tapurqaku chay ejemplowan imata yachachiyta munasqanta.
 7. Jesús paykunata contestarqa: "Qamkunamanqa Tayta Diosmi reqsichisunkichis qapaq Kaynimpa pakasqa secretonkunata; huk-kunam ichaqa yachachiq ejemplokunallawan reqsinqaku, qawachkaspanku mana rikunankupaq, uyarichkaspanku mana entendenankupaq.
 8. Willasqay tarpuqmanta ejemploqa kay ninantam nin: Mujuqa Taytachapa Siminmi.
 9. Ñanpa patanman urmaq mujum kanku Taytachapa Simin uyariqkuna, pero demonio hamuruspan Taytachapa Siminta sonqonkumanta qechurparin, mana iñinankupaq nitaq salvakunankupaqpas.
 10. Rumikunapa hawanman wichikamuq mujum kanku Taytachapa Simin kusikuywan uyarispa chaskiqkuna, pero paykuna mana sapiyuqchu kanku. Creinku huk ratullapaq, hinaptin imapas sasa punchawkuna chayaramuptin qollopunku.
 11. Kichka-kichkaman wichikuq mujum kanku Taytachapa Siminta uyarispanku ñawpaq kawsayninkuta mana kachariqkuna; chayna kay mundo afanakuykuna, qollqe maskaykuna, kay vida kusikuykuna, (Diospa Siminta) sonqonkupi wañuchinku; chaykuna maskaywan mana allin ruruyta atinchu (mana imatapas ruruchkaspa).
 12. Allin allpaman wichikuq mujutaqmi kanku Taytachapa Simin ancha kuyakuq sonqowan uyariqkuna; paykuna Diospa Siminta allinta uyarispa, sonqonkupi takiachinku tukuy kawsayninkupi, sumaq rurukunata ruruchispanku," (Diosta servispanku wiñay wiñaypaq).

Santos Evangelios y Hechos de los Apóstoles: Primera versión católica en quechua y castellano. Editorial Andina, Lima 1974. 494 pp. Uyaychaqkuna: Enrique Pélach y Feliu, Demetrio Molloy MacDermott. Taytanchis Jesucristopa Santo Evangelion San Lucaspa Qellqasqan: Diospa Rimaynin (Palabran) Runaman Tukurqa, p. 301.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Homer Emerson 1954).

Hisus sirbiq warmikuna

 1. Kaypa qipallanmanmi Hisus purirqa llaqtankunanta, llaqtachankunantawan, Dyuspa rriynunmanta ibangilyuta yachachispa, willastin; paywantaqmi rirqaku chunka iskayniyuqnintin,
 2. mana allin ispiritumanta, unquykunamantawan sanuyachisqa kaq warmikunapas. Kaykunam karqa: qanchis saqramanta librasqa, Magalinawan sutichasqa Marya:
 3. Irudispa mayurdumun Chusapa warmin Hwana; Susana, chaymanta huk achkaq kapuqninkunamanta sirbiq warmikunapiwan.

Tarpuymanta

 1. Nana-nanaq runakunaman huñunakurqa, wakin llaqtakunamanta Hisusman hamuqkunapiwan, chaymi pay rimarirqa huk rikchanachiywan:
 2. Huk tarpukuqmi lluqsirqa muhun tarpuq; tarpuptinñataqmi, ñanman wakin wichiptin, sarurqarirqaku, hinaptinmi syilupi pisqukuna pallarurqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa; wiñarimuspanñataqmi, mana uqupi kasqanrayku, chakirurqa.
 4. Wakinmi kichkakuna ukuman wichirqa; hinaptinmi kichkakuna paywan kuska wiñarimuspan, hiqiparachirqa.
 5. Wakinñataqmi sumaq allpaman wichirqa; wiñariykuspantaqmi chullallamanta pachakta rururqa. Kaykunata nispanmi qaparirqa: Uyarinampaq rinriyuq kaqqa uyarikuchun, nispa.
 6. Hinaptinmi disipulunkuna imam kay rikchanachiy kasqanta tapuptinku,
 7. pay nirqa: Qamkunamanmi qusqa Dyuspa rriynunmanta pakasqakuna riqsiy, hukkunamanñataqmi rikchanachiykunallapi, rikuchkaspan mana rikunankupaq, uyarichkaspantaq mana yachanankupaq.
 8. Chay rikchanachiyqa kaymi: Muhum Dyuspa simin.
 9. Ñampi kaqkunaqa simi uyariykuqkunam, ichaqa supay hamuruspanmi sunqunkunamanta simita qichurun, salbasqa kayninkupaq mana iñinankurayku.
 10. Ranrapi kaqkunaqa simita uyariykuspa kusikuywan chaskiqkunam, ichaqa mana sapichakusqanraykum, huk tyimpulla iñispan, pruybasqa kaypiñataq kutirunku.
 11. Kichkakunapa ukunman wichiqqa uyariykuruspa ñannin riqkunam, ichaqa kaypi kawsaypa afanakuyninkunawan, quri qullqinkunawan, kusichikuyninkunawan hiqipasqa kaspankum, manaña ruruta qispirichinkuchu.
 12. Sumaq allpapi kaqmi ichaqa uyarisqan simi chiqap allin sunquwan waqaychaqkuna, hinaspa pasyinsyawan ruruq.

Lukaspa qillqasqan Ibangilyu. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1954. 138 pp. Uyaychaqnin: Homer P. Emerson.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 1987).

 1. Jesusmi discipulonkunapiwan llaqtakunapi chaynataq llaqtachakunapipas Diospa munaychakunanmanta willakustin purirqa.
 2. Demoniokunamanta hinaspa onqoykunamantawan sanoyachisqan warmikunapas paywantaqmi rirqa. Paykunamantam karqa qanchis demoniokunamanta sanoyachisqan Magdala llaqtayoq Maria,
 3. Herodespa mayordomon Chuzapa warmin Juana hinaspa Susana, paywantaqmi rirqa achkallaña sapaq warmikunapas. Paykunam Jesustawan discipulonkunata kapuqninkuwan yanaparqaku.
 4. Llaqtakunamanta achkallaña runakuna Jesuspa kasqanman huñunakuruptinmi rikchanachispan nirqa:
 5. —Huk runam rirqa tarpukuq. Muhu maqchisqan ñanman wichiqkunatam sarutyarurqaku, chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa.
 6. As allpayoq rumiman wichiqñataqmi wiñaruspanpas chaki allpapi kaspan chakirurqa.
 7. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka-kichka ukuman chaymi kichkakunawan kuska wiñamurqa, chayraykum eqoyarurqa. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa
 8. allin allpaman chaymi wiñamuspan sapa muhumanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: —Uyariwaqniykunaqa kasukuychikyá —nispa.
 9. Discipulonkunam tapurqaku rikchanachisqanpa imam ninanmanta
 10. chaymi Jesusñataq nirqa: —Qamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikkunata yachachikichik. Wakin runakunatam ichaqa rimapayani rikchanachiykunallawan chaynapi qawakuspapas mana rikukunankupaq, uyarispapas mana entiendenankupaq —nispa.
 11. —Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Diospa palabranmi.
 12. Ñanman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabran uyariq runakunaman. Paykunapa sonqonmantam diablo horqorun uyarisqankuta chaynapi mana creenankupaq hinaspa mana salvakunankupaq.
 13. As allpayoq rumiman wichiq muhuñataqmi rikchakun Diospa palabranta kusisqallaña uyarispa chaskiqkunamam, paykunaqa chay rumi hawanpi wiñaq muhu hinam mana ancha sapiyoq kachkanku. Pisi tiempollapaq creeruspankum sasachakuy punchawkuna chayaramuptinqa urmarunku.
 14. Kichkakunapa kasqanman wichiq muhuñataqmi rikchakun uyariylla-uyariqkunaman, paykunaqa pasakuspankum qeqeparunku tukuy ima afanakusqankupi, qori-qollqenkupi hinaspa kay pachapi kaq kusikuykunapi, chaynapim paykunaqa mana ruruyoq planta hina kanku.
 15. Allin allpaman wichiq muhuñataqmi rikchakun, cheqap sonqowan Diospa palabranta uyarispa mana qonqaq runakunaman, paykunaqa allimanta sumaq ruruq planta hinam kanku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1987. T'ikraqninkuna: Homer Emerson, Rafael Yupanqui, Simon Izarra, Rómulo Sauñe Quicaña, Saturnino Gavilán, Fernando Quicaña. Bible.is ñisqapi ñawinchay, Romulop rimasqantapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Ayacucho, Perú - Ayakuchu / Chanka (Chuya Qillqa 2012).

Jesuspa yanapaqnin warmikunamanta

 1. Chaykunapa qepantam, Jesusqa achka llaqtakunapi hinaspa taksa llaqtakunapipas Diospa munaychakuyninmanta allin noticiata willakustin purirqa. Chunka iskayniyuq discipulonkunapas paywanmi rirqaku.
 2. Rirqakutaqmi demoniopa huntasqanmanta chaynataq tukuy rikchaq onqoykunamanta sanoyachisqan warmikunapas. Paykunamantam karqa Magdala llaqtayuq María, paymantam qanchis demoniokunata qarqorurqa;
 3. Herodespa mayordomon Chuzapa warmin Juana hinaspa Susana; chaynallataq kapuqninkuwan yanapaqnin warmikunapas.

Tarpuqwan rikchanachiymanta

 1. Sapa llaqtakunamantam Jesusta qawaykunankupaq achkallaña runakuna huñunakaramurqaku, chaymi kay rikchanachiyta yachachirqa:
 2. Huk runam tarpukuq lloqsirqa. Muhuta maqcheptinmi ñanman wakin wichiykuptin sarutyarurqaku, chaymi urpikuna mikururqa.
 3. Wakinmi ranraman wichirqa, chaymi wiñaruspan mana yaku kasqanrayku chaylla chakirurqa.
 4. Wakinmi kichka-kichka ukuman wichirqa, chaymi kichkakunawan kuska wiñaramuptin kichkakuna eqoyarachirqa.
 5. Wakinñataqmi allin allpaman wichirqa, chaymi wiñaruspan huk muhullamanta pachakta rururqa. Chaynata nispanmi qapariq hina nirqa: “Haykam uyarikuqkunaqa, uyarichun”, nispa.
 6. Discipulonkunam tapurqaku chay rikchanachiypa imam ninan kasqanmanta,
 7. chaymi Jesusñataq nirqa: Qamkunamanqa Diosmi munaychakuyninpi pakasqa kaqkunata yachachisunkichik. Wakin runakunatam ichaqa rikchanachiykunawan yachachini, chaynapi qawakuchkaspapas mana rikunankupaq, uyarichkaspapas mana entiendenankupaq.
 8. Rikchanachisqaypa imam ninanqa kaymi: Muhuqa Diospa palabranmi.
 9. Ñanman wichiq muhum rikchakun Diospa palabranta uyariq runakunaman, ichaqa diablom hamuruspan sonqonkumanta hurqorun, chaynapi mana creenankupaq hinaspa mana salvakunankupaq.
 10. Ranraman wichiqñataqmi Diospa palabranta uyariykuspa kusikuyllawanña chaskiqkuna, ichaqa manam sapichakunkuchu. Paykunaqa pisi tiempollapaqmi iñinku, chaynapim sasachakuykuna hamuruptin chaylla kutikunku.
 11. Kichkakunaman wichiqñataqmi haykam uyariqkuna, paykunaqa allimantam kay pachapi afanakuykunawan, qori-qollqe maskaywan hinaspa aycha kusichiykunawan pamparachikunku, chaynapim mana rurunkuchu.
 12. Allin allpaman wichiqkunam ichaqa, Diospa palabranta uyariykuspa cheqap sonqowan chaskikuq runakuna, paykunaqa allinta takyaspankum achkanpi rurunku.

Chuya Qellqa: Jesucristomanta Lucaspa Qellqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2012. Youversion.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Clorinda Matto de Turner 1901).

 1. Ina carkan caymanta sespalla, pay purirkan llapa llactacuna llapa aillucunapi sermucuspa unanchacuspa Pachacamacpa anacpachan allin willacuycunata; payhuantac chuncaiscayniyoccuna rirkan,
 2. paycunahuantac chay warmicuna paypa ampisccan laycca espiritumanta, onccoycunamanta, chayhuan Maria, Magdalena sutiyoc pimantan ckanchis sacracuna llocsircan chay;
 3. paycunahuantac Juana, Herodespa mayordomon Chuza neskac warmin, Susana askahuan; picunan cacnincumanta ccorkancu.
 4. Ina aska runacuna tantacuspa llapa llactacunamanta payman amuccuna, paycunata pay rimarkan parabolapi ñispa:
 5. Llocsirkanmi tarpucuc mujun tarpuc; tarpuctintac, waquin mujo ñan pataman urmarccan, chaypitac saruska, pesccocunatac micupurkancu,
 6. waquintac urmarccan ccacca pataman; phutinpitac, mana hoccota tarispa chaquipurkan;
 7. waquintac urmarkan quisca ucuman; quiscatac cuscamanta paccarispa naqquecherkan,
 8. waquintac allin allpapi urmarkan wiñaspatac phuturkan pachacta uc raycu. Caycunata nispatac caparerkan: ¡Pi uyariypac rinriyoc, uyarichun!
 9. Yachachisccancuna tapurcan maiqquentac cay parabolac yachachiyñin.
 10. Paytac nerkan: Cancunamanmi ccoscca Pachacamacpa anacpachan yachaicunata recsiy; waquincunatatac parabolapi rimani, cahuaspa mana ricunancupac, uyarispa mana unanchanancupac.
 11. Cay yari parabolacca: Mujoyá, Pachacamacpa simin,
 12. ñan patapi cac, saccay uyariccuna, ña supay amuspa soncconmanta simita chincarichin, mana iñispa qquespinancupac.
 13. Caccapatapi caccunan cancu saccay cusicuyhuan simi uyaric ñas mana saphiyoc cactin, chicalla iñispa wateccapi aiquericuncu iñiscanmanta,
 14. quisca ucuman urmactacmy saccay cancu, uyarispa ñañninta puriric, ña causaypa ccochucuyninhuan, ccapac cayhuan muchuchin mana poccoipi phutunta,
 15. sacay allin allpapy urmactacmy cancu llimpic, allin sonccohuan simita uyarispa huaccaychanco phutuntatac ccasilla apan.
 16. Manan pipas Kanchayta apichicuspa pacacunchu urpuhuan nitac cahuitu siquipi churanchu; ñas qquihuar ahuapis raurachin yaicoccuna ricunancupac,
 17. manas imapas pacaska canchu mana riccuriyniyoc; manas imapas pacapi kac pacasccallacho, ñas recsisccan cancca, llapaman ricuchiscca.
 18. Ccahuaricuychisyá imainatan uyarinquichis chaita, ñas, capucniyocmansi coska canka; mana cacniyotac, sacay paypaman richactapas quechusca canka.

Apunchis Jesucristoc Evangelion San Lucaspa qquelkascan, Pananchis Clorinda Matto de Turnerpa castellanomanta runa simiman thicraskan. Sociedad Bíblica Americana (American Bible Society), Buenos Aires 1901.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo Runasimipi (Apunchis Jesukristoq Mosoq Rimanakuynin 1947)

 1. Kay jinataq karqan chay qhepata, payqa llaqta llaqtantinta pureq, Diospa qhapaqsuyunmanta allinwillaykunata yachachispa willaspataq, chay chunkaiskaynintintaq paywan,
 2. Wakin warmikunapiwan pikuna supaychasqa kayninkumanta onqoykunamantawan alliyachisqaña kasqanku: Magdalena sutichasqa Maria, pimanta qanchis supaykuna lloqsisqaku,
 3. Herodespa kuraj kamachin Chusaq warmin Juanapiwan, Susanapiwan, waj ashkha warmikunapiwan, pikuna payta jaywakuq kanku kaqninkumanta.
 4. Ashkha runakuna huñukuqtinkutaq sapa llaqtapi kaqkunataq payman jamuqtinku, juj rijch'aysimita paykunaman nirqan:
 5. Juj tarpuq runa, mujutatarpuq lloqsirqan; tarpushaqtintaq, ñan pataman wakin urmarqan, sarusqataq karqan; pisqokunataq pallakapurqanku.
 6. Wakin taq rumi patapi urmarqan; lloqsimuspataq ch'akipurqan, mana joq'o kasqanrayku.
 7. Wakintaq kishka kishkapi urmarqan; kishkakunataq kushkamanta lloqsimuspa, p'ampaspa sipipurqan.
 8. Wakintaq allin jallp'api urmarqan, lloqsimuspataq jujmanta pachajman mirarqan. Kay imakunata nispataq qaparirqan: Pichus ninriyoq uyarinampaq chayqa uyarichun, nispa.
 9. Yachachisqankunataq tapurqanku payta imachus kay rijch'aysimi kasqanta.
 10. Paytaq nirqan: Qankunamanmi qosqa Diospa qhapaqsuyunmanta pakasqa yachaykunata reqsinaykichisqa; jujkunamantaq rijch'aysimipi, qhawaspa mana rikunankupaq, uyarispataq mana unanchanankupaq.
 11. Kaymi ari chay rijch'aysimiqa: Mujuqa Diospa siminmi.
 12. Ñan patapi kaqkunataq kaykunaqa uyareqkuna kanku; chaypachataq supay jamuspa simita sonqonkumanta qechun, ama qespikunankupaq iñispa.
 13. Rumi patapi kaqkunataq, kaykunaqa uyarispa, kusiywan simita jap'ikunku; yallinraq kaykunaqa mana saphichasqachu kanku: juj p'unchay iñinku, wateqay p'unchaypitaq ayqepunku.
 14. Kishka kishkapi urmarqan chaytaq, kaykunaqa uyarirqanku; ripuspataq, kay kausaypa yuyaymanayninwan, qhapaqkayninwan, q'ochukuyninwantaq sipisqa kanku, manataq rurunkuchu.
 15. Yallinraq allin jallp'api kajqa, kaykunan allin cheqa sonqowan uyarispa simita jap'ikunku, muchukuq-sonqo-kaywan rurunkutaq.
 16. Manan pipas k'anchayta jap'ichispa mankawan p'ujtiykunchu, manataq puñunapataq urampi churaykunchu; yallinraq k'anchanapatapin churan, jaykuqkuna k'anchayta ríkunankupaq.
 17. Imarayku manan imapas pakasqaqa kanchu, mana rikuchisqa kananqa; manataq ima upallasqapas, mana yachakunanqa, k'anchaymantaq rikhurimunan.
 18. Qhawaychis ari imaynatan uyarinkichis; imarayku mayqempas kapuqniyoqmanqa, qosqa kanqa; mana kapuqniyoqmantari, kapuqninman rijch'akuqpas qechusqa kanqa.

Apunchis Jesukristoq mosoq rimanakuynin. El Nuevo Testamento en quechua (Cuzco) con el Nuevo Testamento en español según la antigua versión de Cipriano de Valera rev. con arreglo al original griego. Uyaychaq: Len Herniman. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), 1947. 620 pp. Lucasman jina ajllasqa Allinwillaykuna, 1 raki.

Quechua de Cuzco, Perú - Qusqu / Qosqo (Diospa Simin Qelqa 2004).

 1. Chay qhepatataq Jesusqa purirqan llapa llaqtakunata huch'uy llaqtakunatawan, Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa, paywantaq chunka iskayniyoq yachachisqankunapas rirqanku.
 2. Rillarqankutaqmi mana allin espiritukunamanta onqoykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas, paykunan karqan Magdalá llaqtayoq María (paymantan qanchis supaykunata qarqorqan),
 3. Susana, Herodespa mayordomon Chuzaq warmin Juanapiwan. Hinallataq rirqanku askha warmikunapas, paykunan kaqninkuwan Jesusta yachachisqankunatawan yanapaspa servirqanku.
 4. Hinantin llaqtakunamanta hamuspa askhallaña runakuna Jesusman huñukamuqtinmi rikch'anachiy simipi paykunata Jesusqa yachachirqan:
 5. –Huk runan chakrata rirqan muhu t'akaq. T'akashaqtinmi wakin muhuqa ñan pataman chayarqan, hinan puriqkuna sarurqanku, phalaq animalkunataq pallarqapurqan.
 6. Wakin muhutaq rumi-rumiman chayarqan, wiñarimuspataq ch'akipurqan ch'akipi kasqanrayku.
 7. Wakin muhutaq khiska-khiskaman chayarqan, hinan khiskakunaqa chaywan kuska wiñamuspa p'amparqapurqan.
 8. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa wiñamurqan, hinaspa huklla pachakta rururqan, nispa. Chaykunata yachachispataq kunkayoqta nirqan: –¡Uyarinanpaq ninriyoqqa uyarichun! nispa.
 9. Chaymi yachachisqankunaqa Jesusta tapurqanku: –¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy simi? nispa.
 10. Hinan payqa nirqan: –Qankunamanmi Diospa qhapaqsuyun pakasqa yachaykunata sut'ita reqsichiykichis, wak runakunamantaq ichaqa rikch'anachiy simikunapi yachachini, qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspapas mana entiendenankupaq, nispa.
 11. Kaymi chay rikch'anachiy simiq sut'inchayninqa: Muhuqa Diospa siminmi.
 12. Ñan pataman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, saqrataq hamuspa sonqonkumanta simita aparqon, mana iñinankupaq, hinaspa mana qespichisqa kanankupaq.
 13. Rumi-rumiman chayaqkunaqa Diospa siminta uyarispa kusikuywan chaskiqkunan kanku, ichaqa kaykunaqa manan saphichasqachu kanku, chaymi pisi p'unchaykunallapaq iñinku, wateqay p'unchaykunapitaq t'aqarikapunku.
 14. Khiska-khiskaman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, ichaqa, kay kawsaypi afanakuywan, qhapaq kaykunawan, mana allinpi kusikuykunawan atipachikuqtinku rurusqanku mana poqonchu.
 15. Allin hallp'aman chayaqkunataqmi uyarispa cheqaq allin sonqowan Diospa siminta waqaychaqkuna kanku, hinaspa pacienciawan rurunku, nispa.

Diospa Simin Qelqa: Jesucristomanta Allin Willakuykunata Lucaspa Qelqasqan. Sociedad bíblica peruana, 2004. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quechua del Este de Apurímac - Apurimaq runasimi (Wycliffe, Mosoq Testamento 2013).

 1. Chaymantañataqmi Jesusqa chunka ishkayniyoq akllasqan discipulonkunapiwan riran ashka llaqtakunaman, hinallataq taksa llaqtachakunamanwan ima. Chaykunapin Jesusqa Diospa gobiernanan sumaq glorianmanta willakuran.
 2. Jesuswanqa rillarankutaqmi warmikunapas. Chay warmikunamantan, Jesusqa wakinmanta demoniokunata qarqoran, wakin warmikunatataqmi onqoyninkumanta sanoyachiran. Chay warmikunamanta hukninmi karan: María; paytan suticharanku Magdalenawan, Magdala llaqtamanta kasqanrayku. Paymantan Jesusqa qanchis demoniokunata qarqoran.
 3. Wakintaqmi karanku: Susana, Juana, hinallataq ashka warmikunapas. Juanaqa karan Chuza sutiyoq runapa warminmi; chay Chuza runaqa karan rey Herodes Antipaspa kamachin ruwaq mayordomo runan. Chay warmikunan Jesusta hinallataq discipulonkunatapas yanaparanku tukuy kaqninkuwan.
 4. Sapankama llaqtakunamantan ashka runakuna Jesuspa kasqanman huñunakamuranku. Hinaqtinmi Jesusqa paykunaman huk willakuyta willaran:
 5. —Huk runan chakranman trigo t'akaq riran. Chaypi t'akashaqtinmi wakin trigoqa ñanman urmaran. Hinaqtinmi chay ñanninta puriq runakunaqa sarutamuranku; hinallataq pichinkukunapas pallakuranku.
 6. Wakin trigoñataqmi ranra-ranraman urmaran. Chaylla wiñaramuspantaqmi chay trigoqa mana allpa kasqanrayku ch'akipuran.
 7. Wakin trigoñataqmi kishka-kishka ukhukunaman urmaran. Chaymi chay kishkakuna trigomanta masta wiñaspa taparuqtin, chay trigoqa q'elloyaspa ch'akipuran.
 8. Wakin trigoñataqmi ichaqa, allin wanu allpaman urmaran. Chaymi chay trigoqa sumaqta wiñamuran; hinaspan sapankama mukhuqa pachaqta rururan, nispa. Chayta willaspanmi Jesusqa altomanta rimarispa niran: —¡Sichus cheqaqtapuni ninriyoq kankichis chayqa, allintayá uyariychis kay nisqaykunata! nispa.
 9. Jesús kaykunata willaqtinmi discipulonkunaqa tapuranku: —¿Ima ninantataq nin kay willakusqaykirí? nispanku.
 10. Chaymi Jesusqa contestaran khaynata: —Qankunallamanmi yachachishaykichis Diospa sumaq gobiernananmantaqa. Chaykunaqa pakasqa hinan karan. Chaymi mana ni pipas entiendeytaqa atirankuchu (noqapi mana creesqankurayku). Chayraykun noqapi mana creey munaq runakunamanqa yachachini ejemplokunallawan, saynapi rikushaspankupas mana rikunankupaq, hinallataq uyarishaspankupas mana entiendenankupaq, nispa.
 11. Jesusmi discipulonkunaman yachachiran trigo t'akaq runamanta khaynata: —Trigo mukhuqa Diospa palabranmi.
 12. Ñanman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay ñanpi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta uyariq rumi sonqo runakunaman. Ichaqa diablo hamuspanñataqmi Diospa palabran uyarisqankuta qonqachin, saynapi Diospi mana creenankupaq, hinallataq mana salvasqa kanankupaq ima.
 13. Ranra-ranraman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay ranra-ranra ukhupi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta kusikuywan chashkikuq runakunaman. Paykunan mana allinta entiendespanku pisi tiempollapaq Diospi creenku; hinaspa sasachakuy p'unchawkuna hamuqtintaq Diosmanta karunchakunku.
 14. Kishka-kishkaman urmaq mukhuqa Diospa palabranmi. Chay kishka-kishka ukhupi allpañataqmi rikch'akun Diospa palabranta uyariq runakunaman. Paykunaqa Diospa palabrata uyarishaspankupas manan kasukunkuchu. Aswanmi afanasqallaña qolqe mashkaypi purinku. Saynallataqmi kay pachapipas kusikuykunallapi kawsanku. Saynata kawsaspankun chay runakunaqa mana wiñaq kanku, nitaq rurunkupashchu.
 15. Mukhuq urmasqan allin allpaqa Diospa palabranta allinta uyariq runakunan kanku. Paykunan ichaqa Diospa palabranta chashkikunku tukuy sonqonkuwan. Kasukuspankutaqmi huchamanpas mana urmaspanku kusikuy sonqonkuwan Diosta qatikunku. Hinaspan paykunaqa allin trigo hina sumaqta rurunkupas, nispa.

Mosoq Testamento: Lucaspa escribisqan. Wycliffe, Liga Bíblica 2013. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Puno - Punu runasimi (Hilario Huanca, Hermann Wendling 2007).

Jesusta serviq warmikuna

 1. Chay qhepamanta Jesusqa purirqan hina huch'uy hina hatun llaqtakunata, Diospaq kamachiyninta reqsichispa hinallataq allin willakuyta willaspa; paywantaq rirqanku chunka ishkayniyoq yachaqaqninkuna.
 2. Hinallataq wakin warmikuna, pikunatachus hampirqan mana allin espiritukunamanta hinallataq onqoykunamanta: Magdalena sutichasqa Maria, pimantachus lloqsirqan qanchis saqrakuna;
 3. Herodespaq mayordomon Cuzaq warmin Juana, Susana hinallataq wak ashkha warmikuna, pikunachus servirqanku paykunata kaqninkunawan.

Muhu t'akaqmanta rikch'anachiy

 1. Ashkha runakuna kasharqanku huñusqa, sapanka llaqtakunamanta payman hamuqkuna, hina paykunata rimarqan huk rikch'anachiyta nispa:
 2. “Huk t'akaq lloqsirqan muhunta t'akaq; t'akashaqtintaq huk muhu halaykurqan ñan pataman hinataq sarukapurqan chaymantataq hanaqpachamanta pesqokuna hamuspa mikhupurqanku.
 3. Huk kaqtaq halaykurqan rumi rumi pataman, hinataq phuturimushaspa ch'akipurqan mana unuyoq kaspa.
 4. Huk kaqtaq halaykurqan khiskakuna ukhuman hinataq muhuwan kushka phuturimushaq khiskakuna p'amparqapurqan.
 5. Huk kaqtaq halaykurqan allin hallp'aman, hinataq wiñarispa allinta urirqan, hukllamanta pachaqta”. Chayta nispa qaparirqan: “Hayk'an uyariq ninriyoq uyarichun”.
 6. Chaymi yachaqaqninkunaqa Jesusta tapurqanku: “¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy?”
 7. Hinan payqa nirqan: “Qankunallamanmi qosunkichis atiyta reqsinaykichispaq Diospaq pakapi kaq kamachiyninta ichaqa wak runakunaqa reqsinqaku rikch'anachiy simillapi, hina qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspa mana hap'iqanankupaq.
 8. Kaytan nin chay rikch'anachiy: Muhuqa Diospaq siminmi.
 9. Ñan pataman halaykuq muhu hinaqa kanku uyariq runakuna, ichaqa saqra hamuspa qechurqapun sonqonkumanta rimayta hina manaña iñinankupaq hinallataq manaña qespichikunankupaq.
 10. Rumi rumiman halaykuq muhu hinaqa kanku rimayta uyarispa kusisqa chaskikuq runakuna, ichaqa mana saphin kaqtin iñinku huk ratulla, wateqay chayamuqtintaq saqerparipunku.
 11. Khiskaman halaykuq muhu hina kanku rimayta uyariq runakuna, ichaqa llakipakuywan, qhapaq kawsaykunawan hinallataq yanqa kusikuykunawan atipachikapunku hina mana rurupunkuchu.
 12. Allin hallp'aman halaykuq muhu hina kanku Diospaq rimayninta tukuy sonqo uyariq runakuna hinallataq siminta waqaychaspa rurunku mana thanispa.

Lucaspaq Qelqasqan Evangelio. Griego simimanta runa simiman t'ikrasqa Puno hap'iypi tiyaq runamasikunapaq. T'ikraqninkuna: Hilario Huanca Mamani ss.cc., Hermann Wendling ss.cc., 2007, ad experimentum. Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina 1951)

 1. Jesustaj Santo Espirituwan junt'a Jordán mayumanta cutipurka, Espiritutaj payta ch'in pampaman pusarka.
 2. Tawa chunca p'unchayta Supay payta tentarka. Manataj ni imatapis miqhurkachu chay p'unchaycunapi. Yarkachicurkataj chay p'unchaycuna khepata.
 3. Chaypacha Supayka nerka payta: Sichus Diospa Churin canqui chayka, niy cay rumita t'antaman tucunanta.
 4. Jesustaj payman cutichispa nerka: Escribiskamin: Mana t'antallawanchu runaka causanka, antes tucuy Diospa palabrasninwan causanka.
 5. Supaytaj alto orkoman payta pusarka, uj ratopitaj mundoj tucuy gobiernosninta ricucherka.
 6. Supayrí nerkataj: Kanmanmin koskayqui tucuy cay atiyta chaycunaj gloriantawan, imaraycuchus ñokamanmin kowaska carka, pimantajchus munani chayman koni.
 7. Ñokaj ñaupakeypichus adoranqui chayka, tucuynin kanpata canka.
 8. Jesustaj cutichispa payta nerka: Anchhuriy ñokamanta, Satanás, imaraycuchus escribiskamin: Señor Diosniyquita adoranqui, pay sapallantataj sirvinquipis.
 9. Supaytaj payta Jerusalemman pusarka, yupaychana-wasi torre patapi payta sayachispataj nerka: Sichus Diospa churin canqui chayka, wijch'uycucuy caymanta uraman.
 10. Imaraycuchus escribiskamin: Camachenka angelesninta cuidasunancuta.
 11. Maquincupi jap'isunkancu, Ama chaquiyquita rumipi tacacunayquipaj.
 12. Jesustaj cutichispa payta nerka: Niskamin: Ama Señor Diosniyquitaka tentanquichu.
 13. Supaytaj tentayta tucuspaña paymanta ripurka uj tiempopaj.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

 1. Jesustaj Santo Espirituwan junt'a Jordán mayumanta kutipurqa, Espiritutaj payta ch'in pampaman pusarqa.
 2. Tawa chunka p'unchayta Supay payta tentarqa. Manataj ni imatapis mikhurqachu chay p'unchaykunapi. Yarqachikurqataj chay p'unchaykuna qhepata.
 3. Chaypacha Supayqa nerqa payta: Sichus Diospa Churin kanki chayqa, niy kay rumita t'antaman tukunanta.
 4. Jesustaj payman kutichispa nerqa: Eskribisqamin: Mana t'antallawanchu runaqa kausanqa, antes tukuy Diospa palabrasninwan kausanqa.
 5. Supaytaj alto orqoman payta pusarqa, uj ratopitaj mundoj tukuy gobiernosninta rikucherqa.
 6. Supayrí nerqataj: Qanmanmin qosqayki tukuy kay atiyta chaykunaj gloriantawan, imaraykuchus ñoqamanmin qowasqa karqa, pimantajchus munani chayman qoni.
 7. Ñoqaj ñaupaqeypichus adoranki chayqa, tukuynin qanpata kanqa.
 8. Jesustaj kutichispa payta nerqa: Anchhuriy ñoqamanta, Satanás, imaraykuchus eskribisqamin: Señor Diosniykita adoranki, pay sapallantataj sirvinkipis.
 9. Supaytaj payta Jerusalemman pusarqa, yupaychana-wasi torre patapi payta sayachispataj nerqa: Sichus Diospa churin kanki chayqa, wijch'uykukuy kaymanta uraman.
 10. Imaraykuchus eskribisqamin: Kamachenqa angelesninta kuidasunankuta.
 11. Makinkupi jap'isunqanku, Ama chakiykita rumipi takakunaykipaj.
 12. Jesustaj kutichispa payta nerqa: Nisqamin: Ama Señor Diosniykitaqa tentankichu.
 13. Supaytaj tentayta tukuspaña paymanta ripurqa uj tiempopaj.

Sumaj noticias Lucaspa escribiskanman jina. Sociedades bíblicas unidas (United Bible Societies), Oruro 1951. Uyaychaq: Roger H. Brown, 105 pp.

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Dios parlapawanchej 1976).

Warmis Jesusta yanapancu

 1. Chanta Jesuska purej llajtamanta llajta, ranchomanta rancho. Purerka sumaj willanasta willaraspa: “Dios caypiña munacuywan camachinanpaj”, nispa. Chay chunca iscayniyoj cachasnintaj paywan purerkancu.
 2. Waquin warmistaj paycunawan rerkancu yanapanancupaj. Cay warmista onkoynincumanta Jesús unayña thañicherka. Waquinmanta supaycunata kharkorka. Ujpis Magdala llajtayoj María carka. Paymanta Jesús kanchis sajra supaycunata kharkoska.
 3. Ujtaj Juana carka, Chuza sutiyojpa warmin. Chuzaka Herodespa uj khawapojnin carka. Chay warmismanta ujnintaj Susana carka. Waj ashqha warmispiwan Jesusta yachacojcunantawan yanapaspa churaporkancu capuynincumanta.

Uj quiquinchana tarpojmanta

 1. Runas ashqha llajtasmanta Jesusman jamorkancu. Ashqha runas tantacojtincutaj Jesús cayjinata quiquincharka:
 2. —Uj runa mujuta t'acaj llojserka. T'acashajtin waquin mujoka ñan pataman urmarka. Chay muju saruska carka. P'iskostaj pallacaporkancu.
 3. Waquin mujutaj pisi jallp'ayoj rumi pataman urmarka. Llojsispataj ch'aquicaporka mana jok'o caskanraycu.
 4. Waquin mujoka qhishcas chaupiman urmarka. Cusca llojsimuspa qhishcaska trigota sipiycaporka.
 5. Waquin mujutaj sumaj jallp'aman urmarka. Chay mujuri wachaspa sapa ujmanta pachajman pokorka, —nispa. Chayta niytawan Jesús sinch'ita nerka: —¡Ningriyoj cajka sumajta uyarichun! —nispa. Yachacojcunan cay quiquinchanamanta tapuncu
 6. Jesuspa yachacojcunan payta taporkancu: —¿Ima ninayantaj cay quiquinchanarí?
 7. Jesustaj nerka: —Imaynatachus Dios runasta camachin, chay yachachinaska pacaska carka. Cunanrí kancunallaman Dios chay imasta sut'inchashasunquichej. Waj runasmantaj quiquinchanaswan yachachiska cashan. Chayraycu ricuncu manataj ricuskancuta entiendencuchu. Uyarincu manataj uyariskancuta reparancuchu.
 8. Chay quiquinchana cayta ninayan: Mujoka Diospa niskanmin.
 9. Waquin mujus ñan kayllaman urmarkancu. Ajinallatataj runas Diospa niskanta uyarincu. Chay quiquinpachataj supay Satanás jamuspa Diospa niskanta sonkoncumanta orkhopun. Manataj sakenchu runas Diospa niskanta jap'icunancuta cachariskas canancupaj.
 10. Waquin mujustaj pisi jallp'ayoj rumi pataman urmarkancu. Ajinallatataj waquinpis Diospa niskanta uyarispa cusiywan creellancu. Sonkoncumanrí mana sumajta yaycunchu. Pisi saphiyojjina cancu. Chayraycu pisi ratullapaj Diospa niskanta jap'icuncu. Llaquiycuna jamojtinrí chay runas sumaj ñanmanta pantapuncu.
 11. Waquin mujustaj qhishca chaupiman urmarkancu. Ajinallatataj waquinpis Diospa niskanta uyarincu. Chay runasrí anchataraj yuyashancu cay pacha imasmanta. Munashancu ancha khapaj capuyta causaynincupi yankha cusiytawan. Tucuy cay imas Diospa niskanta sipiycapuspa causaynincupi mana sakencuchu wiñananta. Nitaj pokoynenka canchu.
 12. Waquin mujustaj allin jallp'aman urmarkancu. Ajinallatataj waquin runaspis c'acha sonkoncuwan Diospa niskanta sumajta casullancupuni. Paycunaka pokoyniyoj cancu Diosta cusichincutaj, —nispa.

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Warmis Jesusta yanapanku

 1. Chanta Jesusqa purej llajtamanta llajta, ranchomanta rancho. Purerqa sumaj willanasta willaraspa: “Dios kaypiña munakuywan kamachinanpaj”, nispa. Chay chunka iskayniyoj kachasnintaj paywan purerqanku.
 2. Wakin warmistaj paykunawan rerqanku yanapanankupaj. Kay warmista onqoyninkumanta Jesús unayña thañicherqa. Wakinmanta supaykunata qharqorqa. Ujpis Magdala llajtayoj María karqa. Paymanta Jesús qanchis sajra supaykunata qharqosqa.
 3. Ujtaj Juana karqa, Chuza sutiyojpa warmin. Chuzaqa Herodespa uj qhawapojnin karqa. Chay warmismanta ujnintaj Susana karqa. Waj ashkha warmispiwan Jesusta yachakojkunantawan yanapaspa churaporqanku kapuyninkumanta.

Uj kikinchana tarpojmanta

 1. Runas ashkha llajtasmanta Jesusman jamorqanku. Ashkha runas tantakojtinkutaj Jesús kayjinata kikincharqa:
 2. —Uj runa mujuta t'akaj llojserqa. T'akashajtin wakin mujoqa ñan pataman urmarqa. Chay muju sarusqa karqa. P'isqostaj pallakaporqanku.
 3. Wakin mujutaj pisi jallp'ayoj rumi pataman urmarqa. Llojsispataj ch'akikaporqa mana joq'o kasqanrayku.
 4. Wakin mujoqa khishkas chaupiman urmarqa. Kuska llojsimuspa khishkasqa trigota sipiykaporqa.
 5. Wakin mujutaj sumaj jallp'aman urmarqa. Chay mujuri wachaspa sapa ujmanta pachajman poqorqa, —nispa. Chayta niytawan Jesús sinch'ita nerqa: —¡Ningriyoj kajqa sumajta uyarichun! —nispa. Yachakojkunan kay kikinchanamanta tapunku
 6. Jesuspa yachakojkunan payta taporqanku: —¿Ima ninayantaj kay kikinchanarí?
 7. Jesustaj nerqa: —Imaynatachus Dios runasta kamachin, chay yachachinasqa pakasqa karqa. Kunanrí qankunallaman Dios chay imasta sut'inchashasunkichej. Waj runasmantaj kikinchanaswan yachachisqa kashan. Chayrayku rikunku manataj rikusqankuta entiendenkuchu. Uyarinku manataj uyarisqankuta reparankuchu. Jesús kikinchanata sut'inchan
 8. Chay kikinchana kayta ninayan: Mujoqa Diospa nisqanmin.
 9. Wakin mujus ñan qayllaman urmarqanku. Ajinallatataj runas Diospa nisqanta uyarinku. Chay kikinpachataj supay Satanás jamuspa Diospa nisqanta sonqonkumanta orqhopun. Manataj saqenchu runas Diospa nisqanta jap'ikunankuta kacharisqas kanankupaj.
 10. Wakin mujustaj pisi jallp'ayoj rumi pataman urmarqanku. Ajinallatataj wakinpis Diospa nisqanta uyarispa kusiywan kreellanku. Sonqonkumanrí mana sumajta yaykunchu. Pisi saphiyojjina kanku. Chayrayku pisi ratullapaj Diospa nisqanta jap'ikunku. Llakiykuna jamojtinrí chay runas sumaj ñanmanta pantapunku.
 11. Wakin mujustaj khishka chaupiman urmarqanku. Ajinallatataj wakinpis Diospa nisqanta uyarinku. Chay runasrí anchataraj yuyashanku kay pacha imasmanta. Munashanku ancha qhapaj kapuyta kausayninkupi yanqha kusiytawan. Tukuy kay imas Diospa nisqanta sipiykapuspa kausayninkupi mana saqenkuchu wiñananta. Nitaj poqoynenqa kanchu.
 12. Wakin mujustaj allin jallp'aman urmarqanku. Ajinallatataj wakin runaspis k'acha sonqonkuwan Diospa nisqanta sumajta kasullankupuni. Paykunaqa poqoyniyoj kanku Diosta kusichinkutaj, —nispa.

Dios parlapawanchej. El Nuevo testamento de Nuestro Señor Jesucristo en Quechua (Central de Bolivia), 1976, Liga Bíblica Internacional. 2a ed., 2011, Wycliffe Inc. (scriptureearth.org, pdf 6,3 MB).

Quechua de Bolivia - Qullasuyu runasimi (Diosmanta Qhelqa 1993).

 1. Chaymanta, Jesús rerqa tukuy llajtasman, ranchosman ima, willaraspa, yachachispataj Diospa reinon evangeliomanta. Chunka iskayniyoj apostolesnintaj,
 2. wakin warmiswan ima Paywan khuska karqanku. Kay warmisqa sajra espiritusmanta kacharichisqa kasqanku, onqoykunamanta ima sanoyachisqa: María Magdalena, pimantachus qanchis sajra espíritus llojsisqanku, chay;
 3. Juana, Cuzaj warmin. Chay Cuza sutiyojqa Herodespa mayordomon karqa. Chantá Susana, ashkha warmis ima, pikunachus kapuyninkuwan Jesusta yanapaj kanku, chaykuna.
 4. Ashkha runas Jesusman jamorqanku sapa llajtamanta; tantakojtinkutaj, Jesús uj rijch'anachinata yachacherqa.
 5. Pay nerqa: Uj tarpoj runa mujuta tarpoj llojsisqa. Tarpushajtintaj, wakin muju ñannejman urmasqa, chaypitaj purejkuna sarurasqanku; p'isqos jamuspataj, mikhukapusqanku.
 6. Wakin mujoqa urmasqa rumiraraman, p'utumuspataj, ch'akipusqa jallp'a ch'aki kasqanrayku.
 7. Wakin mujoqa khishkas chawpiman urmasqa, khishkastaj chajrawan khuska wiñaspa, p'ampaykusqanku.
 8. Wakin mujutajrí urmasqa sumaj jallp'aman, p'utumuspataj, poqosqa pachajta sapa mujumanta, nispa. Jesús chayta niytawantaj, aswan jatunmanta nerqa: Pillapis ninriyojqa uyarichun, nispa.
 9. Chantá yachachisqasnin Jesusta taporqanku: Ima niytataj munan chay rijch'anachinari? nispa.
 10. Paytaj nerqa: Qankunamanqa Dios rejsichisunkichej reinompa pakasqa yachayninta; wajkunamanrí rijch'anachinaswan parlan, qhawashaspa ama rikunankupaj, uyarishaspapis ama entiendenankupaj.
 11. Chay rijch'anachinaqa kayta niyta munan: Mujoqa Diospa Simi Nisqanwan ninakun.
 12. Wakin runasqa kanku ñan pata jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyarinku; chantá Kuraj Supayqa jamuspa, sonqonkumanta Diospa Simi Nisqanta orqhon ama creenankupaj, nitaj salvasqa kanankupaj.
 13. Rumirara jallp'aqa uyarejkunawan ninakun, chaykunataj Diospa Simi Nisqanta kusiywan jap'inku. Chaywampis paykuna mana allin saphichasqa kasqankurayku, pisi tiempollata creenku; phutiy jamojtintaj, urmapunku.
 14. Khishkarara jallp'aqa Diospa Simi Nisqanta uyarejkunawan ninakun; paykunaqa kay pacha imaswan, qhapaj kaykunawan, aychankoj munayninwan ima atipachikunku, chayraykutaj Diospa Simi Nisqampi mana wiñankuchu.
 15. Sumaj jallp'arí ninakun pikunachus sumaj sonqowan, cheqan yuyaywantaj Diospa Simi Nisqanta uyarinku, chaykunawan. Sonqonkupi Diospa Simi Nisqanta jap'ikuspataj, pacienciawan kawsayninkupi sumaj poqoyta rikuchinku.

Diosmanta Qhelqa: Lucaspa Qhelqasqan. Sociedad bíblica boliviana, 1993. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Mosoj Testamento 1985).

Jesusta yanapaj warmicuna

 1. Chaymanta Jesús chunca iscayniyoj apostolnincunawan Diospaj gobiernonmanta evangeliota willaspa, achqha llajtaman estanciacunamanpiwan purerkan.
 2. Paywan cusca purillarkancutaj sajra espiritucunamanta onkoycunamanta alliyachiska warmicuna: María Magdalena, paymanta Jesús kanchis sajra espirituta katerkoska;
 3. Juana, Cuzapaj warmin, (chay Cuzataj Herodespaj mayordomon carkan); Susanapiwan. Chaycuna achqha warmicunapiwan Jesusta yanaparkancu cajnincuwan.

Tarpojmanta ejemplo

 1. Llajtacunamanta Jesusman achqhayoj jamorkancu. Achqha runa tantaycucojtincu, Jesús cay ejemplowan parlaspa nerkan:
 2. “Uj runa tarpoj llojserkan. Tarpuchcajtintaj, waquin muju ñan pataman t'acacorkan. Saruwasiska carkan, pisketocunataj pallacaporkancu.
 3. Waquintaj rumi uqhuman t'acacorkan. Wiñarimuspataj, wañuporkan ch'aqui jallp'a caskanraycu.
 4. Waquintaj qhichca uqhuman t'acacorkan. Qhichcacunataj wiñarispa sipiycorkancu.
 5. Waquintaj sumaj jallp'aman t'acacorkan. Wiñarkan, sumajtataj urerkan, pachajcama uj mujumanta.” Tucuchaspataj, alto vozwan nerkan: “¡Uyarejcunaka, entendiychis!” nispa. ¿Imaraycutaj ejemplowan parlaskari?
 6. Jesuspaj discipuloncuna taporkancu: “¿Ima niytataj munan cay ejemplori?”
 7. Jesustaj nerkan: “Kancunamanka Dios gobiernonmanta mana yachaskacunata sut'inchasunquichis. Wajcunamantaj tucuy imata ejemplocunallawan parlachcani, khawachcaspa mana ricunancupaj, uyarichcaspapas mana entendinancupaj.” Jesús sut'inchan tarpoj ejemplomanta
 8. “Chay ejemploka cayta niyta munan: Mujoka Diospaj palabran.
 9. Ñan patapi t'acaska mujutaj Diospaj palabranta uyarej runacuna. Chaypacha supay jamuspa, sonkoncumanta uyariskancuta orkhocapun, mana creenancupaj nitaj salvaska canancupaj.
 10. Rumi pampapi t'acaska mujutaj Diospaj palabranta uyarispa cusicuywan jap'ekajcuna. Chaywanpas mana saphiyoj caskancuraycu, pisi ratollapaj Diospaj palabranta creencu. Pruebacuna jamojtintaj, urmapuncu.
 11. Qhichca uqhupi t'acaska mujutaj Diospaj palabranta uyarejcuna. Cay pachapi caj imaymanacunamanta llaquiska caspa, khapajyayta munaspa, mundopaj cusicuyninpi purispa, juch'uymanta juch'uy atipachicuncu, nitaj sumajta urincuchu.
 12. Sumaj jallp'api t'acaska mujutaj Diospaj palabranta uyarispa sumajta jap'ekajcuna, casucojcunataj. Creeskancupi firme quedacuspataj, sumaj causayta apancu, sumaj urita jina.”

Diosmanta Qhelqa ñisqapi qillqa kamaypi hina qillqasqa:

Jesusta yanapaj warmikuna

 1. Chaymanta Jesús chunka iskayniyoj apostolninkunawan Diospaj gobiernonmanta evangeliota willaspa, achkha llajtaman estansyakunamanpiwan purerqan.
 2. Paywan kuska purillarqankutaj sajra espiritukunamanta onqoykunamanta alliyachisqa warmikuna: María Magdalena, paymanta Jesús qanchis sajra espirituta qaterqosqa;
 3. Juana, Kuzapaj warmin, (chay Kuzataj Herodespaj mayordomon karqan); Susanapiwan. Chaykuna achkha warmikunapiwan Jesusta yanaparqanku kajninkuwan.

Tarpojmanta ejemplo

 1. Llajtakunamanta Jesusman achkhayoj jamorqanku. Achkha runa tantaykukojtinku, Jesús kay ejemplowan parlaspa nerqan:
 2. “Uj runa tarpoj llojserqan. Tarpuchkajtintaj, wakin muju ñan pataman t'akakorqan. Saruwasisqa karqan, pisqetokunataj pallakaporqanku.
 3. Wakintaj rumi ukhuman t'akakorqan. Wiñarimuspataj, wañuporqan ch'aki jallp'a kasqanrayku.
 4. Wakintaj khichka ukhuman t'akakorqan. Khichkakunataj wiñarispa sipiykorqanku.
 5. Wakintaj sumaj jallp'aman t'akakorqan. Wiñarqan, sumajtataj urerqan, pachajkama uj mujumanta.” Tukuchaspataj, alto vozwan nerqan: “¡Uyarejkunaqa, entendiychis!” nispa. ¿Imaraykutaj ejemplowan parlasqari?
 6. Jesuspaj disipulonkuna taporqanku: “¿Ima niytataj munan kay ejemplori?”
 7. Jesustaj nerqan: “Qankunamanqa Dios gobiernonmanta mana yachasqakunata sut'inchasunkichis. Wajkunamantaj tukuy imata ejemplokunallawan parlachkani, qhawachkaspa mana rikunankupaj, uyarichkaspapas mana entendinankupaj.” Jesús sut'inchan tarpoj ejemplomanta
 8. “Chay ejemploqa kayta niyta munan: Mujoqa Diospaj palabran.
 9. Ñan patapi t'akasqa mujutaj Diospaj palabranta uyarej runakuna. Chaypacha supay jamuspa, sonqonkumanta uyarisqankuta orqhokapun, mana kreenankupaj nitaj salvasqa kanankupaj.
 10. Rumi pampapi t'akasqa mujutaj Diospaj palabranta uyarispa kusikuywan jap'eqajkuna. Chaywanpas mana saphiyoj kasqankurayku, pisi ratollapaj Diospaj palabranta kreenku. Pruebakuna jamojtintaj, urmapunku.
 11. Khichka ukhupi t'akasqa mujutaj Diospaj palabranta uyarejkuna. Kay pachapi kaj imaymanakunamanta llakisqa kaspa, qhapajyayta munaspa, mundopaj kusikuyninpi purispa, juch'uymanta juch'uy atipachikunku, nitaj sumajta urinkuchu.
 12. Sumaj jallp'api t'akasqa mujutaj Diospaj palabranta uyarispa sumajta jap'eqajkuna, kasukojkunataj. Kreesqankupi firme kedakuspataj, sumaj kausayta apanku, sumaj urita jina.”

Mosoj Testamento: San Lucas Sumaj Evangeliota Willan. Wycliffe, Wrisley, Liga Biblica Mundial del Hogar, 1993 (scriptureearth.org, pdf 3,7 MB). Bibles.org ñisqapi ñawiriy. Worldscriptures.org ñisqapi ñawiriy.

Quechua de Bolivia del Norte - Apulu runasimi (Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna 2006).

 1. Jesusqa, tukuyniq llaqtakunapi jinataq ayllukunapi Diospaq qhapaq suyumpaq sumaq willayninkunata willaspa puriykacharqan.
 2. Chunka iskayniyuq kachasqankuna, jinallataq pikunachus paywan unquyninkunamanta, millay saqra supayninkunamanta jampichikurqanku chay warmikuna ima paywan kuska puriykurqanku. Chay warmikuna chawpipitaq Magdalena nispa sutiyarqanku chay María ima puriykuchkarqan, pimantachus qanchis supaykuna lluqsisqaku;
 3. Pichus Herodespaq yanapaqnin kachkarqan, chay Cuza sutiyuq runapaq warmin Juana; Susana; jinallataq achkha wakin warmikuna, imachus kaqninkunawan yanaparqanku chaykuna ima.
 4. Achkhayuq runakuna llaqtakunamanta Jesusman rikunapaq lluqsimuspa tantaykukumurqanku. Chhikataq kay rijch'anachiyta paykunaman willarirqan:
 5. “Uj chajra ruwaq runa mujukuna tarpuq lluqsirqan. Tarpuchkaspataq wakin mujukunaqa ñanjawaman t'akaqakurqanku, chaytataq runakuna sarurqupurqanku, jinataq pisqukunapas pallarqupullarqankutaqmi.
 6. Wakinkunataq rumi chawpiman t'akaykukurqan; jayk'aqchus chay mujukuna ch'ijch'irimpurqan chhikataq, mana unuyuq jallp'a kasqanraykuqa ch'akirqupurqankum.
 7. Wakin mujukunataq khichkha chawpiman jalaykusqaku; chaykunawan kuska lluqsiramuchkarqanku chhikataq chay khichkhakunaqa mikirqupurqankum.
 8. Chaywampas wakinkaq mujukunaqa sumaq jallp'amanmi chayarqanku; wiñatataspataq ujmanta pachajkama may sumaqta urirqanku.” Kayta nispataq Jesusqa athun kunkanwan wajmanta ajinata nirqan: “¡Pikunachus ninriyuq kankichis chaykunaqa, uyariychis! –Nispa.”
 9. Yachaqaq qatiqninkunataq ¿Chay rijch'anachiy imaniytataq munanri? –Nispam Jesusman tapurirqanku.
 10. Paytaq paykunaman ajinata nirqan: “Qankunaman Diosqa imachus janaqpacha qhapaq suyupi pakasqa kachkan chaytam riqsichisunkichis; chaywampas wakinkunamanqa, rijch'anachiykunata churaspam yachachini, qhawachkaqtinkupas mana rikunankupaq, uyarichkaspas ama yuwaywan yachaqanankupaq.”
 11. Chay rijch'anachiyqa kaytam niyta munan: Mujukunaqa Diospaq willayninkunam;
 12. runa ñanman t'akaqakuq mujukunaqa, pikunachus Diospaq willayninkunata sumaqta uyarinku, chaywampas Supay jamuspa sunqunkumanta qichuqapun, ajinamanta mana iyaw ninankupaq jinataq mana qhispisqa kanankupaq, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 13. Rumi chawpiman t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus Diospaq willayninta uyarinku jinaspataq sumaq kusikuywan jap'iqanku, chaywampas manam sumaq saphiykusqachu kanku; uj chhika pachallata iyaw nirinku chhikamantataq ima yanariykunapas kan chhikaqa usqhayllatam pantakupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 14. Khichkha ukhupi t'akaykukuq mujukunataq, pikunachus uyarinku, chaywampas juch'uymanta juch'uy kaypacha llakikuykunawan, qhapaqkaywan, jinataq imaymana yanjakuspa kawsaywan, ajinamanta mana uriyuq kanankama mikirqukupunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.
 15. Chaywampas sumaq jallp'api tarpusqa mujukunakaqqa, pikunachus Diospaq willayninkunata sumaq sunquwan jinataq usqhayllata uyarinku jinaspa chay willaykunamanjina uyart'akunku, jinaspataq thuruta sayarikuspa sumaq urikunata qunku, chay runakunamanmi rijch'akunku.

Dios Tatanchispaq Musuq Rimayninkuna: San Lucas Sumaq Evangeliota Willan. Sociedades Biblicas Unidas, 2006. Bible.is ñisqapi ñawinchay, rimasqatapas uyariy. Gospelgo.com ñisqapi ñawinchay.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento 1954).

Uma Maijan huarmicuna Aputa sirviu

 1. Carcami chaipac quipa, Jesus tucuy llactata muyurca, cunashpa, Dios capac suyupac alli huillaita huillashpa, chunga ishcaicuna paihuan carca,
 2. maijan millay espiritumanta, unguymanta, alliyachishca huarmicunapish: María, Magdalena shutishca, paimanta canchis supay llucshishca carca,
 3. Herodespac jatun quipu Chuzapac huarmi Juanapish, Susanapish, tauca shuctaccunapish, paicuna paita sirvishca carca paicunapac charishcahuan.

Tarpuc runa jahua

 1. Tauca runa tandanacushpa, tucuy llactamanta paiman shamushpa, shuc ricuchina shimita paicunaman rimarca:
 2. Shuc tarpuc runa, tarpungapac llucshirca, nishpa, tarpushpaca, asha muyu ñan cuchu urmarca, sarushca carca; pishcucuna paita micurca.
 3. Shucca rumipi urmarca; huiñarishpa, chaquirirca, nuyu illashpa.
 4. Shucca cashapi urmarca; cashacuna muyuhuan huiñashpa, paita sipircacuna.
 5. Shucca alli allpapi urmarca, huiñashpa muyurca, shucmanta patsacta. Caicunata nishpa caparirca: Uyana rinrinta charic, uyachun.
 6. Paipac yachacuccuna paita tapurcacuna, ¿imami cay ricuchina shimi? nishpa.
 7. Pay nirca: Cancunaman cushca cashca Dios capac suyupac mana ricsinata ricsina; chaishuccunamanca ricuchina shimipi, ricushpa ama ricuchuncuna, uyashpa ama uyachuncuna.
 8. Ricuchina shimica caimi: Muyuca Diospac shimimi.
 9. Ñan cuchucuna, caicuna uyan; ñapish diablo shamun, shungumanta chay shimita anchuchin, paicuna amalla crichun, quishpirichun.
 10. Rumipi urmashcacunaca, uyashca cacpi, cushicuyhuan shimita chasquincuna; caicunaca sapi illacmi; utca crincuna, tentashca cashpa anchurincuna.
 11. Cashapi urmaccunaca uyarcacuna; rishpa, cay causaipac ruraicunahuan, cullquihuan, cushicunahuan, sipirishca cancuna, muyu mana pucunchu.
 12. Alli allpapica, caicuna alli, cushca shunguhuan uyashca shimita charincuna, shuyashpapish muyuta apancunami.

Apunchic Jesucristopac Mushuc Testamento. El Nuevo Testamento en Quichua del Ecuador y Español. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1954, 773 pp. Uyaychaq: Julia D. Woodward. Apunchic Jesucristopac Alli Huillay San Lucas Quillcashca.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimipi (Diosta rigsingapac 1967).

 1. Ashca runacuna tandariushcami, jatun llactamanta paiman calpasha shamugcunaman cai shimira rimarca:
 2. Papipac muyura tarpungac shuc tarpuc runa llucshirca: shitacpi, chaupi ñambipi urmarca, chaivi jaitac tucurcami, ahuamanta pishcucuna paita micunaurca.
 3. Shuc parte, rumi ahuai urmarca, pai llucshisha, yacu illacmanta, chaquirirca.
 4. Shuc partega casha ahuai urmarca, parejo cashacuna paindin iñasha huañuchinaurca.
 5. Shuc parte cutin alli partéi urmarca; iñasha shuc muyumanta patzac muyura aparirca. Caita nisha sinchi caparirca: rinriyuc uyangac, ñuca nishcata alli intindichun.
 6. Paipac yachachishca runacuna paita tapunaurca: imara nisha nin cai shimira.
 7. Paicunata casna cutiparca: cancunaman cushcami, Diospac reinomanta pacashcacunata intindingac, shuccunamanga randi, paicuna juchamanta, casna yanga cuentashca shimiunái, rimái tucunaún: ricusha ama ricunauchun, uyashas ama intindinauchun.
 8. Shinapi, cai yanga cuentashca shimi casnami nin: muyuga, Diospag shimi can.
 9. ñambi tarpushca muyucunaga, chai shimira uyac runacuenta anmi, supái chai huasha shamún, corazonmanta llugchín, ama crinauchun, ama quishpinauchun.
 10. Rumi ahuai tarpushcaga, shimira uyaccunami, shuti cushihuan, paita chasquinaún; shinashas paicunapi sapi mana iñán; shuc horasta crinaún, tentación horaspi, huashaman tigranaún.
 11. Casha ucúpi urmashca muyuga paita uyaccunami; sinashas tarabashcacunahuan, cullquira munáihuan, cushi causáihuan, huasha paita sipisha huañuchinaún, ima horas muyuga mana aparinchu.
 12. Alli allpapi urmac randiga, alli mana juchayuc shunguhuan, Dios shimita uyanaún, sumacta paita huacachinaún casi shunguhuan ashca, pucushca muyuta aprín.

José Leonardi F.: Diosta rigsingapac. Auxiliar del Catequista. Tall. de Ed. Fénix, Quito 1967. Prologo del Evangelio de S. Lucas, p. 118.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Leonidas Proaño, Jesucristopaj Alli Huillai 1972).

Tauca alli huarmicuna Jesusta sirvishpa purin.

 1. Chai cati Jesusca villacunapi, anejocunapipish (Diospaj shimita) yachachishpa, Diospaj Reinomanta alli huillaita cushpa puricurca, chunga ishqui Apostolcunata catichishpa;
 2. tauca huarmicuna Jesuspaj maquihuan unguycunamanta jambishca, millai supaicunamanta quishpichishca Jesusta sirvishpa purircacuna:
 3. Chaica María Magdalena, paimantaca canchis supaicuna llujshircacuna; Kusapaj huarmi Juana; chai Kuzaca Rei Herodespaj mayordomomi carca; Susana, shujtaj tanca huarmicunapish paicunapaj cullquihuan Jesusta sirvircacuna.

Tarpuj runapaj intindinalla parlu

 1. Achca tandanacushca gentecunaman, tucui villacunamanta paipajman shamushcacunamampish, Jesusca cai intindinalla parluta nirca:
 2. "tarpujca paipaj muyuta tarpunaman rirca; pai muyuta jichacujpi, asha muyu ñan cuchupi urmaca; cai muyuca sarushca carca, quipaca urpicuna micurcacuna.
 3. Shuj asha muyuca rumilla allpa jahuapi urmarca; cunanlla huiñarishcaca chaquirirca mana jucushca allpa tiyashcamanta.
 4. shujtaj asha muyu casha chaupipi urmarca; muyu huiñaricujpi, cashapish huiñarishpa chai muyu huiñarishcata huañuchirca.
 5. shujtaj asha muyuca alli allpapi urmaca; huiñarishca quipa shuj quintal tarpushcamanta patzaj quintal muyuta shitarca". Caita nishca quipa Jesusca caparishpa nirca: "pi rinrinta uyangapaj charishpaca uyachun".
 6. Paipaj yachacujcuna: cai parluhuan imatataj nisha ningui Jesusman tapujpi,
 7. paica cutichirca: Diospaj Reinopaj pacallacunata cancunaman ricuchisha, chaishujcunamanca intindinalla parlucunahuan rimani, paicuna ricushpapish mana ricuncunachu, uyashpapish mana intindincunachu.
 8. Cai parluca caitami nisha nin: muyuca Diospaj yachachishca shimimi;
 9. ñan cuchupi urmashcaca (Diospaj shimita) uyajcunami; quipaca supai shamushpa paicunapaj shungumanta Diospaj shimita quichushpa rin, ama crichun, ama quishpirichumpish.
 10. Rumilla pambapi urmashcaca: cushilla uyashpa Diospaj shimita chasquijcunami; caicunaca mana sapita charincunachu; shuj asha punshacuna cama crincuna, ima llaqui shamushca ratupica caruyancunami.
 11. Casha chaupipi urmashcaca (Diospaj shimita) uyajcunami; caicuna achca ruranacunamanta, cullqui munaimanta, cushiyarishpalla causana munaimanta, (Diospaj shimita) huañuchincuna, mana ima frutata cuna tucushpa.
 12. Alli allpapi urmashcaca alli cuyaj shunguhuan Diospaj shimita chasquijcunami; paicunaca Diospaj shimita alli yuyarishpa, mana shaicushpa Diosta sirvishpa achca muyuta cuncunami.

Jesucristopaj Alli Huillai Evangelio Nishca. Los Evangelios en Quichua. Uyaychaq: Leonidas E. Proaño. Editorial Don Bosco, Quito 1972. 437 pp.

Quichua del Ecuador - Kichwa shimi (Pachacamacpac Quillcashca Shimi 1997).

Jesusta yanapac huarmicuna

 1. Chaipac catica Jesusca jatun llactacunata, uchilla llactacunatapash puricurca, Pachacamacpac Sumac-Pachata huillashpa caparirca. Chunca-lshcai runacunaca pacta purinacurca.
 2. Huaquin huarmicunapash millai supaimanta, uncuimantapash janpishcacuna, Maria, Magdalena nishpa shutichishca, paimantaca canchis supaita callpachishcapash Paihuan pacta purinacurca.
 3. Juana, Cuzapac huarmi, caica, Herodespac jipu carca; Susanapash, shuc huarmicunapash, paicunapac charishcacunahuan Jesusta yanaparcacuna.

Tarpuc-runapac chinpapurai

 1. Shuc punchapi achca runacuna tantanacushcarca, tucui llactacunamanta, Jesusca chinpapuraicunahuan yachachincapac callarirca:
 2. «Shuc tarpuc-runaca muyuta tarpuncapac llucshirca. Tarpushpa ricucpi huaquin muyucunaca ñanman urmarca, sarurircacuna, jahuamanta urpicuna micurcami.
 3. Shuc muyucunaca rumi-panpapimi urmarca; ñahuiyashca quipa, yacu illashcamanta chaquirircami.
 4. Shuc muyucunapash cashacunapi urmarca, cashacunantin huiñarca, cashacunaca quillpashpa muyucunata chincachircami.
 5. Cutin shuc muyucunaca alli allpapi urmarca, allita huiñarishpa shuc murumanta patsac murucunami pucurca». Cai rimaita tucuchishpa, Jesusca caparirca: «maican rinrita charicca uyaichic».
 6. Yachacuccunaca Jesusta tapurca, chai chinpapuraica imatac nisha nin.
 7. Jesusca paicunaman nirca: «Cancunamanca Pachacamacpac-Sumac-Pachapac-shuncu-yachaita ricsichishcami cashca, shuccunamanca chinpapuraillahuan ricsichishca cashca. Chaimanta, ricushpa mana ricuncuna, uyashpapash ama uyancunachu.
 8. Cai chinpapuraica caitami nisha nin: Muyuca Pachacamacpac Shimimi can.
 9. Ñanpi urmashca muyucunaca Pachacamacpac Shimita uyac runacunami can, shina quipaca supai shamushpa Pachacamacpac Shimita shuncupi tarpushcata pitishpa saquín ama iñichun, ama quishpirichun.
 10. Rumi-panpapi urmashca muyuca, caicunami can, maicanpash Shimita uyashpa cushicuihuan chasquin, shinapash, caicunaca sapi illashcamanta huaquin punchacunapaclla iñinmi, llaqui shamucpi ña mana catinchu.
 11. Cashacunapi urmashca muyuca, caicunami can, Shimitaca uyashcacunami, shinapash ñanta purishpa llancaimanta cullquimanta, causaipac juchanayaimantapash quillpaitucushpa sipishca shina tucun, chaimantami muyuca mana pucun.
 12. Alli allpapi urmashca muyuca, caicunami can, maican Pachacamacpac Shimita uyashca quipa, paicunapac alli cuyac shuncupi huacaichishpa causacucpica huiñaipac alli murucunata cunca.
 13. Pipash michata mana japichinchu manca-ucupi, cahuitu-ucupi churancapacca, caipac rantica jahuapimi huarcun maican yaicuccuna michata ricuchun.
 14. Mana imapash pacallaca tiyanchu, tucuimi ricurinca, mana imapash pacalla shuncu-yachaipilla tiyancachu, tucuiman ricsichishca achicyachishcapash canca.
 15. Chaimantami, uyaichic, imashinami uyanquichic. Maican charicmanmi cunca, ashtahuancarin mana charicmanca charishca yuyashcatapash quichuncami».

Pachacamacpac Quillcashca Shimi. Edición bilingüe quichua-castellano. San Pablo, Madrid 1997. Tikrakkuna: Bernarda Ortiz, Antonio Brescuani. 901 pp. ISBN 8428520259.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 1989).

Huarmicuna Jesusman imalla charishcacunata cushcamanta

 1. Chai q'uipami Jesusca Dios mandacun alli huillaita huillashpa tucui pueblocunapipish, mana pueblocunapipish paipaj chunga ishqui yachacujcunandij puricurca.
 2. Millai supai japishcacunata Shujtaj ungüihuan cajcunatapish alliyachishca huarmicunapishmi Jesushuanca puricurca. Chai huarmicunapuraca Magdalena nishca Mariapishmi carca. Chai Mariamantami canchis supaicunata Jesusca llujshichishca carca.
 3. Mandaj Herodespaj huasipi mandaj Chuza Shuti runapaj Juana Shuti huarmipish, Susana Shuti huarmipish, Shujtaj achca huarmicunapish imalla charishcacunata curcacunami.

Tarpuj runata Jesús parlashcamanta

 1. Mai pueblocunamantapish achcacuna Jesuspajman tandanacujpimi Jesusca yuyaita japina cai parlota parlashpa nirca:
 2. – Shuj runa tarpunaman rishpa muyuta shitajpi, maijan muyuca ñanpi urmajpi sarurcacunami. Maijancunataca paja' rocuna Shamushpa pallarcacunami.
 3. Cutin maijancunaca rumicunapi urmashpa huiñashpapish mana achca allpa cajpi chaquirircallami.
 4. Cutin maijan muyucunaca casha chaupipi urmashpa huiñajpi cashaca mana huiñajta rurashpa chingachircallami.
 5. Cutin maijan muyuca alli allpapi urmashpaca huiñashpa alli p'ucushpa, Shuj muyumanta huaquin caspaca patsajcamami aparircaenirca. Jesús cashna nishpaca caparishpami: – Rinrinta charijca cai nishcacunata uyaichij – nirca.
 6. Jesús chashna nishca q'uipami paipaj yachacujcunaca: ¿Imatataj cashna parlashpaca nisha ninguiari? – nishpa tapurcacuna.
 7. Chashna tapujpi: – Cancunamanca Taita Diosmari pai ima shina mandacun pi mana yachashcataca yachana yuyaita cushca. Cutin Shujtajcunamanca yuyaita japina parlocunallahuanmi huillani. Paicunaca ricushpapish mana ricushca shina saquirichun, uyashpapish ama alli yuyaita japichun- nirca.
 8. Cai ñuca parlashcaca cashnami nisha nin: Muyu shinaca Diospaj shimimi.
 9. Ñanpi urmaj muyu shinaca uyajcunami. Paicuna uyashcata ama crichun ama quishpirichun diablo shamushpa paicunata cungachin.
 10. Rumicunapi urmaj muyu shinaca Diospaj Shimita huillajpi alli cushijlla uyashpapish mana ucujta sapiyashca shina cashpa ashacarnalla crijcunami. Llaqui shamujpica ña mana catishun nishpa Saquirijcunarni.
 11. Casha chaupipi urmaj muyu shinaca huillashcata uyashpapish ñaupa causaj cashca Shinallataj achcata charij tucuna yuyaicuna, aichata cushichina yuyaicunapish cungachijpimi ima allita mana ricuchincuna.
 12. Alli allpapi urmaj muyucuna shinaca tucui shunguhuan alli uyashpa huillashcata mana cungarijcunami. Paicunaca huillashcata alli catishpa allita ricuchijcunami nirca.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 1989.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Dios Rimashca Shimicunami 2004).

Jesuspajta ruraj huarmicunami

 1. Chai q'uipami Jesusca tucui pueblocunapi, muyundij llajtacunapipish, Dios mandagrin alli huillaita huillashpa purirca. Chunga ishqui yachacujcunapish,
 2. millai espiritucuna japishcacunata, ima ungüihuan cajcunatapish alliyachishca maijan huarmicunapishmi Jesushuanca rirca. Chai huarmicunapurapica, canchis supaicunata llujshichishca Magdalamanta Mariapish,
 3. Mandaj Herodespaj mayordomo Chuza runapaj huarmi Juanapish, Susanapish, shujtaj achca huarmicunapishmi paicuna imalla charishcacunahuan ayudarcacuna.

Tarpujmanta yuyachij parlomi

 1. Mai pueblocunamantapish achcacuna Jesuspajman tandanacumujpimi, yuyachij parlota parlashpa cashna nirca:
 2. “Tarpuj runa muyuta tarpunaman llujshishpa muyuta shitacujpica, asha muyuca ñanpi urmajpi sarurcacunami, pajarocunapish shamushpa micurcacunami.
 3. Asha muyuca rumipimi urmarca. Huiñashca q'uipaca nuyu illashcamanta chaquirircallami.
 4. Asha muyuca casha chaupipimi urmarca. Cashacunandij huiñashpa cashacuna llapijpimi mana granorca.
 5. Asha muyuca alli allpapimi urmarca. Chaipica alli huiñashpami, shuj muyullamanta patsajta p'ucurca” nishpaca: “Maijanpish uyanapaj rinrinta charijca, tucui yuyaihuan uyachun” nishpami sinchita rimarca.
 6. Chaimi Jesuspaj yachacujcunaca: –Cai yuyachij parloca ¿imatataj nisha nin?– nishpa tapujpi,
 7. Jesusca cashna nirca: –Taita Dios mandagrin pi mana yachashca pacalla cajtaca, paillatajmari cancunamanca yachachishca. Ashtahuanpish shujtajcunamanca yuyachij parlocunallahuanmi imatapish yachachicuni. Paicunaca ricushpapish mana ricushca shinami tucun. Uyashpapish mana uyashca shinallatajmi tucun.
 8. Yuyachij parloca caitami nisha nin: Muyuca Taita Diospaj Shimimi.
 9. Lluchu ñan shinaca huillashca Shimita uyajcunami. Paicuna uyashca shimita ama crishpa, ama quishpirichunmi diablo shamushpa paicunapaj shungumanta anchuchin.
 10. Rumi shinaca huillashca Shimita uyashcahuan cushicushpa chasquijcunami. Shina cashpapish sapi mana ucujta cashcamanta paicuna crishcataca ashacamallami catin. Crij cashcamanta llaquicuna shamujpica saquirinllacunami.
 11. Cashalla allpa shinaca huillashca Shimita uyajcunami. Ashtahuanpish uyashpa rishca q'uipaca, cai pachapaj munaicuna, charijyana munaicuna, aichata cushichina munaicuna tapajpimi, paicunapaj causaipica imata mana granon.
 12. Ashtahuanpish alli allpa shinaca, tucui shunguhuan, tucui munaihuan huillashca Shimita uyashpa, mana cungarishpa chaitataj rurashpa granoshcata ricuchijcunami.

Dios Rimashca Shimicunami: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2004. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Chimborazo, Ecuador - Chimpurasu Kichwa (Mushuj Testamento Diospaj Shimi 2010).

Tarpuj runahuan ch'imbapurashpa yuyachishca parlomi

 1. Chai q'uipami, Jesusca Paipaj chunga ishqui yachacujcunandij tucui pueblocunatapish, muyundij llajtacunatapish, Dios mandacun alli huillaita huillashpa puricurca.
 2. Shinallataj millai espiritucunata Jesús llujshichishca huarmicunapish, ungüicunamanta alliyachishca huarmicunapish caicunami Paihuan puricurcacuna: Canchis supaicunata llujshichishca, Magdalamanta María,
 3. Herodespaj huasipi mandaj Chuzapaj huarmi Juana, Susana, shujtaj achca huarmicunapishmi, imalla charishcacunahuan Jesusta servircacuna.
 4. Jesusca, tucui pueblocunamanta Paipajman shamushpa tandanacuj achca gentecunamanmi, yuyachij cai parlocunahuan cashna yachachirca:
 5. Tarpuj runami muyuta tarpunaman llujshirca. Muyuta pai shitacujpica, huaquin muyuca ñanpimi urmarca. Ñanpi urmashca muyucunaca maijanca sarurircami, maijantaca jahuata purij pajarocunami pallarca.
 6. Cutin maijan muyuca, rumilla allpapi urmashpami, utca huiñarca. Utca huiñashpapish, nuyushca allpa illajpi chaquirircallami.
 7. Cutin maijan muyuca, casha chaupipimi urmarca. Chai muyu huiñajpica, cashapish tandalla huiñashpa llapishpa huañuchircallami.
 8. Cutin maijan muyuca, alli allpapimi urmarca. Chaica alli huiñashpami, cada muyumanta patsajta p'ucurca nircami. Chaicunata nishca q'uipaca, Jesusca caparishpami: Uyangapaj rinrinta charijca, uyaichigari nirca.
 9. Chashna niipica, Jesuspaj yachacujcunami: -Yuyachij cai parloca, ¿imatataj nisha nin?- nishpa tapurcacuna.
 10. Chaimantami cashna nirca: Cancunamanca jahua pacha Diosmi, Pai mandacun ima shina cashcata ricuchishca. Ashtahuanpish caishujcunamanca ricushpapish mana ricushca shinallataj saquirichun, mashnata uyashpapish ama yuyaita japichunmi yuyachij parlocunallahuan huillani.
 11. Cai yuyachij parloca, caitami nisha nin: Muyuca Diospaj Shimimi.
 12. Ñanpi urmaj muyuca, uyajcunami. Paicuna uyashca huasha ama quishpirichunmi, diablo shamushpaca, uyashcata ama crichun cungachin.
 13. Rumilla allpapi urmaj muyuca, Diospaj Shimita cushijlla chasquijcunami. Chashna chasquishpapish uchilla sapiyuj yura shina cashpami, ashacama caticushpapish, llaquicuna shamujpica saquirinllacuna.
 14. Casha chaupipi urmaj muyuca, alli huillaita uyajcunami. Uyashpa rishca huashaca, imata pajtana yuyaicuna, achcata charijyana munaicunapish, cai causaillapi aichata cushichinapish atijpica, ima granota mana p'ucuj shinallatajmi saquirincuna.
 15. Ashtahuanpish alli allpapi urmaj muyucunaca, Diospaj Shimita alli shunguhuan, ca?usha nishpataj uyashpa huaquichijcunami. Paicunaca ima shamujpipish manataj saquirishpami, alli granota p'ucuncuna.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi: San Lucas. Biblica Inc., 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua Imbabura, Ecuador - Imbabura Kichwa (Diospaj Shimi, 2010)

Jesusta servij huarmicunamandami villajun

 1. Chai jipami, Taita Dios mandajujmanda ali villaita villashpa, tucui pueblocunapipash, uchilla llactacunapipash Jesusca purijurca. Paitaca, paipaj chunga ishcai yachajujcunapash, cumbashpami purinajurca.
 2. Shinallata nali ayacunata Jesús llujchishca huarmicuna, shuj nanaicunamandapash alichi tucushca huarmicunapashmi cumbanajurca. Magdalena ni tucushca Mariapashmi purijurca. Jesusca, chai Mariamandami, canchis ayacunata llujchishca carca.
 3. Shinallata mandaj Herodespaj huasipi tucuita ricushpa tiajuj, Chuza shuti runapaj huarmi Juanapashmi purijurca. Shinallata Susana shuti huarmipash, ashtahuan shuj ashtaca huarmicunapashmi, Jesustaca imaguhuanllapash servishpa purinajurca.

Tarpuj runahuan chimbapurashpami, Jesusca yachachishca

 1. Tucui pueblocunamanda shamushpami, ashtaca gentecuna Jesuspajman tandanajumurca. Chaicunamanmi Jesusca, cashna chimbapurashpa parlajurca:
 2. “Shuj tarpuj runami, muyuta tarpungapaj llujshirca. Shina tarpujpimi, huaquin muyuca ñambi urmarca. Chai muyutaca, gentecunapashmi sarurca, alasyu animalcunapash micurcami.
 3. Shinallata huaquin muyucunaca, rumilla alpapimi urmarca. Chaquishca alpa cajpimi, viñashpapash ñapash chaquirca.
 4. Shinallata huaquin muyucunaca, casha viñana chaupipimi urmarca. Cashacunaca, muyuta yalishpa viñashpami, llapishpa ismuchirca.
 5. Shinallata huaquin muyucunaca, ali alpapi urmashpami, juyailla viñarca. Shina viñashpami, shujmandalla patsaj patsaj granushpa fucurca” nijurcami. Shina nishpallami, cashna nirca: “Uyangapaj rinrita charishpaca, aliguta uyaichi” nishpa Jesusca, shinllitapacha rimarca.
 6. Chai jipami paipaj yachajujcunaca, Jesusta cashna tapunajurca: “Chimbapurashpa cai parlashcacunaca, ¿imatata nijupan?” ninajurcami.
 7. Shina tapujpimi Jesusca, cashna nirca: “Taita Dios mandajuj llactagumandaca, pundacunaca pipash na yachai ushashcatami cangunamanlla yachachishca. Ashtahuangarin caishuj gentecunataca, ricushpapash ama ricuchun, uyashpapash ama yuyaita japichunmi, chimbapurashpalla parlajuni.
 8. Chimbapurashpa parlashpaca, cashna yachachijuni: Muyugutaca, Taita Diospaj Shimigumi.
 9. Ñambi urmashca muyucunaca, caicunami: Huaquingunaca, Diospaj Shimita uyanmi. Shina uyajpipash, paicuna crishpa ama quishpirichunmi, diablo shamushpaca, Diospaj Shimita uyashcatapash shungupi cungachin.
 10. Rumilla alpapi urmashca muyucunaca, caicunami: Huaquingunaca, Diospaj Shimita villajpi cushijushpami chasquin. Shina chasquishpapash paicunaca, sapita na charij yurashna cashpami, huaquin huatacamanlla crishpa catinajun. Shina cashpami, ali crij cajta ricungapaj llaquicuna japijpica, huashaman tigranlla.
 11. Casha chaupipi urmashca muyucunaca, caicunami: Paicunaca, Diospaj Shimita uyashpapash, cai causaipilla charijyangapaj munashpami, imatapash rurashpa musparinajun. Shina causanajushpallatami, cai causaipajtalla imatapash rurashpa ninanda cushijushpa, paicunaca na fucuj granoshna tucunajun.
 12. Ashtahuangarin ali alpapi tarpushca muyucunaca, caicunami: Paicunaca, Diospaj Shimita uyashcataca, tucui shunguhuan aliguta catishpami, juyailla fucuj granoshna causanajun.

Diospaj Shimi: San Lucas. Sociedad bíblica ecuatoriana, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

na → mana, -nchi → -nchik.

Quichua Cañar, Ecuador - Kañari Kichwa (Dios Rimashcata Quillcashcami 2010).

Jesusta servic huarmicunamanta

 1. Chai quipami Jesusca paipac chunga ishcai yachacuccunahuan pueblocunapipish, uchilla llactacunapipish Dios mandacucmanta alli huillaita huillashpa puricurca.
 2. Maijan huarmicunapish caticurcami. Maijan paicunamantami Jesusca supaicunata llucchishca carca. Maijancunataca ungüicunamantami alliyachishca carca. Chai huarmicunapurapica, Magdala pueblomanta Mariapishmi carca. Paimantami Jesusca canchis supaicunata llucchishca carca.
 3. Herodespac mayordomo Chuzapac huarmi Juanapishmi carca. Shinallatac Susanapish, shuctac huarmicunapishmi carca. Paicunami imalla charishcacunahuan Jesusta ayudaccunami carca.

Jesús tarpuc runahuan chimbapurashpa parlashcamanta

 1. Chican pueblocunamanmi achca gentecuna Jesuspacman shamurca. Paicunata Jesús chimbapurashca parlohuan yachachishpaca:
 2. «Shuc tarpuc runami tarpungapac llucshirca. Pai tarpucucpica, asha muyuca ñanpimi urmarca. Chaipi sarurishpa siricucpimi, zhutacuna shamushpa mururca.
 3. Cutin maijan muyuca rumi allpapimi urmarca. Chai muyu huiñashpapish, mana achca allpa tiyashcamantami chaquirca.
 4. Cutin maijan muyuca casha chaupipimi urmarca. Shina cashpami, casha huiñashpa ñiticpica aguarirca.
 5. Cutin maijan muyuca alli allpapimi urmarca. Chai muyuca sumacta huiñashpami, shuc muyumanta patsac granota pucurca» nirca. Chaicunata yachachishpami Jesusca: «Maijanpish ringrita chariccunaca, cai ñuca huillashcata alli uyaichic» nishpa, sinchita nirca.
 6. Yachacuccuna Jesusta tapushpaca: —¿Cai chimbapurashca parloca, imatatac nisha nin?— nishpa tapurca.
 7. Chashna tapucpica: —Cancunamanca pimanpish mana yachachishca Dios mandacucmantami yachachini. Ashtahuanpish shuctac runacunamanca paicuna ricushpapish, ama ricuchun, uyashpapish, ama uyachun, shinallatac ama entendichunmi, chimbapurashca parlocunahuan yachachini.
 8. Cai chimbapurashca parloca caitami nisha nin: Muyuca, Dios rimashcami.
 9. Ñanpi urmashca muyuca uyaccunami. Shina uyacpipish, paicuna crishpa ama quishpirichunmi, Satanás shamushpa cungachin.
 10. Rumi allpapi urmashca muyuca Dios rimashcata uyashpa cushilla chasquiccunami. Shina cashpapish mana ucuta sapiyashca cashpami, ashacamanlla crincuna. Chaica llaquicuna japicpica, mana catisha nishpa saquirincunami.
 11. Casha chaupipi urmashca muyuca Dios rimashcata uyaccunami. Chashna uyashpapish ima cai pacha munaicuna, chayucyana yuyaicuna, cai causaillapi cushicuna yuyaicuna shamucpimi, mana pucuc muyu shina tucuncuna.
 12. Ashtahuanpish alli allpapi urmashca muyuca Dios rimashcata tucui shunguhuan uyashpa, alli cazushpa mana cungariccunami. Chashnami, alli pucuc shina cancuna.

Dios Rimashcata Quillcashcami: San Lucas. Sociedades bíblicas unidas, Quito 2010. Youversion.com nishkapi killkakatina.

Quichua Salasaca, Ecuador - Salasaka Kichwa (Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento 2013).

Jesusta ayudaj huarmigunamunda

 1. Chi q'uipami Jesusca Diosbuj mandanamunda Alli Shimigunada parlasha jatun pueblogunabish uchilla pueblogunabish chunga ishqui agllashcagunandij yana catishcamundash unguimundash alliyachishca huarmigunanbish riguga.
 2. Chi huarmigunapurabiga canchis yanagunada llujshichishca Magdalamunda Mariash catisha puriga.
 3. Herodesbuj huasibi mandaj Chuzaj huarmi Juanash, Susanash, ashtan shuj huarmigunash imalla charishcagunan Jesusta ayudasha puriga.

Tarbujmunda yuyachisha parlashcamunda

 1. Pueblogunamunda llujshisha Jesusta ricungu taugalladi tandanucuquimi paiga yuyachisha parlungu callariga,
 2. “Shuj tarbujmi tarbungu llujshiga. Ña tarbuguqui parti muyuga ñanbi urmuqui sarugaguna. Pishcugunash micugaguna.
 3. Parti muyuga rumi ucubi urmaga. Iñushash húmedo ishcamunda chaquigallami.
 4. Shuj muyugunaga casha ucubi urmasha iñaga. Cashaguna macuquiga chingagallami.
 5. Parti muyuga alli achpabi urmuga. Iñushaga alli granudami cuga. Shuj muyullamunda patsuj granudami cuga.” Chida parlashca q'uipaga Jesusca jinchida cashna niga, “¡Maijinsh rinrinda uyungu charijca uyichi!”
 6. Jesusbuj yachagujcuna cashna tapuga, “¿Imada nishadi cai yuyachinaga nin?”
 7. Chimunda Jesús cashna niga, “Cangunamunga pi na rijsishca Diosbuj mandanadaga pailladimi rijsichin. Shujcunamunga ricushash na ricushca shina, uyushash na intindishca shina tucuchunmi yuyachinagunallanga parlani.”
 8. “Cai yuyachisha parlushca muyuga Diosbuj shimidami ricuchin.
 9. Ñanbi urmuj muyu shinaga Diosbuj shimida uyasha na crisha ama quishpirichun diablo shamushaga shungumunda uyashcada cungachinllami.
 10. Rumi ucubi urmuj muyuga Diosbuj shimida parlaqui uyasha cushilla japijcunadami ricuchin. Asha angugunada charishcamunda asha p'unlla q'uipa llaquiguna ricuriquiga saquirijllagunami.
 11. Casha ucubi urmuj muyuga Diosbuj shimida uyashca jahua, asha asha cungarijllagunadami ricuchin. Paigunaj llaquigunan, ashtan charina yuyin, quiquin munida rurashcamunda, llapishca shina tucusha granudash na cunchu.
 12. Alli achpabi urmuj muyuga Diosbuj shimida uyusha ashtan tuqui shungun alli cazusha na saquijcunadami ricuchin. Shina causashami alli granugunada p'ucuj laya gashcada ricuchin.”

Diosbuj Shimi: Mushuj Testamento. Caibi Mushuj Testamentomunda escribichishcagunada liyi pudingui. Jesusmunda escribichishcagunaga: San Lucas.

Quichua del Napo, Ecuador - Napuruna Kichwa (Colegio Don Bosco 1988).

 1. Chaimanta rishpa, Jesus achca llactacunata purirca, camachishpa, Diospac pachamanta yachachishpa. Chunca ishcai apostolcuna paihuan rinurca.
 2. Shuc huarmicunapash paita catinurca; Jesus paicunata supaimanta uncuimantapash quishpichishca carca. Shuc Maria Magdalena carca; paimanta canchis supaicunata jichushca carca.
 3. Shuc Juana shutiyuc carca, Chuzapac huarmi; pai Herodespac imacunata ricuccama carca; shuc Susana shutiyuc carca; achca shuccunapash Jesus-huan puriccuna carca, cullquihuan paita yanapashpa.
 4. Camachishpa Jesus puriracpi, achca runa paita ricuncapac llactacunamanta shamunurca; chai runacunata ricushpa, Jesus yachachishpa nirca: —
 5. Shuc runa chacraman rirca tarpuncapac. Tarpucpi, huaquin muyucuna ñahpipi urmanurca; ñanpita puriccuna chaita jaitanurca, pishcucuna micunurca.
 6. Huaquin muyucuna rumiyuc allpapi urmanurca; huiñashpalla chaquirinurca, yacu illacpi.
 7. Huaquin muyucuna huita ucupi urmanurca; huitaca alli muyucunata mana huiñachirca.
 8. Huaquin muyucuna alli allpapi urmanurca; sumac huiñanurca, achcata aparinurca, caran muyu shuc patsac muyuta aparirca. Chashna rimarca Jesus; huasha, sinchi shimihuan nirca: ¡"Rinriyuc runa uyachun"!
 9. Yachachishcacuna, Jesus rimashcata uyashpa, tapunurca: —¿Can rimashca imata yachachin?
 10. Jesus nirca: —Dios paipac pachamanta pacashca shimicunata candunaman ricsichin; ranti, shuccunaman yachaehina shimicunahuan yachachini; paicuna ricushpallata, mana ricushca shina saquirinun; uyashpallata, mana atipanun.
 11. Tarpucmanta rimashca caita yachachin: "Tarpushca muyu Dios rimashca shimi can.
 12. Ñanpipi urmashca muyucuna runata ricuchinun, Diospac shimita uyac runata; supai chai runapac yuyaimanta chai Diospac shimita quichun, ama inishpa quishpichi tucuchun nishpa.
 13. "Rumiyuc allpapi urmashca muyucuna, shimita uyac runata, chaita cushihuan chasquic runata ricuchin; chaicuna mana unaichu ininun; mana sinchi inishcahuan inishpa, juchanayai shamucpi, juchapi urmanun.
 14. "Huita ucupi urmashca muyucuna, Diospac shimita uyac runata ricuchin; chai laya runacuna cullquita, cushicunallata yuyanun; chairaicu mana aparinun.
 15. "Alli ailpapi urmashca muyucuna, munaihuan, alli yuyaihuan Diospac shimita chasquic runata ricuchin; huiñai inishpa catinun, achcata aparinun.

Colegio Don Bosco nishkapaq tikrashka (Diospak mushu kushka shimi). Colegio Don Bosco, 1988. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

Quichua del Tena, Ecuador - Tena Kichwa (Hermanos Libres del Ecuador 1982).

 1. Chi huasha, Jesús puriuca tucui llactaunama, tucui ichilla llactaunamas, Dios mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paihua chunga ishqui runauna paihua pariju anauca.
 2. Shinallara paihua pariju tianauca huaquin huarmiuna, irus supaigunamanda ungüigunamandas Jesús ñaupa huras alichishcauna. Magdalena nishca Marías, paimanda canzhis supaigunara llucchishcas, chihui tiauca,
 3. shinallara Juana, Chuza huarmi, cai Chuza Herodespa huasicama aca, shinallara Susana, ashca shu huarmiunandi. Caiguna Jesusta yanapanauca paiguna cullquihua.
 4. Ashca runauna caran llactamanda Jesusma shamunauca, Jesús shu yachachina cuintanara cuintasha, nica:
 5. Shu tarpuj runa llucshica paihua muyura tarpungaj. Tarpujllaira, huaquin muyuuna ñambi rayai urmanauca, aitai tucunauca, pishcuuna muyuunara micunauca.
 6. Huaquin muyuuna rumi ahuai urmanauca. Iñasha chaquirinauca, yacu illashcamanda.
 7. Huaquin muyuuna casha ucui urmanauca; cashauna pariju iñasha, itayasha huañuchinauca.
 8. Shu muyuuna ali allpai urmanauca. Iñasha, caran muyu shu patsaj muyura aparica. ” Jesús cai shimira cuintasha, caparisha rimaca: “Uyaj rinriyuj uyachu.”
 9. Jesús yachachishca runauna paita tapunauca: “¿Imara nin cai cuintashca shimi?”
 10. Jesús paigunara nica: “Cangunama cushcami Dios mandana pacha pacashca shimira intindingaj, astaun shujcunama yachachina cuintanahua rimashca aca, ricusha ama ricsingaj, uyasha ama intindingaj.
 11. Caimi chi yachachina cuintana: Tarpushca muyu Diospa shimimi.
 12. Ñambi rayai urmajcuna uyanauca, astaumbas supai apu shamusha, shimira quichun paiguna shungumanda, paiguna ama quirinauchu quishpingaj.
 13. Rumi ahuai urmajcuna uyashca huasha cushihua shimira chasquinaun, astaumbas sapi illajcuna asha shu ratulla quirinaun, tintashca ratui anzhurinaun.
 14. Casha ucui urmajcuna, uyashallara cai causana turmindachishcaunahua, charishcaunahuas, cai causana gustashcaunahuas itayasha mana aparinaun.
 15. Astaun, ali allpai urmajcuna ali dirichu shunguhua uyashca shimira huacachinaun, aparisha catinaun.”

Hermanos Libres del Ecuador nishkapa tikrashka (Diospa mushuk paktachina shimi). Hermanos Libres del Ecuador, 1982. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Oriente, Ecuador - Kichwa shimipi (Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi 1992).

Jesusta sirvij huarmiuna

 1. Ansalla huasha, Jesús puriuca tucui llactaunama, tucui ichilla llactaunamas, Dios mandana pacha evangelio ali shimira rimasha. Paihua chunga ishqui runauna paihua pariju tianauca.
 2. Shinallara paihua pariju tianauca huaquin huarmiuna, irus supaigunamanda ungüigunamandas Jesús ñaupa horas alichishcauna, Magdalena nishca Marías, paimanda canzhis supaiguna llucchishcas chihui aca,
 3. shinallara Juana nishca Chuza huarmi, cai Chuza Herodespa mayordomo aca, shinallara Susana, ashca shu huarmiunandi. Caiguna Jesusta yanapanauca paiguna cullquihua.

Tarpuj runa

 1. Ashca runauna caran llactamanda Jesusma shamunauca, Jesús yachachingaj cuentanara cuentasha, nica:
 2. Shu tarpuj runa llucshica paihua muyura tarpungaj. Tarpushallara, huaquin muyuuna ñambi rayai urmaca, aitai tucuca, pishcuuna muyura micunauca.
 3. Huaquin muyuuna rumi ahuai urmanauca. Iñasha chaquirica, yacu illajpi.
 4. Huaquin muyuuna casha ucui urmanauca; cashauna pariju iñasha, itayasha huañuchica.
 5. Shu muyuunaga ali allpai urmanauca. Iñasha, caran muyumanda shu patsaj muyura aparica. Jesús cai shimira cuentasha, caparisha: Uyaj rinriyuj uyachu, nica.
 6. Jesús yachachishca runauna paita tapunauca: ¿Imara nin cai cuentashca shimi? nisha.
 7. Jesús paigunara nica: Cangunama cushcami Dios mandana pacha pacashca shimira intindingaj, astaun shujgunama yachachingaj cuentanahua rimashca aca, ricusha ama ricsingaj, uyasha ama intindingaj.
 8. Caimi chi yachachingaj cuentana: Tarpushca muyu Diospa shimimi.
 9. Ñambi rayai urmajguna uyanauca, astaumbas uctalla supai apu shamun, shimira quichun paiguna shungumanda, ama quirisha quishpingaj.
 10. Rumi ahuai urmajguna, uyajgunami, cushihua shimira chasquinaun, astaumbas sapi illajguna asha, shu ratolla quirinaun, shu rato huasha tentashcahua anzhurinaun.
 11. Casha ucui urmajguna, uyashallara, cai causana tormendachishcaunahua, charishcaunahua, cai causana gustashcaunahua, itayai tucunaun, mana aparinaun.
 12. Astaun, ali allpai urmajguna, caiguna ali dirichu shunguhua uyashca shimira huacachinaun, aparisha catinaun.

Nuevo Testamento Nishca. Ñucanchi Señor Jesucristomanda Shimi. Sociedades Bíblicas Unidas, Quito 1972. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-aka → -arka; aka → karka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -ra → -ta; -wa(k) → -pa(k).

Quichua del Pastaza, Ecuador - Pastasa Kichwa (Diospa Shimi 1992).

 1. Chihuashalla Jesus tucuita purisha yachachiura jatun llactagunaibis, ichilla llactagunaibihuas. Diospa ali mandanamanda cuintasha yachachisha purira. Pai japishca chunga ishcai runaguna paihuan puriunaura.
 2. Chasnallata aunaura ungüigunamanda alichishca huarmigunas, supaita llucshichishca huarmigunahuas. Shucca, Magdalena nishca llactamanda Mariata canzhis supaita llucshichishca mara.
 3. Chasnallata Juana, Susana, mas shuc huarmigunahuas aunaura. Juanahua cari Chuza nishcaga mandac amu Herodespacpi tarabac runagunata mandac mara. Tucui chi huarmiguna paiguna cullquitas micunatas cusha Jesustas paihuan puriu runagunatas cuiranaura.
 4. Chasna puricpi ashca runaguna caran llactamanda shamusha tandarimucpi Jesus cai yachachina shimita paigunata cuintara casna nisha,
 5. Shuc tarpuc runa paihua muyuta tarpungahua rira. Jichaupi maican muyugunaga ñambibi urmanaura. Chasna urmacpi runa chibi purisha jaitacpi allpa ucuma taparinaura. Chasnallata maican muyugunata pishcu micunaura nira.
 6. Shuc muyugunaga ashca rumi aushcai urmanaura. Allpa illashcamanda chaquirisha huañunaura.
 7. Shuc muyugunaga huita ucui urmanaura. Chasna tucucpi sacha quihuaguna huiñasha chi muyugunata tapara.
 8. Shuc muyugunaga ali allpai urmanaura. Chibi urmasha huiñasha yapa alita aparinaura. Caran shuc muyumanda patsac muyuta aparirami nira. Jesus chi yachachina shimita tucuchishcahuasha mas sinzhita rimara, Rinriyuc runaguna ashaga ñuca rimashcata alita yuyarichi nira.
 9. Cuintashcahuasha paihuan puriccuna paita tapunaura, Can rimashca shimiga imamandata yachachin.
 10. Tapunaupi Jesus nira, Diospa ali mandanamanda ñaupa mana pagllai yachachishcachara. Randi cunanga canguna yachanauchun nisha cangunata yachachini. Chi shuc runagunaga ñuca rimashcata uyasha mana munaihuanzhu uyaunguna. Ñáuca rashcata ricushahuas mana yachashachu ricunaun, ñuca yachachishcata uyashahuas mana yuyarinaunzhu. Chiraicu cuintana shimigunallahuan paigunata rimani nira.
 11. Cai yachachina shimiga casna nin, chi muyuga Diospa shimicuinta man. Allpagunaga pai quishpina shimita uyac runagunacuinta manaun.
 12. Maican runaguna Diospa shimita uyashallata chi ñambibi urmacta pishcu micushca muyugunacuinta manaun. Uyagllaita supai shamusha paiguna uyashcata shungumanda quichun paiguna ama quirisha quishpinauchun nisha.
 13. Shuccunaga ashca rumi tiyaushcai urmac muyucuinta manaun. Munaihuan Diospa quishpina shimita uyasha cushihuan uyanaun, quiringahua callarinaun. Chasna agllaita camana llaquiguna shamucpi angu illac ruya urmashcacuinta quirinata saquinaun nira.
 14. Shuccunaga huita ucui urmac muyucuinta manaun nira. Diospa quishpina shimita uyasha quirinaun, randi paiguna quiquin causaita yuyarisha imatas rasha nisha turbarinaun. Chasnallata mas charic tucungahua paiguna quiquin causaita cushiyachingahua yuyarisha causanaun. Chasna causasha Diospa munaita mana rashaga Dios munashcacuinta tucunata mana ushanaunzhu.
 15. Randi shuc runagunaga ali allpai urmasha huiñac muyucuinta manaun. Diospa quishpina shimita tucui shunguhuan uyasha cadsushami mana ansas saquingachu. Chasna asha chi ashca aparic muyugunacuinta Dios munashcashina ashca aligunata ranaun nira.

Diospa Shimi (mushuk paktachina shimi.). Diospa Shimi. El nuevo testamento en el idioma Quichua de Pastaza en Ecuador. Primera edición, 1992. Segunda edición, 2009. Wycliffe Bible Translators, 2009. Bible.is nishkapi killkakatina, rimashkatapash uyarina. Gospelgo.com nishkapi killkakatina.

-ara → -arka; ara → karka; aura → kakurka; ak → kak; -una → -kuna; rashka → rurashka; -wa(k) → -pa(k); sha → shpa.


Kay p'anqapiqa tukuy qillqakuna qallariy qillqaypi hinam qillqasqa (textos en su ortografía original).


Ch'uya Qillqamanta rakikuna, achka t'ikrasqakuna, achka k'iti rimaykunapi

Mañaykuna, takikuna, hukkunapas


Last update: 5 Jan 2017. © runasimi.de.  The contents of this page may be distributed for non-commercial purposes, especially for spreading knowledge of the Runasimi language in the world and strengthening its position in its home lands. Please quote the original author (if not mentioned by name, write runasimi.de), and set a link to this page (write down URL, if texts or images of this page are used in printed version).